De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 4.3 KK&J week 4 Strange kids

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 4.3 KK&J week 4 Strange kids"— Transcript van de presentatie:

1 Blok 4.3 KK&J week 4 Strange kids
Science-based practice in the field of child & adolescent psychopathology week 4 Strange kids

2 professionele attitude & persoonlijk functioneren
Vandaag Tot nu toe … voorbespreken week 4 Strange kids professionele attitude & persoonlijk functioneren

3 Jordan’s scars The Lost Autist Messy with food Numb foot OTS uithuis-
plaatsing Bij punt 4 ‘treatment possibilities’: wees zo specifiek mogelijk

4 Numb foot The Lost Autist Messy with food Jordan’s scars
- Power point presentation: sheets/handouts & speaker notes - Aparte uploadmogelijkheid Psyweb

5 The Lost Autist Messy with food Numb foot Jordan’s scars “Riddle”

6 The Lost Autist Messy with food Numb foot Jordan’s scars
Video Morris (Boyke; op Psyweb) De vraag is: “doet ie ‘t of doet ie ‘t niet?” - PEP-profiel (zie learning resources, Psyweb) - VISK-vragenlijst / psych. rapport (1,5 pag)

7

8

9

10

11 professionele attitude & persoonlijk functioneren

12 Recept voor … … een goede mental health professional Kennis
Klinische training Vaardigheden Wetenschappelijke training Persoonlijkheid Diploma/certificaat

13 10% therapeutische relatie 7% kenmerken therapeut
Percentage verklaarde variantie van therapie-outcome gerelateerd aan therapiefactoren (Norcross, 2004) 45% onverklaard 25% patiëntvariabelen 10% therapeutische relatie 8% behandelmethode 7% kenmerken therapeut 5% interactie therapiefactoren

14 Continuum: psycho“techniek”   persoonsgericht Voor een deel ben je zelf het instrument. Bezinning en reflectie op eigen functioneren (gewoonten & op het werk) is noodzakelijk (o.a. Page, 2003).

15 Mahoney (2000) stelt dat therapeut actief moet nastreven: Zelfkennis
Compassie en empathie Persoonlijke ervaring en kennis van het in-relatie-zijn met een ander Vaardigheden om te leven en overleven Wetenschappelijke houding Ethisch handelen Empathie = in kunnen leven in de gedachten en gevoelens van de ander, je volledig in die ander kunnen verplaatsen, je eigen kaders kunnen loslaten Compassie = Meeleven met elkaar, vanuit een besef van gelijkwaardigheid. Anderen behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. (in Trouw, 21/4/2012: Hoe rijker hoe minder compassie)

16 O.a. Mahoney (2000) stelt dat therapeut actief moet nastreven:
Zelfkennis Compassie en empathie Persoonlijke ervaring en kennis van het in-relatie-zijn met een ander Vaardigheden om te leven en overleven Wetenschappelijke houding Ethisch handelen Empatisch functioneren (De Waal, 2008) Emotioneel ‘meevibreren’; activatie spiegelneuronen Niet alleen voelen maar ook begrijpen wat er voor die ander speelt Een helder (altruïstisch) inzicht in hoe men een ander kan helpen Niveau 2 en 3 gaat alleen als je kunt reflecteren op je eigen gevoel & gedachten en daar afstand van kunt nemen. Empathie = in kunnen leven in de gedachten en gevoelens van de ander, je volledig in die ander kunnen verplaatsen, je eigen kaders kunnen loslaten Compassie = Meeleven met elkaar, vanuit een besef van gelijkwaardigheid. Anderen behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. (in Trouw, 21/4/2012: Hoe rijker hoe minder compassie)

17 Vier belangrijke elementen van de prof. attitude
Handboek Psychotherapie (2009) Vier belangrijke elementen van de prof. attitude 1) Authentieke betrokkenheid (= meest basaal) 2) Professionaliteit (deskundigheid & identiteit) 3) Vakmatige deskundigheid 4) Persoonlijke ontwikkeling (bewust worden van eigen motieven, valkuilen) Het gaat er niet om perfect te zijn; “good enough” is voldoende. Van belang is besef en acceptatie van de eigen beperkingen en feilbaarheid. Bij 2) deskundige uitvoering en weten wat wanneer in te zetten of te doen; bewust zijn van indruk mbt kleding, inrichting kamer ed Bij 3) scholing, bijscholing; weten wat je kunt en niet kunt  doorverwijzen; inter-/supervisie; attitude scientist-practitioner Bij 4) clienten/kinderen kunnen bijv oud zeer triggeren, wat je handelen (sterk) kan bepalen als je je daar niet bewust van bent

