De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011"— Transcript van de presentatie:

1 VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011
Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal beleid. Workshop voortraject anderstaligen door Franceska Verhenne (voorzitter) en Isabel Derycke (projectverantwoordelijke)

2 Beleidsplan OCMW Kortrijk
Voortraject anderstaligen Beleidsplan OCMW Kortrijk Beleidsplan 2007 – 2012: drie beleidslijnen Mensen sterker maken Samenwerking en netwerking Samen in de regio van elkaar leren Maatschappelijke uitdaging: verkleuring van activering Focus: voortraject anderstaligen Mensen sterker maken Empoweren en vergroten zelfredzaamheid als belangrijk hefboom voor maatschappelijke integratie OCMW wil meer springplank dan vangnet zijn Via traject op maat zo veel mogelijk inzetten op doorstroom naar NEC (normaal economisch circuit) Voor bepaalde doelgroepen (anderstaligen en jongeren) zetten we specifieke voortrajecten op ifv verhoogde doorstroom Samenwerking en netwerking Maatschappelijke uitdagingen, welzijns- en kansarmoedeproblematieken worden steeds complexer Zoeken naar partners om deze zaken samen aan te pakken Samen in de regio van elkaar leren Zoeken naar een invulling van onze centrumfunctie als OCMW Kortrijk Via lerend netwerk Mentor als OCMW-vereniging (Titel VIII)

3 Voortraject anderstaligen
Analyse cijfers Verkleuring van de cliënten van activering Sterke stijging in absolute cijfers en procenten voor trajectbegeleidingen van allochtonen: 149 (47%) in 2004 234 (65%) in 2010 Stijging van 85 personen of 18% in 6 jaar! Stijgend aantal allochtone leerwerknemers (art. 60§7): 117 (70%) op totaal van 167! Problematiek van asielzoekers en migratiegolf is nog momenteel niet onder controle!

4 Voortraject anderstaligen
Inhoudelijke analyse Opvallende uitval van anderstaligen tijdens de trajectbegeleiding. Reden? Terugkerende knelpunten Gevolg? Gebrekkige doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt Knelpunten: Gebrekkige kennis Nederlandse taal Moeilijk te oriënteren naar een beroep omwille van geen diploma Culturele verschillen Gebrek aan attitudes en sociale vaardigheden Geen/onvoldoende werkervaring in België

5 Voortraject anderstaligen
Besluitvorming OCMW-raad 15 juni 2006 keurt uitbouw voortraject anderstaligen goed Ikv. activerings-, integratie- en diversiteitsbeleid Beleidskeuze: investeren in voortraject anderstaligen ifv. betere socio-professionele inschakeling van allochtonen

6 Regionaal voortraject
Voortraject anderstaligen Regionaal voortraject In 2008: goedkeuring POD ESF-cel als regionaal voortraject anderstaligen en financiering door ESF federaal (= financiële en inhoudelijke partners) Regionaal voortraject ism OCMW’s in de regio (inhoudelijke partners) Naam van het programma: Europees Sociaal Fonds – doelstelling concurrentievermogen en werkgelegenheid – as 1 Projectsoort: Activerend voortraject met als doelstelling de maatschappelijke activering van die personen binnen de doelgroep die het verst van de arbeidsmarkt af staan, via het neerhalen van psychosociale, culturele, economische en andere maatschappelijke obstakels en gericht op een langdurige socioprofessionele inschakeling. Partners: Menen, Lendelede, Wevelgem, Kuurne, Harelbeke, Waregem, Zwevegem Zij hebben dezelfde nood/problematiek, maar de aantallen zijn te klein om hiervoor alleen een oplossing te zoeken

7 Voortraject anderstaligen
Doel Betere socio-professionele inschakeling van anderstalige leefloners en leerwerknemers via het aanbieden van een intensieve ondersteuning op verschillende domeinen: Taal Oriëntering Maatschappelijke vorming Sociale en culturele participatie Individuele begeleiding

