De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALM 2009 - Rotterdam Van macro naar markten Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq Erasmus School of Economics Cordares Chair Pension Markets 31 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALM 2009 - Rotterdam Van macro naar markten Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq Erasmus School of Economics Cordares Chair Pension Markets 31 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ALM 2009 - Rotterdam Van macro naar markten Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq Erasmus School of Economics Cordares Chair Pension Markets 31 maart 2009

2 Agenda Pensioenfondsen en macrocycli Pensioenmarkten –Concurrentie –Consolidatie Fusies en overnames in pensioensector –Autonome trend of conjunctuur-effect Opnieuw beginnen Discussie

3 Pensioenfondsen → macrocycli Beetsma: van PFen naar cyclus Is gedrag PFen procyclisch? –Ja, maar verschilt per maatregel Zo ja, moet dit veranderen? –Let op de verdelingseffecten, bv. jongeren Dit is macroverhaal: effect op vermogens en inkomens Hoe werkt het door in de markt(en)?

4 Pensioenfondsen ↔macrocycli Doorwerking PF-beleid op macrocycli loopt via markten –pensioenuitkeringen → demand pull inflatie –timing beleggingsmutaties, premieverhoging –maar: coördinatie niet gewenst / toegestaan –ingrijpen in markten? Kosten ↔ baten. Ook markt voor pensioenuitvoering zelf verandert

5 Pensioenmarkten De productieketen van pensioenen –Sociale partners –Pensioenfondsen –Pensioenuitvoeringsbedrijven (PUB/PUO) –Overige dienstverleners Regulering en marktwerking –Verplichte winkelnering (op 2 niveaus) –Schot tussen PFen en verzekeraars

6 Concurrentie –Voor PFen slechts beperkt mogelijk –Op andere pensioenmarkten normaal –Implicatie? Efficiëntie, effectiviteit, innovatie. Ontzaffing –Voor kleine fondsen: wisselt –Voor middelgrote fondsen: gebeurde al –Voor de G2-fondsen: tamelijk recent –Interactie marktstructuur PFen en PUBs  overstapbarrières Stemmen met de euro kan niet / moeilijk

7 Consolidatie Kleine OPFen: 4 opties –Zelf doorgaan –Naar verzekeraar –Aansluiten bij BPF –Fuseren (multi-OPF) Grotere PFen kunnen ook fuseren Remweg door DG-problematiek Integratie rest van pensioensector –Dynamiek bij PUBs –Consolidatie verzekeraars? (vgl. zorgverzekeraars) –PFen en verzekeraars? Taakafbakening versus integrale dienstverlening

8 Fusies pensioensector 2000 Detam Pensioenservices - Relan Groep 2001 Interpolis - SGG Beheer 2001 Interpolis / Reaal 2004 Interpolis / Careon 2005 PVF Achmea - Interpolis (Rabobank) 2005 ABP - Loyalis 2006 AZL - ING 2006 ASW - Cordares 2007 Aegon - Optas 2007 Vendex KBB – Detailhandel 2007 Fortis / ABNAMRO (remedie: HBU, AA-IFN) 2008? Levensmiddelenbedrijf – Melk- en zuivel- detailhandelsbedrijf 2008 ABP/APG - Cordares 2009 … ??

9 Consolidatie ↔ conjunctuur NMa-besluiten 1998-2008; gezamenlijke omzet > €113,45 mln.

10 Consolidatie pensioenfondsen

11 Consolidatie Aantal PFen neemt snel af Vraag 1: wat is de MES? –Op welke (relevante) markt? Vraag 2: hoe ver willen we gaan? –Nationaal pensioenfonds? –Nederland onderling verdelen? –Net als de zorgverzekeraars? Vraag 3: wie houdt de reuzen scherp?

12 Opnieuw beginnen? Schaal: niet veel groter dan MES –risico X-inefficiëntie, weinig innovatie Indeling: niet naar bedrijfstak maar naar type beroep / functie –Bv. secretaresses, zzp-ers, ICT-ers AOW-franchise er uit –Seniorenbijstand bestaat al Geen nationaal pensioenfonds –Nederland  Europa

13 Info & contact  http://people.few.eur.nl/vanderlecq  vanderlecq@ese.eur.nl  + 31 10 4081442  + 31 6 29358732


Download ppt "ALM 2009 - Rotterdam Van macro naar markten Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq Erasmus School of Economics Cordares Chair Pension Markets 31 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google