De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie en samenwerking Jaap Quak projectleider VBC’s Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie en samenwerking Jaap Quak projectleider VBC’s Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie en samenwerking Jaap Quak projectleider VBC’s Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij

2 Inhoud Inleiding Wat is visstandbeheer? Uitgangspunten frame-work visstandbeheer KRW-doelen en VBC-doelen VBC’s: de stand van zaken VBC’s: basis voor co-management Binding en borging Voorwaarden: visrechten, professionalisering, financiering Hoe nu verder?

3 Visstandbeheer…. een kwestie van... Brusselse spraakverwarring of Brussels lof? Visserslatijn of Vis Vitalis?

4 Inleiding Guido Waajen: aanpak visstandbeheer in VBC’s, scope-verbreding, waterbeheerder verantwoordelijk? Marco Kraal: niet vrijblijvende samenwerking in VBC’s, co-produktie Beide invalshoeken: organisatie van het visstandbeheer, (taken, doelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) vooral procesgericht

5 Wat is visstandbeheer? Visstandbeheer: activiteiten optimaliseren visstand t.b.v. visserijdoelen (economisch, sociologisch - recreatief) vanaf 1985: waterkwaliteit - vis - watersysteem nu: activiteiten optimaliseren visstand t.b.v. water-, natuur- en visserijdoelen (ecologisch, economisch, sociologisch-recreatief) = onderdeel van het gehele complex van menselijk handelen binnen aquatische (eco-) systemen verschillende waarden, verschillende belangen

6 De kernvraag vanuit de verschillende belangen komen tot een gemeenschappelijk doel met een passend gebruik (visserij) KRW: van “vrijblijvend” naar “verplichtend”? kan de waterbeheerder doen aan visstandbeheer zonder de visserij? kan de visserij aan visstandbeheer doen zonder de waterbeheerder?

7 Visstandbeheer Het door het nemen van maatregelen beïnvloeden van de visstand in een vooraf bepaalde richting Beheerdoelen_ streefbeelden: vis watersysteem visserij “vooraf”= planmatig = visstandbeheerplan/visplan communicatie, samenwerking, dezelfde taal, correcte beeldvorming versus “rotte vis”…..

8 De richting constructieve dialoog, heldere afspraken op basis helder beleid doelmatige organisatiestrucuur

9 Vertrekpunten de vis is van niemand; eindverantwoordelijkheid in publieke domein (waterbeheerder) visrecht is het recht om de visserij uit te oefenen uitgifte via huurovereenkomst visrechthebbende heeft beperkte mogelijkheden visrecht is het fundament onder de sportvisserij (aal) visrecht is fundament onder inkomen en bedrijfsvoering beroepsvisserij proces van overleg en samenwerking op gang in VBC’s

10 KRW en VBC passen doelen? Voorbeeld uit VBC-convenant: –gezamenlijk vormgeven duurzaam beheer op basis van gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten, doelstellingen en uitvoering –versterken van samenwerking (…) door betrekken en afstemmen met alle beleids- en beheerdoelstellingen –bijdragen /vergroten ecologische kwaliteit

11 VBC’s: stand van zaken Rijkswateren 17 eenheden opgericht: 10 in voorbereiding: 7 planning: vrijwel alle in 2004 Overig / waterschapsgebieden al veel opgericht aantal in voorbereiding weinig witte vlekken

12 VBC’s: stand van zaken (2) contouren landelijk dekkend netwerk waterbeheerder vrijwel overal “aan tafel” goede basis voor verdere uitbouw met KRW-perspectief

13 Rivieren en VBC’s bijzondere aanpak “Zilveren stromen”: initiatief van 7 federaties, Combinatie van Beroepsvissers, OVB VBC-structuur Beheervisie (met KRW-deel) Dialoog met waterbeheerders: graag !

14 VBC’s: basis voor co- management publiek-private samenwerking; co- management arrangement waarbij de verantwoordelijkheid voor het beheer wordt gedeeld tussen overheid en gebruiker (s) wederzijds begrip, respect en vertrouwen, uitgaande van collectief belang en gemeenschappelijk beeld, gericht op gemeenschappelijk doel

15 Co-management (2) vergelijk VBC-convenants (ook) verantwoordelijkheid bij maatschappelijke organisaties (Balkenende II) uitdaging KRW: niet vrijblijvend daarom: binding en borging

16 Binding en borging... continueer uitgifte visrecht huurovereenkomst bindt en borgt –verplichte deelname aan VBC –verplicht visstandbeheerplan/visplan –toetsing op plan, controle op uitvoering –waterbeheerder in VBC KRW-doelen “geborgd”

17 Instrumentarium VBC en VBP in wet regelen Waterbeheerders: beleidsnota visstandbeheer en visserij, bestuurlijk akkoord in stroomgebiedsvisie, waterbeheerplan? visrechtenbeheer: beter regelen

18 visrechten-”rommel”

19 Aanbevelingen uniform maken: de waterbeheerder geeft visrechten uit administratieve beheer naar landelijk visserij-apparaat waterbeheerder overlegt in VBC over visrecht-zaken (advies) OVB: landelijk GIS visrechten, pilot administratief beheer?

20 Nog even: co-management van instructief tot informatief voorkeur: coöperatief. Voordelen: –open, transparant, weinig “opgelegd” –uitwisselen, delen kennis en informatie (wetenschappelijk + uit de praktijk) –vanuit visserij: kennis, inventarisaties, ogen en oren, grote achterban, professioneel apparaat –meer bereidheid, co-financiering

21 Faalfactoren gebrek aan vertrouwen, begrip onvoldoende communicatie geen gemeenschappelijk beeld en doel onvoldoende inzet (menskracht, geld) onduidelijk kader beleid, wet- en regelgeving onderkennen en aanpakken !

22 Instrumentarium (2) Kennis en informatie (gemeenschappelijke taal) Voorlichting en educatie Procesbegeleiding en professionalisering –maar ook vrijwilligers –goed opgeleide beroepsvissers Financien

23 Wie zal dat betalen? Rijkswateren zoete, lieve Gerrit (Zalm) inkomsten verhuur visrechten beheerfondsen visserij? subsidies creatief, in natura Overige gebieden waterbeheerder inkomsten verhuur visrechten visserij subsidies creatief, in natura

24 Wie zal dat betalen? (2) Financiering regelen in VBC-convenant onderdeel van Beleidsnota waterbeheerder Kosten in: –organisatie en administratie –plannen –maatregelen –begroting en jaarrekening Verdeling naar belang

25 Hoe nu verder? Groeiproces! Agenderen visstandbeheer, visserij, visrecht op KRW-agenda: beleidsmatige, juridische, financiele en technisch-inhoudelijke aspecten uitwerken Waar? Bestaande werkgroep, “eigen werkgroep”?

26 Tot slot... Waterbeheerder en visserij samen aan de lat: om “niet de baars te vergallen” ( = zaak laten mislukken) om te voorkomen dat VBC’s “hun snoeken op zolder zoeken” (= nutteloos werk verrichten) ervoor zorgen dat de Vis Vitaal Is (en blijft) Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Communicatie en samenwerking Jaap Quak projectleider VBC’s Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij."

Verwante presentaties


Ads door Google