De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF voortraject anderstaligen

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF voortraject anderstaligen"— Transcript van de presentatie:

1 ESF voortraject anderstaligen
Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

2 Voortrajecten OCMW Kortrijk
OCMW Kortrijk is ESF promotor van 1 SPI-project en 2 regionale voortrajecten: SPI-project: werkervaring module bediende: 12 deelnemers Voortraject jongeren: 20 deelnemers Voortraject anderstaligen: 24 deelnemers ESF-projecten worden georganiseerd binnen de dienst activering van OCMW Kortrijk Middelen worden ingezet om specifieke projecten te ontwerpen voor welbepaalde doelgroepen Voortraject anderstaligen als voorbereiding op trajectbegeleiding Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

3 Activerings- en integratiebeleid: socio-professionele inschakeling
Voortraject Activerings- en integratiebeleid: socio-professionele inschakeling Socio- professionele integratie NEC INTEGRALE TRAJECTBEGELEIDING OCMW Intake SPB Beroeps-opleiding Sociale dienst MW Werkervaring Leerwerknemer Werkwinkel: Werk.punt + Regio Zuid West Vlaanderen 1.2 Vooropleiding 1.1 Voortraject= vorming & praatgroep, ev. stage NT2 bij CVO Driehofsteden, CVO Hitek, CBE Open School assessment individuele begeleiding Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

4 Voortraject anderstaligen
Samenstelling van het voortraject anderstaligen: Duur: 6 maanden Frequentie: 2 x per jaar georganiseerd Intensiviteit: gemiddeld zo’n 3 halve dagen per week Deelnemers: 12 deelnemers per groep (24/jaar) Partners: 7 OCMW’s in 2010 Onderaannemingen: De Poort, Mentor Consult 1 vaste begeleider voor sociale activering én individuele begeleiding Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

5 Ontstaan van het voortraject anderstaligen
Opvallende uitval van anderstaligen tijdens trajectbegeleiding omwille van terugkerende, gemeenschappelijke knelpunten: Gebrekkige kennis Nederlands Te weinig bagage: culturele en maatschappelijke obstakels Geen/onvoldoende werkervaring in België Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

6 Ontstaan van het voortraject anderstaligen
Nood aan extra intensieve ondersteuning op verschillende domeinen: Taal Oriëntering Maatschappelijke vorming Sociale en culturele participatie Individuele begeleiding, stabiliseren: vb. kinderopvang, mobiliteit Bedoeling= voldoende stabiliseren naar een reguliere trajectbegeleiding met het oog op het bekomen van een tewerkstelling Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

7 Voortraject Taal Onderaannemer De Poort vzw Wekelijkse praatgroepen
Werkwijze: Gebruik van herkenbare illustraties, projecties, knipsels uit reclamefolders, kaartjes, … Test ‘basis Nederlands’ met meerkeuze invulzinnen, om een beter beeld te krijgen over de aanwezige kennis van spelling, grammatica, lexicon,… Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

8 Voortraject Taal Eerste luik van de sessie:
men krijgt ruimte om vragen te stellen m.b.t. kennis van het Nederlands, suggesties voor thema’s, … daarna is er een oefening rond actualiteit. Tweede luik van de sessie: inoefenen themagericht lexicon en aanverwante standaard zinnen. Link naar beroepen. Ook wordt het lidwoord, het meervoud en de handeling die je ermee kan uitvoeren ingeoefend. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

9 Voortraject Oriëntering
Onderaannemer Mentor Consult Methodiek assessment Onderdelen: verbale, exacte, sociale en motorische capaciteiten Werkwijze: Eerste deel: algemene testen* Tweede deel: beroepstesten* Gedurende het ganse assessment wordt de groep geobserveerd. Hieruit kan men ook persoonskenmerken halen zoals sociabiliteit, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, … Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

10 Voortraject Oriëntering
Eindproduct: Gebruiksvriendelijk assessment rapport dat als rode draad doorheen de individuele begeleiding en latere trajectbegeleiding kan gebruikt worden. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

11 Voortraject Oriëntering
WERKWIJZE ASSESSMENT – Deel 1: algemene testen Verbale capaciteiten: spreken, luisteren én handelen Exacte capaciteiten: hoofdrekenen, berekeningen met geld, verhoudingen, logica, leervermogen en meetkunde. Motorische capaciteiten: testen op grove motoriek, bv. zaagopdracht, testen op fijne motoriek bv. solderen en test op werktempo. Sociale capaciteiten: groepsopdracht Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

12 Voortraject Oriëntering
- WERKWIJZE ASSESSMENT - Deel 2: beroepsproeven Afhankelijk van de interesse van de deelnemer: Groep 1: metselen, plamuren, elektriciteit, sanitair, schilderen Groep 2: overleg, affiche ontwerpen, boodschappen doen (omgaan met geld, lezen, lijst opstellen, …), kookopdracht Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

13 maatschappelijke vorming/sociale activering
Voortraject maatschappelijke vorming/sociale activering Black box: methodiek om aan de hand van afbeeldingen suggesties uit de groep naar voren te laten komen mbt de inhoud van de vormingen. Andere thema’s die er op gericht zijn om informatie mee te geven die belangrijk zijn voor hen. Zoals arbeidswetgeving, sociale zekerheid, … Ook doorheen de algemene vorming ligt er een sterke focus op het Nederlands: luisteren, spreken, lezen en begrijpen wat men hoort of leest. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

14 Individuele begeleiding
Voortraject Individuele begeleiding Wekelijks Op maat van de deelnemer Kort op de bal spelen: - huisvesting - kinderopvang - papieren - mobiliteit - … Systematisch communiceren met de sociale dienst Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

15 Voortraject VOORTRAJECT =
Intensieve stabilisering vòòr de trajectbegeleiding Specifiek aangepast aan de doelgroep Maatwerk, programma wordt aangepast aan elke nieuwe groep Dicht bij de mensen Kort op de bal spelen 1 vaste begeleider voor vorming en begeleiding = MENSEN STERKER MAKEN Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst


Download ppt "ESF voortraject anderstaligen"

Verwante presentaties


Ads door Google