De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie buurtbeheer ”Dorplein Uniek” d.d

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie buurtbeheer ”Dorplein Uniek” d.d"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie buurtbeheer ”Dorplein Uniek” d.d. 11-09-2007
Initiatief:Nyrstar en Innovestment Thema: Budel - Dorplein ”Gezónd wonen” Doel: Het saneren van percelen die zeer ernstig vervuild zijn met ondermeer zware metalen ten behoeve van passende woningbouw waarbij de belangen van de lokale gemeenschap de leidraad zijn

2 De desbetreffende percelen

3 Kadastrale kaart

4 De unieke en eenmalige mogelijkheid
De percelen zijn aantoonbaar zeer ernstig verontreinigd, blijkt uit onderzoeken van het vaste bureau dat werkt voor het Actief Bodembeheer de Kempen (ABDK) Nyrstar heeft géén saneringsverplichting Nyrstar dekt de eerste helft van 2008 haar laatste jarosietveld af De vervuilde gronden mogen naar dit jarosietveld worden afgevoerd

5 De unieke en eenmalige mogelijkheid
Commercieel saneren (vanaf tweede helft 2008) is dusdanig kostbaar dat de vervuiling tot in lengte der dagen blijft liggen Dit is de laatste kans om relatief goedkoop te saneren! Milieutechnisch, maatschappelijk en sociaal onverantwoord om dit niet te doen

6 De kosten van het saneren
De totale kosten van het afvoeren van de verontreinigde gronden komen voor rekening van de initiatiefnemers Bijdrage gemeente Cranendonck: € 0,- Bijdrage van het ABDK: € 0,- Oftewel: het maatschappelijk belang wordt optimaal gediend terwijl het de gemeenschap géén geld kost

7 Bestemming Huidige bestemming: bos Gezien de mate van vervuiling laagwaardig van kwaliteit Ook Amerikaanse Eik en Amerikaanse Esdoorn, die door Staatsbosbeheer uit bossen worden verwijderd

8 Natuurcompensatie Het rooien van dit hout leidt tot een zogenaamde ”herplantplicht” Aankopen en aanplanten van alternatieve gronden in overleg met het Ministerie van LNV Zieke natuur wordt vervangen door gezonde natuur met een ideale diversiteit Natuur en leefklimaat worden sterk verbeterd Kosten voor de gemeente zijn nihil

9 Het huidige ”oude” Budel-Dorplein
Voornemen tot ”beschermd dorpsgezicht” is een goede zaak! Percelen liggen volledig ingesloten tussen bestaande bebouwing Wegen zijn destijds ook al aangelegd Dit deel van Dorplein is (nu nog) een lappendeken van stedenbouwkundige fragmenten, soms zonder samenhang

10 De visie Percelen lenen zich niet voor grote(re) aantallen woningen
Zeer ruime kavels van m² Nieuwe woningen dienen naadloos aan te sluiten bij de architectuur en materialen van bestaande woningen Sfeer en samenhang worden dan versterkt Oud - Dorplein kan worden ”vervolmaakt”

11 De visie Gevarieerde beplanting i.v.m. wandelroute
Erfafscheidingen middels beukenhagen? Overleg met het Rijksinstituut voor Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM) over stedenbouwkundige aspecten, architectonische uitgangspunten etc. Door zeer lage dichtheid weinig beslag op contingenten van de gemeente

12 De visie Geen concurrentie met het voormalig
Rood - Wit terrein waar starterswoningen worden gedacht: andere doelgroepen, andere architectuur, andere dichtheid. Plannen beconcurreren elkaar niet, vullen elkaar juist aan Gefaseerde uitgifte van kavels Voorrang voor bewoners van Budel - Dorplein

13 De visie Zelfstandig opdrachtgeverschap: mensen kunnen hun eigen, unieke woning bouwen Grootste deel van de kavels uitgeven op het moment dat het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) wordt uitgegeven Aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich op het DIC te vestigen wordt vergroot

14 Voordelen gemeente Versterking imago Budel - Dorplein
Percelen worden kosteloos gesaneerd Natuur wordt gecompenseerd Kosten stedenbouwkundige, andere adviseurs en uren ambtenaren worden doorbelast Alle aan te leggen bovengrondse en ondergrondse voorzieningen worden voor € 1,- overgedragen aan de gemeente

15 Voordelen gemeente Innovestment betaalt een ontwikkelingsfee Bouwleges
Jaarlijks terugkerende inkomsten aan OZB Het aanpakken van gemeenschapshuis ”De Schakel” sluit aan bij de richtlijnen in de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

16 Voordelen gemeenschap
De lagere kosten van het saneren van de percelen maken mogelijk om voorzieningen te treffen in de Schakel Deze structurele verbeteringen zullen het gebouw véél aantrekkelijker maken voor bezoekers Knelpunten uit het rapport ”schakelen naar de toekomst” worden aangepakt

17 Voordelen gemeenschap
Voorbeelden van mogelijke verbeteringen (i.o.m. Buurtbeheer en bestuur) kunnen zijn: Nieuwe, goede hifi installatie met achtergrond luidsprekers op het terras Professionele koffiemachine Professionele gas - BBQ Vloerbedekking in de ex bibliotheek Lichtbak met logo van de Schakel

18 Voordelen gemeenschap
Beamer inclusief groot, elektrisch videoscherm voor presentaties, sport e.d. Breed elektrisch zonnescherm bij de ingang Plantenbakken op het terras Internetmogelijkheden Bedrijfskleding Aanplant van Rododendrons bij de jeu de boule baan

19 De factor tijd Vergunning voor het saneren moet snel worden ingediend, anders gaat een eenmalige kans voorbij Saneringsplan t.b.v. de Provincie wordt opgesteld Afspraak met o.m. het ABDK en de gemeente voor gedetailleerde(re) afspraken Voortdurend overleg met Buurtbeheer

20 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie buurtbeheer ”Dorplein Uniek” d.d"

Verwante presentaties


Ads door Google