De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL"— Transcript van de presentatie:

1 COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL
VOORSTEL behoeftenprogramma & vlekkenplan voor het COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL 9 maart 2006 OPB + HOB

2 BEHOEFTENPROGRAMMA VLEKKENPLAN
WAT = gewenste dienstverlening Zowel front office als back office Zowel tastbaar als virtueel HOE = functionaliteiten / specificaties WAAR = plaats waar de dienstverlening aangeboden wordt Resultaat van een denktraject 23 februari – 6 maart

3 stappen Beleidsintenties Verkenning Concept en vlekkenplan Stappenplan
door B. Anciaux en P. Smet Verkenning door Hugo Durieux Concept en vlekkenplan door ‘bewoners’ OPB + HOB Stappenplan

4 DENKTRAJECT Vertrekkende van de beleidsintenties
ministers en de verkenning Durieux tussen 23 februari en 6 maart met 10 medewerkers OPB/HOB volgens de bouwsteenmethodologie 6 dimensies van dienstverlening geanalyseerd 250 taken/activiteiten geïnventariseerd onder begeleiding van Jan Van Vaerenbergh (OB Antwerpen) met als resultaat: behoeftenprogramma & vlekkenplan

5 MISSIE (1) “gedistilleerd uit de beleidsteksten”
“een gemeenschappelijk (= VG+VGC) informatie-, communicatie- en promotiebeleid: om Brussel en de Nederlandstalige netwerken duidelijker te promoten in de context van Vlaanderen en met aandacht voor de hoofdstedelijke uitstraling dit zowel binnen Brussel zelf als ten aanzien van de inwoners van de rest van Vlaanderen en herkend wordt als een collectieve beleidsambitie”

6 UW MISSIE (2) “gedistilleerd uit de beleidsteksten”
kenmerken “een huis, een bestaande plek op het Muntplein” “een draaischijf van informatiestromen en mediakanalen” “een knooppunt van integratie, netwerking en samenwerking” “intelligente interactieve website”

7 ONZE VISIE (1) wat & voor wie
Wat = onze gemeenschappelijke kernopdracht INFORMATIE (input) communiceren tot (proces) PARTICIPATIE en ACTIEF BE-LEVEN (output)

8 ONZE VISIE (2) wat & voor wie
Wat: onze gemeenschappelijke kernopdracht: INFORMATIE (input) communiceren tot (proces) PARTICIPATIE en ACTIEF BE-LEVEN (output) Voor wie: Vlaamse Brusselaars en andere Vlamingen Bezoekers, gebruikers en bewoners van de hoofdstad Individueel of groepsgewijs, autonoom of begeleid Uit vele taal- en cultuurgroepen

9 Het ABC van het CHB LEZEN LEREN LEVEN  mijnBrussel.ik  e-platform
 begeleiden/onthaal groepen  platform ontmoeting & samenwerking speerpunten  hybride aanbod  shop & café tastbaar & virtueel  zelfredzaamheid  veeltaligheid AANBOD BEGELEIDING COMFORT LEZEN LEREN LEVEN verzamelen + bemiddelen van decretale functies: cultuur, kennis circulatie materialen INFORMATIE bewerken + verspreiden marketing en communicatie evenementen en projecten HOB OPB

10 ZIGGURAT LEZEN LEREN LEVEN  mijnBrussel.ik  e-platform
 begeleiden/onthaal groepen  platform ontmoeting en samenwerking speerpunten  hybride aanbod  shop & café tastbaar & virtueel  zelfredzaamheid  veeltaligheid AANBOD BEGELEIDING COMFORT LEZEN LEREN LEVEN verzamelen + bemiddelen van decretale functies: cultuur, kennis circulatie materialen INFORMATIE bewerken + verspreiden marketing en communicatie evenementen en projecten HOB OPB

11 ONZE MISSIES OPB Band VL-Brussel verdiepen
Gezicht geven aan Vlaamse netwerken en initiatieven Twee pijlers: Onthaal & communicatie Evenementen & projecten Vanuit eigenheid, in dialoog Overleg, samenwerking, synergie, professionalisme HOB Cultuur, kennis & info verstrekken Basis-voorziening Iedereen Gebruik maken van de bib

12 ONZE FUNCTIES (1) ~ missies
OPB HOB Onthaal X Communicatie Evenementen Projecten Marketing Recreatie Informatie Educatie Cultuur

13 ONZE FUNCTIES: synergie
OPB (extra) HOB (intra) Onthaal X x Communicatie Evenementen Projecten Marketing Recreatie Informatie Educatie Cultuur

14 ONS ENGAGEMENT méér dan de som van de delen
Wat: Leven in Brussel Leren in Brussel Lezen in Brussel Wie: huidige volumes behouden nieuwe klanten(groepen) aanspreken Hoe: expertise delen meerwaarde: verrijken en (zelf) ontwikkelen gefundeerd op de bestaande basisdienstverlening

15 Onze dienstverlening Het ABC van het CHB
AANBOD Hybride aanbod = tastbaar & virtueel Platform voor ontmoeting & samenwerking e-platform: elektronisch & educatief BEGELEIDING Onthaal van groepen (studerenden, inburgers, NT2,…) Communiceren in een veeltalige omgeving COMFORT Zelfredzaamheid Bereikbaarheid: 24/24 Shop & café

