De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUD • CONVENTIE • DIABETESPAS • VDV • EDUCATIE Vandamme Els diabeteseducator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUD • CONVENTIE • DIABETESPAS • VDV • EDUCATIE Vandamme Els diabeteseducator."— Transcript van de presentatie:

1 INHOUD • CONVENTIE • DIABETESPAS • VDV • EDUCATIE Vandamme Els diabeteseducator

2 DIABETESCONVENTIE

3 DIABETESCONVENTIE = een overeenkomst tussen RIZIV en verschillende diabetescentra sinds 1987

4 WIE IN DIABETESCENTRA? • Geneesheer-specialist in endocrino- diabetologie • Diabetesverpleegkundige • Diëtist(e) –Sociaal assistent of sociaal verpleegkundige –Psycholoog –Podoloog –Geneesheer-specialist in pediatrie +

5 WIE KOMT IN AANMERKING? Personen met diabetes type 1 of type 2 EN Personen die met minstens 2 insulinespuiten per dag behandeld worden EN Bereidt zijn zelfcontrole te doen en hiervoor de technische vaardigheden aan te leren Bereidt zijn om aanpassingen te doen aan de hand van zelfgemeten glycemiewaarden Bereidt zijn educatie te krijgen over andere aspecten van de diabetesbehandeling (integratie van lichaamsbeweging en voeding, voetverzorging, voorkomen chronische complicaties, … (revalidatie)

6 zelfcontrole

7 noteren

8 WIE KOMT IN AANMERKING? CATEGORIE 1: “zeer intensief” - minstens 3 insulinetoedieningen per dag - minstens 4 glycemiemetingen per dag - minimum 120 metingen per maand  metingen noodzakelijk voor bijsturen, veilig blijven CATEGORIE 2 - minstens 3 insulinetoedieningen per dag - geen 4 glycemiemetingen per dag = 4 dagcurves per week - minimum 60 metingen per maand  metingen noodzakelijk voor bijsturen, veilig blijven CATEGORIE 3 - minstens 2 insulinetoedingen per dag - minstens 2 dagcurvers per week - minstens 30 metingen per maand  diabetes nauw bewaken, ontsporingen tijdig zien en opvangen, kunnen en  diabetes nauw bewaken, ontsporingen tijdig zien en opvangen, kunnen en (blijven) doen

9 WIE KOMT IN AANMERKING? SPECIALE GROEPEN vrouwen met diabetes met zwangerschapswens categorie 1 als minstens 2 injecties per dag vrouwen met diabetes die zwanger zijn categorie 1 als minstens 2 injecties per dag vrouwen met zwangerschapdiabetes minstens categorie 3 zelfs als ze geen insuline spuiten categorie 2 als 1 injectie per dag categorie 1 als minstens 2 injecties per dag met insuline behandelde nierdialysepatiënten categorie 1,2 of 3 volgens het aantal glycemiemetingen (ongeacht het aantal injecties per dag) diabetespatiënten na niertransplantatie categorie 3 als ze geen insuline spuiten categorie 1 als ze insuline spuiten diabetespatiënten na pancreas- of ß-celtransplantatie categorie 2 categorie 2 diabetische kinderen en jongeren (tot 18 jaar) categorie 1 zelfs als ze geen insuline spuiten met insuline behandelde blinde diabeten categorie 1

10 REVALIDATIE: VEREISTEN • Individueel. • 4 luiken van diabetesbehandeling : –Insulinetherapie –Diabeteseducatie –Voeding –Lichaamsbeweging

11 • Minimale medische preventie : –Jaarlijkse oogfundusonderzoek door oftalmoloog –Jaarlijkse controlenierfunctie met opsporen micro- albuminurie –Jaarlijks klinisch nazicht op perifere neuropathie –Jaarlijks klinisch voetonderzoek • Cardiovasculaire preventie (door huisarts) –Gewicht – Bloeddruk – Lipiden - Rookgewoonten

