De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Dr. Hans de Groot, allergoloog, ErasmusMC, Rotterdam Govert Brinkhorst,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Dr. Hans de Groot, allergoloog, ErasmusMC, Rotterdam Govert Brinkhorst,"— Transcript van de presentatie:

1 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Dr. Hans de Groot, allergoloog, ErasmusMC, Rotterdam Govert Brinkhorst, kinderarts, MCA, Alkmaar Yolanda Meijer, kinderarts-allergoloog, UMCU, Utrecht (adviseur)

2 Leerdoelen: voedselallergie diagnostiek gericht kunnen aanvragen en interpreteren geneesmiddelenallergie diagnostiek kunnen aanvragen en interpreteren urticaria en angiooedeem verschillen kunnen aangeven

3 Lieke, 2 maanden l 2 weken huiduitslag : rood, jeukend, over het hele lichaam l huilen l lokale therapie, stap 2, helpt niet echt l zuigelingenvoeding op koemelkbasis l zusje astmatische bronchitis Wat doet U ?

4 Lieke U denkt dat Lieke een koemelkeiwitallergie heeft Wat waren hiervoor ook alweer de diagnostische verschijnselen?

5

6 Lieke U denkt dat Lieke een koemelkeiwitallergie heeft en U l verricht aanvullend onderzoek –bloedonderzoek –huidtesten l verandert de voeding in een extensief hydrolysaat en spreekt een provocatietest af l doet niets van dit al en behandelt het eczeem

7 Diagnostiek l Anamnese l Voedingsmiddel l Sensibilisatieonderzoek -bloedonderzoek -huidtesten l provocaties

8 Lieke - uitslagen Totaal IgE: 20 kE/l sIgE: KM kl 3 kippenei klasse2 pinda klasse 2 vis, hazelnoten 0 Inhalatie neg. Hoe interpreteert u deze uitslagen ? SPT: KM +++, Kippenei ++, pinda 2+

9 Voordelen snel resultaat sensitief zichtbaar voor de patient Nadelen afhankelijk van kwaliteit onderzoeker allergeenextract moeilijke interpretatie bij eczeem gepigmenteerde huid medicatiegebruik geringe kans op allergische reacties Huidtest IgE Voordelen 'alleen' venapunctie geen anafylaxis geen invloed medicatie Nadelen afhankelijk van kwaliteit lab gebruikte assay moeilijke interpretatie bij hoog totaal IgE IgE tegen CCD's

10 Positieve huidtest en negatieve serologie l soms afhankelijk van allergeen –vruchten –latex l HEV b5 niet in RAST, wel handschoen l fabricage handschoenen  andere epitopen –bijzondere allergenen: zonnebloempitten l bij laag totaal IgE

11 Reproduceerbaarheid variatie coëfficiënt l SPT –binnen patiënt variatie: 5,96 % –tussen patiënt variatie: 21,2 % l ICT –binnen patiënt variatie: 5,66 % –tussen patiënt variatie: 11,6 %

12 sIgE Afkappunten voor verschillende allergenen versus waarschijnlijkheid

13 s IgE - provocatie l selectie l centrumafhankelijk l allergeenafhankelijk l leeftijdsafhankelijk l < 0.35 kU/L ook nog reacties mogelijk

14 sIgE en SPT bepalingen niet geheel overlappend Schade RP. Proefschrift 2001 n=785, verdenking voedselallergie, retrospectief : 4 jr pinda meest voorkomende sensibilisatie, beide + bij 56%

15 antigen sIgEneus/long/huid

16 bloedonderzoek alleen onvoldoende Sensibilisatie is niet gelijk aan ziekte Allergische brug:- allergeen - specifiek IgE - symptomen in eindorgaan Is dit uit te lokken?

17 Voedselprovocaties = Gouden standaard l N = 170, < 12 mnd l Verdenking KA : Anamnese, sens +/- l 44 % positief Garcia-Ara MC, JACI 2001: 107:185-190

18 Lieke Hoe groot schat U de kans in dat Lieke naast het eczeem ook een koemelkeiwitallergie heeft ?

19 Eczeem - voedselallergie l 35 - 40 % Burks AW,J Ped 1988 Eigenmann PA, Pediatrics1998 Sicherer SH, JRSM 1997 l ongeselecteerde populatie < 5 % Host A, 1990 l volwassenen < 5 % ?? De Maat-Bleeker F, M ABK 1996 Munkvad M, ADVen 1984

