De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie en transformatie in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie en transformatie in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie en transformatie in de praktijk
Aukje van Kalsbeek 31 oktober 2014

2 “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken” Herman Verhagen

3 Noorderbreedte, even voorstellen:
Noorderbreedte biedt (complexe) zorg aan vooral ouderen in Fryslân. Specialismen: Dementie, Huntington, Parkinson, Korsakov, Gerontopsychiatrie, Revalidatie, Chronische Somatiek Vijftien locaties, Noorderbreedte Thuiszorg en Noorderbreedte State. Noorderbreedte in cijfers: cliënten medewerkers 1400 vrijwilliger ,5 miljoen omzet

4 Onze visie op zorg Zijn wie je bent, met je hele verhaal
Zelf bepalen wat belangrijk voor je is (continu proces) Het leven zo normaal mogelijk door laten gaan Familie/naaste heeft rol van betekenis in het leven van de klant Optimale samenwerking tussen klant, familie, buren, vrienden, vrijwilligers en medewerkers van Noorderbreedte

5

6 Transitie en transformatie
Transitie: de structuur, het veranderen van het stelsel Transformatie: de inhoudelijke vernieuwing en de cultuur, het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten

7

8 Hervormingen langdurige zorg
AWBZ Wet Langdurige zorg Gemeenten huishoudelijke zorg, ondersteuning en begeleiding ZZP 1,2,3 en deels 4 vervallen Nieuwe aanspraak wijkverpleging vanuit ZVW Wijkverpleegkundige verbinding sociaal en medisch domein Gemeenten sociale wijkteams en dorpenteams, samen met zorgverzekeraars verbinding tussen sociale en medische domein Geriatrische revalidatiezorg terug naar huis

9 Beoogde maatschappelijke veranderingen
Van zorgen voor naar zorgen dat Kwaliteit van leven Versterken zelf- en samen redzaamheid Preventie, gezond gedrag Mobiliseren sociale netwerken Professionele zorg alleen daar waar echt nodig Borgen van tijdige inzet i.v.m. informele zorg Meer met minder budget

10

11 Transformatie in de volle (Noorder)breedte
Van kijken door de ogen van de zorg naar kijken door de ogen van de bewoner/cliënt /klant Omslag van “intramuraal” naar zo lang mogelijk thuis en volop in verbinding met omgeving Van parallel organiseren naar verbinding, één team behandeling-zorg-facilitair Van team van zorgprofessionals naar team van formele en informele zorg Van ontwikkelen en managen vanuit staf en management naar co-creatie en eigenaarschap vanuit cliënten/familie/medewerkers Van enkele financiers naar meerdere vormen van bekostiging/meerdere financiers Van zelf doen naar via allianties en (keten)samenwerking

12 Kijken door de ogen van de klant

13 Door de ogen van de klant  vraagt om omslag in denken en doen én om andere woorden…
Wij zijn expert Medische model Verzorgingshuis Verblijf Voeding en vocht Dagbesteding Onze agenda Aanbod (eenheidsworst) Beperkingen/barrières Overnemen Wij doen het U bent/ naasten zijn expert Kwaliteit van leven en eigen regie Zo lang mogelijk thuis (o.a. revalidatie, kort verblijf) Wonen Eten en drinken Uw dag Uw agenda (cliëntagenda) Diversiteit/Arrangementen Denken in mogelijkheden Ondersteunen, zelf- en samen redzaam We doen het samen

14 We doen het samen… We maken afspraken met de cliënt/bewoner
We evalueren met de cliënt/bewoner Eén herkenbaar multidisciplinair team Complexe zorg vraagt andere functies Team behandeling/zorg/facilitair Team formele en informele zorg

15 We zoeken de verbinding met de omgeving
Betrekken van naasten van de cliënt Ketenzorg Samenwerken sociale wijkteams, dorpenteams, wijkverpleegkundigen, huisartsen, ziekenhuizen enz. Verbinden van locaties met kwetsbare burgers in omgeving (Zorg)arrangementen Activiteiten/verenigingsleven op locaties en in de wijk/dorpen Bewoners naar activiteiten in omgeving

16 Betekenis voor onze klanten
Burgers: zo lang mogelijk thuis wonen en eigen regie Burgers weten niet goed wat nu kan en door wie Kwetsbare ouderen. Veel alleenstaanden >75 jaar, wat als… Meer spoed en na lang wachten toch maar…soms te laat… wat is dan kwaliteit van leven? ….en voor de omgeving? Onzekerheid over eigen bijdragen en opeten eigen “huis” Huidige generatie ouderen: all-inclusive model ouderenzorg Volgende generatie: andere verwachtingen Meer maatwerk voor klant

17 Effecten voor medewerkers
Bezuinigingen en “het moet beter in de zorg” Ervaren toename aan protocollen, regels en extra eisen Ervaren veelheid van zaken die spelen en de “extra” inzet die gevraagd worden Is er nog tijd voor de bewoner/cliënt /klant? Hebben ideeën over hoe anders en beter, maar ook “deden we het dan niet goed of dit doen we toch al lang”? Investeren in professionaliteit (competenties) Reflectie en eigenaarschap Multidisciplinair werken In team in rol

18 Uitdaging voor de organisatie
Aansluiten op klantreis en vraag Vanuit klantperspectief werkprocessen aanpassen Nieuwe producten/ innovatie Co-creatie Evidence based beleid Slimmer organiseren/ meer met minder budget Team formele en informele zorg Investeren in trots op je vak Communicatie over toegevoegde waarde naar klanten, familie, vrijwilligers en medewerkers Meerdere financiers, met eigen voorwaarden, verantwoording en monitoring Transitie/transformatie ”management”

19 Onzekerheden en Prikkels
Hoeveel klanten Tevredenheid : klanten, medewerkers, financiers, toezichthouders Prijzen Vastgoed Tijd Voorwaarden: financiers, toezichthouders, wet en regelgeving Kosten organisatieontwikkeling Reorganisatiekosten Kwaliteit

20 Concreet betekent dit:

21 Wat vraagt deze tijd van ons?
Nieuwsgierigheid /optimisme/vertrouwen Ideeën / visie Co-creatie Om kunnen gaan met onzekerheid en beweging Om kunnen gaan met veel Netwerken/Samenwerking Koers Ondernemerschap Realisme

22 Wat vraagt deze tijd van ons
Dank voor uw aandacht


Download ppt "Transitie en transformatie in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google