De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTEL behoeftenprogramma & vlekkenplan voor het COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL 9 maart 2006 OPB + HOB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTEL behoeftenprogramma & vlekkenplan voor het COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL 9 maart 2006 OPB + HOB."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTEL behoeftenprogramma & vlekkenplan voor het COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL 9 maart 2006 OPB + HOB

2 BEHOEFTENPROGRAMMA VLEKKENPLAN 1.WAT = gewenste dienstverlening Zowel front office als back office Zowel tastbaar als virtueel 2.HOE = functionaliteiten / specificaties 3.WAAR = plaats waar de dienstverlening aangeboden wordt 4.Resultaat van een denktraject 23 februari – 6 maart

3 stappen 1.Beleidsintenties door B. Anciaux en P. Smet 2.Verkenning door Hugo Durieux 3.Concept en vlekkenplan door ‘bewoners’ OPB + HOB 4.Stappenplan

4 DENKTRAJECT Vertrekkende van de beleidsintenties ministers en de verkenning Durieux 1.tussen 23 februari en 6 maart 2.met 10 medewerkers OPB/HOB 3.volgens de bouwsteenmethodologie 4.6 dimensies van dienstverlening geanalyseerd 5.250 taken/activiteiten geïnventariseerd 6.onder begeleiding van Jan Van Vaerenbergh (OB Antwerpen) 7.met als resultaat: behoeftenprogramma & vlekkenplan

5 MISSIE (1) “gedistilleerd uit de beleidsteksten ” “een gemeenschappelijk (= VG+VGC) informatie-, communicatie- en promotiebeleid : om Brussel en de Nederlandstalige netwerken duidelijker te promoten in de context van Vlaanderen en met aandacht voor de hoofdstedelijke uitstraling dit zowel binnen Brussel zelf als ten aanzien van de inwoners van de rest van Vlaanderen en herkend wordt als een collectieve beleidsambitie”

6 UW MISSIE (2) “gedistilleerd uit de beleidsteksten ” kenmerken “een huis, een bestaande plek op het Muntplein” “een draaischijf van informatiestromen en mediakanalen” “een knooppunt van integratie, netwerking en samenwerking” “intelligente interactieve website”

7 ONZE VISIE (1) wat & voor wie Wat = onze gemeenschappelijke kernopdracht INFORMATIE (input)  communiceren tot (proces)  PARTICIPATIE en ACTIEF BE-LEVEN (output)

8 ONZE VISIE (2) wat & voor wie Wat: onze gemeenschappelijke kernopdracht: INFORMATIE (input)  communiceren tot (proces)  PARTICIPATIE en ACTIEF BE-LEVEN (output) Voor wie: –Vlaamse Brusselaars en andere Vlamingen –Bezoekers, gebruikers en bewoners van de hoofdstad –Individueel of groepsgewijs, autonoom of begeleid –Uit vele taal- en cultuurgroepen

9 HOB verzamelen + bemiddelen van decretale functies: cultuur, kennis circulatie materialen OPB bewerken + verspreiden marketing en communicatie evenementen en projecten INFORMATIE LEZEN LEREN LEVEN AANBOD BEGELEIDINGCOMFORT Het ABC van het CHB tastbaar & virtueel zelfredzaamheid hybride aanbod shop & café  mijnBrussel.ik  e-platform  begeleiden/onthaal groepen  platform ontmoeting & samenwerking veeltaligheid speerpunten

10 HOB verzamelen + bemiddelen van decretale functies: cultuur, kennis circulatie materialen OPB bewerken + verspreiden marketing en communicatie evenementen en projecten INFORMATIE LEZEN LEREN LEVEN AANBOD BEGELEIDINGCOMFORT ZIGGURAT tastbaar & virtueel zelfredzaamheid hybride aanbod shop & café  mijnBrussel.ik  e-platform  begeleiden/onthaal groepen  platform ontmoeting en samenwerking veeltaligheid speerpunten

11 ONZE MISSIES OPB Band VL-Brussel verdiepen Gezicht geven aan Vlaamse netwerken en initiatieven Twee pijlers: –Onthaal & communicatie –Evenementen & projecten Vanuit eigenheid, in dialoog Overleg, samenwerking, synergie, professionalisme HOB Cultuur, kennis & info verstrekken Basis- voorziening Iedereen Gebruik maken van de bib

12 ONZE FUNCTIES (1) ~ missies FUNCTIESOPBHOB OnthaalX CommunicatieX EvenementenX ProjectenX MarketingX RecreatieX InformatieXX EducatieX CultuurX

13 ONZE FUNCTIES: synergie FUNCTIESOPB (extra)HOB (intra) OnthaalXx CommunicatieXx EvenementenX ProjectenXx MarketingXx RecreatiexX InformatieXX EducatieX CultuurxX

14 ONS ENGAGEMENT méér dan de som van de delen Wat: –Leven in Brussel –Leren in Brussel –Lezen in Brussel Wie: –huidige volumes behouden –nieuwe klanten(groepen) aanspreken Hoe: expertise delen  meerwaarde: verrijken en (zelf) ontwikkelen  gefundeerd op de bestaande basisdienstverlening

15 Onze dienstverlening Het ABC van het CHB AANBOD –Hybride aanbod = tastbaar & virtueel –Platform voor ontmoeting & samenwerking –e-platform: elektronisch & educatief BEGELEIDING –Onthaal van groepen (studerenden, inburgers, NT2,…) –Communiceren in een veeltalige omgeving COMFORT –Zelfredzaamheid –Bereikbaarheid: 24/24 –Shop & café