20 Lieke U hebt de diagnose KEA gesteld en verandert de voeding in : 1.partieel hydrolysaat 2.intensief hydrolysaat 3.voeding op soja basis 4.aminozuurmengsel

21 Hydrolysaten - behandeling KEA l Intensief gehydrolyseerd l Effectiviteit > 90%, richtlijn Am.Ac.Ped Giampietro PG et al, 2001 Sampson HA, et al 1992 Terheggen-Lagro S et al, 2002 Vanderhoof JA et al, 1997 l Wei versus aminozuren, atopische dermatitis =, groeiverschil Isolauri E et al, J Ped 1995, Niggemann B et al, PAI l non–allergene hydrolysaten bestaan niet Caffarelli C et al, Clin Exp all 2002

22 Lieke is nu 13 mnd - de uitslagen waren: Tot IgE: 20 kE/l; sIgE: KM kl 3, kippenei klasse2 pinda klasse 2; vis, hazelnoten 0; Inhalatie neg. SPT: KM +++, kippenei ++, pinda 2+ Wat adviseert u over het eten van producten met pinda?

23 Realiseer je, effecten op het te volgen dieet van : vroeg gestelde correcte positieve diagnose vroeg gestelde negatieve diagnose

24 Ter herinnering: Natuurlijk beloop voedselallergie l Koemelk –85 % tolerant 3 e levensjaar Host et al PAI 2002;S15:23-8 l Kippenei –66 % tolerant 5 e levensjaar Boyano-Martinez et al JACI 2002;110:304-9 l Pinda –20 % tolerant 6 e levensjaar Skolnik HS et al JACI 2001;107:367-74

25 sIgE Afkappunten voor verschillende allergenen versus waarschijnlijkheid

26 Advies ten aanzien van pinda bij Lieke 13 mnd, RAST pinda 2+: Mag nu, >12 mnd, alle noten eten Alleen gekookte pinda-produkten Geen pinda-producten Geen pinda en boom-noten Geen van dit alles, eerst D/x herhalen, welke?

27 Advies ten aanzien van pinda bij Lieke 13 mnd, RAST pinda 2+: D/x herhalen indien sIgE < 20 kU/l, DBPCF-test pinda Anders volledige eliminatie Beyer et. al. JACI 2004;112:202-7 praktisch: sensibilisatie-onderzoek herhalen, bij lage sensibilisatie provocatie open op de DB

28 Moet Lieke een Epipen junior krijgen naast een dieet vrij van pinda’s???

29 Moet Lieke ten tijde van een pindavrij dieet ook een Epipen voorgeschreven krijgen? a Moet Lieke ten tijde van een pindavrij dieet ook een Epipen voorgeschreven krijgen? altijd afhankelijk van de anamnestische reactie op pinda nee

30 Classificatie van anafylaxie ---OASFlushing Jeuk Urticaria 1 bewustzijnsverliesBradycardie, shock, hartstilstand Resp. insufficientie Idem 4 +incontinen tie Idem 45 Idem 3 Idem 2 Gegeneralise erd jeuk, uticaria huid Angst, licht in hoofd Idem 3 + ritmestoornissen, lichte hypotensie Heesheid, hoest, slikprobleem, piepen, cyanose Idem 3 + diarree 4 angstTachycardie, pols toename > 15/min Rinorroe, pijn in de keel Idem 2 + herhaald braken 3 Veranderd activiteitenpatroon -Verstopte neus, niezen + misselijkhei d, braken 2 Neurol.Cardiovasc.Respir.Gastro- intest klasse

31 Instructie auto-injector adrenaline l letten op verloopdatum l altijd meenemen l wanneer te gebruiken, vanaf klasse 3 of hoger l hoe te gebruiken l hoe te handelen na gebruik: 112 l geef instructies op schrift mee l herhaal instructie na 2 mnd

32

33 Patientenverenigingen Nederlands Anafylaxis Netwerk www.anafylaxis.net Voedselallergie www.stichtingvoedselallergie.nl www.voedingscentrum.nl

34 Leermomenten l Waarde sIgE l Waarde huidpriktest l Overlap en complementaire waarde beiden l semi-kwantitatief sIgE l Voedselprovocatietest l Noodzaak van EpiPen/Anapen en instructie