12 REVALIDATIEPROGRAMMA : LUIKEN. 1. Tussenkomst diabetesteam : •Uitwerken van strategie •Aanleren van techniek en therapieaanpassing •Controle en onderhouden van kennis en vaardigheden 2. Instrumenteel luik : (door diabetesteam) •Lancettenhouder •Lancetten : één per zelfcontrole •Strookjes voor doseren van glycemie •Gebruiksklaar glycemie-afleestoestel

13 MULTIDISCIPLINAIR DIABETESTEAM. • Leiding = verantwoordelijk geneesheer • Verpleegkundige(n) : –Technische educatie • Groep 1 + 2 : 3 uur per jaar • Groep 3 : 1 uur per jaar • Teamvergadering + educatiedossier • Minstens 2 halve dagen “diabetes-raadpleging” • Telefonische opvang + urgentiedienst • Begeleiding van gehospitaliseerde diabetici • Rapportering aan en bijscholing van huisartsen

14 REVALIDATIEPROGRAMMA : VOORSCHRIFT • Aanvraag bij adviserend geneesheer. • Informatie door ziekteverzekering. • Informatie door inrichting. • Medisch voorschrift door verantwoordelijke geneesheer of endocrino-diabetoloog. • Maximum 12 maanden.

15 DIABETESPAS 1. Het waarom 2. De doelstellingen 3. Stimili om de pas te gebruiken 4. De voorstelling 5. Enkele praktische zaken 6. Voor meer info

16 DIABETESPAS HET WAAROM

17 diabetes type 2 vormt een enorm gezondheidsprobleem in België

18 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1990 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

19 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1991-92 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

20 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1993-94 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

21 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1995-96 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

22 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1995 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

23 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1997-98 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

24 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2001;24:412. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1999 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

25 Source: Mokdad et al., J Am Med Assoc 2001; 286(10). Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 2000 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

26 DM 2 veroorzaakt veel complicaties eigenschappen van de gemiddelde patiënt met pas gediagnostiseerde type 2 DM bij inclusie in de UKPDS  52 j  BMI 29 kg/m²manvrouw  nuchtere glycemie :209230 mg/dl  HbA1c :9.09.3%  bloeddruk :134/82140/84 mmHg  LDL-cholesterol :139151 mg/dl United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)

27 Mevrouw, u hebt een beetje suiker …

28 diabetes mellitus corrigeer risicofactoren rem evolutie af laat stadium “merkers” “eindpunten” vroeg stadium predispositie gezonde levenswijze tijdige diagnose DM 2 behandeling : evidence based

29 diabetes mellitus corrigeer risicofactoren rem evolutie af laat stadium “merkers” “eindpunten” vroeg stadium - voeding, lich.bew. (Da Qing, FDP, DPP) - glycemie (DCCT, Stockholm, Kumamoto, UKPDS) - BD (UKPDS, HOT, CAPPP, SystEur, Euclid, HOPE) - lipiden (HPS) - overgewicht - roken - retinopathie : laser (DRS, ETDRS) - nefropathie : ACE-I (Lewis, RENAAL, …) - neuropathie : educatie, schoeisel - vaatlijden : correctie risicofactoren (cfr. supra) + aspirine (Phys Health, HOT) - glycemie (Digami) - lipiden (4S, CARE, Lipid, HPS) - aspirine (Phys Health, HOT) predispositie gezonde levenswijze tijdige diagnose DM 2 behandeling : evidence based

30 WAAROM NOG ZO VEEL COMPLICATIES

31 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex • ingewikkelde medische zorgen • vraagt grote inzet van patiënt • chronic disease "management"

32 glycemieregeling : -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig ook andere risicofactoren aanpakken -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig realistische, maar toch voldoende strikte therapiedoelen moderne aanpak van DM 2

33 lichte daling van bloeddruk met 10/5 mm Hg (van 154/87  144/82 mm Hg) geeft : mortaliteit door DM  32%p=0.019 CVA  44%p=0.013 hartfalen  56%p=0.0043 microvasculaire complicaties  37%p=0.0092 UKPDS : hypertensiestudie UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.