16 Diversiteit in plekken INDIVIDUEELGROEP autonoombegeleidAutonoom (verhuur) Begeleid (overleg) LeesBalieSalonIntroductie LuisterConsultVergaderKantine Kijk Studie RelaxMultifunctioneel platform café ~ de buren

17 DIVERSITEIT in BALIES website zelfredzaamheid Elektronische balie

18 Bereikbaarheid: fysiek ~ virtueel 24/24 – 7/7 WEBSITE - BOOKDROP -- SMS 10.00-20.00 CALL CENTER OPENINGSUREN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19 mijnBrussel.ik (.be) gepersonaliseerd - geprofileerd Op basis van profielen –Leengedrag bibliotheek –Koopgedrag tickets –Vragen Attenderen –Post –E-mail –SMS Zélfredzaamheid –Reserveren boeken, tickets, zalen –Afdrukken zoekresultaten, tickets

20 Onze waarden vertaald in kenmerken van de inrichting Waarde dienstverlening Kenmerk gebouw/inrichting LaagdrempeligUitnodigend KlantvriendelijkDoordachte circulatie TransparantErgonomisch FlexibelZichtbaar DynamischSereen RespectPrivacy

21 MUNTGEBOUW: gevel kant Schildknaapstraat Monnaie House Schildknaap- gebouw nacht win kel

22 MUNTGEBOUW: snede +6 Monnaie House Schildknaap- 6 – back office gebouw 5 – back office + terras 4 – bibliotheek: fictiekantine 3 – bibliotheek: informatievergader 2 – bibliotheek: jeugd - kunstauditorium 1 – uitleencentrum + e-platformsalon 0 – ontvangst & consult & thematento & shop/café kranten/weekbladen & multifunctioneel platform -1 – vestiaire + sanitair + tento Brussel(technisch)

23 VLEKKENPLAN: kelder MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg vaste tentoonstelling ‘Brussel’ vestiaire & sanitair introductieruimte Technische Ruimte Stock ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

24 VLEKKENPLAN begane grond MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg  ontvangstontvangst café kranten/weekbladen shop multi-functioneel platform: - autonoom - diverse activiteiten consultplek themastand 1 1 2 2 3 folders3 ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek bookdrop

25 VLEKKENPLAN 1° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg salon e-platform uitleen centrum Studie ruimte comfortabele individuele zit-/leesplekken ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek consultplek

26 VLEKKENPLAN 2° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg Circu latie jeugd muziek & beeld kunst auditorium ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek comfortabele individuele kijk-/luisterplekken

27 VLEKKENPLAN 3° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg Informatiecluster 3 Brusselhoek Informatiecluster 2 Informatiecluster 1 Circu latie Moduleer- bare vergader- ruimte(s) individuele werkplekken (met tafel en internetconnectie) ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

28 VLEKKENPLAN 4° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg Circu latie Fictie Nederlands en andere talen Kantine: - medewerkers - groepen ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek

29 VLEKKENPLAN 5° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg terras Back office plateau 1 ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek overlegruimte

30 VLEKKENPLAN 6° verdieping MUNTPLEINMUNTPLEIN muntschouwburg Back office plateau 2 ROOD = aanbod - GROEN = begeleiding - PAARS = comfort - WIT = logistiek overlegruimte

31 varia integratie  Wonen in Brussel, leerwinkel  Cultuurwaardebon netwerking  onderwijs, cultuur, welzijn, toerisme  de buren, méér dan bij de plekken samenwerking  Toerisme Vlaanderen, Cultuurnet Vlaanderen en Brussel Deze Week-Agenda voor de culturele en vrijetijdsinformatie  Het mediaplatform (Brussel Deze Week, TV-Brussel en fm Brussel) multimediale vloer

32 Bestuur ? Overwegingen: Twee organisaties –Met elk hun eigen opdrachten –Met elk hun eigen netwerken En de bereidheid om naar een maximale synergie te streven

33 Bestuur voorstel Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB) Raad van Bestuur Algemene vergadering Vzw HOB Blijft bestaan als rechtspersoonlijkheid omwille van decreten en regelgeving vzw OPB vzw HOB Vrijwillige ontbinding van vzw OPB en rechtstreekse overgang naar vzw CHB Oud Nieuw

34 Personeelsstructuur OPB-personeel: Contractueel Directiecomité - AD Vzw CommunnicatieHuis Brussel (CHB) HOB-personeel: Statutair Zakelijk leider Hoofd- bibliothe -caris Commu- nicatie- manager Stads- program -mator

35 VERSLAG opvolgingscommissie 9 maart Mbt behoeftenprogramma & vlekkenplan: –Goed werkstuk; concept duidelijk Naamgeving: verdaagd Organogram bouwteam –Centrale rol OPB/HOB goedgekeurd –Opname HOB in ICT-team Bouwheerschap –Beslissing voorbereid tegen volgende vergadering Volgende vergadering (week 13) –Politieke beslissing over financiering en beheer –Politieke beslissing over concept

36 INTERNE OPVOLGING Opvolging nota 1.Interne consultatie medewerkers traject: HOB: 13/3 OPB: nog te bepalen 2.Conceptnota naar beide besturen HOB: 14/3 OPB: 23/3 Politieke beslissing in Opvolgingscommissie Informeren brede medewerkersgroep HOB: 27 maart OPB: eerste week april


Download ppt "VOORSTEL behoeftenprogramma & vlekkenplan voor het COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL 9 maart 2006 OPB + HOB."

Verwante presentaties


Ads door Google