De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk

2 1 Zorgverzekeraars / Achmea Inkoopbeleid: Hoe A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit C B Inkoopbeleid: Proces DBC services D E

3 2 Welkom in de wereld van de Zorgverzekeringswet! - De rol van de zorgverzekeraar is sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd ‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’ ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’ ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’. ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en de noodzaak van voortdurende innovatie van de zorg.’ ‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’ ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’. Regisseurs van de zorg; dwingende rol Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur! Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet

4 3 Het zorgstelsel De zorgverzekeraars Feiten en cijfers zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 3 Hoofdstuk 2 thema 1 niveau 3 HET ZORGVELD IN NEDERLAND Verzekerde / klant patiënt zorgvrager Zorgverzekeraar Rol: verzekeraar zorginkoper Zorgaanbieder Rol: ondernemer zorgverlener Zorginkoopmarkt Zorgverzekeringsmarkt Zorgverleningsmarkt Overheid Gereguleerde marktwerking De zorg anno nu

5 4 44 Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen idee over de grote kwaliteitsverschillen. Gebrekkige Transparantie Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. Grootste uitdagingen in de zorg

6 5 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 5 Achmea ACHMEA DIVISIE ZORG & GEZONDHEID: WIE ZIJN WIJ?

7 6

8 7 Zorgverzekeraars / Achmea Inkoopbeleid: Hoe A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit C B Inkoopbeleid: Proces DBC services D E

9 8 Visie van Achmea en regiovisie 8 Gezamenlijke regio visie van Achmea en de zorgverleners Ambities van zorgverlenersZorgaanbod en aanbod bij zorgverleners & Wij zijn er voor de gezondheid en vitaliteit van onze klanten & samen met onze partners verzekeren wij hen van duurzame zorg Visie Achmea

10 9 Ander uitgangspunt, maar een gezamenlijk doel. Samen in vertrouwen Patiënt Klant/ Verzekerde Achmea: klant/verzekerde/patiënt centraal specialist: patiënt centraal  Kwaliteit  Veiligheid  Doelmatigheid  Bereikbaarheid  Klantgerichtheid  Betaalbaarheid  Klantgerichtheid  Toegang geven tot kwalitatieve, veilige, doelmatige, bereikbare, klantgerichte zorg

11 10 Geriatrische Revalidatiezorg algemeen  Kwaliteit  Aanspraak  Doelgroepen  Ontwikkelingen  ……. Kwaliteit 2014: inkoop door MSZ (in samenwerking met zorgkantoor)  Geen transitiebekostiging meer  Realistisch volume met plafond  Introductie gebruik DBC services Hoe Wie Landelijk €  De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38 miljoen)  Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend.  Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015  Doorontwikkeling DBC systematiek  Landelijk 160 aanbieders  2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor  Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels  2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders

12 11 Triage  Een goede triage is belangrijk voor het kunnen leveren van doelmatige en passende zorg voor de patiënt. Om dit goed te kunnen volgen vindt Achmea het belangrijk dat de GRZ-aanbieder afspraken heeft over triage en overdracht van patiënten met ziekenhuizen en revalidatiecentra.  Landelijk is er nog geen eenduidig instrument voor triage. Achmea verkent de ‘best’ practices om hierover een standpunt in te kunnen nemen. Vraag 8 uitvraag Concentratie van zorg rondom de diagnosegroepen (middellange termijn).  2013: minimaal 10 bedden  2014: (obv kaders Verenso: in principe (afhankelijk van zorgplicht/regio): 75 patiënten CVA, 100 orthopedie en overig: 50 nav chirurgische ingreep. Amputatie is ‘omvangvrij’.  2015: per doelgroep per aantallen verzekerden. Vraag 1,2,3 uitvraag Kwaliteit 2014 / 2015 (1)

13 12 Zorgketen (ontwikkeling middellange termijn)  Op basis van patiënt journey  CVA keten  Uitkomsten zorg (ontwikkeling middellange termijn)  2014: Barthelscore Vraag 6 uitvraag Overig  De GRZ aanbieder levert CVA zorg volgens de richtlijn van het CBO.  De GRZ aanbieders volgen minimaal de behandelkaders van Verenso.  Ontwikkelen Veiligheids managementsysteem.  Intensiveren en verkorten behandeling:  2014: inschatten vervolgbehandeling na klinische opname Vraag 5 uitvraag Kwaliteit 2014 / 2015 (2) Vraag 4, 7 uitvraag

14 13 Aanbieders zien:Achmea ziet:Functie:Transparantie We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen graag nu afspraken maken over de toekomst De behandeling juist uitvoeren Jaar 3 - 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 - 4 Eigen prestatie ten opzichte van best practices Eigen prestatie ten opzichte van alle andere aanbieders Eigen prestatie ten opzichte van anonieme benchmark Scores van individuele aanbieders Geanonimiseerde uitkomsten Voorwaarde voor contractering Spiegelinformatie voor aanbieders Keuze-informatie voor verzekerden

15 14 Zorgverzekeraars / Achmea Inkoopbeleid: Hoe A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit C B Inkoopbeleid: Proces DBC services D E

16 15 Geriatrische Revalidatiezorg algemeen  Kwaliteit  Aanspraak  Doelgroepen  Ontwikkelingen  ……. Inhoud 2014: inkoop door Zorgverzekeraar, medisch specialistische zorg  Geen transitie bekostiging meer  Introductie gebruik DBC services  …………… Hoe Wie Landelijk €  De landelijke budgetoverheveling per 2013 is €817 miljoen (min €38)  Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet risicodragend.  Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf 2015  Doorontwikkeling DBC systematiek  Landelijk 160 aanbieders  2013: inkoop op basis van budgetparameters – door zorgkantoor  Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen en zorghotels  2014: op basis van representatie inkopen voor 60 zorgaanbieders

