De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsavond Zorgverzekeraars RGF Zuidwest Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsavond Zorgverzekeraars RGF Zuidwest Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsavond Zorgverzekeraars RGF Zuidwest Nederland

2 Agenda •Kwaliefy •Inleiding marktpositionering •Beleid KNGF n.a.v. ALV •Trends •Stand van zaken overige zorgverzekeraars •Activiteiten richting zorgverzekeraars •Campagne “geen centje pijn” •KNGF tools •Beheersaudits / NMA regels •Ledenpeiling Beheersaudits

3 Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (1/3) 2011 2010 Locaties aangemeld 4.763 3.593 Deelname fysiotherapeuten 13.342 10.395 Fysiotherapeutisch handelen (FH): dossiers 197.961 293.413 Patiëntervaring (PE): vragenlijsten 230.000 243.707 Praktijk Organisatie en Etalage Informatie: lijsten 3.874 3.593

4 Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (2/3) Resultaten meting: Verschil tussen softwarepakketten Aanpassing indicatoren fysiotherapeutisch handelen (2 indicatoren vervallen) Wat blijft: • 5 indicatoren fysiotherapeutisch handelen • 5 indicatoren praktijkorganisatie / etalage informatie • 10 indicatoren patiëntenervaring Valide, betrouwbaar en landelijk te vergelijken !!!

5 Kwaliefy Kwaliteitsindicatoren (3/3) • Zorgverzekeraars komen afspraak niet na • Standpuntbepaling KNGF/AB • Zonder medewerking zorgverzekeraars geen doorgang Kwaliefy in huidige vorm Voorstel AB: Doorontwikkeling tot eigen kwaliteitssysteem, immers: •Solide systeem & uitkomsten valide •Geen additionele admin. belasting •Benchmarking voor fysiotherapeut & ondersteunend in zorgproces •Dataverzameling in eigen beheer

6 Inleiding Marktpositionering •Beleid KNGF n.a.v. ALV •Trends

7 AV Beleid KNGF Uitkomsten van AV in 10 hoofdpunten 1.Administratieve organisatie 2.Polisbeleid 3.Kwaliefy 4.Kwaliteitsbeleid 5.Fysio EPD 6.Zorggroepen/ Integrale bekostiging 7.Digitaal contracteren 8.Zelfstandigheid 9.Tarieven SV’s 10.Tarieven

8 Trends •Verminderde dekking in AV en BV •In toenemende mate beheerssystemen •Er wordt door ZV’s over doelmatigheidscores gesproken •Niet differentiëren op KI •Inperking van domein •Manuele therapie 9 stuks per diagnosecode per jaar •Beperking van diagnosecodes (b.v. MT/KFT) •ZV neemt meer zeggenschap over niet verzekerde zorg •Debiteurenrisico onder voorwaarden •Niet verzekerde zorg voor tarief ZV •Verminderen percentage restitutie

9 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 CZ VERWACHT •Differentiatie in 2 groepen (Basis en Plus) Basis is akkoord met beheersaudit en KI Plus is plusaudit en doelmatigheidsgetal •Debiteurenrisico blijft bestaan tot aan incasso •Restitutie 75%

10 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 Menzis : • Differentiatie op 3 niveau’s • Beheersaudit i.p.v. commissie Toets voor profiel 1 en 2 • Restitutie 60% • Geen debiteurenrisico • Tarief afspraak over niet verzekerde zorg • Zittingtarief voor basiscontract verlaagd met € 1,00 • Tarieven profiel 2 onveranderd en profiel 3 € 0,50 omhoog • MT max. 9 per indicatie per jaar • Geen beweegprogramma’s bij EV 1 verzekerden • Hanteert plusaudits en KI • Meerjarencontracten voor profiel 2 ( 2 jaar) en profiel 3 ( 3 jaar)

11 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 AGIS/Achmea VERWACHT •Differentiatie •Continueren huidig meerjaren beleid •Plusaudits en KI •Beheersaudits •Restitutie € 14,50 per zitting ook in de BV en schriftelijke toestemming