18 Authentieke betrokkenheid
Rust en vertrouwen uitstralen Betrokken zijn (“Let the patient matter to you”) Onvoorwaardelijke acceptatie, niet (ver)oordelen, geen vooropgezette ideeën (t.a.v. de persoon als mens) Open, eerlijk, integer, eigen grenzen respecterend Congruentie (binnenzijde) Transparantie (buitenzijde)  In contact staan met eigen persoonlijke gedachten & gevoelens, grenzen en ideeën Congruentie = bewust toegang hebben tot en rustig kunnen openstaan voor je eigen gevoelens, gedachten, ervaringen. Ook wel echtheid genoemd. Zijn wie je bent, niet wie je denkt dat je hoort te zijn of zou moeten zijn (oftewel een facade leven, aangepast leven). Transparantie = de communicatie door de therapeut van ‘zichzelf’ en van persoonlijke aspecten van zijn belevingswereld. Bij transparantie kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de persoonlijke aanwezigheid van de therapeut (de uitstraling van wie de therapeut als persoon is) en anderzijds expliciete zelfonthulling (openlijk en verbaal inhoudelijke aspecten onthullen uit zijn persoonlijk leven en/of uit zijn hier-en-nu-gevoelens, gedachten en impressies in de context van de aan de gang zijnde interactie met zijn cliënt).  o.a. Rogers, 1957

19 Tegenoverdracht Tegenoverdracht = jouw reacties in voelen, denken en doen die worden uitgelokt of geactiveerd door de cliënt Soms heel nuttig om in te zetten in het contact, als het iets is wat van de cliënt komt (en niet door het triggeren van jouw ‘valkuilen’).

20 Mogelijke leerpunten? Anderen zien als gelijkwaardig
Geen vooropgezette ideeën, oordelen (als in goed-fout) In kunnen leven in de ander, eigen kaders kunnen loslaten Door angst denken we veelal in wij-zij, in beter-slechter, in goed-fout e.d.. Ook willen we graag controle hebben en zijn we kritisch (op anderen en onszelf). Bekendheid met je zelf (en de ander) doet angst afnemen (en compassie toenemen). Kennis van eigen gedachten en gevoelens Kennis van eigen grenzen, eigen valkuilen Kennis van eigen motieven, verlangens, doelen Zelfkennis. Kennis van afweer, van diepe/oude schema’s, van je zelf.

21 Om over na te denken … In het dagelijks leven …
Welke (typen) mensen verzamel jij om je heen? Welke (typen) mensen irriteren jou? Met welke (typen) problemen heb je affiniteit (en met welke juist helemaal niet)? Over welke (typen) mensen heb jij (minachtende) oordelen? Welk typen (persoonlijke) verhalen/gebeurtenissen raken jou ‘t meest? Wat vermijd jij in contact met andere mensen? In welke mensen, kinderen kun jij je nauwelijks tot niet verplaatsen? Hoe is dit geassocieerd met jouw persoonlijk functioneren? Wat kun je hiervan leren (m.b.t. je persoonlijke & prof. ontwikkeling)?

22 Om over na te denken … Welke (typen) mensen irriteren jou?
In het dagelijks leven … Welke (typen) mensen verzamel jij om je heen? Welke (typen) mensen irriteren jou? Met welke (typen) problemen heb je affiniteit (en met welke juist helemaal niet)? Over welke (typen) mensen heb jij (minachtende) oordelen? Welk typen (persoonlijke) verhalen/gebeurtenissen raken jou ‘t meest? Wat vermijd jij in contact met andere mensen? In welke mensen, kinderen kun jij je nauwelijks tot niet verplaatsen? Hoe is dit geassocieerd met jouw persoonlijk functioneren? Wat kun je hiervan leren (m.b.t. je persoonlijke & prof. ontwikkeling)?

23 ‘Dark side’ projecteren we vaak naar buiten (op het andere geslacht, andere cultuur, andere religie, andere intelligentie e.d.). Mensen die ons ergeren of waar we een sterk oordeel over hebben, prikkelen ons vaak op iets wat we van onszelf niet willen weten.