34 Basic Steps in the Management of Type 2 Diabetes ++ diet & exercise oral monotherapy oral combination oral plus insulin insulin +

35 • mortaliteit  > 20 % • bloeddrukSBD  10 mm Hg DBD  20 mm Hg • glycemienuchtere glycemie  50 % • lipidentotale CH  10 % LDL-CH  15 % TG  30 % HDL-CH  8 % effect van 10 % gewichtsdaling Goldstein DJ. Int J Obes 92;16:397-415

36 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex • ingewikkelde medische zorgen • vraagt grote inzet van patiënt • chronic disease "management"

37 HET BESTE DAT JE KAN DOEN IS STOPPEN MET ROKEN, DRINKEN EN VETTIG ETEN ! WAT IS HET TWEEDE BESTE ?

38 • verandering levensstijl : voeding, beweging, regelmaat  sociale druk • medicatie, controles • kosten  weinig of geen symptomen van hyperglycemie vraagt grote inzet van patiënt

39 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex • ingewikkelde medische zorgen • vraagt grote inzet van patiënt • chronic disease "management"

40 informatie, educatie, motivatie van patiënt progressief meer medicatie nodig complexe follow-up multidisciplinaire behandeling (shared care) chronic disease "management"   vraagt veel organisatie - overleg - uitleg (management)   we steken er veel Latijn in

41 standpunt van de arts • aanpassen van levensstijl : voeding, beweging, roken, … • gebruik van verschillende farmaca • regelmatige opvolging van parameters • jaarlijkse nazicht van vroegtijdige merkers van complicaties = onpopulaire maatregelen standpunt van de patiënt • ik leef zoals ik mij goed voel • ik wil controle over mijn leven houden • ze zeggen allemaal wat anders, ze weten het zelf niet spanningsveld team  patiënt

42 • werken niet steeds naar dezelfde doelstellingen • geven niet steeds dezelfde boodschappen aan patiënt • geven niet steeds alle relevante informatie aan elkaar door • werken vaak niet als een team spanningsveld tussen zorgverleners

43 onvoldoende ondersteuning / omkadering • niet duidelijk wie deze zorgen moet coördineren • diëtiste niet terugbetaald • voetzorg (pedicure, podoloog) niet terugbetaald • geen beschikking over een diabetesverpleegkundige • gebrek aan specifiek educatiemateriaal voor eerste lijn • onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie met de patiënt te bevorderen • onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie binnen het eerste lijnteam te bevorderen • geen specifieke follow-upformulieren • geen extra vergoeding • enz., enz.

44 ontwikkeld door de werkgroep diabetes van het RIZIV-comité chronische ziekten, Zorgvernieuwingsproject diabetes in samenwerking met : -de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) -de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)

