De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 4.3 KK&J Science-based practice in the field of child & adolescent psychopathology week 4 Strange kids.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 4.3 KK&J Science-based practice in the field of child & adolescent psychopathology week 4 Strange kids."— Transcript van de presentatie:

1 Blok 4.3 KK&J Science-based practice in the field of child & adolescent psychopathology week 4 Strange kids

2 Vandaag professionele attitude & persoonlijk functioneren voorbespreken week 4 Strange kids Tot nu toe …

3 I.The Lost Autist II.Messy with food III.Numb foot IV.Jordan’s scars OTS uithuis- plaatsing Bij punt 4 ‘treatment possibilities’: wees zo specifiek mogelijk

4 I.The Lost Autist II.Messy with food III.Numb foot IV.Jordan’s scars - Power point presentation: sheets/handouts & speaker notes - Aparte uploadmogelijkheid Psyweb

5 I.The Lost Autist II.Messy with food III.Numb foot IV.Jordan’s scars “Riddle”

6 I.The Lost Autist II.Messy with food III.Numb foot IV.Jordan’s scars -Video Morris (Boyke; op Psyweb) De vraag is: “doet ie ‘t of doet ie ‘t niet?” - PEP-profiel (zie learning resources, Psyweb) - VISK-vragenlijst / psych. rapport (1,5 pag)

7

8

9

10

11 professionele attitude & persoonlijk functioneren

12 Recept voor … … een goede mental health professional Kennis Klinische training Diploma/certificaat Vaardigheden Persoonlijkheid Wetenschappelijke training

13 Percentage verklaarde variantie van therapie- outcome gerelateerd aan therapiefactoren (Norcross, 2004) -45% onverklaard -25% patiëntvariabelen -10% therapeutische relatie -8% behandelmethode -7% kenmerken therapeut -5% interactie therapiefactoren

14 Continuum: psycho“techniek”  -----------------------  persoonsgericht Voor een deel ben je zelf het instrument. Bezinning en reflectie op eigen functioneren (gewoonten & op het werk) is noodzakelijk (o.a. Page, 2003).

15 Mahoney (2000) stelt dat therapeut actief moet nastreven: -Zelfkennis -Compassie en empathie -Persoonlijke ervaring en kennis van het in-relatie-zijn met een ander -Vaardigheden om te leven en overleven -Wetenschappelijke houding -Ethisch handelen

16 O.a. Mahoney (2000) stelt dat therapeut actief moet nastreven: -Zelfkennis -Compassie en empathie -Persoonlijke ervaring en kennis van het in-relatie-zijn met een ander -Vaardigheden om te leven en overleven -Wetenschappelijke houding -Ethisch handelen Empatisch functioneren (De Waal, 2008) 1) Emotioneel ‘meevibreren’; activatie spiegelneuronen 2) Niet alleen voelen maar ook begrijpen wat er voor die ander speelt 3) Een helder (altruïstisch) inzicht in hoe men een ander kan helpen Niveau 2 en 3 gaat alleen als je kunt reflecteren op je eigen gevoel & gedachten en daar afstand van kunt nemen. Empatisch functioneren (De Waal, 2008) 1) Emotioneel ‘meevibreren’; activatie spiegelneuronen 2) Niet alleen voelen maar ook begrijpen wat er voor die ander speelt 3) Een helder (altruïstisch) inzicht in hoe men een ander kan helpen Niveau 2 en 3 gaat alleen als je kunt reflecteren op je eigen gevoel & gedachten en daar afstand van kunt nemen.

17 Handboek Psychotherapie (2009) Vier belangrijke elementen van de prof. attitude 1) Authentieke betrokkenheid (= meest basaal) 2) Professionaliteit (deskundigheid & identiteit) 3) Vakmatige deskundigheid 4) Persoonlijke ontwikkeling (bewust worden van eigen motieven, valkuilen) Het gaat er niet om perfect te zijn; “good enough” is voldoende. Van belang is besef en acceptatie van de eigen beperkingen en feilbaarheid.

18 Authentieke betrokkenheid Rust en vertrouwen uitstralen Betrokken zijn (“Let the patient matter to you”) Onvoorwaardelijke acceptatie, niet (ver)oordelen, geen vooropgezette ideeën (t.a.v. de persoon als mens) Open, eerlijk, integer, eigen grenzen respecterend Congruentie (binnenzijde) Transparantie (buitenzijde)  In contact staan met eigen persoonlijke gedachten & gevoelens, grenzen en ideeën o.a. Rogers, 1957

19 Tegenoverdracht Tegenoverdracht = jouw reacties in voelen, denken en doen die worden uitgelokt of geactiveerd door de cliënt Soms heel nuttig om in te zetten in het contact, als het iets is wat van de cliënt komt (en niet door het triggeren van jouw ‘valkuilen’).

20 Mogelijke leerpunten? Anderen zien als gelijkwaardig Geen vooropgezette ideeën, oordelen (als in goed-fout) In kunnen leven in de ander, eigen kaders kunnen loslaten Door angst denken we veelal in wij-zij, in beter-slechter, in goed-fout e.d.. Ook willen we graag controle hebben en zijn we kritisch (op anderen en onszelf). Bekendheid met je zelf (en de ander) doet angst afnemen (en compassie toenemen). Kennis van eigen gedachten en gevoelens Kennis van eigen grenzen, eigen valkuilen Kennis van eigen motieven, verlangens, doelen Zelfkennis. Kennis van afweer, van diepe/oude schema’s, van je zelf.