24 Wat (wie) is jouw allergie?

25 Wat (wie) is jouw allergie?
Kernkwadrant – Ofman (2007)

26 Wat (wie) is jouw allergie?
Kernkwadrant – Ofman (2007)

27 Voorbeelden Kwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie bescheiden verlegen
spontaan opdringerig consequent  star flexibel waait met alle winden mee doelgericht  kortzichtig ruime kijk besluiteloos enthousiast fanatiek  terughoudend onverschillig consequent gevoelig overgevoelig nuchter gevoelloos gul verkwistend 'verstandig'' krenterig kan relativeren betrokken fanatiek krachtig agressief passief levendig rusteloos rustig saai moedig overmoedig afwachtend laf open loslippig integer gesloten oplettend wantrouwig goed van vertrouwen naief serieus streng aimabel oppervlakkig vasthoudend koppig vriendelijk slijmerig nors weet te overtuigen heeft geen mening zorgzaam bemoeizuchtig zorgvuldig pietluttig ziet hoofdlijnen slordig

28 Afweer & Angsten

29 Conflict-driehoek Afweer Angst Onbewust gevoel / impuls Malan

30 Conflict-driehoek Angst een workaholic (om te falen)
willen luieren, ontspannen niksen, iets aan zelfontwikkeling doen Malan

31 Conflict-driehoek Angst een workaholic “Mijn vriend is zo
vreselijk lui” (projectie) “Mijn werk is mijn grootste hobby” (rationaliseren) Angst (om te falen) willen luieren, ontspannen niksen, iets aan zelfontwikkeling doen Malan

32 Conflict-driehoek Angst Niet de beloofde bonus krijgen op het werk
(om afgewezen te worden, of om niet goed genoeg te zijn) woedend zijn op je baas, teleurstelling Malan

33 Conflict-driehoek Angst Niet de beloofde bonus krijgen op het werk
fanatiek de badkamer gaan schoonmaken (sublimatie) “Die bonus stelde toch niets voor” (devaluatie) Angst (om afgewezen te worden, of om niet goed genoeg te zijn) woedend zijn op je baas, teleurstelling Malan

34 Afweermechanismen Sublimatie Loochenen / ontkenning van de realiteit
Altruïsme Onderdrukken Humor Dissociatie Intellectualiseren Affectisolatie Reactieformatie Verdringing Verschuiving Devalueren Idealiseren Omnipotente fantasieën Loochenen / ontkenning van de realiteit Projecteren Rationaliseren Projectieve identificatie Splitsen Ageren Apathisch terugtrekken Hulpafwijzend klagen Passieve agressie

35 Welke gebruik jij regelmatig?
Defense mechanisms: Bags & clothes for people who feel threatened in our society Dutch designers Kathy Ludwig & Florian Kräutli

36 Afweermechanismen Sublimatie Loochenen / ontkenning van de realiteit
Altruïsme Onderdrukken Humor Dissociatie Intellectualiseren Affectisolatie Reactieformatie Verdringing Verschuiving Devalueren Idealiseren Omnipotente fantasieën Loochenen / ontkenning van de realiteit Projecteren Rationaliseren Projectieve identificatie Splitsen Ageren Apathisch terugtrekken Hulpafwijzend klagen Passieve agressie (Zie ook: Defense Style Questionnaire, blok 3.5K) Welke mechanismen; welke angst afdekken? Hoog adaptief (men is bewust van gevoelens, gedachten en hun gevolgen) Mentale geremdheid (het buiten bewustzijn houden van potentieel bedreigende gedachten, gevoelens, wensen) Lichte vervorming van de waarneming (vervorming van het zelfbeeld, lichaamsbeeld of beeld van anderen, ter regulering van het zelfgevoel) Loochening (het buiten het bewustzijn houden van onplezierige of onaanvaardbare gedachten, gevoelens, impulsen; het toeschrijven aan externe oorzaken) Ernstige vervorming van de waarneming (ernstige vervorming van het zelfbeeld of het beeld van anderen) Handelen (omgaan met interne of externe stressoren door handelen of terugtrekken)

37 Persoonlijke valkuilen
Volgende week meer … Gedicht


Download ppt "Blok 4.3 KK&J week 4 Strange kids"

Verwante presentaties


Ads door Google