De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren."— Transcript van de presentatie:

1 Les 5 - Groei van de Steden

2 Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren en soldaten) –veel inwoners van geromaniseerde gebieden “wegtrokken” –de handel (én nijverheid) daarmee verdween –extra productie (lees: handel) van boeren niet zinvol meer was Alles wat de Romeinse hadden opgebouwd/brachten verdween –de munt –Het aanleggen én onderhouden van de infrastructuur –Rust, orde en veiligheid 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 H6: §3: p105-9

3 Urbanisatie In de 11 e eeuw zien we een langzame groei van steden in Europa Edelen steunen de ontwikkeling (lees: handel) van de steden –Waarom Gunstig voor hun machtbasis –Belasting en troepen (mannen om te vechten) –Hoe Vergunnen stadsrechten –Je mag een muur bouwen Bescherming Infrastructurele werken de stad en in de regio 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

4 Eerste steden Noord-Italiaanse steden ontwikkelen zich het sterkst/snelst Waardoor –Ligging/contacten Byzantium Einde van de zijderoute Midden-Oosten –Kruistochten en handel 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

5 De Hanze handelaren In Noord-Europa ontstaat een tegenhanger van de Italiaanse steden –In eerste instantie als een verbond van handelaren Samenwerking handel –Boycot van elkaars vijanden/tegenstanders –Oorlog tegen vijanden –Sluiten van handelsovereenkomsten met derden –Bescherming van elkaars handelspositie –Financiële faciliteiten »Oprichten van een bankwezen »Introductie muntgeld /papier geld 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

6 Hanze kogge

7 Hamburg Handelaar

8 De Hanze steden De Hanze handelaren worden zeer machtig –Al snel worden de handelaren ook de bestuurders van de steden Daarmee wordt een verbond van handelaren tot een verbonden van steden –In de 13 e en 14 e eeuw zijn de Hanze steden op het hoogtepunt van hun macht Samenwerking staat centraat 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

9 Groei van de steden vanaf de 11 e eeuw Door toenemende handel Door toenemende nijverheid voor de handel en de groeiende consumptie in de stad Door toenemende productie op het platteland ▼ De stadsbevolking neemt toe ▼ Opnieuw ontstaan van een stedelijk(urbane)- agrarische samenleving Veel plattelanders trekken naar de stad –Dit kan noodzaak en/of een vlucht zijn (stadslucht maakt vrij) 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

10 De steden zijn klein kenmerken –Minder dan 5.000 inwoners –Een kerk –Een marktplaats –En enkele straatjes –Meestal ontwikkelde de stad zich rond een marktplaats op een centraal en gunstig gelegen plek in het land (zie eerste dia) marktplaats 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

11 Groei van een plaats rond een kasteel

12 Losmaking uit het feodale systeem De eerste bewoners bij/rond een marktplaats waren net zo onvrij als de boeren in de omgeving Vooral voor de handel – maar ook de nijverheid – werkte dit beklemmend/beperkend, daarom vroegen de bewoners aan de landheer vrij te mogen worden gemaakt; men verzocht om stadsrechten –Waarom voldeed een heer hier aan? Belastingen Militaire steun Beperken macht leenmannen door de hoge adel 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

13 Stadrechten van …..

14 Stadsrechten Geen verplichtingen ( lees: herendiensten) meer tegenover de (naburige) heer Zelfbestuur en rechtspraak Zelf bepalen wie tot de stad behoort Steden worden een macht van belang –Kunnen/gaan zelfs naburige adel dwars gaan zitten 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

15 Gilden Beroepsverenigingen –Economische greep op de stad Uitsluiting concurrentie –Gildereglement (zogenaamde gildebrief) Hoe wordt je Hoeveel gezellen mag je hebben Kwaliteit van producten Kwantiteit van producten Werkwijze Sociale taken –Bij ziekte en overlijden Meester en gezellen aan het werk 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

16 Gilden

17 Huiswerk Het ontstaan van de stad (activerende opdracht)


Download ppt "Les 5 - Groei van de Steden. Verval van de stad In de vroege Middeleeuwen verdwenen de meeste Romeinse steden doordat –het Romeinse bestuur verdween (ambtenaren."

Verwante presentaties


Ads door Google