De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal beleid. Workshop voortraject anderstaligen door Franceska Verhenne (voorzitter) en Isabel Derycke (projectverantwoordelijke)

2 Beleidsplan OCMW Kortrijk Beleidsplan 2007 – 2012: drie beleidslijnen Mensen sterker maken Samenwerking en netwerking Samen in de regio van elkaar leren Maatschappelijke uitdaging: verkleuring van activering Focus: voortraject anderstaligen Voortraject anderstaligen

3 Verkleuring van de cliënten van activering Sterke stijging in absolute cijfers en procenten voor trajectbegeleidingen van allochtonen: 149 (47%) in 2004 234 (65%) in 2010 Stijging van 85 personen of 18% in 6 jaar! Stijgend aantal allochtone leerwerknemers (art. 60§7): 117 (70%) op totaal van 167! Problematiek van asielzoekers en migratiegolf is nog momenteel niet onder controle! Analyse cijfers Voortraject anderstaligen

4 Opvallende uitval van anderstaligen tijdens de trajectbegeleiding. Reden? Terugkerende knelpunten Gevolg? Gebrekkige doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt Knelpunten: Gebrekkige kennis Nederlandse taal Moeilijk te oriënteren naar een beroep omwille van geen diploma Culturele verschillen Gebrek aan attitudes en sociale vaardigheden Geen/onvoldoende werkervaring in België Inhoudelijke analyse Voortraject anderstaligen

5 OCMW-raad 15 juni 2006 keurt uitbouw voortraject anderstaligen goed Ikv. activerings-, integratie- en diversiteitsbeleid Beleidskeuze: investeren in voortraject anderstaligen ifv. betere socio-professionele inschakeling van allochtonen Besluitvorming Voortraject anderstaligen

6 In 2008: goedkeuring POD ESF-cel als regionaal voortraject anderstaligen en financiering door ESF federaal (= financiële en inhoudelijke partners) Regionaal voortraject ism OCMW’s in de regio (inhoudelijke partners) Regionaal voortraject Voortraject anderstaligen

7 Betere socio-professionele inschakeling van anderstalige leefloners en leerwerknemers via het aanbieden van een intensieve ondersteuning op verschillende domeinen: Taal Oriëntering Maatschappelijke vorming Sociale en culturele participatie Individuele begeleiding Doel Voortraject anderstaligen

8 Activerings- en integratiebeleid: socio-professionele inschakeling OCMW Sociale dienst MW Werkwinkel: Werk.punt + Regio Zuid West Vlaanderen Intake SPB Beroeps- opleiding Werkervaring Leerwerknemer Vooropleiding Voortraject= assessment Socio- professionele integratie vorming & praatgroep, ev. stage INTEGRALE TRAJECTBEGELEIDING NEC 1.2 1.1 individuele begeleiding NT2 bij CVO Driehofsteden, CVO Hitek, CBE Open School Voortraject anderstaligen

9 Duur: 6 maanden Frequentie: 2 x per jaar georganiseerd Intensiviteit: gemiddeld zo’n 3 halve dagen per week Deelnemers: 12 deelnemers per groep (24/jaar) Regionale partners: 7 OCMW’s in 2010 Diverse partners 1 vaste begeleider voor sociale activering én individuele begeleiding Kort samengevat Voortraject anderstaligen

10 VOORTRAJECT = Maatwerk: programma aangepast aan 1.doelgroep: allochtonen/anderstaligen 2.groep: elke nieuwe groep van 12 deelnemers 3.individu: elke deelnemer volgt bv. ander taaltraject Intensieve coaching via 1 vaste begeleider (ook vorming) Dicht bij de mensen Kort op de bal spelen = MENSEN STERKER MAKEN Voortraject anderstaligen

11 Taal Partner vzw De Poortpartner ikv. OCMW- leerwerkplaatsPartner vzw De Poort: partner ikv. OCMW- leerwerkplaats Expertise: taaltraining/praatgroepen; complementair aan NT2-aanbod Wekelijkse praatgroepen Werkwijze: Gebruik van herkenbare illustraties, projecties, knipsels uit reclamefolders, kaartjes, … Oefeningen met aandacht voor spelling, grammatica, lexicon,… Voortraject anderstaligen

12 Partner Mentor vzw: OCMW-vereniging ikv. activeringPartner Mentor vzw: OCMW-vereniging ikv. activering Expertise: methodiek assessment Extra troeven: gebruik locatie (PC-klassen), lessen “Wegwijs” als mogelijk vervolgtraject Assessment: testen op verbale, exacte, sociale en motorische capaciteiten Testen Algemene testen en beroepstesten. Observatie Door assessoren i.f.v. detectie persoonskenmerken (vb. sociabiliteit, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, …). Eindproduct Gebruiksvriendelijk assessment-rapport i.f.v. oriëntering en trajectbegeleiding Oriëntering Voortraject anderstaligen