8 Activerings- en integratiebeleid: socio-professionele inschakeling
Voortraject anderstaligen Activerings- en integratiebeleid: socio-professionele inschakeling Socio- professionele integratie NEC INTEGRALE TRAJECTBEGELEIDING OCMW Intake SPB Beroeps-opleiding Sociale dienst MW Werkervaring Leerwerknemer Werkwinkel: Werk.punt + Regio Zuid West Vlaanderen 1.2 Vooropleiding 1.1 Voortraject= vorming & praatgroep, ev. stage NT2 bij CVO Driehofsteden, CVO Hitek, CBE Open School assessment individuele begeleiding

9 Voortraject anderstaligen
Kort samengevat Duur: 6 maanden Frequentie: 2 x per jaar georganiseerd Intensiviteit: gemiddeld zo’n 3 halve dagen per week Deelnemers: 12 deelnemers per groep (24/jaar) Regionale partners: 7 OCMW’s in 2010 Diverse partners 1 vaste begeleider voor sociale activering én individuele begeleiding

10 Voortraject anderstaligen
Maatwerk: programma aangepast aan doelgroep: allochtonen/anderstaligen groep: elke nieuwe groep van 12 deelnemers individu: elke deelnemer volgt bv. ander taaltraject Intensieve coaching via 1 vaste begeleider (ook vorming) Dicht bij de mensen Kort op de bal spelen = MENSEN STERKER MAKEN

11 Voortraject anderstaligen
Taal Partner vzw De Poort: partner ikv. OCMW-leerwerkplaats Expertise: taaltraining/praatgroepen; complementair aan NT2-aanbod Wekelijkse praatgroepen Werkwijze: Gebruik van herkenbare illustraties, projecties, knipsels uit reclamefolders, kaartjes, … Oefeningen met aandacht voor spelling, grammatica, lexicon,… OCMW en SVK De Poort werken reeds 20 jaar samen mbt leerwerkplaats bouw, groen en schoonmaak Samenwerking wordt geformaliseerd in een jaarlijks overeenkomst met resultaatsafspraken en financiering (= lopende samenwerking) Leerwerkplaats biedt zinvolle werkervaring aan leerwerknemers in renovatie van woningen (OCMW-patrimonium) Gaandeweg verkleurde ook de leerwerkplaats en groeide de expertise mbt aanpak anderstaligheid Oa één medewerker is momenteel specialist in geven van technisch Nederlands en praatgroepen

12 Voortraject anderstaligen
Oriëntering Partner Mentor vzw: OCMW-vereniging ikv. activering Expertise: methodiek assessment Extra troeven: gebruik locatie (PC-klassen), lessen “Wegwijs” als mogelijk vervolgtraject Assessment: testen op verbale, exacte, sociale en motorische capaciteiten Testen Algemene testen en beroepstesten. Observatie Door assessoren i.f.v. detectie persoonskenmerken (vb. sociabiliteit, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, …). Eindproduct Gebruiksvriendelijk assessment-rapport i.f.v. oriëntering en trajectbegeleiding Missie Mentor = bevorderen duurzame tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt Via ruimer instrumentarium/aanbod: (beroeps)opleiding, oriëntering van werkzoekenden/leefloners via assessment, begeleiding (job- en taalcoaching), werving en selectie, outplacement en advies aan organisaties, bedrijven en werkgevers mbt personeelsbeleid, financieel management, strategisch management en organisatieontwikkeling, haalbaarheidsstudie) Expertise specifiek naar kansengroepen toe en talentontwikkeling Mentor = OCMW-vereniging (Titel VIII) + OCMW-ronde ikv regionalisering Mentor Assessment: Deel 1: algemene testen Verbale capaciteiten: spreken, luisteren én handelen Exacte capaciteiten: hoofdrekenen, berekeningen met geld, verhoudingen, logica, leervermogen en meetkunde. Motorische capaciteiten: testen op grove motoriek, bv. zaagopdracht, testen op fijne motoriek bv. solderen en test op werktempo. Sociale capaciteiten: groepsopdracht Deel 2: beroepsproeven Afhankelijk van de interesse van de deelnemer: Groep 1: metselen, plamuren, elektriciteit, sanitair, schilderen Groep 2: overleg, affiche ontwerpen, boodschappen doen (omgaan met geld, lezen, lijst opstellen, …), kookopdracht

13 Maatschappelijke vorming/sociale activering
Voortraject anderstaligen Maatschappelijke vorming/sociale activering Partner Vormingplus: non-formele educatie Expertise: Black box-methodiek Een methodiek om aan de hand van afbeeldingen vormingsnoden te detecteren bij kansengroepen. Breed aanbod m.b.t. maatschappelijke onderwerpen Blijvende sterke focus op het Nederlands: luisteren, spreken, lezen en begrijpen wat men hoort of leest.