12 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 VGZ •Verlengingsbrief •Geen differentiatie •Nog geen beheerssysteem •Restitutie 80% •Hanteert nog steeds een machtigingsbeleid •Tarief 2012 geen inflatiecorrectie •Voor behandeling op scholen is toestemming vereist ( medische noodzaak)

13 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 Multizorg/ONVZ •Geen differentiatie •Geen apart tarief voor psychosomatische FT en geriatrie FT •Overname debiteurenrisico van de 1 e 20 bij chronische indicaties •Beperkte indexatie tarieven •Behandeling op scholen via aparte overeenkomst aanvragen •Restitutie afhankelijk van de betreffende ZV •Tarief afspraak over niet verzekerde zorg (m.u.v. ENO)

14 AZIVO •Geen differentiatie •Restitutie 60% •Negatieve bijstelling vergoede behandelaantallen in AV •AV Basis van 12 naar 7 •AV Top van 16 naar 14 •AV Top Extra van 32 naar 24 •MT max 9 per indicatie per jaar •MT beperking op diagnosecodes (domein) •Tarief afspraak over niet verzekerde zorg •Geen aanpassing tarieven Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012

15 DSW •Differentieert niet •Geen apart tarief voor psychosomatische FT en geriatrie FT •MT max 9 per indicatie per jaar •Toestemming vereist voor behandeling op scholen •Polissen aangepast •AV Standaard van 18 naar 20 •AV Top van 100% naar 36 •Tarieven grotendeels iets gestegen •Overname debiteurenrisico onder voorwaarden •Restitutie 100% Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012

16 Z en Z Verwacht •Differentiatie met tariefgroep •Chronische verwijzing maximaal 6 maanden geldig •Praktijkgetal •Geen toestemming arts meer nodig voor behandeling aan huis •Na 3 jaar chronisch nieuwe verwijzing •MT max 9 vergoed daarna regulier tarief •Beperking kinder FT op codegroepen( info NVFK) •Beheerssysteem •Restitutie € 22,00 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012

17 Salland •2012 vrijwel identiek aan 2011 •Twee lijsten, chronisch en niet chronisch ( deze laatste wordt aangepast in de loop van het jaar. Salland wil schrappen in de diagnosecodelijst •Beperking in polis aanspraak. Maximaal 20 zittingen •Restitutie in A tarief en beperking aanspraak

18 Stand van zaken bij de ZV’s contract 2012 DFZ Verwacht •Differentiatie op 3 niveaus •Beheersaudit wordt operationeel •Verlengingsbrief •Plusaudits en KI •Restitutie 80% in BV en € 22,00 in AV

19 Activiteiten richting Zorgverzekeraars info KNGF actie “geen centje pijn in 2012” Inzet campagne op: •Onze consumentenwebsite www.defysiotherapeut.comwww.defysiotherapeut.com •Mailing naar praktijken met posters en folders ( bijbestellen kan) •November inzet radiocampagne op Radio 538, Sky Radio, Q-Music, Radio 2, 100%NL en BNR •Uitzendschema komt op Fysionet, info op FysioEnieuws •Q en A op Fysionet •Advertorials •brief samen met NPCF

20 Activiteiten richting Zorgverzekeraars KNGF Tools •Fysio Factor 2012 •Handreikingen op Fysionet •FysioEnews •Homepage voor laatste nieuwsfeiten •Voorbeeldovereenkomsten •Declaratieovereenkomst •Samenwerkingsovereenkomst

21 Activiteiten richting Zorgverzekeraars Beheeraudit / NMA spelregels Mogelijke acties t.a.v. beheersaudit, aangezien: •Deze verzekeraars houden zich immers niet aan de afspraken over het gebruik van kwaliteitsindicatoren; •Leveren bovendien geen bijdrage aan de verdere ontwikkeling van indicatoren in 2012, én; •Voeren een eigen kwaliteitssysteem met eigen criteria die niet zijn getoetst. NMA spelregels acties: •Tarieven / commerciële zaken mogen niet gezamenlijk worden behandeld; •Inhoudelijke zaken mogen wel gezamenlijk worden geattaqueerd; •Beheersaudit valt onder inhoud, niet onder tarieven / commercie.

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Beleidsavond Zorgverzekeraars RGF Zuidwest Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google