De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren."— Transcript van de presentatie:

1 Les 5 - Groei van de Steden

2 Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren en soldaten) –veel inwoners van geromaniseerde gebieden “wegtrokken” –de handel (én nijverheid) daarmee verdween –extra productie (lees: handel) van boeren niet zinvol meer was Alles wat de Romeinse hadden opgebouwd/brachten verdween –de munt –Het aanleggen én onderhouden van de infrastructuur –Rust, orde en veiligheid H6: §3: p105-9

3 Urbanisatie In de 11 e eeuw zien we een langzame groei van steden in Europa Edelen steunen de ontwikkeling (lees: handel) van de steden –Waarom Gunstig voor hun machtbasis –Belasting en troepen (mannen om te vechten) –Hoe Vergunnen stadsrechten –Je mag een muur bouwen Bescherming Infrastructurele werken de stad en in de regio

4 Eerste steden Noord-Italiaanse steden ontwikkelen zich het sterkst/snelst Waardoor –Ligging/contacten Byzantium Einde van de zijderoute Midden-Oosten –Kruistochten en handel

5 De Hanze handelaren In Noord-Europa ontstaat een tegenhanger van de Italiaanse steden –In eerste instantie als een verbond van handelaren Samenwerking handel –Boycot van elkaars vijanden/tegenstanders –Oorlog tegen vijanden –Sluiten van handelsovereenkomsten met derden –Bescherming van elkaars handelspositie –Financiële faciliteiten »Oprichten van een bankwezen »Introductie muntgeld /papier geld

6 Hanze kogge

7 Hamburg Handelaar

8 De Hanze steden De Hanze handelaren worden zeer machtig –Al snel worden de handelaren ook de bestuurders van de steden Daarmee wordt een verbond van handelaren tot een verbonden van steden –In de 13 e en 14 e eeuw zijn de Hanze steden op het hoogtepunt van hun macht Samenwerking staat centraat

9 Groei van de steden vanaf de 11 e eeuw Door toenemende handel Door toenemende nijverheid voor de handel en de groeiende consumptie in de stad Door toenemende productie op het platteland ▼ De stadsbevolking neemt toe ▼ Opnieuw ontstaan van een stedelijk(urbane)- agrarische samenleving Veel plattelanders trekken naar de stad –Dit kan noodzaak en/of een vlucht zijn (stadslucht maakt vrij)

10 De steden zijn klein kenmerken –Minder dan inwoners –Een kerk –Een marktplaats –En enkele straatjes –Meestal ontwikkelde de stad zich rond een marktplaats op een centraal en gunstig gelegen plek in het land (zie eerste dia) marktplaats

11 Groei van een plaats rond een kasteel

12 Losmaking uit het feodale systeem De eerste bewoners bij/rond een marktplaats waren net zo onvrij als de boeren in de omgeving Vooral voor de handel – maar ook de nijverheid – werkte dit beklemmend/beperkend, daarom vroegen de bewoners aan de landheer vrij te mogen worden gemaakt; men verzocht om stadsrechten –Waarom voldeed een heer hier aan? Belastingen Militaire steun Beperken macht leenmannen door de hoge adel

13 Stadrechten van …..

14 Stadsrechten Geen verplichtingen ( lees: herendiensten) meer tegenover de (naburige) heer Zelfbestuur en rechtspraak Zelf bepalen wie tot de stad behoort Steden worden een macht van belang –Kunnen/gaan zelfs naburige adel dwars gaan zitten

15 Gilden Beroepsverenigingen –Economische greep op de stad Uitsluiting concurrentie –Gildereglement (zogenaamde gildebrief) Hoe wordt je Hoeveel gezellen mag je hebben Kwaliteit van producten Kwantiteit van producten Werkwijze Sociale taken –Bij ziekte en overlijden Meester en gezellen aan het werk

16 Gilden

17 Huiswerk Het ontstaan van de stad (activerende opdracht)


Download ppt "Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren."

Verwante presentaties


Ads door Google