De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De activistische belanghebbende: Proces en procedure, trends en toekomst Albert van Marwijk Kooy 25 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De activistische belanghebbende: Proces en procedure, trends en toekomst Albert van Marwijk Kooy 25 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De activistische belanghebbende: Proces en procedure, trends en toekomst Albert van Marwijk Kooy 25 september 2007

2 2 Invalshoek Niet het wat (Veugelers juni 2006 tav gepensioneerden) Maar wel wie, hoe, wanneer en waar Het proces dus: meer dan de procedure Strookt met mijn achtergrond: –Procesadvocaat (arbeidsrecht/pensioenrecht) –Bestuurder (Van Doorne) –Geschil/hoe voorkomen

3 3 “Activistisch” Geen PW begrip (!) Wikipedia: –anarchisme, antiglobalisme, kraak- en milieubeweging –In politiek: buitenparlementaire activiteiten/gericht op verandering –Niets re pensioen (“slapers”) Hoe: betoging, bezetting, blokkade …. taarten gooien In zakenleven recent: aandeelhouders –AAB en Stork Essentie dus: –Niet de gewone (mede)zeggenschap –Maar initiatief nemen –Zekere mate van agressie

4 4 Activisme rond pensioen? Groeiend aantal : –Geïnteresseerde deelnemers –Tellende slapers –Calculerende en geïnformeerde gepensioneerden FD 22-8-07: Swiss Life onderzoek > vraagtekens –Helft werknemers: geen idee pensioensoort –2/3 werknemers: verdiept zich niet in pensioen (ondanks inspanningen overheid en branche) Vooral wetgever en toezichthouder? –PW ca. (informatie)/nieuw uitvoeringsmodel –FD 24-9-07: DNB boete MN Services

5 5 Vooraf: doelwit/juridische situatie Actief/initiatief: vergt helder beeld waar op gericht –Inhoud pensioenregeling? Dan dat proces beïnvloeden PW: nadere bezinning regeling/reglement –Dogmatisch –Wijzigingsaspecten (OPF: 108 PW) –Inhoud UO? Dan daarop richten BW: nadere bezinning derdenbeding-constructie/partij –Dogmatisch –Wijzigingsaspecten (V’aar/OPF; AkzoNobel) Trend: ter voorkoming mogelijkheden activisme betere documentatie WG/PU (PW = aanleiding) Anderzijds = voordeel activist: bij stemming maken is exacte juistheid stellingname irrelevant (keren/richten)

6 6 Verdere inkadering Activisme = gebruik van niet-reguliere rechten en bevoegdheden. Dus bijv. niet: –Instemmingsrecht werknemer –Instemmingsrecht OR verzekerde regeling –Adviesrecht DR Dan niet veel te bespreken: pensioenwereld redelijk braaf Hierna per belanghebbende/acteur “activisme” bezien –Iets ruimere opvatting dus Gedachten daarover niet evident –Advocaat is geen waarzegger –Stof tot discussie

7 7 Deelnemer Activistisch/solist = onlogisch Individuele deelnemer desondanks potentieel oorzaak veel sores –Kleine zaak met principieel karakter –Bijvoorbeeld: ongelijke behandeling of kosten verzekeraar Grote nuisance value: dus beïnvloedingsmacht –KIFID (v’aar)/Ombudsman (pf): vrees stigma? Terzijde: –getrapt/abstract in bestuur Vakverenigingen/BPF Verkozen deelnemers/OPF –Getrapt in DR en OR Verweer: –In de hand houden (= kongsi vermijden) –Polderen? Nee: normaal functioneren

8 8 Slaper Niet genegen tot activisme Gebied van potentiële uitzondering: –Waardeoverdracht (tarieven/tempo/kosten) –Shoppen (tarieven/tempo/kosten) Zie verder deelnemer

9 9 Gepensioneerde Meest activistisch van de drie Logisch –Belang = direct –Heeft relatief veel tijd (bedenk: aantal werkende P’s stijgt snel) Individueel: zie deelnemer –Maar focus op reglement –PO is uitgewerkt –speciale rol: indexatie Geneigd tot bundeling belangen Emotionele (maar niet meer dagelijkse) binding aan onderneming Verweer: –Ala deelnemer, maar versterkt –Zeker in de hand houden (= kongsi vermijden) –Psychologische aspecten

10 10 Belangenvereniging Optreden –uit eigen hoofde of –als gemachtigde/procesvertegenwoordiger Bonden al voor werknemers Wet: 1994 (3:305a BW) Sterke lobbyist/sterke procespartij Nog sterker: collectief van collectieven (CSO, NVOG) Nu ook: hoorrecht verzekerde regeling Kan zeker activistisch zijn; rol bewijst dat –Wetgevingsproces – indexatieprocedures (voldoende proactief?) Verweer: –geen toegelaten vordering (3:305a: geen schadevergoeding; maar nakoming wel!) –Geen procesbevoegdheid (Rb Rdam Progress 2003) –Vooral: tijdig serieus nemen

