De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Bijeenkomst 2 BIDDEN, BOUWEN, STRIJDEN Karpos Leerhuis www.ewv.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Bijeenkomst 2 BIDDEN, BOUWEN, STRIJDEN Karpos Leerhuis www.ewv.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Bijeenkomst 2 BIDDEN, BOUWEN, STRIJDEN Karpos Leerhuis www.ewv.nl

2  Elk vogeltje bidt zoals het gebekt is…  Karakter  Introvert – extravert  Gestructureerd – open en flexibel  Gevoelsmens – verstandsmens  Nehemia  Gestructureerd  Schietgebedjes  Paul Lieverse  Vast onderdeel van leven en werk  Korte gebeden Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

3 Gespreksronde Waarin herkent u zichzelf het meest: - introvert of extravert? - gestructureerd of open/flexibel? - gevoelsmens of verstandsmens? Op welke wijze beïnvloedt uw karakter uw manier van bidden? Zou u op bepaalde punten iets in uw stijl van bidden willen veranderen? Op welke manier heeft de situatie waarin u zich bevindt invloed op uw geloofsleven? Te druk, te bezorgd, te gelukkig om te bidden? Hoe gaat u daarmee om? Kies uit onderstaande korte gebedsaanroepen drie regels die u dagelijks tussen de bedrijven door zou willen bidden: - ‘Heer Jezus Christus, ik aanbid U.’ - ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons.’ - ‘Christus, heilig Godslam, dat de schuld der wereld draagt, geef ons/hem/haar Uw vrede / vrijheid / genade / liefde.’ - ‘Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw mijn leven.’ - ‘Geef Jeruzalem uw vrede.’ - ‘Abba Vader’ - ‘Maranatha’ (als vraaggebed: ‘Onze Heer, kom’, nu al in deze concrete situatie, en straks in de wederkomst) Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

4  Gods bouwvakkers: gebed en gemeenteopbouw  Gemeenteopbouw begint bij geloofsopbouw en in de binnenkamer  Bidden brengt in beweging  Ieder draagt zijn steentje bij  De Heilige Geest deelt gaven uit in een grote verscheidenheid  Bij gemeenteopbouw is iedereen nodig! (1 Kor. 12, Rom. 12) Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

5  Drie praktische tips voor gemeenteopbouw  Prijs elkaar  Zet de vrijwilligers in het zonnetje  Prijs de Heer  Dankstond  Presentatieronde  Gebeden  Dank/lofliederen  Veranker de gebedsgroep in het geheel van de opbouw van de gemeente  Start een gebedsgroep  Gebedsgroep: Zwerfsteen of bouwsteen? Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

6  Gespreksronde  Benoem eens wat u in de ander binnen uw eigen groepje waardeert  Bidden tegen de druk in  Al snel: de eerste tegenwind  Nehemia 2: 10 – 20  Woede – uitlachen – spot – venijn  Nehemia 3: 33-35, 4: 1-2  Afleidingsmanoeuvres, sterke tegenstand: vals gerucht – valse profeet  Moedeloosheid en klacht van het volk  Nehemia 4:4 Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

7  Wat doe je bij zoveel tegenstand?  Nehemia  stug doorgaan – standvastig zijn – volharden  Maatregelen nemen: twee groepen: bouwers en wachters  Wat kunnen wij hiervan leren  Bid en werk – Bid en waak  Draag de geestelijke wapenrustig (Efeze 6)  Vijanden zijn er altijd; van buitenaf – van binnenuit  Biddeloosheid  Ook bij Jezus Lucas 4: 16 – 30)  Efeziërs 6: 10 – 20 Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

8 Gespreksronde Herkent u zelf iets van tegenstand bij het werken in Gods wijngaard? Hoe gaat u daarmee om? Welke plaats heeft gebed bij deze tegenstand? In hoeverre heeft in uw leven gebed prioriteit bij het werk in Gods Koninkrijk? Zijn bidden en werken, alsook bidden en waken met elkaar in evenwicht? Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

9  Wraakgebeden  In de bijbel staan meerdere wraakgebeden, zin of onzin?  Je komt er niet door de God van wraak te zetten tegenover de God van liefde.  Ook in het Nieuwe Testament kent wraakgebeden (Openb. 6: 9 – 10)  De liefde en het gebed voor de vijand vind je ook terug in het Oude Testament (Lev. 19: 18)  Je kunt het Oude en Nieuwe Testament niet tegen elkaar uitspreken. Ze spreken allebei van heil en onheil, van oordeel en vrijspraak, van licht en duisternis.  De psychohygiënische functie van wraakgebeden.  Gevoelens wegstoppen is als het onder water proberen te houden van een opblaasbal Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

10  Gebed voor Israël  De woorden van Nehemia 2: 19 – 20 zijn ook nu spannend  Politieke vraag  Gods opdracht en belofte voor het volk Israël  Joodse mop Gespreksronde Herkent u de behoefte aan een wraakgebed in situaties waarin aan u door iemand veel pijn is gedaan? Hoe gaat u daar zuiver mee om? In hoeverre heeft gebed voor Israël en het Midden-Oosten, incl. het Palestijnse volk, een plaats in uw gebedsleven? Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl

11  In Gods overwinning (Evangelische Liedbundel 247)  Opdracht voor thuis:  Lees ook Nehemia 5, Nehemia 6:1-7:5 en Nehemia 8 eens door!  Bid het gebed van J.C. Blumhardt In Gods In Gods overwinning trekken wij ten strijd, samen in zijn leger Hem ten dienst gewijd. Christus onze Koning stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. Als een machtig leger, vol van Geest en kracht, gaan wij achter Jezus, die ons ‘t leven bracht. Nergens heerste tweedracht. Eén geloof, één Heer, één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. Één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan waar de heil’gen samen vastgeworteld staan. Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind. Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd. Volg uw Meester, kind’ren, sluit u vast aaneen. Hef het schild als pijlen suizen om u heen. Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid. Bouwen, bidden, strijden www.ewv.nl


Download ppt "Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Bijeenkomst 2 BIDDEN, BOUWEN, STRIJDEN Karpos Leerhuis www.ewv.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google