21 Om over na te denken … In het dagelijks leven … Welke (typen) mensen verzamel jij om je heen? Welke (typen) mensen irriteren jou? Met welke (typen) problemen heb je affiniteit (en met welke juist helemaal niet)? Over welke (typen) mensen heb jij (minachtende) oordelen? Welk typen (persoonlijke) verhalen/gebeurtenissen raken jou ‘t meest? Wat vermijd jij in contact met andere mensen? In welke mensen, kinderen kun jij je nauwelijks tot niet verplaatsen?  Hoe is dit geassocieerd met jouw persoonlijk functioneren? Wat kun je hiervan leren (m.b.t. je persoonlijke & prof. ontwikkeling)?

22 Om over na te denken … In het dagelijks leven … Welke (typen) mensen verzamel jij om je heen? Welke (typen) mensen irriteren jou? Met welke (typen) problemen heb je affiniteit (en met welke juist helemaal niet)? Over welke (typen) mensen heb jij (minachtende) oordelen? Welk typen (persoonlijke) verhalen/gebeurtenissen raken jou ‘t meest? Wat vermijd jij in contact met andere mensen? In welke mensen, kinderen kun jij je nauwelijks tot niet verplaatsen?  Hoe is dit geassocieerd met jouw persoonlijk functioneren? Wat kun je hiervan leren (m.b.t. je persoonlijke & prof. ontwikkeling)?

23 ‘Dark side’ projecteren we vaak naar buiten (op het andere geslacht, andere cultuur, andere religie, andere intelligentie e.d.). Mensen die ons ergeren of waar we een sterk oordeel over hebben, prikkelen ons vaak op iets wat we van onszelf niet willen weten.

24 Wat (wie) is jouw allergie?

25 Kernkwadrant – Ofman (2007) Wat (wie) is jouw allergie?

26 Kernkwadrant – Ofman (2007) Wat (wie) is jouw allergie?

27 Voorbeelden KwaliteitValkuilUitdagingAllergie bescheidenverlegenspontaanopdringerig consequent starflexibelwaait met alle winden mee doelgericht kortzichtigruime kijkbesluiteloos enthousiastfanatiek terughoudendonverschillig flexibelwaait met alle winden meeconsequentstar gevoeligovergevoelignuchtergevoelloos gulverkwistend'verstandig''krenterig kan relativerenonverschilligbetrokkenfanatiek krachtigagressiefterughoudendpassief levendigrusteloosrustigsaai moedigovermoedigafwachtendlaf openloslippigintegergesloten oplettendwantrouwiggoed van vertrouwennaief serieusstrengaimabeloppervlakkig vasthoudendkoppigflexibelwaait met alle winden mee vriendelijkslijmerigterughoudendnors weet te overtuigenopdringerigafwachtendheeft geen mening zorgzaambemoeizuchtigterughoudendonverschillig zorgvuldigpietluttigziet hoofdlijnenslordig

28 Afweer & Angsten

29 Conflict-driehoek Afweer Onbewust gevoel / impuls Angst Malan

30 Conflict-driehoek willen luieren, ontspannen niksen, iets aan zelfontwikkeling doen Angst (om te falen) Malan een workaholic

31 Conflict-driehoek “Mijn vriend is zo vreselijk lui” (projectie) “Mijn werk is mijn grootste hobby” (rationaliseren) willen luieren, ontspannen niksen, iets aan zelfontwikkeling doen Angst (om te falen) Malan een workaholic

32 Conflict-driehoek woedend zijn op je baas, teleurstelling Angst (om afgewezen te worden, of om niet goed genoeg te zijn) Malan Niet de beloofde bonus krijgen op het werk

33 Conflict-driehoek fanatiek de badkamer gaan schoonmaken (sublimatie) “Die bonus stelde toch niets voor” (devaluatie) woedend zijn op je baas, teleurstelling Angst (om afgewezen te worden, of om niet goed genoeg te zijn) Malan Niet de beloofde bonus krijgen op het werk

34 Afweermechanismen Sublimatie Altru ï sme Onderdrukken Humor Dissociatie Intellectualiseren Affectisolatie Reactieformatie Verdringing Verschuiving Devalueren Idealiseren Omnipotente fantasie ë n Loochenen / ontkenning van de realiteit Projecteren Rationaliseren Projectieve identificatie Splitsen Ageren Apathisch terugtrekken Hulpafwijzend klagen Passieve agressie

35 Dutch designers Kathy Ludwig & Florian Kräutli Defense mechanisms: Bags & clothes for people who feel threatened in our society Welke gebruik jij regelmatig?

36 Sublimatie Altru ï sme Onderdrukken Humor Dissociatie Intellectualiseren Affectisolatie Reactieformatie Verdringing Verschuiving Devalueren Idealiseren Omnipotente fantasie ë n Loochenen / ontkenning van de realiteit Projecteren Rationaliseren Projectieve identificatie Splitsen Ageren Apathisch terugtrekken Hulpafwijzend klagen Passieve agressie (Zie ook: Defense Style Questionnaire, blok 3.5K) Welke mechanismen; welke angst afdekken? Afweermechanismen

37 Persoonlijke valkuilen Volgende week meer …


Download ppt "Blok 4.3 KK&J Science-based practice in the field of child & adolescent psychopathology week 4 Strange kids."

Verwante presentaties


Ads door Google