14 Maatschappelijke vorming/sociale activering
Voortraject anderstaligen Maatschappelijke vorming/sociale activering Partner surPLUS: netwerk sociale activering ter bevordering van de maatschappelijke participatie Expertise: ontsluiten van en het toeleiden naar het reguliere aanbod Netwerk tussen: organisaties die met maatschappelijk kwetsbaren werken en organisatoren van het reguliere aanbod Praktijkvoorbeelden: theater- en voetbalbezoek, bezoek aan Vetex Zie website:

15 Individuele begeleiding
Voortraject anderstaligen Individuele begeleiding = Core en expertise van het OCMW (geen partner nodig) Wekelijks Op maat van de deelnemer Kort op de bal: huisvesting (i.s.m. SVK De Poort en Woonclub) kinderopvang (i.s.m. CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen) mobiliteit (aankoop tweedehandsfiets KLW en fietslessen vzw Mobiel) papieren Systematisch communiceren met de sociale dienst

16 Voortraject anderstaligen
Enkele resultaten Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE)

17 Voortraject anderstaligen
Enkele resultaten “Over zijn roerige verleden kan Abbas wel een boek volschrijven. Toch wil hij alleen nog naar de toekomst kijken, samen met z‘n vrouw en z’n drie kinderen. Want dankzij een sociale werkplaats heeft hij het gevoel weer ergens thuis te zijn. Omdat we hem zin gegeven hebben. Een gevoel van eigenwaarde. Denk eraan wanneer u, dankzij Abbas, weer gezwind op uw fiets naar de bakker kunt: een sociale werkplaats levert méér dan goed werk.” Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE) (

18 Enkele resultaten Cheick: van voortraject naar leerwerknemer in de schildersploeg (art.60§7) van het leerwerkbedrijf. Van leerwerknemer naar een tewerkstelling via WEP+ in … Van WEP+ naar, tot op heden, Activa. Als alleenstaande moeder is het voor Diem niet gemakkelijk om alles geregeld te krijgen. Door de samenwerking met de Warande en De Kroost kon er een oplossing worden gevonden voor de kinderen, zowel tijdens het voortraject als haar tewerkstelling via art.60§7 bij het strijkatelier Makkie. Na het voortraject kon er ook voor een verademing gezorgd worden door SurPLUS, haar kinderen konden op kamp aan een betaalbare prijs.

19 Voortraject anderstaligen
Enkele resultaten I. (Harelbeke) Het OCMW Harelbeke met wie we samenwerken stuurde I. door naar het voortraject. Een verlegen persoon, maar met sterke kwaliteiten. Via een stage in de klusjesdienst vzw Hise kon hij dit ook tonen. Nadien kreeg hij de kans om er te werken via art.60§7. Hij werkt er nog steeds en dit via een SINE contract.

20 Voortraject anderstaligen
Samenwerking loont! Partners, te veel om op te noemen: POD en ESF: financiële en inhoudelijke partners Andere OCMW’s in de regio Stadsbestuur: regisseur inburgering, stuurgroep meertaligheid, … Huis van het Nederlands: taalscreening i.f.v. niveaubepaling NT2-aanbieders: lid van NT2-overleg Vzw De Poort: praattrainingen (technisch Nederlands) en huisvesting Mentor vzw: assessment, PC-klassen en wegwijs als mogelijk vervolgtraject Verschillende sociale economie bedrijven: Mobiel, Kringloopcentrum, … Vormingplus: Black Box CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen Netwerk surPLUS, …

21 Voortraject anderstaligen
Evaluatie Voortraject is kwalitatief goed en heeft goede resultaten, maar is kwantitatief een onvoldoende antwoord Nood aan meer taal- en werktrajecten op maat Nood aan een lokaal gecoördineerd en geïntegreerd inburgerings- en integratiebeleid Samenwerking met partners is een verhaal van vallen en opstaan

22 Voortraject anderstaligen
Vragen?

23 Voortraject anderstaligen
Bedankt


Download ppt "VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google