De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Vanaf 01 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Vanaf 01 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Vanaf 01 juni 2012

2 1. Wijziging opmaak bijlage 3 (evaluatieschaal)
-inschrijvingsnummer ziekenfonds inschrijvingsnummer sociale zekerheid (INSZ) -woord: zorgen  verzorging + vermelden ID nummer geneesheer attest desoriëntatie tijd en ruimte + vermelden ID nummer verzekeringsinstelling + mogelijkheid aangeven begin- en einddatum

3 -vermelden identificatienummer verzekeringsinstelling
2. Wijziging opmaak bijlage 6 (kennisgeving van verpleegkundige verzorging voor een palliatieve patiënt) -inschrijvingsnummer ziekenfonds  inschrijvingsnummer sociale zekerheid (INSZ) -vermelden identificatienummer verzekeringsinstelling

4 3. Minimuminhoud verpleegdossier
-geen verpleegdossier -geen minimale inhoud = geen honoraria

5 Schema van minimale inhoud
Verstrekkingen type 1: Nomenclatuur per akte (behoudens verstrekkingen ressorterend onder een ander type) + T2 en T7 Verstrekkingen type 2: Forfaitaire verstrekkingen en complexe wondzorg Verstrekkingen type 3: Palliatieve verstrekkingen, STVV’s, verpleegkundig consult, diabetesverstrekkingen, specifieke wondzorg Niveau 1: -ID rechthebbende -ID verpleegkundige -Verleende verstrekkingen -Evaluatieschaal indien vereist -Voorschrift indien vereist -ID voorschrijver indien vereist Niveau 2: Planning en evaluatie -Planning -Evaluatie Minimaal om de twee maanden moeten de relevante elementen van de planning en evaluatie van de verzorging vermeld worden Minimaal om de twee weken moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden Minimaal wekelijks moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden. (deze frequentie geldt niet voor consults en diabetesverstrekkingen aangezien die éénmalig worden verleend of een verslag of een verpleegplan omvatten) Niveau 3: Bijkomende specifieke inhoud in functie van de verstrekkingen Zie specifieke richtlijnen Nomenclatuur. Zie specifieke richtlijnen nomenclatuur

6 -Zorgplanning:. frequentie + tijdstip verpleegkundige handelingen
-Zorgplanning: * frequentie + tijdstip verpleegkundige handelingen * eventueel extra instructies i.f.v. de aanpassing van de zorg aan het individu * planning vorige periode kan worden bevestigd of verlengd, bijgestuurd of beëindigd -Evaluatie van de verstrekte zorg op basis van vastgelegde observaties * observaties op moment van zorguitvoering registreren o.a. voor scores i.v.m. evaluatieschalen o.a. om planning te bevestigen of verlengen, bijsturen of beëindigen of herzien van het probleem

7 4. Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os
-2 nieuwe verstrekkingen - enkel door verpleegkundigen – bij patiënt thuis *Verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os, gevolgd door een akkoord van de behandelende arts code W: 5,203 - € 22,34 *Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os code W: 2,365 - €10,16 Bij inadequate therapietrouw: -aangetoond via verpleegkundige diagnostiek -vanwege – of dementie of een niet gecorrigeerd visueel gebrek of tijdelijke of definitieve motorische gebreken van één of beide bovenste ledematen of een complexe medicatie

8 Terugbetaling : - niet bij forfaitpatiënten -100% -geen medisch voorschrift -1x per patiënt per kalenderjaar -ondertekend document in verpleegdossier -‘wekelijks klaarzetten’ = 1x/week -tellen niet mee voor dagplafond

9 5. Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
STVV -plaatsen en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie -toedienen van en/of toezicht op parenterale voeding -toedienen medicatie voor chronische analgesie via epidurale of intrathecale katheter Geen cumul mogelijk met  Toezicht op bio-actief verband / Compressietherapie Zalfverband / Oogdruppel Medicatie bij psychiatrische patiënten (neuroleptica) Aanprikken van katheter implanteerbare poort Verwijderen van de naald bij implanteerbare poort. Wel cumul: alle andere verstrekkingen.

10 6. Aanvraag specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen wordt vervangen door een kennisgeving -aanvraag adviserend geneesheer kennisgeving aan adviserend geneesheer -omstandig medisch verslag van behandelend geneesheer -verzorgingsplan ter beschikking houden van adviserend geneesheer

11 7. Kennisgeving desoriëntatie in tijd en ruimte
Bij gebruik ‘MyCareNet’  bijhouden in verpleegdossier

12 Vanaf 01 juli 2012

13 1. Wijziging van een specifieke technische verpleegkundige verstrekking
STVV: -plaatsen en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie -toediening van en/of toezicht op parenterale voeding -toediening medicatie voor chronische analgesie via epidurale of intrathecale katheter wordt toezichts- en opvolgingshonorarium bij het gebruik van pompsystemen voor het toedienen van chronische analgesie via epidurale of intrathecale katheter thuis weektarief - W: 2,946 - €12, WE - feestdagtarief - W: 4,504 - €19,04 + tarief basisverstrekking

14 Attesteren: -gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde -vroedvrouwen -gebrevetteerde verpleegkundige -max. 1x/ verzorgingsdag -honorarium dekt verpleegkundige akte en materiaal

15 Verstrekking omvat: -observatie/evaluatie toestand patiënt -evaluatie pijn  pijnscore in verpleegdossier -nazicht katheter (preventie infectie, dislocatie, lekkage) -controle insteekplaats met verbandwissel (pseudocode) -controle werking pomp en debiet -controle op extra bolussen -wisselen medicatiereservoir, inclusief eventuele afhaling in de ziekenhuisapotheek (pseudocode) - wijziging onderhoudsdosis, debiet volgens schriftelijk medisch voorschrift (pseudocode) -bijkomend bezoek voor controle waar nodig (pseudocode) -bediening apparatuur + heropstarten na alarm (pseudocode) -eenmaal per week rapporteren aan behandelende arts (teamoverleg, telefonisch, elektronisch)

16 2. Verplicht gebruik (vanaf 01 juli 2012) van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij de facturatie via derdebetalersregeling

17 Vanaf 01 juli 2013 + kennisgeving toilet en forfaitaanvraag + kennisgeving palliatieve patiënten + kennisgeving STVV


Download ppt "Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Vanaf 01 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google