45 wettekst ivm de invoering van de diabetespas Publicatie : 2003-03-17 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 10 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 23, § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 22 augustus 2002 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, en op artikel 34, eerste lid, 7°; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991, tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1996, 28 januari 1999, 26 april 1999, 22 november 1999 en 15 april 2002; Gelet op het advies van het College van geneesheren-directeurs, gegeven op 23 oktober 2002; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 6 november 2002; Gelet op het advies van de Raad voor advies inzake revalidatie, gegeven op 21 november 2002; Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, genomen op 25 november 2002 en 9 december 2002; Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 januari 2003; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 februari 2003; Gelet op het besluit van de Ministerraad van 21 februari 2003 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen de termijn van één maand; Gelet op het advies 34.957/1 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2003 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, wordt hoofdstuk I, opgeheven bij het koninklijk besluit van 26 april 1999, hersteld in de volgende lezing : HOOFDSTUK I. - Diëtetiek- en podologie-verstrekkingen A. 771131 Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, met een minimumduur van 30 minuten..... R 17,5. 1. Een verzekeringstegemoetkoming in de hierboven vermelde prestatie mag worden verleend voor elke aan diabetes lijdende rechthebbende op voorwaarde dat : - de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde of pediatrie; - de rechthebbende houder is van een Diabetespas, zoals verder omschreven, en dat daarin de concrete behandelingsdoelen waarbij diëtetiek belangrijk is (gewicht, lipidemie) door de voorschrijvende arts zijn vermeld; - de diëtist de datum van zijn prestaties in de Diabetespas inschrijft; - de diëtist voor de patiënt een voedingsdossier bijhoudt met informatie over zijn huidige voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de onderwerpen waarover educatie werd gegeven, de afgesproken therapeutische doelen en de resultaten; - de diëtist m.b.t. elke prestatie schriftelijk rapporteert aan de voorschrijvende arts. Bovenvermelde verzekeringstegemoetkoming is beperkt tot twee prestaties per jaar; deze prestaties mogen - in afspraak met de voorschrijvende arts via de Diabetespas - wel dezelfde dag plaatsvinden. In dit geval bedraagt de minimumduur 60 minuten. Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd : - voor prestaties gedurende een hospitalisatie; - als de rechthebbende in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet die diëtetiek omvatten. 2. Door een getuigschrift van verzorging verklaart de diëtist dat de geattesteerde verstrekking conform aan de voorgaande voorwaarden van verzekeringstegemoetkoming werd gepresteerd. 3. Deze verstrekkingen van diëtisten voorzien in onderhavig koninklijk besluit komen bovendien slechts voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in aanmerking als ze gegeven worden door een daartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV erkende verstrekker. Om erkend te worden als diëtist die de verstrekkingen voorzien in onderhavig koninklijk besluit die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan presteren, moeten de kandidaten hiertoe een aanvraag richten aan de Leidend ambtenaar van deze Dienst met : 1° een voor eensluidend verklaard afschrift van hun diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de voedings- en diëetleer met een leerprogramma zoals bepaald in het hoger aangehaald koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel van diëtist, inclusief een afschrift van de met vrucht doorlopen stage voorzien in bedoeld koninklijk besluit; 2° de verbintenis zich op straffe van terugbetaling te houden aan de hoger vermelde voorwaarden om de individuele diëtistische evaluatie en/of interventie te attesteren; 3° de verbintenis zich te houden, voor de in onderhavig koninklijk besluit voorziene verstrekkingen, aan de voorziene honoraria. De Dienst voor geneeskundige verzorging maakt de lijst op van de aldus erkende diëtisten en wijst hun een erkenningsnummer toe. B. 771153 Individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast, met een minimumduur van 45 minuten..... R 26,25. 1. Een verzekeringstegemoetkoming in de hierboven vermelde prestatie mag worden verleend voor elke aan diabetes lijdende rechthebbende op voorwaarde dat : - de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde, in de heelkunde of in de orthopedische heelkunde; - dit voorschrift vermeldt dat de rechthebbende een verhoogd risico op voetproblemen vertoont uit hoofde van zware eeltvorming, rigiditeit thv. voetgewrichten, een vroeger of actueel ulcus, een amputatie, ernstig perifeer arterieel lijden of Charcot artropatie; - de patiënt houder is van een Diabetespas, zoals verder omschreven; - de podoloog de datum van zijn prestaties in de Diabetespas inschrijft; - de podoloog voor de patiënt een dossier bijhoudt waarin de hem toevertrouwde akten en technische prestaties genoteerd worden. - de podoloog jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de voorschrijvende arts. Bovenvermelde verzekeringstegemoetkoming is beperkt tot twee prestaties per jaar die niet dezelfde dag mogen plaatsvinden. Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd voor prestaties gedurende een hospitalisatie. 2. Door een getuigschrift van verzorging verklaart de podoloog dat de geattesteerde verstrekking conform aan de voorgaande voorwaarden van verzekeringstegemoetkoming werd gepresteerd. 3. De verstrekkingen van podologen voorzien in onderhavig koninklijk besluit komen bovendien slechts voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in aanmerking als ze gegeven worden door een daartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV erkende verstrekker. Om erkend te worden als podoloog die de verstrekkingen voorzien in onderhavig koninklijk besluit die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan presteren, moeten de kandidaten hiertoe een aanvraag richten aan de Leidend ambtenaar van deze Dienst met : 1° een voor eensluidend verklaard afschrift van hun diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de podologie met een leerprogramma zoals bepaald in het hoger aangehaald koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel van podoloog, inclusief een afschrift van de met vrucht doorlopen stage voorzien in bedoeld koninklijk besluit; 2° de verbintenis zich op straffe van terugbetaling te houden aan de hoger vermelde voorwaarden om de individuele podologische evaluatie en/of interventie te attesteren; 3° de verbintenis zich te houden, voor de in onderhavig koninklijk besluit voorziene verstrekkingen, aan de voorziene honoraria. De Dienst voor geneeskundige verzorging maakt de lijst op van de erkende podologen en wijst hun een erkenningsnummer toe. C. De Diabetespas. 1. De Diabetespas waarvan sprake in onderhavig besluit is een document door de adviserend geneesheer gratis overgemaakt aan elke diabetische rechthebbende die erom vraagt aan de hand van een medisch attest. Het doel van de diabetespas, die in het bezit blijft van de rechthebbende, is een instrument te vormen : - voor educatie van de diabetische rechthebbende en zijn omgeving zowel wat betreft de behandelingsdoelen en hoe ze te bereiken als wat betreft de maatregelen te nemen in geval van acute complicatie van de ziekte of haar behandeling; - voor responsabilisering van de diabetische rechthebbende o.m. door het aangeven van de regelmatig terugkerende onderzoeken die moeten gedaan worden; - van communicatie tussen de patiënt en de verschillende betrokken zorgverleners. De Diabetespas is zo ontwikkeld dat hij minstens aan de hierboven aangegeven doelstelling beantwoordt. De voor alle verzekeringsinstellingen geldende basistekst van deze pas wordt op voorstel van het College van geneesheren-directeurs door het Verzekeringscomité vastgelegd. De verzekeringsinstelling kan aan deze minimum inhoud alle andere nuttige informatie toevoegen. 2. De Diabetespas geeft toegang tot de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de in onderhavige nomenclatuur van de revalidatieverstrekingen voorziene prestaties. Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2003. Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 10 maart 2003. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE Publicatie : 2003-03-17 http://www.staatsblad.beOverzicht>> http://www.staatsblad.beOverzicht>>http://www.staatsblad.beOverzicht>>

