De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Kwaliefy Inleiding marktpositionering Beleid KNGF n.a.v. ALV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Kwaliefy Inleiding marktpositionering Beleid KNGF n.a.v. ALV"— Transcript van de presentatie:

1 Marktpositionering RGF-AMA Jan Bleijerveld en Erik Obbens 1 December 2011 gemaakt ism. Andre Beens

2 Agenda Kwaliefy Inleiding marktpositionering Beleid KNGF n.a.v. ALV
Trends Keuzemogelijkheden – fases Stand van zaken zorgverzekeraars Activiteiten richting zorgverzekeraars Campagne “geen centje pijn” KNGF tools Beheersaudits / NMA regels Ledenpeiling Beheersaudits

3 Kwaliteitsindicatoren (1/3)
Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (1/3) Locaties aangemeld Deelname fysiotherapeuten Fysiotherapeutisch handelen (FH): dossiers Patiëntervaring (PE): vragenlijsten Praktijk Organisatie en Etalage Informatie: lijsten

4 Kwaliteitsindicatoren (2/3)
Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (2/3) Resultaten meting: Verschil tussen softwarepakketten Aanpassing indicatoren fysiotherapeutisch handelen (2 indicatoren vervallen) Wat blijft: 5 indicatoren fysiotherapeutisch handelen 5 indicatoren praktijkorganisatie / etalage informatie 10 indicatoren patiëntenervaring Valide, betrouwbaar en landelijk te vergelijken !!!

5 Kwaliteitsindicatoren (3/3)
Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (3/3) Zorgverzekeraars komen afspraak niet na Standpuntbepaling KNGF/AB Zonder medewerking zorgverzekeraars geen doorgang Kwaliefy in huidige vorm Voorstel AB: Doorontwikkeling tot eigen kwaliteitssysteem, immers: Solide systeem & uitkomsten valide Geen additionele admin. belasting Benchmarking voor fysiotherapeut & ondersteunend in zorgproces Dataverzameling in eigen beheer

6 Inleiding Marktpositionering
Beleid KNGF n.a.v. ALV Trends

7 AV Beleid KNGF Uitkomsten van AV in 10 hoofdpunten
Administratieve organisatie Polisbeleid Kwaliefy Kwaliteitsbeleid Fysio EPD Zorggroepen/ Integrale bekostiging Digitaal contracteren Zelfstandigheid Tarieven SV’s Tarieven

8 Trends Verminderde dekking in AV en BV
In toenemende mate beheerssystemen Er wordt door ZV’s over doelmatigheidscores gesproken Niet differentiëren op KI Inperking van domein Manuele therapie 9 stuks per diagnosecode per jaar Beperking van diagnosecodes (b.v. MT/KFT) ZV neemt meer zeggenschap over niet verzekerde zorg Debiteurenrisico onder voorwaarden Niet verzekerde zorg voor tarief ZV Verminderen percentage restitutie

9 Keuzemogelijkheden - fases
In welke fase van het proces van wel/niet tekenen van contract zit u als praktijk? Inventarisatiefase van uw praktijk Overpeinzing, voor en nadelen van wel/niet contracteren Besluitvorming, wat is de motivatie om wel/niet te contracteren Voorbereiding, wat heeft u nodig om wel/niet te contracteren Aktie Als uw praktijk in fase 1 of 2 zit, zal het besluit tot niet-contracteren lastig te maken zijn

10 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
AGIS/Achmea VERWACHT Differentiatie Continueren huidig meerjaren beleid Plusaudits en KI Restitutie € 14,50 per zitting Aanvullende Verzekeringen beperkt (Comfort Polis en de beide Amsterdam AV’s)

11 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
CZ VERWACHT Differentiatie in 2 groepen (Basis en Plus) Basis is akkoord met beheersaudit en KI Plus is plusaudit en doelmatigheidsgetal Debiteurenrisico blijft bestaan tot aan incasso Restitutie 75%

12 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
VGZ Verlengingsbrief Geen differentiatie Nog geen beheerssysteem Restitutie 80% Hanteert nog steeds een machtigingsbeleid Tarief 2012 geen inflatiecorrectie Voor behandeling op scholen is toestemming vereist ( medische noodzaak)

13 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
Menzis: • Differentiatie op 3 niveau’s • Beheersaudit i.p.v. commissie Toets voor profiel 1 en 2 • Restitutie 60% • Geen debiteurenrisico • Tarief afspraak over niet verzekerde zorg • Zittingtarief voor basiscontract verlaagd met € 1,00 • Tarieven profiel 2 onveranderd en profiel 3 € 0,50 omhoog • MT max. 9 per indicatie per jaar • Geen beweegprogramma’s bij EV 1 verzekerden • Hanteert plusaudits en KI • Meerjarencontracten voor profiel 2 ( 2 jaar) en profiel 3 ( 3 jaar)