13 Partner Vormingplus: non-formele educatiePartner Vormingplus: non-formele educatie Expertise: Black box-methodiek Een methodiek om aan de hand van afbeeldingen vormingsnoden te detecteren bij kansengroepen. Breed aanbod m.b.t. maatschappelijke onderwerpen Blijvende sterke focus op het Nederlands: luisteren, spreken, lezen en begrijpen wat men hoort of leest. Maatschappelijke vorming/sociale activering Voortraject anderstaligen

14 Partner surPLUS: netwerk sociale activering ter bevordering van de maatschappelijke participatiePartner surPLUS: netwerk sociale activering ter bevordering van de maatschappelijke participatie Expertise: ontsluiten van en het toeleiden naar het reguliere aanbod Netwerk tussen: organisaties die met maatschappelijk kwetsbaren werken en organisatoren van het reguliere aanbod Praktijkvoorbeelden: theater- en voetbalbezoek, bezoek aan Vetex Zie website: www.surpluskortrijk.be Maatschappelijke vorming/sociale activering Voortraject anderstaligen

15 = Core en expertise van het OCMW (geen partner nodig) Wekelijks Op maat van de deelnemer Kort op de bal: huisvesting (i.s.m. SVK De Poort en Woonclub) kinderopvang (i.s.m. CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen) mobiliteit (aankoop tweedehandsfiets KLW en fietslessen vzw Mobiel) papieren Systematisch communiceren met de sociale dienst Individuele begeleiding Voortraject anderstaligen

16 Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE) Enkele resultaten Voortraject anderstaligen

17 Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE) (http://www.socialewerkplaats.be/files/ABBAS_affiche.pdf) Enkele resultaten “Over zijn roerige verleden kan Abbas wel een boek volschrijven. Toch wil hij alleen nog naar de toekomst kijken, samen met z‘n vrouw en z’n drie kinderen. Want dankzij een sociale werkplaats heeft hij het gevoel weer ergens thuis te zijn. Omdat we hem zin gegeven hebben. Een gevoel van eigenwaarde. Denk eraan wanneer u, dankzij Abbas, weer gezwind op uw fiets naar de bakker kunt: een sociale werkplaats levert méér dan goed werk.” Voortraject anderstaligen

18 Cheick: van voortraject naar leerwerknemer in de schildersploeg (art.60§7) van het leerwerkbedrijf. Van leerwerknemer naar een tewerkstelling via WEP+ in … Van WEP+ naar, tot op heden, Activa. Als alleenstaande moeder is het voor Diem niet gemakkelijk om alles geregeld te krijgen. Door de samenwerking met de Warande en De Kroost kon er een oplossing worden gevonden voor de kinderen, zowel tijdens het voortraject als haar tewerkstelling via art.60§7 bij het strijkatelier Makkie. Na het voortraject kon er ook voor een verademing gezorgd worden door SurPLUS, haar kinderen konden op kamp aan een betaalbare prijs. Enkele resultaten

19 Voortraject anderstaligen I. (Harelbeke) Enkele resultaten Het OCMW Harelbeke met wie we samenwerken stuurde I. door naar het voortraject. Een verlegen persoon, maar met sterke kwaliteiten. Via een stage in de klusjesdienst vzw Hise kon hij dit ook tonen. Nadien kreeg hij de kans om er te werken via art.60§7. Hij werkt er nog steeds en dit via een SINE contract.

20 Partners, te veel om op te noemen: POD en ESF: financiële en inhoudelijke partners Andere OCMW’s in de regio Stadsbestuur: regisseur inburgering, stuurgroep meertaligheid, … Huis van het Nederlands: taalscreening i.f.v. niveaubepaling NT2-aanbieders: lid van NT2-overleg Vzw De Poort: praattrainingen (technisch Nederlands) en huisvesting Mentor vzw: assessment, PC-klassen en wegwijs als mogelijk vervolgtraject Verschillende sociale economie bedrijven: Mobiel, Kringloopcentrum, … Vormingplus: Black Box CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen Netwerk surPLUS, … Samenwerking loont! Voortraject anderstaligen

21 Voortraject is kwalitatief goed en heeft goede resultaten, maar is kwantitatief een onvoldoende antwoord Nood aan meer taal- en werktrajecten op maat Nood aan een lokaal gecoördineerd en geïntegreerd inburgerings- en integratiebeleid Samenwerking met partners is een verhaal van vallen en opstaan Evaluatie Voortraject anderstaligen

22 Vragen? Voortraject anderstaligen

23 23 Bedankt Voortraject anderstaligen


Download ppt "VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal."

Verwante presentaties


Ads door Google