De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diabetes type 2 in België Dr Frank NOBELS endocrino-diabetologie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst voorzitter professionele zuil Vlaamse Diabetes Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diabetes type 2 in België Dr Frank NOBELS endocrino-diabetologie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst voorzitter professionele zuil Vlaamse Diabetes Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 diabetes type 2 in België Dr Frank NOBELS endocrino-diabetologie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst voorzitter professionele zuil Vlaamse Diabetes Vereniging

2 gevecht tegen "interne pollutie" externe pollutie sensibilisatie, educatie reglementering van industrie aanpak van risicosituaties vroege detectie van pollutie sanering

3 gevecht tegen "interne pollutie" externe pollutie sensibilisatie, educatie reglementering van industrie aanpak van risicosituaties vroege detectie van pollutie sanering interne pollutie sensibilisatie, educatie reglementering van voedingsindustrie preventie screening / vroegtijdige diagnose behandeling

4 geconcerteerde actie MOEILIJK IN BELGIE ! preventie: gemeenschappen curatie : federaal RIZIV structuur : volgens beroepsgroepen, niet volgens pathologie nood aan adviesorgaan over diabetes  nood aan adviesorgaan over diabetes

5 geconcerteerde actie MOEILIJK IN BELGIE ! preventie: gemeenschappen curatie : federaal RIZIV structuur : volgens beroepsgroepen, niet volgens pathologie nood aan adviesorgaan over diabetes  nood aan adviesorgaan over diabetes 1989 1989 St. Vincent declaration (WHO, IDF) 1999 1999 Declaration of the America’s on Diabetes

6 gevecht tegen "interne pollutie" externe pollutie sensibilisatie, educatie reglementering van industrie aanpak van risicosituaties vroege detectie van pollutie sanering interne pollutie sensibilisatie, educatie reglementering van voedingsindustrie preventie screening / vroegtijdige diagnose behandeling

7 Mevrouw, u hebt een beetje suiker …

8 diagnose zo vroeg mogelijk glycemie goed regelen cardiovasculaire risicofactoren corrigeren verwikkelingen op tijd ontdekken en afremmen verwikkelingen deskundig behandelen brede aanpak van diabetes

9 HET BESTE DAT JE KAN DOEN IS STOPPEN MET ROKEN, DRINKEN EN VETTIG ETEN ! WAT IS HET TWEEDE BESTE ?

10 O M A S Gliclazide Glucophage Zocor Accuretic Amlor Moxon Asaflow Dafalgan Redomex voorbeeld van dagelijkse medicatie van type 2 diabeet Polyfarmacie

11 informatie, educatie, motivatie van patiënt progressief meer medicatie nodig complexe follow-up multidisciplinaire behandeling (shared care) vraagt grote inzet van de zorgverleners  vraagt veel : - organisatie - overleg – uitleg - tijdsbesteding "chronic disease management" "chronic disease management"

12 niet alleen in België Loopt dit goed ? NEEN !

13 zorg voor type 2 diabetici in België : verre van optimaal mentaliteitsverandering nodig kennis loopt achter kennis loopt achter gebrekkige ondersteuning gebrekkige ondersteuning

14 Werkt u voor voedingsadvies bij diabeten samen met een diëtiste ? nooit 10% af en toe 71% regelmatig 19% Diabetes Project Vlaanderen 1998

15 klassegenerische naamproducten biguanidenmetformineGlucophage ®, Metformax ®, Merck-metformine ® glinidenrepaglinideNovoNorm ® sulphonylureagliclazideDiamicron ®, Merck-Gliclazide ® glipizideGlibenese ®, Minidiab ® gliquidoneGlurenorm ® glibenclamideBevoren ®, Daonil ®, Euglucon ® gliclazide L.A.Uni diamicron ® glimepirideAmarylle ® glitazonespioglitazoneActos ® rosiglitazoneAvandia ® glucosidase remmers acarboseGlucobay ®

16 diabetescontrole huisartspraktijk gemeten laatste 6 m HbA1c : 64 % cholesterol : 56 % triglyceriden : 51 % bloeddruk :85 % Williams R, Van Gaal L, Lucioni C. Code 2 study. Diabetologia 2002;45:S13

17 uitgevoerd vermeld uitgevoerd niet vermeld Diabetes Project Vlaanderen 1998 rookgedrag besproken niet uitgevoerd laatste 1½ j uitgevoerd en/of vermeld in dossier ?

