De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkeling naar zelfregulerend leren Twee verschillende interpretaties voor de onderwijspraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkeling naar zelfregulerend leren Twee verschillende interpretaties voor de onderwijspraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkeling naar zelfregulerend leren Twee verschillende interpretaties voor de onderwijspraktijk

2 Wij zijn: Eefje Lagé & Linda Jakobs ILS ← afstudeeropdracht →ISBS Master studenten: Onderwijskundig Ontwerp & Advisering Universiteit Utrecht

3 Zelfregulerend leren cyclus Zimmerman, 2000

4 Van den Boom, Paas en Van Merriënboer, 2007

5 Naïve & Skilfull 3 fasenNaïveSkilfull ForethoughtAlgemene leerdoelen Georiënteerd op prestaties Lage self-efficacy Extrinsiek gemotiveerd Specifieke hiërachische doelen Georiënteerd op leren Hoge self-efficacy Intrinsiek gemotiveerd PerformanceGeen duidelijke focus Monitoren van prestaties Focus op leren Monitoren van leerproces Self-reflectionZelfevaluatie vermijden Slecht aanpassingsvermogen Falen toekennen aan persoonlijkheid Constante zelfevaluatie Goed aanpassingsvermogen Falen toekennen aan strategiegebruik en oefening Zimmerman, 1998

6 Dublin descriptoren Bachelor: Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Master: Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter.

7 Een Leerlijn Self-Regulated Learning Met het portfolio als hulpmiddel

8 Inhoud presentatie Eefje Probleemdefinitie Doelgroep en behoefte analyse Ten Steps to Complex Learning Stap 1: het domein en meest complexe leertaak Stap 2: sequenteren van taakklassen Stap 3: formuleren van doelen

9 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Probleemdefinitie Focusgroep gesprekken Werkgroep opleidingsdidactiek Twee centrale vragen: 1. Erkennen docenten en studenten het probleem dat er onvoldoende eenheid is in de ontwikkeling van SRL? 2. Gaat het om een organisatorisch probleem of een ontwerp probleem? En kan een leerlijn SRL een oplossing bieden?

10 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Probleemdefinitie Doordat er onvoldoende richtlijnen worden aangeboden voor docenten over de mate waarin zij sturing moeten geven en zelfregulatie van studenten mogen verwachten bij het werkplekleren, is er geen eenheid in de ontwikkeling van SRL bij studenten. Hierdoor kan het portfolio, als hulpmiddel voor de ontwikkeling van zelfregulerend leren, niet optimaal benut worden.

11 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Doelgroep en behoefte analyse Doelgroep analyse: Gemêleerde groep: havo, mbo, propedeuse Kennis tekort rondom portfolio en SRL Behoefte analyse Onduidelijkheden over verwachtingen van de opleiding: voorbeelden Onvoldoende inzicht in persoonlijke leerdoelen: sturing/coaching Tijdsplanning en deadlines

12 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Ten Steps to Complex Learning Van Merrienboer & Kirschner, 2007 Blueprint componentesTen Steps Learning task1. Design learning tasks 2. Sequence task classes 3. Set performance objectives Supportive information4. Design supportive information 5. Analyze cognitive strategies 6. Analyze mental models Procedural information7. Design procedural information 8. Analyze cognitive rules 9. Analyze prerequisite knowledge Part-task-practice10. Design part-task-practice

13 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Ten Steps to Complex Learning Van Merrienboer & Kirschner, 2007 4 taakklassen In ieder taakklasse neemt hulp en begeleiding af

14 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 1: het domein en meest complexe leertaak Interview met Subject Matter Expert

15 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 1: het domein en meest complexe leertaak Formulering meest complexe leertaak:plannen uitvoeren evalueren Bij volledige zelfregulatie kan de student alle activiteiten zelfstandig en op eigen initiatief uitvoeren. Sturing blijft echter plaatsvinden door planning (deadlines) en vragen als: ‘Heb je eraan gedacht rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de werkplek?’

