De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acute zorg Er zit meer aan vast dan u denkt Netwerkdag managers SEH - NVSHV 4 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acute zorg Er zit meer aan vast dan u denkt Netwerkdag managers SEH - NVSHV 4 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Acute zorg Er zit meer aan vast dan u denkt Netwerkdag managers SEH - NVSHV 4 april 2014

2 /dia 2/

3 Visies acute/spoedeisende zorg • NVZ: • (Mede) richting geven aan spreiding en concentratie van zorg • Behoefte aan visie optimale acute zorg in de regio, gedreven door twee vragen: • Wat is goed voor de burger c.q. patiënt? • Wat betekent het voor het ziekenhuis? • ZN: • Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg /dia 3/

4 Wat opvalt in de discussie • 11% van de acute zorg is echt spoedeisend of levensbedreigend • Slechts 5% is complex ( => kwaliteitsvisie ZN) • SEH heeft ook diverse andere functies voor patiënten: • Acute basiszorg en acute niet-complexe medisch specialistische zorg • 24-uurs toegang tot het ziekenhuis (reeds bekende patiënten) • ‘Interne’ functie voor het ziekenhuis (o.a. SIT, reanimaties etc.) /dia 4/

5 Constateringen – onderzoek Twynstra Gudde • Argumenten voor spreiding en concentratie te vaak los gezien van financiële en organisatorische consequenties voor gehele ziekenhuis • Onderzoek naar concentratie-voordelen van de SEH laat zien dat macro-besparingen beperkt zijn (rapport Ipse) /dia 5/

6 Ongeveer 16% van het aantal DBC’s is gekoppeld aan de SEH Bron: DIS-registratie (2011), SiRM analyse Spreiding: 10% - 21% /dia 6/

7 Bijna 40% van de kosten gemaakt door patiënten met SEH-bezoek Bron: DIS-registratie (2011), Kosten per verrichting NZa (2005), SiRM analyse Spreiding: 22%- 51% /dia 7/

8 • Diagnostiek voor ca. 20% afkomstig van SEH • Laboratorium voor bijna een kwart (#) tot een derde (€) afkomstig van SEH • OK voor ca. 17% afkomstig van SEH • SEH ook relevant voor overige therapeutische verrichtingen en voor (al) in ziekenhuizen aanwezige patiënten Overig /dia 8/

9 Concentratie levert niets op BehandelingstrajectKans Kosten per behandeling Verwachte kosten Groot ziekenhuis Spoedeisende hulp 1 251 Naar huis 0,39 00 Poliklinische behandeling 0,28 691193 Opname 0,33 1.974651 Verwachte kosten per bezoek 1.095 Klein ziekenhuis Spoedeisende hulp 1 359 Naar huis 0,39 00 Poliklinische behandeling 0,28 542152 Opname 0,33 1.711565 Verwachte kosten per bezoek 1.076 /dia 9/

10 1. Goede doelmatige zorg voor de patiënt 2. Brede benadering van spoedzorg 3. Optimale inrichting acute zorg in de regioActieve rol ziekenhuizen 4. Verdere concentratie complexe acute zorg 5. Elke patiënt op juiste plek door triage Samenwerking HAP en SEH 6. Altijd acute zorgvragen, ook zonder SEH 7. Nauwe samenwerking betrokken partijen: huisartsen, HAP’s, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, ROAZ Visie NVZ in zeven punten /dia 10/

11 • Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sinds einde 2013 in gesprek over acute zorg – regionaal en individueel • Enquête en ledenraadplegingen NVZ: ziekenhuizen maken zich zorgen over proces en inhoud Proces: • Te vaak geen dialoog: soms ‘in beton gegoten’ visie van zorgverzekeraars • Zorgverzekeraars erkennen visie NVZ niet • Haast boven zorgvuldigheid • Wantrouwen over werkelijke intenties zorgverzekeraars /dia 11/ Zorgen over proces

12 Acute zorg: er is heel wat aan de hand! Inhoud volgens ZN/zorgverzekeraars: • Benadering vanuit zes geïsoleerde diagnosegroepen zonder samenhang • Geen heldere definitie van wat acute zorg eigenlijk is • O.b.v. vooral buitenlandse volumenormen (1- op-1 gehanteerd) i.p.v. vertaling naar Nederlandse situatie en uitkomstindicatoren /dia 12/

13 Stand van zaken: Landelijk beeld huidige plannen verzekeraars: %-mutaties per zorgsoort /dia 13/

14 Voorbeeld regioplan gezamenlijke zorgverzekeraars /dia 14/

15 Recent overleg met ZN, 22 februari jl. • ZN: ‘onze leden begrijpen dat proces anders moet’ • NVZ: nog steeds grote moeite met de concentratie o.b.v. uitsluitend volumenormen. Bijv. CVA en geboortezorg: waar komen die volumenormen vandaan? • ‘We hebben niets beters, we moeten de “boel forceren”: data uitkomstindicatoren “achtergehouden” door de ziekenhuizen/medisch specialisten’ /dia 15/

16 Huidige stavaza: wisselend beeld per regio • In sommige regio’s: • Constructieve gesprekken • Verzekeraars bereid tot uitstel bij initiatieven ziekenhuizen • Plannen maken door ziekenhuizen heeft zin • In andere regio’s: dialoog blijft achter • Sterke indruk: UMC’s krijgen door verzekeraars erg veel zorg toebedeeld /dia 16/

17 Toespitsend op de SEH – waar we het over eens (moeten) zijn • Het gaat al goed, maar het kan altijd beter, te beginnen bij verdere integratie SEH en HAP • SEH-zorg is vooral basiszorg • Per regio organiseren in samenwerking tussen: • Ziekenhuizen • Huisartsen • HAP’s • Ambulances • Zorgverzekeraars • ROAZ /dia 17/

18 Punten van gesprek • Discussie nu nog teveel gevoerd adhv structuurvariabelen: • Aanwezigheid (SEH-) arts • Aanwezigheid triageverpleegkundige • … zonder uitkomstindicatoren • … en zonder samenhang SEH met rest ziekenhuis mee te nemen in de plannen /dia 18/

19 Effecten afname ‘gevoelige ziekenhuizen’ (van 26 naar 8) /dia 19/

20 U als SEH-verpleegkundige • Onzekerheid over aantal toekomstige SEH’s. • Maar vooral ook grotere differentiatie: • Meer samenwerking en integratie SEH/HAP • Meer differentiatie type SEH’s – basisspoedpost en Spoedeisende Medische Dienst, … • Werkgelegenheid zal wsl niet afnemen – mensen blijven ziek worden en vergrijzing gaat ‘gewoon’ door – maar … • … verdeling werk over type SEH’s en HAP’s en over ziekenhuizen, andere aanbieders en regio’s zal wel veranderen • … en dus ook andere functie-eisen. Druk op kwaliteit en doelmatigheid en zal zeker doorgaan (d.i. niet SEH-specifiek) /dia 20/

21 Wat vindt u? /dia 21/


Download ppt "Acute zorg Er zit meer aan vast dan u denkt Netwerkdag managers SEH - NVSHV 4 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google