18 janeen µ-albuminurie Diabetes Project Vlaanderen 1998 oogfundus janeen laatste 1½ j vermeld in dossier ?

19 uitgevoerd vermeld uitgevoerd niet vermeld Diabetes Project Vlaanderen 1998 voeten nagekeken niet uitgevoerd laatste 1½ j uitgevoerd en/of vermeld in dossier ?

20 late verwijzing naar 2 de lijn gemiddeld HbA1c bij verwijzing voor insulinetherapie > 10 % indien insuline opstart bij HbA1c 7.5 – 10 % : - minder complicaties - meer kans op eenvoudig insulineschema (1 injectie)

21 late verwijzing naar 2 de lijn Apelqvist, Sweden gemiddeld 188 dagen tussen ontstaan van ulcus en verwijzing naar voetkliniek indien verwijzing binnen de 25 dagen : 79 % minder amputaties

22 zorg voor type 2 diabetici in België : verre van optimaal mentaliteitsverandering nodig kennis loopt achter kennis loopt achter gebrekkige ondersteuning gebrekkige ondersteuning

23 1 inj OAD dieet 250.000 200.000 30.000 5.000 type 2 diabetes in België : 2002 2 inj ≥3 inj onbekend diabetesconventie

24 1 inj OAD dieet 250.000 200.000 30.000 5.000 type 2 diabetes in België : 2005 2 inj ≥3 inj onbekend diabetesconventie referentieVPK diabetes diabetespas

25 ontwikkeld door de werkgroep diabetes van het RIZIV-comité chronische ziekten zorgvernieuwingsproject diabetes in samenwerking met : -de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) -de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)

26 gebrekkige ondersteuning van 1 ste lijn (anno 2001) huisarts geen duidelijke coördinerende rol toebedeeld diëtiste niet terugbetaald voetzorg (pedicure, podoloog) niet terugbetaald geen beschikking over een verpleegkundige voor educatie gebrek aan specifiek educatiemateriaal voor eerste lijn onvoldoende hulpmiddelen voor structurering van de diabeteszorg gebrekkige vergoeding voor tijdrovende begeleiding

27 informatie voor diabeet houvast voor huisarts communicatiemiddel : -met patiënt -met andere zorgverleners zorgvernieuwingsproject diabetes

28

29

30

31 patiënt patiënt krijgt vergoeding voor of 2 x ½ u voedings- advies door diëtiste per jaar patiënt patiënt met hoog risico voor diabetische voetwonden (vanaf risico 2b) krijgt vergoeding voor 2 consultaties bij podoloog per jaar huisarts huisarts krijgt vergoeding voor gebruik van diabetespas diëtistepodoloog diëtiste en podoloog voor het eerst officieel ingeschakeld en vergoed stimuli om de pas te gebruiken

32

33 zeer positief positiefneutraalnegatiefzeer negatief Voor deze infosessie was mijn globale beoordeling van dit project : Diabetes Project Vlaanderen module zorgvernieuwingsproject met diabetespas 2003 %

34 zeer positief positiefneutraalnegatiefzeer negatief Na deze infosessie was mijn globale beoordeling van dit project : Diabetes Project Vlaanderen module zorgvernieuwingsproject met diabetespas 2003 %

35  100%  75%  50%  25%  0% Ik ben van plan om de diabetespas bij het volgende percentage van mijn diabetespatiënten te gebruiken : Diabetes Project Vlaanderen module zorgvernieuwingsproject met diabetespas 2003 %

36 diabetespas 0.85 % van de alg. bevolking heeft diabetespas 34 % van de diabetici bij geschatte diabetesprevalentie van 2.5 %  34 % van de diabetici % van het beschikbare budget gebruikt : 2003 2004 - diëtiek : 2.26 % 6.23 % - podologie : 5.77 % 7.65 % Wens, Nobels. HANU 2005 (in voorbereiding)

37 diabetespas weerstand tegen invullen van formulieren gestart op moment dat terrein niet klaar was : -geen RIZIV-informatiecampagne naar huisarts - vergoeding huisarts -erkenning / vergoeding diëtisten -erkenning / vergoeding podologen administratieve problemen : -niet duidelijk welke diëtisten, podologen erkend zijn -aanvraag van huisarts + attest diëtist, podoloog voor terugbetaling -geen startdatum op pas vermeld -pedicuren  podologen te weinig podologen, diëtisten