11 11 Ondernemingsraad (Wg) Instemmingsrecht wijziging verzekerde regeling (27 lid 1 WOR) Recht van initiatief 23 lid 2 WOR Evt: rol in arbeidsvoorwaardenoverleg Activisme? –beperkt (samenstelling/relatie met baas) –Uitzondering: zeer grote onderneming Verweer: –Containment/serieus nemen –“Beperk u tot uw rechten en rol”

12 12 Deelnemersraad PF In aanleg reactief –Adviesrecht tav voorgenomen besluiten Gericht op uitvoering, niet op de regeling –Theoretisch –Evt uitzonderingen? –Verschillen OPF/BPF Wet/praktijk Kemira (HR 2002) –Advies eigen beweging (111 lid 1 a PW) Geen besluit toch OK procedure mogelijk (217 lid 1 PW) Kennelijk onredelijk Voorzieningen –Betrof indirect de regeling Initiatiefrecht dus!! –Beroepsrecht geleding DR niet bij initiatief Platform/Museumplein –Juiste rol? Verweer: relationeel

13 13 Intern toezichthouder PF? Belanghebbende? Tandenloos volgens toepassing Principes (= niet wet; toepassing niet verplicht) Veilige aanname: in concrete toepassing fondsen eerder minder dan meer tanden Activisme niet aan orde, zeker niet in beginstadium Desondanks: kritische of afwachtende houding gaat zeker verschil maken Verweer: niet nodig

14 14 Verantwoordingsorgaan PF? Belanghebbende? recht van enquete OK (219 PW) Daarmee sterk machtsmiddel in handen Maar: naar zijn aard niet activistisch –Parallel met hedgefonds/aandeelhouder ondenkbaar (Geen direct eigenbelang; verschil aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering) Verweer: niet nodig

15 15 Werkgever?? Belang bij pensioen –als arbeidsvoorwaarde (kosten/baten) –Uitvoeringsvorm collectief (systeem WBPF/geen loonconcurrentie) Op collectief niveau soms activistisch, met name in tijden van onrust Ontslagrecht-discussie is zo’n aanleiding Relevantie pensioen daarin zeer bepekt

16 16 Pensioenuitvoerder?? Zelf ook belang?! Niet zozeer bij regeling (volgend), alswel bij –Eigen bestaan/toekomst –Vermogen tot nakoming Geschillen financiering Aandeelhoudersactivisme anno 2007 –stemmen op aandelen/beïnvloeden –procederen (VS: class action bij effectenfraude; fiduciaire verantwoordelijkheid) Actief (soms activist) in marktverkenning –Domeinafbakening/eigenwijs optreden Verweer: zakelijk/contractueel

17 17 Dienstverlenende derde?? Contractuele relaties PW en uitbesteding: nauwelijks Activisme via marktpositie/dominantie In potentie gevaarlijke outsider Verweer: Holland Pensioenland

18 18 Schikken in collectieve zaken Optiek: werkgever/uitvoerder tegen (gebundelde) individuen –Belangenvereniging –1 eiser tegen achtergrond velen Aanname: –(dreigende) procedure –Verliesrisico’s –Olievlekwerking –Transactiekosten Vraag dan: hoe definitief oplossen Wens immers: definitief einde –1 eiser schikt voor zichzelf

19 19 Schikken 2 Afspraken vooraf: 55+/Fokker- curatoren –Vergelijkbare vorderingen –Groeperen –Lijstaanvoerder –Stichting als client Afspraken tijdens: –Wat met opt-outs –Wat met niet-geinformeerden –Wat met vergelijkbare groepen (slapers) –Vrijwaring? Afspraken achteraf: WCAM (7:907 BW) –verbindend verklaren collectieve schadeovereenkomst –Aansprakelijke/ver of st –Eenparig verzoek –Bevoegdheid geen plicht rechter –Issue pensioen: schade?

20 20 Trends en toekomst Verharding Meer geschillen/procedures (mediation) Meer activisme gepensioneerden Bonden actief aan onderhandelingstafel regeling (BPF, OPF en verzekerde regeling) –voorzover in huis (organisatiegraad stijgt niet) –Ook voor gepensioneerden (Akzo-probleem) Bundeling van krachten Ook overige partijen: (nog) zakelijker Juridisering (naast begrijpelijkheid) documentatie Nieuwe uitvoeringsmodel? …. taarten gooien?


Download ppt "De activistische belanghebbende: Proces en procedure, trends en toekomst Albert van Marwijk Kooy 25 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google