17 16 Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud Hoeveel kost de behandeling?Hoeveel patiënten?Welke behandeling? Inwoners Inwoners opgesplitst naar leeftijd, geslacht, SES, etc. Behandeling Kwaliteit van behandeling Profiel van de behandeling Aandoening Aantal patiënten Kosten Kosten per verrichting – zowel materiaal, personeel als kapitaalslasten Behandelingen Profiel van de behandeling Aandoening Kans op behandeling per inwonercategorie / Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking: integraal beeld over alle data 123 //

18 17 Opbouw afspraak 2014 vanuit twee invalshoeken Enerzijds: Budgetafspraak 2013 en Realisatie 2013 budget en Realisatie 2013 DBC’s Hoe (1) Landelijk Financieel kader is exclusief: bovenbudgettaire hulpmiddelen en exclusief zittend vervoer Financieel kader: totaal €817 miljoen minus €38 miljoen Uitgangspunten afspraken 2014 Voorwaarde is aanleveren gevraagde gegevens en Aanleveren offerte 2014 via DBC services

19 18 Vast te leggen in WMG overeenkomst inclusief addendum Achmea Productieafsprakenformulier (mede ondertekend door 2 e verzekeraar) Tot slot: Afspraken worden gepubliceerd via ZN Hoe (2) Resulteert in: Realistische afspraak over volume en prijs En Plafondafspraak en Onderlinge substiutie tussen DBC’s is mogelijk tot het plafond en Realistische inschatting gewenste productmix Rekenng houdend met zorgplicht en Rekening houdend met zorgvraag

20 19 Zorgverzekeraars / Achmea Inkoopbeleid: Hoe A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit C B Inkoopbeleid: Proces DBC services D E

21 20 Met de nodige verbeteringen van 2013, 2014 naar 2015 P D C A  Inkoop 2013  Inventarisatie  Uitvraag kwaliteit  Offerte DBC services  Zorginkoopbrief  Afspraken en contracten 2014  Wat betekenen de uitkomsten?  Naleving  Delen afspraken met andere verzekeraars  Monitoring Bron: “Demming cycle” 1 oktober tot 1 januari 2014 2014 Najaar 2013 2014

22 21 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid Samenvatting - Kernpunten contractering 2014: Vragen en discussie Kernpunten contractering 2014: Op tijd beginnen; op tijd klaar De verzekerde moeten bij het afsluiten van de polis weten waar hij/zij aan toe is Van doelstellingen naar instapvoorwaarden voor kwaliteit Regionale zorgvraag van onze verzekerden (inhoud en marktaandeel) als uitgangspunt voor visie op zorginfrastructuur en onderhandelingsstrategie Beheersing van de zorgkosten langs de weg van doelmatigheid en kwaliteit P*Q*Q (PQ 2 )

23 22 Telefonisch Janneke Heesen: 06 22733775 Jeanet Oonk: 06-51980307 Communicatie Via overleg Via zorginkoopGRZ2014@achmea.nl

24 23 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 23 Wie zijn wij? Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één

25 24 Zorgverzekeraars / Achmea Inkoopbeleid: Hoe A Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit C B Inkoopbeleid: Proces DBC services D E

26 25 Over DBC services (1) Elektronische ondersteuning bij offerte en contracteerproces Voor aantal verzekeraars Het is een apart bedrijf (sinds dit jaar onderdeel van VECOZO)!

27 26 Ondersteuning DBC services Servicedesk Voor ondersteuning kunt u op van maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur contact opnemen met onze servicedesk. Op vrijdag is de servicedesk tot 15:30 hr telefonisch bereikbaar. Bel 013-5945640 of mail: servicedesk@dbcservices.nlservicedesk@dbcservices.nl en/of Gebruik de e learning tool

28 27 DBC services (1)  Er zijn voor zorgaanbieders geen kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie van DBC-services.  Voor de beveiliging van de applicatie wordt gebruik gemaakt van Vecozo certificaten. Er is zowel de mogelijkheid om bestaande certificaten te koppelen als om nieuwe certificaten te laten aanvragen door DBC Services. Het aansluitingsproces bestaat uit:  tekenen gebruiksovereenkomst  opgeven gebruikers van uw organisatie  koppelen Vecozo certificaten gebruikers  Zie ook: Handleiding voor installatie en koppeling persoonlijk VECOZO-certificaat t.b.v. het gebruik van DBC Services (handleiding_vecozo_certificaten_zorgverleners)

29 28 DBC services (2)  Kies voor het indienen van de offerte: UZOVI code 9666 (Achmea / Agis / DFZ). te kiezen.  Als contactpersoon kunt u Jeanet Oonk invullen.  Na indienen van de offerte via DBC services ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail.  Invoeren definitieve prijslijst in DBC services  Acccorderingsronde bij Achmea en bij de zorgaanbieders Resulteert in: ‘ingelezen’ prijslijst in ICT systeem Achmea op basis waarvan gedeclareerd kan worden bij Achmea Aanvullende voorwaarden: - Bankrekeningnummer op de juiste wijze bekend - Overeenkomst ondertekend Contracteerproces


Download ppt "Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014 24 oktober 2013 Janneke Heesen en Jeanet Oonk."

Verwante presentaties


Ads door Google