De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontstaan van steden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontstaan van steden."— Transcript van de presentatie:

1 Ontstaan van steden

2 Oorzaken ontstaan van steden
Na 1000 gaan er weer steden ontstaan Er ontstaat bevolkingsgroei door -minder oorlogen -stijgende landbouwproductie Landbouwproductie stijgt door -andere trekdieren (paarden ipv ossen) -betere landbouwwerktuigen bv ploeg -betere landbouwmethodes -uitbreiding landbouwoppervlakte Daardoor overschot aan mensen op platteland→ trekken weg

3 Waar en hoe ontstaan steden
Waar -op kruispunt van wegen/rivieren -bij klooster/kasteel (bescherming) Hoe 1-spontane groei→ ontstaan locale markt boeren ruilen voedsel tegen producten handwerkers→ontstaan van geld 2-vorsten gaan steden stichten -zorgen voor inkomsten -bondgenoot tegen de adel -controleren de omgeving

4 vervolg 3-steden groeien -ontstaan van jaarmarkten -ontstaan van (overzeese) handel Eerste grote stedelijke gebieden -Italië ( Venetië, Genua) -Vlaanderen(Brugge,Gent,Antwerpen)

5 De hanzes Handelaren organiseren zich in hanzes -handelsvoorrechten -elkaar beschermen Bekendste hanze is de Duitse Hanze → verbond van steden aan de Oostzee en Noordzee In Nederland hoorden de IJsselsteden daartoe(Zwolle,Zutphen,Kampen)

6 Gildes In de steden ontwikkelden zich gildes (verenigingen van handwerkers met hetzelfde beroep) Doel -beschikbare werk eerlijk verdelen → -geen concurrentie -geen werkeloosheid Middelen -dezelfde prijs -dezelfde kwaliteit (keurmeesters) -evenveel knechten -zelfde aantal werkuren

7 Overige taken -zorg voor zieke/arbeidsongeschikte gildebroeders en hun weduwen/wezen -stadsverdediging (schutterij) -gemeenschappelijke godsdienstbeleving -feesten (gildehallen) Opleiding -leerling (leergeld) 6/7-13/14 jaar -gezel (meesterknecht) 13/14-22 jaar -meester (meesterproef/meesterstuk) Beunhaas=zwartwerker (vaak op het plat- teland (hield zich niet aan de regels)

8 Bevolkingsgroei

9 Groei van het aantal steden

10 Hoe ontstonden er nieuwe steden in Europa na het jaar 1000?
Nieuwe landbouw methodes Nieuwe uitvindingen Veiligheid (geen invallen meer) Meer landbouw opbrengt en overschotten Bevolkingsgroei en groei van andere beroepssectoren (ambacht en handel) Meer ontginningen en ontstaan van nieuwe nederzettingen Heren verlenen stadsrechten in ruil voor belastingopbrengst Ontstaan van steden

11 Venetiaanse en Genuaanse routes
Wat waren de belangrijkste handelsnetwerken? (Duitse) Hanze route Venetiaanse en Genuaanse routes

12 Hoe waren de Hanze georganiseerd?
Tussen 12e en 16e eeuw samenwerking tussen kooplieden en steden uit Europa om de handel te beschermen. Handel over zee door bijv. Kogge schepen. Overal werden kantoren opgericht met een gemeenschappelijke bouwstijl. Er was zelfs een gemeenschappelijk taal. Echter er was meestal geen hechte samenwerking. Door de komst van nationale staten in de 17e eeuw verdwenen de Hanze.

13 De Duitse Hanze

14 Nederlandse hanzesteden

15

16 Gilden

17 Gildeberoepen

18 gildehuizen


Download ppt "Ontstaan van steden."

Verwante presentaties


Ads door Google