38 diabetespas : toekomst electronische versie vergoeding huisarts vereenvoudiging van administratie

39 RIZIV diabetesprojecten 1 ste lijn

40 1 inj OAD dieet 250.000 200.000 30.000 5.000 type 2 diabetes in België 2 inj ≥3 inj onbekend RIZIV- projecten

41 SHARED CARE GEMEENSCHAPPELIJK KUL UA/UG ZORGMANAGEMENT 2005 2007 Aansturing Huisarts Aansturing Patiënt GEZONDHEIDSECONOMISCHE ANALYSE - Top-down - Diabetes Steunteam - Bottom-up - Dicht tegen bestaande structuren RIZIV-diabetesprojecten 1 ste lijn Optimalisering DM2 zorg

42 0 20 40 60 80 100  10 99 88 77 66 55 44 33 22 11 0123456 Years  -cell function (%  ) Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes 1995 ? ? ? ? ? Progressive decline of  -cell function in UKPDS

43 BG (mg/dl) ontbijtmiddagmaalavondmaalbedtijd 140 70 insuline opstarten in de 1 ste lijnX XXX metformine 850 mg gliclazide 80 mg

44 BG (mg/dl) ontbijtmiddagmaalavondmaalbedtijd 140 70 NPH metformine 850 mg gliclazide 80 mg X XXX insuline opstarten in de 1 ste lijn

45 BG (mg/dl) ontbijtmiddagmaalavondmaalbedtijd 140 70 NPH metformine 850 mg gliclazide 80 mg X XXX insuline opstarten in de 1 ste lijn

46 BG (mg/dl) ontbijtmiddagmaalavondmaalbedtijd 140 70 NPH metformine 850 mg gliclazide 80 mg X XXX insuline opstarten in de 1 ste lijn

47 BG (mg/dl) ontbijtmiddagmaalavondmaalbedtijd 140 70 metformine 850 mg gliclazide 80 mg X XXX glargine insuline opstarten in de 1 ste lijn

48 resultaten deelproject insuline-opstart zullen begin 2006 bekend zijn  kan snel geïmplementeerd worden RIZIV-diabetesprojecten 1 ste lijn

49 Diabetesconventie

50 1 inj OAD dieet 250.000 200.000 30.000 5.000 type 2 diabetes in België : 2002 2 inj ≥3 inj onbekend diabetesconventie

51 type 1 en type 2 diabetes minstens 2 insuline-injecties per dag educatiezelfcontrolemateriaal vergoeding voor educatie en voor zelfcontrolemateriaal 3 categorieën : aantal aantal educatie educatievergoeding vergoeding injectiesstrips VPK diëtist(materiaal) educatie cat. 1 :  3 140 2u 1u 1354 €/j75 €/j cat. 2 :  3 70 2u 1u 771 €/j75 €/j cat. 3 :  2 30 ½u ½u 310 €/j25 €/j diabetesconventie

52 gem.Dm duur 13.5 y IKED: 17.5 y NEJM 2000;342:381. 7.7% DCCT / EDIC

53 UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 0 6 7 8 9 03691215 Median HbA 1c (%) Years from randomisation Conventional Intensive 6.2%=upper limit of normal range IKED: 13.8 y 7.8% UKPDS

54 studie van Onafhankelijke Ziekenfondsen 2004 alle conventiepatiënten (type 1 + 2) 5.75 / 1 aantal consultaties bij huisarts / specialist : 5.75 / 1 conventie trekt patiënten weg bij de huisarts ?

55 conventie cat. 3 : officiële afspraken nodig rond shared care huisarts coördineert zorgen werkt per patiënt samen met conventiecentrum naar keuze patiënt krijgt “cheque” voor zelfcontrolemateriaal patiënt krijgt “cheque” voor educatie door diabetesVPK en/of referentieVPK diabetes conventiecentrum ziet patiënt ≥ 1 / jaar : - advies over beleid - coördinatie van educatie conventiecentrum biedt ondersteuning : -telefonisch advies -opleiding 1 ste lijn aangepaste vergoedingen voor alle zorgverleners

56


Download ppt "Diabetes type 2 in België Dr Frank NOBELS endocrino-diabetologie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst voorzitter professionele zuil Vlaamse Diabetes Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google