35 Casuïstiek Winterklas 2007 Casuïstiek Winterklas 2007 Casus 2 geneesmiddelen-allergie

36 Jennifer, 2 jaar l 11 mnd amoxicilline iv bij pneumonie, na 36 uur rode pukkeltjes en huid als “schuurpapier”, jeukend, geen urticaria l 16 mnd LWI - erythromycine, na ½ dosis jeukende huiduitslag l cotrimoxazol verergering van de huiduitslag l 22 mnd LWI - azithromycine, na 72 uur “rode pukkeltjes, jeukend

37 Jennifer l “Gevoelige huid” l Geen aanwijzingen voor atopie l Familie-anamnese: –Vader hooikoorts –Zusje zelfde reacties op antibiotica l LO / gevoelige huid, geen afwijkingen Wat doet U ? En waarom???

38 Doel van diagnostiek geneesmiddelenallergie i Aantonen dan wel uitsluiten van een IgE gemedieerde penicilline allergie, met consequenties voor een volgende antibioticumkeuze i Voorkomen van anafylaxie i Voorkomen van over-diagnose Apter et al JACI 2004;113;764-70

39 Allergische reacties op geneesmiddelen: Indeling-1 l Voorspelbare adverse reacties (dosis- afhankelijk, gezonden) –overdosering / toxiciteit –bijwerking (farmacologisch) –secundaire effecten (diarree, schimmel bij antibiotica) –interacties (terfenadine en grapefruit)

40 Allergische reacties op geneesmiddelen: Indeling-2 l Onvoorspelbare adverse reacties (dosis- onafhankelijk, gevoelige personen) –intolerantie (overgevoelige patiënt voor een bepaalde stof) –idiosyncrasie (hem. anemie bij G6PD-def. en anti- malaria) –allergie

41 Gell en Coombs classificatie van immuungemedieerde allergie l Type IIgEurticaria, anafylaxie l Type II Complement gemedieerde cytotoxcytopenie l Type IIIImmuuncomplex depositievasculitis nefritis l Type IVvertraagde typedermatitis hepatitis

42 kliniek geneesmiddelreactie l Enkele urticaria l Maculopapulair exantheem + pruritus l Toxische epidermale necrolyse l Anafylactische shock

43 Diagnostiek Jennifer l Anamnesezie boven l Bloedonderzoek -spec IgE tegen Penicilline-Gnegatief -spec IgE tegen amoxycillinenegatief l Huidtesten –epicutaan –intracutaan l Provocatiesgepland

44 Geneesmidelenallergie stap 1: anamnese Welke medicatie? Co-medicatie? Voortgezet? Tijdsrelatie tussen toediening en symptomen? Aard en ernst van de symptomen en evt. behandeling? Voor welke infectie antibiotica? Bacteriële producten als oorzaak van de uitslag?

45 Diagnostiek stap 2: aantonen van IgE Aantonen van IgE antistoffen, type I allergie RAST – vaststellen antistoffen tegen penicilline kern Huidtesten: eerst SPT, daarna gefaseerd ICT –IgE gericht tegen major determinants (poly-l-lysine = PPL) –IgE gericht tegen minor determinants (MDM) –IgE gericht tegen zijketens in AMX of AMP –Commerciële kits verkrijgbaar tot 1995 in VS en 2005 in Europa, nu weer via Diater Lab te Madrid beschikbaar

46 Diagnostiek Rodriquez-Bada, Blanca et al. – Allergy 2006;61:947-51 N = 22 ( 9 PPL +, 10 MDM +, 3 beide + ) Urticaria, anafylaxie, shock Identieke huidreacties met de nieuwe kit RAST-inhibitie : kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig (figuur) Specificiteit 100 % (n = 40 controles)

47 Rodriquez-Bada, Blanca et al. – Allergy 2006;61:947-51

48 Geneesmiddelenallergie stap 2: huidtest 0,5 % - 10%1-3%50-70% Frequentie allergische reacties bij peni + - + Peni huidtest uitslag - + Anamnese peni allergie

49 Geneesmiddelenallergie stap 3: provocatietest l Bij negatieve huidtest l Oraal l Oplopende dosering l Aansluitend monitoring vitale functies

50 Penicilline Allergie Verdenking type I Als huidtest negatief is: l Bij milde klachten na de voorgaande toediening : opnieuw geven l Bij ernstige klachten na de voorgaande toediening: –bij voorkeur alternatief, bij dringende indicatie via een proefdoseerschema toch penicilline

51 Penicilline Allergie Verdenking type I Als huidtest positief is: l Geen penicilline meer, l Geen cefalosporines van de 1e of 2e generatie l Geen imipenem l Overleg over meest geschikt alternatief met de bacterioloog l Bij absolute indicatie: desensibilisatie mogelijk

52 Huidtest geneesmiddelallergie l Verschil intracutaan en pricktest? l Hoe te testen voor azithromycine, ciprofloxacin en cotrimoxazol?