46 onvoldoende ondersteuning / omkadering • niet duidelijk wie deze zorgen moet coördineren • diëtiste niet terugbetaald • voetzorg (pedicure, podoloog) niet terugbetaald • geen beschikking over een diabetesverpleegkundige • gebrek aan specifiek educatiemateriaal voor eerste lijn • onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie met de patiënt te bevorderen • onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie binnen het eerste lijnteam te bevorderen • geen specifieke follow-upformulieren • geen extra vergoeding • enz., enz. zorgvernieuwingsproject

47 DIABETESPAS DE DOELSTELLINGEN

48 we kunnen u de hemel niet beloven maar … laat u toch niet ontmoedigen

49 • Het eerste-lijnsteam stimuleren om te werken volgens de actuele richtlijnen en hen meer houvast geven bij de behandeling en begeleiding van type 2 diabetici. • Het informeren van de patiënt over de moderne brede aanpas van diabetes. • De communicatie binnen het behandelingsteam verbeteren waarbij de huisarts een coördinerende rol heeft. behandelingsteam = huisarts, internist, diabetesverpleegkundige, thuisverpleegkundige, dietiste, podoloog, apotheek, …

50 DIABETESPAS STIMILI OM PAS TE GEBRUIKEN

51 Om het gebruik van de pas te bevorderen werden enkele stimili ingebouwd voor de patiënt en het behandelingsteam. • Terugbetaling van voedingsadvies • Terugbetaling van consult bij gegradueerd podoloog • Extra vergoeding voor de huisarts

52 DIABETESPAS DE VOORSTELLING

53 • Mini-dossiertje • Informatie patiënt • Houvast huisarts • Communicatiemiddel - patiënt - zorgverleners

54 • p2Persoonlijke gegevens • p3Gegevens van het behandelingsteam • p4info: doelstellingen • p5info: gebruiksaanwijzingen • p6-7Medische informatie • p8-11Geneesmiddeloverzicht • p12-17Opvolgformulieren voor bepalen streefdoelen • p18Info: Behandelingsdoelen • p19Info: Bepaling van het voetrisico • p20-23Nota’s = voor opschrijven van opmerkingen • p24Info: Informatie voor een goede behandeling • p25Info: Verwikkelingen vroegtijd opsporen • p26Info: Waar moet u zelf voor zorgen? • p27Info: Eerste hulp bij diabetes • p28Info: Rijbewijs bij diabetes • p29Info: Security declaration • p30-31Info: Vlaamse Diabetes Vereniging vzw