14 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
Multizorg/ONVZ Geen differentiatie Geen apart tarief voor psychosomatische FT en geriatrie FT Overname debiteurenrisico van de 1e 20 bij chronische indicaties Beperkte indexatie tarieven Behandeling op scholen via aparte overeenkomst aanvragen Restitutie afhankelijk van de betreffende ZV Tarief afspraak over niet verzekerde zorg (m.u.v. ENO)

15 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
DFZ Verwacht Differentiatie op 3 niveaus Beheersaudit wordt operationeel Verlengingsbrief Plusaudits en KI Restitutie 80% in BV en € 22,00 in AV

16 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
Salland 2012 vrijwel identiek aan 2011 Twee lijsten, chronisch en niet chronisch ( deze laatste wordt aangepast in de loop van het jaar. Salland wil schrappen in de diagnosecodelijst Beperking in polis aanspraak. Maximaal 20 zittingen Restitutie in A tarief en beperking aanspraak

17 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
AZIVO Geen differentiatie Restitutie 60% Negatieve bijstelling vergoede behandelaantallen in AV AV Basis van 12 naar 7 AV Top van 16 naar 14 AV Top Extra van 32 naar 24 MT max 9 per indicatie per jaar MT beperking op diagnosecodes (domein) Tarief afspraak over niet verzekerde zorg Geen aanpassing tarieven Mogelijkheid tot tweewekelijks declareren

18 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
DSW Differentieert niet Geen apart tarief voor psychosomatische FT en geriatrie FT MT max 9 per jaar Toestemming vereist voor behandeling op scholen Polissen aangepast AV Standaard van 18 naar 20 AV Top van 100% naar 36 Tarieven grotendeels iets gestegen Overname debiteurenrisico onder voorwaarden Restitutie 100%

19 Stand van zaken Zorgverzekeraars 2012
Z en Z Verwacht Differentiatie met tariefgroep Chronische verwijzing maximaal 6 maanden geldig Praktijkgetal Geen toestemming arts meer nodig voor behandeling aan huis Na 3 jaar chronisch nieuwe verwijzing MT max 9 vergoed daarna regulier tarief Beperking kinder FT op codegroepen( info NVFK) Beheerssysteem Restitutie € 22,00

20 Activiteiten richting Zorgverzekeraars info KNGF actie “geen centje pijn in 2012”
Inzet campagne op: Onze consumentenwebsite Mailing naar praktijken met posters en folders ( bijbestellen kan) November inzet radiocampagne op Radio 538, Sky Radio, Q-Music, Radio 2, 100%NL en BNR Uitzendschema komt op Fysionet, info op FysioEnieuws Q en A op Fysionet Advertorials brief samen met NPCF

21 Activiteiten richting Zorgverzekeraars KNGF Tools
Fysio Factor 2012 Handreikingen op Fysionet FysioEnews Homepage voor laatste nieuwsfeiten Voorbeeldovereenkomsten Declaratieovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst

22 Activiteiten richting Zorgverzekeraars Beheeraudit / NMA spelregels

23 Verzekeraars met beheersaudit
CZ Agis/Achmea (verwachting) Menzis De Friesland Z&Z

24 Activiteiten richting Zorgverzekeraars Beheeraudit / NMA spelregels
Mogelijke acties t.a.v. beheersaudit, aangezien: Deze verzekeraars houden zich niet aan de afspraken over het gebruik van kwaliteitsindicatoren; Leveren bovendien geen bijdrage aan de verdere ontwikkeling van indicatoren in 2012, én; Voeren een eigen kwaliteitssysteem met eigen criteria die niet zijn getoetst. NMA spelregels acties: Tarieven / commerciële zaken mogen niet gezamenlijk worden behandeld; Inhoudelijke zaken mogen wel gezamenlijk worden geattaqueerd; Beheersaudit valt onder inhoud, niet onder tarieven / commercie.

25 Activiteiten richting Zorgverzekeraars Ledenpeiling Beheersaudit
Bepaling van bereidheid leden van het RGF t.a.v. 3 mogelijkheden: Oproepen om alle contracten waarin beheersaudits voorkomen niet te tekenen Oproepen om alleen de contracten waarin beheersaudits voorkomen van verre verzekeraars (die in hun kwaliteitseisen immers afwijken van de dominante verzekeraar) niet te tekenen Geen oproep doen om niet te tekenen, maar wel ons eigen kwaliteitssysteem verder ontwikkelen (dit laatste geldt overigens ook voor de andere twee varianten) Vervolg na peiling: Terugkoppeling RGF’en voor 30 november naar AB. Oproep tot wachten met ondertekenen …………

26 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Agenda Kwaliefy Inleiding marktpositionering Beleid KNGF n.a.v. ALV"

Verwante presentaties


Ads door Google