53 Overige Antibiotica l Huidtesten niet altijd betrouwbaar mogelijk l Afhankelijk van anamnese over tijdsbeloop, co- medicatie en de ernst van de reactie l Advies: alternatief antibioticum l Bij dringende indicatie: desensibilisatie (o.a. co- trimoxazol, vancomycine) volgens protocollen in de literatuur

54 “Allergisch voor alles” – in de praktijk l Anamnese en tijdsrelatie van groot belang l Diagnostiek niet altijd betrouwbaar mogelijk l Vaak waarschijnlijkheidsdiagnose en advies o.b.v. literatuur l Beleid afhankelijk van de indicatie voor een bepaald geneesmiddel

55 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Casus 3, urticaria

56 Anne - Roos, 1 ½ jaar 6 mnd urticaria, in Portugal R/ prednison, antihistaminica relatie wasmiddel ? l 12mnd acute aanval van urticaria, jeukend, conjunctivitis bij vader op de arm R/antihistaminica i.m. oorzaak ?? l Tijdens aanvallen niet ziek

57 Anne - Roos l Urticaria l Eczeem, matig onder controle l Familie-anamnese: –moeder hooikoorts –vader hooikoorts, eczeem Wat is de voorafkans dat Anne-Roos atopisch is ?

58 kans op een allergische aandoening? kans op een allergische aandoening? l zonder atopische ouders10% l met 1 atopische ouder25% l met 2 atopische ouders60%

59 Anne - Roos l Urticaria l Eczeem, matig onder controle l Familie-anamnese: –moeder hooikoorts –vader hooikoorts, eczeem Wat doet U ?

60 Beschrijf de efflorescenties urticae (kwaddels), grootte wisselt erytheem

61 Uw dd? Urticaria t.g.v. 1.infectie 2.E.C.I. 3.allergie 4.andere oorzaak …. Wat doet u ??

62 Anne-Roos l Bloedonderzoek –algemeen normaal –allergieonderzoek l KE 14.5, pinda 9.7, hazelnoot 0.7 l Inhalatie negatief –complementniet verricht –virale diagnostiekniet verricht l Huidtestenniet verricht Conclusie?

63 Anne- Roos, beloop l Optimaliseren behandeling eczeem l Antihistaminica zo nodig l Geen dieet !!! l Nu 1 jaar later –Geen aanvallen meer gehad

64 DD urticariele symptomen DD urticariele symptomen d Close this Window

65 verschil urticaria en angio-oedeem verschil urticaria en angio-oedeem l Urtica- centrale zwelling omringd door reflex erytheem - jeukend, brandend - passagere in 1-24 uur l Angio-oedeem- acute zwelling - pijn >> jeuk - mucosa doet mee - resolutie tot 72 uur

66 egale zwelling huidcircumscripte zwelling gezicht, extremiteitenoveral genitalientpv agens larynx-oedeemwespensteek in orofarynx darmen: buikpijnaanval antihistaminica - antihistaminica H1 (+H2) adrenaline niet-sederend, sederend zeer effectiefpreventie agens C1-INH- concentraat/FFP androgenen antifibrinolytica angio-oedeemurticaria tgv C1-INH-deficientie

67 Classificatie urticaria en angio- oedeem Classificatie urticaria en angio- oedeem RA, SLE pollen, medicijn NSAID, additieven auto-immuun allergisch pseudoallergisch anders ACE remmer 1:50000, aut dominHereditair HEA verworven Angio- oedeem wind na 3-8 uur na 1-5 min koude druk dermografie fysisch acuut <6wk chronisch idiopatischurticaria

68 boodschap Urticaria Frequent voorkomend Zelden allergische genese: Anamnese Veelal idiopatisch of infectie-gerelateerd Differentieer van angio-oedeem (andere genese)


Download ppt "Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Diagnostiek bij allergie Winterklas 2007 Dr. Hans de Groot, allergoloog, ErasmusMC, Rotterdam Govert Brinkhorst,"

Verwante presentaties


Ads door Google