De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 15 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben Les 3: De Italiaanse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 15 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben Les 3: De Italiaanse."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 15 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben Les 3: De Italiaanse stadstaten

2 De opkomst van de Italiaanse stadstaten Genua, Pisa, Venetië en Amalfi waren de stadstaten (lees: republieken) die in de middeleeuwen (vanaf 10 e eeuw) –Tot grote economische bloei kwamen –Enorm veel gebied in Italië en het Middellands-Zeegebied veroverden –Elkaars vijanden/concurrenten waren In het hb staat op p. 54 een fout: Kooplieden uit Genua en Venetië werkten veelal niet samen, meestal juist het tegenovergestelde. Venetië als voorbeeld in deze presentatie –Waarom? Belangrijkste stadstaat H3:§ 9:p54 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

3 Italië omstreeks 1000 Venetië en omgeving

4 Een vlucht het moeras in Voor Venetië begon de bloeiperiode al vroeg, hetgeen feitelijk een gevolg was van rampzalige gebeurtenissen. Al aan het eind van de tijd van het West-Romeinse Rijk waren de inwoners van een stad nabij een lagune (moeras) genoodzaakt naar de eilanden in de ondiepte te vluchten door de invallen van de –Visigothen (402 NC) en de –Hunnen van Atilla (452 NC) Dit was eigenlijk het begin van een successtory Waardoor? 1 100 200 300 400 500 700 800 900 1000

5 Venetië, een stad uit niets In het moeras trachtte de mensen op de eilandjes een nieuw bestaan op te bouwen –Vanuit een houten hutjes ging men zich toeleggen op visvangst en zouthandel. –De eilandjes bestuurden zichzelf en vormde een losse federatie In 540 werd de federatie echter onderworpen door Byzantium (Justinianus) Echter, in 568 kwam deze overheersing tot een eind door de inval van de Longobarden – 2 gevolgen Nog meer mensen van het vaste land vluchtten de lagune in De lagune-bewoners voelde niets meer voor overheersing door wie dan ook. Wel behield Constantinopel haar invloed. 1 100 200 300 400 500 700 800 900 1000

6 Venetië, de republiek Als leider van de Republiek Venetië werd de Doge (hertog) aangesteld (726) –Deze zat het bestuur van de republiek voor Echter, zijn macht mocht niet erfelijk worden Hij moest oud en wijs zijn Zijn doen en laten werd constant gecontroleerd –hij mocht bijvoorbeeld geen giften aannemen of alleen onderhandelen met vorsten En zo nog 113 doges 1 100 200 300 400 500 700 800 900 1000

7 Paleis van de Doge

8 Venetië wordt machtig De Franken (Karel de Grote) trachtte vlak voor 800 Venetië in te nemen –Dit mislukte Door haar ligging bleek de stad niet in te nemen Daarnaast groeide haar kracht en omvang met de jaren –Kleine eilandjes werden aaneengesmeed m.b.v. houten pijlers, waarop de stad ging rusten –Zij onthechtten zich van Constantinopel en werd op eigen kracht een economische grootmacht en groeide uit tot de belangrijkste zeevaartnatie in de Middellandse-Zee 1 100 200 300 400 500 700 800 900 1000

9 Economische Kracht Door haar ligging –aan/in zee was scheepvaart normaal –vormde ze een kruispunt tussen het Oosten en Westen –Zij was (net als Genua) een goed vertrekpunt voor de kruistochten, hetgeen handel betekende (1095 e.v.). Door haar banden met Byzantium kon men makkelijk aan allerlei goederen uit het Oosten komen. –Marco Polo was bijvoorbeeld een van haar inwoners Haar welvaart leidde tot afgunst en rivaliteit –Om dit de baas te kunnen zijn, bouwden de Venetianen het grootste industriële complex van de middeneeuwen (1104) Het Arsenaal; een scheepswerf die in tijd van politieke crisis meer dan 50 boten meer maand kon bouwen Men bouwde zowel handels- als oorlogsschepen Op haar hoogtepunt was het 46 hectaren groot en werkten er 16.000 mensen Zo kon men bij de Kruistochten en zeeoorlogen de grootste vloot te water laten gaan 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

10 Stads-“toegang”tot het Arsenaal

11

12

13 San Marcoplein en Doge paleis

14 Politieke Kracht in het Oosten Door haar bemoeienis met de Eerste Kruistocht werden de relaties met Byzantium verpest –Zo werden de Venetianen in Constantinopel vervolgd –Bij de Vierde Kruistocht (1202-1204) nam Venetië wraak, werd de stad ingenomen en nam zij de handelspositie van de Byzantijnen over. Venetië eigende zich kleine, maar voor de handel belangrijke gebieden/eilanden in het Oosten toe De goederen uit het Oosten stroomden weer massaal de stad binnen (sinds de boycot sinds de 1 e Kruistocht) De Venetiaanse taal zou de handelstaal voor het Oosten van de Middellandse-Zee worden Met de Arabieren en later met de Turken werd in eerste instantie goed handel gedreven 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

15 Eugène Delacroix, De inname van Constantinopel door de kruisvaarders

16 Politieke Kracht in Rome De relaties met de Paus waren niet al te best –In eerste instantie voer men onder invloed van Constantinopel een eigen koers –Daarna bleef men dit doen, waardoor ze enerzijds als bemiddelaar kon optreden tussen Pausen en stoute vorsten anderzijds geregeld in aanvaring kwamen met de Paus, hetgeen soms leidde tot –in de ban doen van de Doge –afzetten van pausen –Het onder controle worden gesteld van de katholieke clerici door de Republiek 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

17 Politieke Kracht op het land Door de lastige relatie met de paus en de vijandige concurrentie met steden als Pisa, Verona en met name Genua werd Venetië ook een aantal malen vanaf het land aangevallen Een aantal gewonnen oorlogen leidde er uiteindelijk toe dat Venetië ook op land steeds machtiger werd 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

18 Groei van de Venetiaanse macht

19 Handel in de middeleeuwen 11 e eeuw en later


Download ppt "Kenmerk 15 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben Les 3: De Italiaanse."

Verwante presentaties


Ads door Google