De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groots in kleinschaligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groots in kleinschaligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Groots in kleinschaligheid
Mariëlle Rompa 22 maart, Bussum Groots in kleinschaligheid

2 Groots in kleinschaligheid
Over dilemma’s op de weg naar het realiseren van nieuwe concepten op basis van menselijke maat en woonkwaliteit.

3 De verzuiling voorbij De praktijk loopt voor op de regelgeving in het beantwoorden van de vraag De termen ‘verzorgingshuis’, ‘verpleeghuis’ en ‘thuiszorg’ zijn achterhaald en verwijzen naar het verleden

4 Nieuwe concepten op basis van menselijke maat en woonkwaliteit
binnen een samenhangend continuüm met veel variëteit en diversiteit in verschijningsvormen

5 Het ‘verzorgingshuis’ differentieert naar:
Uitvalsbasis en inloopcentrum voor ‘Zo thuis mogelijke zorg’ Wijkcentrum, servicecentrum en steunpunt voor ouderen ‘zorgpost en dependance’ Appartementencomplex Individueel wonen in beschutte omgeving Toenemend ‘zware zorgvragen’ Geclusterd wonen met zorg Combinaties met gezondheidscentra (1e lijn) en kortdurend herstel (2e lijn)

6 Het ‘verpleeghuis’ differentieert naar:
Verpleeghuiszorg thuis (extramurale behandelfunctie) Consultatie, observatie en diagnostiek Kleinschalig wonen met intensieve zorg Geclusterd wonen met intensieve zorg Centrum voor complexe zorg en geriatrische revalidatie Zorghotel voor schakelzorg en na-behandeling Expertise centra tbv wijk, 1e lijn, ‘verzorgingshuis’ en ziekenhuis Palliatief-terminale zorg

7 Dilemma Bestaande gebouwen nog hard nodig, maar niet passend bij de nieuwe concepten Risico van te lang doorexploiteren van verouderd zorgvastgoed (‘Verelendung’)

8 Voorbeeld verzorgingshuizen:
Scenario doorexploiteren: ‘Verelendung’? Scenario samenvoegen: exploitatie? Scenario ombouw voor pg: praktisch mogelijk? Scenario saneren: boekwaardeprobleem?

9 Voorbeeld verpleeghuizen:
Bredere agenda nodig dan alleen privacy-beleid: andere doelgroepen met toenemende zorgzwaarte kortere verblijfsduur

10 Oriëntatie voor herontwikkeling
Plaats in de gemeenschap (van dienstencentrum naar centrum van diensten) Lokatie-denken in plaats van gebouw-denken Denken in termen van lange termijn exploitatie in plaats van (goedgekeurde) investering

11 Situationele aanpak Behoud wat goed is (groene score)
De bouwprioritering voorbij:beleidsregels zijn gebaseerd op oude terminologie. Alternatieve route via verblijfszorg thuis Boekwaardeproblematiek oplossen o.a. in overleg met NZa Locaties en grond optimaal inzetten (Areadne) Alle mogelijke partners betrekken (corporaties, andere investeerders, gemeenten, etc.) Onverwachte allianties: kinderopvang en consultatiebureaus Adviesfunctie Bouwcollege


Download ppt "Groots in kleinschaligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google