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Neuropathie = aantasting van –Motorische zenuwen • Vermindering van gevoeligheid • Verdwijnen van reflexen • Verlies van spierkracht –Sensibele zenuwen • ↓ van warmtegevoel, koude, druk op de huid –Autonome zenuwen • Blaas: incontinentie • Spijsvertering: gastroparese, diarree • Geslachtsorganen: impotentie • Hypo-unawareness

65 GECOMBINEERD LIJDEN : diabetische voet • Oorzaken –Aantasting bloedvaten: • Door atherosclerose van kleine en grote bloedvaten in onderbeen –Aantasting van zenuwen : • Gevoelszenuwen: –Verlies van pijnsensatie • Bewegingszenuwen : –Verlamming van voetspieren -> wijzigen van biodynamiek van voet • Autonome zenuwen : –Verandering in vasomotoriek van bloedvaten –Transpiratieregeling verstoord

66 - Limited Joint Mobility • Verstarring van pezen en bindweefsel->moeilijk afrollen van voet->overdruk - Infecties • Verminderde weerstand - Vaak combinatie van verschillende elementen

67 • Opsporen: –Klinisch onderzoek : 3 à 4mnden –Aantasting van bloedvaten • Rustpijn • Koude handen en voeten • Afwezigheid van enkelpols • Roodheid bij neerhangende voet –Aantasting van zenuwen : • Klauwtenen • Droge huid -> kloven • Vervorming van voetgewelf • Eelt over drukgebieden • Gestoord gevoel van pijn, afwezigheid van reflexen • Gebruik van stemvork of monofilament

68 • Technische diagnostische onderzoeken: • RX-voet • Isotopenscan • MRI • Doppler en EMG • Arteriografie • Bacteriologisch onderz. • Classificatie der ulcera volgens Wagner • Ernst van de wonden beschrijven

69 • Preventie –Educatie tweeledig: • Gericht op voorkomen van complicaties in het algemeen • Gericht op bescherming van de voet –Adviezen over voetverzorging –Adviezen bij letsels –Fysische activiteit aanraden –Multidisciplair : • diabetologen • huisarts • diabetes verpleegkundigen • thuisverpleegkundigen • pedicure • podologen

70 –Educatie : –De voetverzorging (dagelijks)  In voetbad  Met niet irriterende zeep  Goed droog deppen  T° controleren met thermometer  Niet blootvoets lopen  Huid insmeren tegen uitdrogen –De nagelverzorging  Nagels recht en niet te kort knippen  Geen scherpe voorwerpen gebruiken

71

72

73

74

75

76 DIABETESPAS ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN • Hoe bekomen • Terugbetaling • Wat met conventiepatiënten? • Onvoldoende formulieren in pas

77 Hoe bekomen? • Gratis bij de mutualiteit • Op voorschrift van arts (specifiek aanvraag- formulier) • Een pas is drie jaar geldig. • Bij verlies: nieuwe pas aanvragen

78 Terugbetalingen Diëtist - Voedingsadvies op voorschrift (huisarts, internist of pediater) - Diëtist met RIZIV erkenning - Terugbetaling van 2 consultaties (30 min) per jaar - Honorarium: 15.87 euro (1.58of 3,96 euro remgeld) (tarief 1/1/04) - Datum prestatie in pas inschrijven ! Patiënten opgenomen in de conventie

79 Terugbetalingen Podoloog –Enkel patiënten verhoogd risico op voetproblemen –Podologisch advies op voorschrift (huisarts, internist, chirurg) met vermelding risicoklasse –Gegradueerd podoloog met RIZIV erkenning –Voetzorg bij een pedicure geldt niet. –Terugbetaling van 2 consultaties (45 min) per jaar –Honorarium: 23.80 euro (2.38 of 5,95 euro remgeld) –Datum prestatie in pas inschrijven

80 Conventiepatiënten? Kan de diabetespas verkregen patiënten die opgenomen zijn in de diabetesconventie de pas aanvragen? • ja • geen recht op extra consultatie bij dietist • wel recht op terugbetaling van podologische zorg bij een hoog risico profiel • goed communicatiemiddel tussen patiënt en behandelingsteam

81 Ik kom niet toe met de formuliertjes in de diabetespas. Dit is mogelijk. Ofwel formulieren afprinten van de website Ofwel een nieuwe pas aanvragen.