16 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 2: sequenteren taakklassen Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4 Volledig uitgewerkte LWT-en: -SMART doel -Beroepstaak -Activiteiten -Bronnen -Criteria Aanpassen aan de context Mogelijkheden benutten en rekening houden met beperkingen Uit ruim assortiment LWT-en keizen bij persoonlijke leerdoelen Zelf LWT-en ontwerpen 1. Studenten geven gedurende de opleiding steeds meer invulling aan de LWT-en

17 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 2: sequenteren taakklassen Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4 Taak Context Taak Context Persoonlijk Taak Context Persoonlijk 2. Opvolgende nadruk op taak, context en persoonlijke aspecten

18 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 2: sequenteren taakklassen

19 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Stap 2: sequenteren taakklassen Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4 Strategieën verkennen / oefenen Strategieën kiezen die optimaal gebruik maken van de context Strategieën kiezen die passen bij persoonlijke voorkeuren Beheersing van scala aan strategieën en persoonlijke voorkeuren 3. Academische strategieën: van verkennen/oefenen tot bewust inzetten

20 Inhoud Probleemdefinitie Doelgroep & behoefte analyse Ten Steps Stap 1: Domein & complexe leertaak Stap 2: Sequenteren taakklassen Stap 3: Formuleren van doelen Voor ieder jaar zijn doelen: - oriënteren - plannen - monitoren - aanpassen - evalueren Leerdoelen: wat de student moet kunnen Productdoelen: rol van het portfolio 20Doelen laten ruimte voor interpretatie. SLB-ers moeten doelen vertalen naar de onderwijspraktijk

21 Stap 3: Formuleren van doelen

22

23 Inhoud presentatie Linda Probleemdefinitie ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp 5-stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten

24 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten Probleemdefinitie Gesprekken met management, studenten en docenten. Management: Opbouw in ondersteuning bij ontwikkeling naar zelfsturing studenten kan verbeterd worden. Bloktrekkers schrijven onderwijs-eenheden elk vanuit eigen visie en ook tutoren handelen naar eigen visie op sturing en behoefte aan autonomie. Docenten: Studenten nemen soms weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Docenten hebben soms het gevoel “alles draaiende te houden door zelf hard te werken en de zaken voor studenten te regelen” Studenten: Soms worden we ‘in het diepe gegooid’ en moeten we ‘zwemmen’ en later in de opleiding worden we weer ‘bij de hand genomen’.

25 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten Opdracht Het ontwerp van een model met richtlijnen, toegespitst op het onderwijskundige concept en de didactische werkvormen, die in de opleiding SGM worden toegepast. In dit model wordt precies aangeven wat er binnen een onderwijseenheid in die betreffende periode van de opleiding aan strategieën moeten worden aangeboden, om het zelfregulerend leren van studenten te bevorderen.

26 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten ADDIE ontwerpmodel Analyses Behoefteanalyse, doelgroepanalyse, curriculumanalyse, domeinanalyse Ontwerp (Design) Relationeel ontwerp, 4C/ID, Vermunt dimensies van sturing Ontwikkeling (Development) 5-stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten Implementatie Evaluatie

27 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten Doelgroep en curriculumanalyse Doelgroepanalyse Studenten: Vooral havisten, maar ook mbo’ers (doorstroom CIOS), dynamisch en energiek, eigen verantwoordelijkheid nog laag, motivatieprobleem Docenten: Veel inhoudelijke expertise vanuit vooropleiding (bewegingswetenschappen, organisatiewetenschappen), maar ook uit vorige beroep (organisatie-adviseur, onderzoeker, fysiotherapeut), weinig kennis van en ervaring in onderwijs en lesgeven Curriculumanalyse (geschreven curriculum) doorgaande lijn ontwikkeling zelfsturing blijkt inderdaad nauwelijks uit studiemateriaal, gebruik werkvormen willekeurig, tutorhandleidingen incompleet

28 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten Relationeel ontwerp De relationele benadering van een ontwerpproces is eigenlijk een soort van projectmanagement dat gezien kan worden: als een interpersoonlijk proces, dat de onderlinge verhoudingen regelt door bijvoorbeeld te zorgen dat de juiste mensen op de juiste manier bij het werk betrokken raken en door een stijl van samenwerken toe te passen die overeenkomt met de behoeften en voorkeuren van de betrokkenen. Met als doel een beter afgestemd ontwerp te maken en het implementieproces te bevorderen Kessels, 1996

29 Inhoud Probleemdefinitie Stageopdracht ADDIE ontwerpmodel Doelgroep en curriculumanalyse Relationeel ontwerp Ontwikkeling 5- stappenplan ontwikkeling zelfsturing HBO studenten 5-stappenplan zelfsturing strakke sturing gedeelde sturing losse sturing ↓ ↓ ↓ Vermunt, 1998

30 Stap 1: strakke sturing

31 Stap 2: strakke sturing

32 Stap 3: gedeelde sturing

33 Stap 4: gedeelde sturing

34 Stap 5: losse sturing

35 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen of opmerkingen?


Download ppt "De ontwikkeling naar zelfregulerend leren Twee verschillende interpretaties voor de onderwijspraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google