16 Diversiteit in plekken
INDIVIDUE EL GROEP autonoom begeleid Autonoom (verhuur) Begeleid (overleg) Lees Balie Salon Introductie Luister Consult Vergader Kantine Kijk Studie Relax Multifunctioneel platform café ~ de buren

17 DIVERSITEIT in BALIES zelfredzaamheid website Elektronische balie

18 Bereikbaarheid: fysiek ~ virtueel
24/24 – 7/7 WEBSITE - BOOKDROP - - SMS CALL CENTER OPENINGSUREN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19 mijnBrussel.ik (.be) gepersonaliseerd - geprofileerd
Op basis van profielen Leengedrag bibliotheek Koopgedrag tickets Vragen Attenderen Post SMS Zélfredzaamheid Reserveren boeken, tickets, zalen Afdrukken zoekresultaten, tickets

20 Onze waarden vertaald in kenmerken van de inrichting
Waarde dienstverlening Kenmerk gebouw/inrichting Laagdrempelig Uitnodigend Klantvriendelijk Doordachte circulatie Transparant Ergonomisch Flexibel Zichtbaar Dynamisch Sereen Respect Privacy

21 MUNTGEBOUW: gevel kant Schildknaapstraat
Monnaie House nacht win kel Schildknaap-gebouw

22 MUNTGEBOUW: snede +6 Monnaie House 6 – back office
Schildknaap- 6 – back office gebouw 5 – back office + terras 4 – bibliotheek: fictie kantine 3 – bibliotheek: informatie vergader 2 – bibliotheek: jeugd - kunst auditorium 1 – uitleencentrum + e-platform salon 0 – ontvangst & consult & thematento & shop/café kranten/weekbladen & multifunctioneel platform -1 – vestiaire + sanitair + tento Brussel (technisch)

23 VLEKKENPLAN: kelder muntschouwburg MUNTPLE vestiaire & sanitair
IN vestiaire & sanitair Technische Ruimte Stock vaste tentoonstelling ‘Brussel’ introductieruimte ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

24 VLEKKENPLAN begane grond
muntschouwburg MUNTPLE IN o n t v a g s 2 café multi-functioneel platform: autonoom diverse activiteiten shop 1 3 bookdrop consultplek 1 themastand 2 kranten/weekbladen 3 folders ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

25 VLEKKENPLAN 1° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN Studie ruimte uitleen centrum e-platform salon comfortabele individuele zit-/leesplekken consultplek ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

26 VLEKKENPLAN 2° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN muziek & beeld Circu latie kunst auditorium jeugd comfortabele individuele kijk-/luisterplekken ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

27 VLEKKENPLAN 3° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN Informatiecluster 1 Circu latie Moduleer-bare vergader- ruimte(s) Informatiecluster 3 Brusselhoek Informatiecluster 2 individuele werkplekken (met tafel en internetconnectie) ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

28 VLEKKENPLAN 4° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN Fictie Nederlands en andere talen Circu latie Kantine: medewerkers groepen ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

29 VLEKKENPLAN 5° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN Back office plateau 1 terras overlegruimte ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

30 VLEKKENPLAN 6° verdieping
muntschouwburg MUNTPLE IN Back office plateau 2 overlegruimte ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

31 varia integratie netwerking samenwerking Wonen in Brussel, leerwinkel
Cultuurwaardebon netwerking onderwijs, cultuur, welzijn, toerisme de buren, méér dan bij de plekken samenwerking Toerisme Vlaanderen, Cultuurnet Vlaanderen en Brussel Deze Week-Agenda voor de culturele en vrijetijdsinformatie Het mediaplatform (Brussel Deze Week, TV-Brussel en fm Brussel) multimediale vloer

32 Bestuur ? Overwegingen: Twee organisaties
Met elk hun eigen opdrachten Met elk hun eigen netwerken En de bereidheid om naar een maximale synergie te streven

33 Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB)
Bestuur voorstel Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB) Raad van Bestuur Algemene vergadering Nieuw Vrijwillige ontbinding van vzw OPB en rechtstreekse overgang naar vzw CHB Vzw HOB Blijft bestaan als rechtspersoonlijkheid omwille van decreten en regelgeving Oud vzw OPB vzw HOB

34 Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB)
Personeelsstructuur Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB) Directiecomité - AD Zakelijk leider Hoofd-bibliothe-caris Commu-nicatie-manager Stads-program-mator OPB-personeel: Contractueel HOB-personeel: Statutair

35 VERSLAG opvolgingscommissie 9 maart
Mbt behoeftenprogramma & vlekkenplan: Goed werkstuk; concept duidelijk Naamgeving: verdaagd Organogram bouwteam Centrale rol OPB/HOB goedgekeurd Opname HOB in ICT-team Bouwheerschap Beslissing voorbereid tegen volgende vergadering Volgende vergadering (week 13) Politieke beslissing over financiering en beheer Politieke beslissing over concept

36 INTERNE OPVOLGING Opvolging nota
Interne consultatie medewerkers traject: HOB: 13/3 OPB: nog te bepalen Conceptnota naar beide besturen HOB: 14/3 OPB: 23/3 Politieke beslissing in Opvolgingscommissie Informeren brede medewerkersgroep HOB: 27 maart OPB: eerste week april


Download ppt "COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL"

Verwante presentaties


Ads door Google