82 • meer garanties voor optimale zorg • beter op de hoogte, meer inspraak (patient empowerment) • doelstellingen therapie individueel aangepast • minder kans dat zaken vergeten worden • betere screening naar voetcomplicaties • behandeld door beter communicerend team • terugbetaling voedingsadvies • terugbetaling podoloog (als hoog risico) • meer administratie • kans dat verloren gaat • (te) grote verwachtingen pro's en con's : patiënt pro : contra :

83 • meer hulpmiddelen om patiënt te motiveren • minidossiertje overal beschikbaar (ook bij pat. thuis) • bundeling van nuttige formulieren • inhoudelijke ondersteuning, protocollair werken • betere omkadering (vergoeding diëtiste, podoloog) • betere communicatie binnen het team • coördinerende functie • vergoeding voor extra werk • erkenning centrale rol in chronic disease management • meer administratie (dubbel noteren) • kans dat verloren gaat • tijdsinvestering • binnenkort pasje voor BD, lipiden, COPD, …? • had meer verwacht (vergoeding, omkadering) pro's en con's : huisarts pro : contra :

84 • zal meer systematisch ingeschakeld worden • betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) • erkenning essentiële rol in diabeteszorg • krijgt vergoeding • zal meer systematisch ingeschakeld worden • zinvollere interventie in vroeger stadium • betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) • erkenning essentiële rol in diabeteszorg • krijgt vergoeding • betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) • mogelijkheid om actieve rol te spelen in diabeteszorg pro's andere zorgverleners diëtiste : podoloog : apotheker :

85 • betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) • ziet juiste soort patiënten • betere tussentijdse opvolging van patiënten in de 1 ste lijn • erkenning rol bij opleiding en ondersteuning van 1 ste lijn • zal meer systematisch ingeschakeld worden • zinvollere interventie in vroeger stadium • betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) pro's andere zorgverleners thuisverpl. : diabetoloog : oogarts :

86 • goede kwalitatieve zorg op het juiste echelon • optimale inzet van middelen • mogelijkheden om extra gegevens te verkrijgen over de e epidemiologische evolutie van de aandoening, de kwaliteit van de zorgen, de kostprijs, enz. • zal het opzetten van analoge projecten voor andere chronische aandoeningen stimuleren • reclamecampagne rond diabetespas zal een sensibiliserend effect hebben pro's andere overheid : alg. bevolking :

87 Meer informatie • Website: - www.diabetespas.be www.diabetespas.be - www.riziv.fgov.be/homenl.htm www.riziv.fgov.be/homenl.htm • Diabetes Infolijn: - 0800/96 333 - infolijn@diabetes-vdv.be

88 V LAAMSE D IABETES V ERENGING VZW

89  ONTSTAAN  DOELSTELLINGEN  WERKING

90 Ontdekking van insuline door Banting en Best

91  Opgericht in 1942 als VEREENINGING TOT BEVORDERING VAN DE DIABETESLIJDERS • Het beschikbaar stellen en verdelen van insuline • Omruilen ravitailleringszegels voor suiker voor vleeszegels  Blijven bestaan na de oorlog als ALGEMENE BELGISCHE DIABETESBOND  In 1972 gefederaliseerd tot de BELGISCHE VERENIGING VOOR SUIKERZIEKEN  In 1993 omgedoopt tot VLAAMSE DIABETES VERENIGING

92 Evolutie ledenaantal Levenslijn Diabetesbeurs Start BVS Start VDV diabetici en zorgverleners

93 26 plaatselijke afdelingen Opvang door lokale vrijwilligers Informatie / sensibilisatie Toegang tot goedkoper materiaal (vrijwilligers) observator van “wat er leeft” rekruteren van vrijwilligers

94 • De vereniging telt meer dan 20 000 leden, waaronder niet alleen mensen met diabetes, hun familieleden of vrienden, maar ook geneesheren, diëtisten, ver- pleegkundigen, podologen en weten- schappers, die beroepshalve met diabetes bezig zijn. De samenwerking tussen diabetici en professionelen geeft de VDV extra diepgang en slagkracht!

