De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allergologie: er is meer dan antihistaminica Huub Willems 1-2-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allergologie: er is meer dan antihistaminica Huub Willems 1-2-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Allergologie: er is meer dan antihistaminica Huub Willems 1-2-2011

2 Welke patient kunt u verwijzen naar de polikliniek allergologie? •Rhinitis +- astma •Urticaria •Angio-oedeem •Voedingsallergieën •Medicatiereacties •Anafylaxie •Eczeem

3 Rhinitis •Niet allergisch vs. Allergisch •Diagnostiek anamnese, rhinoscopie en evt. Phadiatop / Alatop •Therapie met anti-H1 en nasaal steroïd

4 Wanneer nu door te verwijzen? –Nadere diagnostiek: naar allergeen middels skintesten of nasale provocatietesten –Falen van therapie •Evt. toevoegen cromoglicinezuur of lokale antihistaminica •Leukotrieenantagonisten: Montelukast •Immuuntherapie –Subcutaan pre-seizoenaal, peranneaal –Oraal: graspollen

5 Subcutane immuuntherapie Cochrane Database 2009 •51 randomized controlled trials –Reductie in symptomen –Reductie in medicatiegebruik –Verbetering PEF bij astma –Stijging specifiek IgG4 •Bijwerking: anafylaxie (3%)

6 Astma •Via longarts •Veel astmatische symptomen tijdens hooikoortsseizoen •Op de polikliniek wordt spirometrie verricht en bronchiale histamine provocatietesten

7 Urticaria •Acuut (< 6 weken ) –Allergisch: meestal bij atopici. M.n. door voeding, latex, inhalatieallergenen –Virale infectie –Fysische stimuli: inspanningsurticaria, drukurticaria, dermografie –Medicatie: morfine, aspirine/NSAID’s –Anderzins

8 Urticaria •Chronisch (> 6 weken ) –Vrijwel nooit allergisch –Fysische stimuli: inspanningsurticaria, drukurticaria, dermografie –Immuungemedieerd: bv. bij anti-TPO antistoffen, parasitaire infectie, urticariële vasculitis (Muckle Wells syndroom, AHA, HUVS, Schnitzler). –Niet-immuun gemedieerd: voedingsintolerantie, medicatie, mastocytose –Indien aanwezig worden ze vaak beïnvloed door voeding of NSAID’s

9

10 Urticaria •Therapie: –Anti-H1 –Anti-H2 –Topicale steroïden –Leukotrieen-antagonisten –Systemische steroïden –Ciclosporine of methotrexaat

11 Wanneer te verwijzen: •Acuut: vrijwel nooit •Chronisch: ja –Analyse: oa •autologe serum skin test •anti-TPO antistoffen •Complement •paraproteïne

12 Angio-oedeem •Vaak i.c.m. urticaria •Etiologie zeer divers: –Mestcel gemedieerd, al dan niet met anafylaxie •Allergisch •Niet-allergisch –NSAID gemedieerd –Bradykinine gemedieerd •ACE remmers, AT2 antagonisten •Hereditair •Verworven: auto-immuunziekte, lymfomen –Idiopathisch

13

14 Therapie •Afhankelijk van de etiologie: •Antihistaminica •Steroïden •Epinefrine •C1 esterase inhibitor •Icatibant: bradykinine receptor-antagonist •Danazol

15 Wanneer te verwijzen? •Indien er een verdenking is op een niet- allergische genese •Indien geen reactie op antihistaminica of steroïden •Indien twijfel over anafylaxie !!

16 Voedingallergieën •IgE gemedieerd –Diagnostiek •anamnese •RAST •skintesten

17 Voedingsallergieën •Allergisch: cellulair gemedieerd –Coeliakie –Anderszins •Niet-allergisch: –Intoleranties •Lactose •Sulfieten •Histamines •Salicylaten  dietiste

18 Wanneer te verwijzen •Bij een reële verdenking op een IgE gemedieerde allergie of intolerantie, m.n. bij anafylaxie: –Diëtiste –Voorlichting –Epipen

19 Medicatieallergie •Medicatiereacties: –Allergisch IgE gemedieerd (type I) –Allergisch anderszins •Type IV rash •Anderszins •Bijwerkingen •Idiosyncratisch (zoals angiooedeem na ACE-i)

20 Wanneer te verwijzen •Diagnostiek: –Anamnese –Skintesten –Provocatietesten, evt. op IC •Antibiotica-allergie •NSAID overgevoeligheid  Desensibilisatie •Peri-operatieve reacties

21 Anafylaxie •Definitie: systemische reactie, IgE gemedieerd (wesp, bij, pinda’s etc.) •Echter er zijn ook anafylactoide reacties –Mestcelgemedieerd doch niet via IgE geactiveerde mestcellen •Doorverwijzen !!

22 Raynaud polikliniek •Fenomeen van Raynaud: –Primair –Secundair

23 Secundaire Raynaud •Kan optreden bij –systeemsclerose (sclerodermie) –SLE –MCTD –UCTD –Dermatomyositis •Kenmerkt zich door nagelriemafwijkingen

24 normaalsysteemsclerose

25 Waarom is het onderscheid belangrijk? •Primair: minder complicaties dan secundair •Secundair: kan een vroege manifestatie zijn van een systeemziekte. –Tijdige behandeling is mogelijk van het Raynaud fenomeen en eventueel van de systeemziekte. •NB tot 20% van de patiënten met een primair Raynaud fenomeen blijkt toch een secundair Raynaud fenomeen te krijgen !

26 Plan: •aanmelding Raynaud polikliniek via Zorgdomein •Vooraf ANA •Tijdens eerste poliklinische bezoek nagelriemmicroscopie •Afhankelijk van uitslagen therapie, aanvullende diagnostiek en follow-up.


Download ppt "Allergologie: er is meer dan antihistaminica Huub Willems 1-2-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google