95 De Vlaamse Diabetes Vereniging Raad van Beheer Dagelijks Bestuur Deelgroep Diabeten Deelgroep Professionelen Commissies Werkgroepen 26 plaatselijke afdelingenDiabetes Infolijn Algemeen Secretariaat Diabeteshuis Algemene Vergadering Provinciale Contact Commissies Subgroep artsen / apothekers Subgroep verpleegkundigen diëtisten paramedici

96 Commissies 1. Diabetische kinderen en ouders 2. Preventie type 1 3. Voeding 4. Lichaamsbeweging en vakantie 5. Insulinetherapie en zelfcontrole 6. Acute situaties 7. Type 2 en cardio-vasculaire preventie 8. Diabetische voet 9. Sexualiteit 10. Redactieraad 11. Opleidingscommissie 12. Sociale commissie 13. Consensusontwikkeling 14. Communicatiemiddelen 15. Financiële commissie 16. Diabetesconventie 17. Diabetisch Project Vlaanderen

97 Doelstellingen • stimuleren van preventie van diabetes • bevorderen van vroegtijdige diagnose van diabetes • bevorderen van de preventie van complicaties door optimalisatie van de behandeling en de begeleiding van mensen met diabetes,en door stimulatie van zelfzorg • bestrijden van sociale hinderpalen • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over diabetes

98 Door middel van publicaties

99 Door middel van website

100 Door middel van vorming BREDE PUBLIEK / ORGANISATIES • Thematische voordrachten • Informatieverstrekking op vraag • Website LEDEN • Publicaties • Voordrachten • Educatie (zelfzorgmateriaal) MEDEWERKERS • Intern communicatieblad • Cursussen (medisch – psycho-sociaal – technieken) ZORGVERLENERS • Deskundigheidsbevordering artsen • Navorming diabeteseducatoren

101 Door middel van richtlijnen voor zorgverleners Consensusdocument voor artsen Richtlijnen voor paramedici

102 door middel van • Gezinsdagen • Vakantiekampen

103 door middel van verkoop van materiaal

104 Door middel van diabetesinfolijn • Opgericht in 1996 via fondsen van Levenslijn • Verstrekken van duidelijke, persoonlijke, anonieme informatie door ervaringsdeskundigen 31500 oproepen (eind 2003) 19 à 40 oproepen per dag 70% type 2 53% heeft < 5 jaar diabetes 14,5 % = zorgverlener

105 Door middel van ondersteuning campagnes en projecten • Diabetespas • Geef diabetes een gezicht • Werelddiabetesdag

106 Door middel van diabetesbeurs

107 Door middel van bestrijden sociale hinderpalen • Aanbevelingen aan ministers ivm • Toegang tot de zorgen • Rijbewijs • Verzekeringen • Tewerkstelling

108 Diabeteshuis Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent VDV-secretariaat 09/220.05.20 VDV secretariaat Ontmoetingsruimte

109 Voor 20 euro wordt je lid ! Als lid krijgt je –Informatie via diabetes info –Toegang tot intranet –Goedkoper zelfzorgmateriaal –Werking plaatselijke afdeling (opvang, info, …) Hoe –Telefonisch: secretariaat van de VDV 09.220.05.20 –Via website : www.diabetes-vdv.be

110 Vragen stellen • Diabetes Infolijn – 0800/96333 • 056/30 51 02 • diabetescentrum@azgroeninge.be diabetescentrum@azgroeninge.be • michiel.vandamme@pandora.be michiel.vandamme@pandora.be


Download ppt "INHOUD • CONVENTIE • DIABETESPAS • VDV • EDUCATIE Vandamme Els diabeteseducator."

Verwante presentaties


Ads door Google