De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG LITERATUUR VERWERKEN GEBRUIK ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN NA DIT VAK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG LITERATUUR VERWERKEN GEBRUIK ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN NA DIT VAK."— Transcript van de presentatie:

1 ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG LITERATUUR VERWERKEN GEBRUIK ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN NA DIT VAK

2 LITERATUURVERWIJZINGEN: WAAROM? -Laten zien waar je je informatie vandaan hebt. -Onderbouwen van je verhaal. -Vermijden plagiaat (ere wie ere toekomt). -Beschermen intellectueel eigendom.

3 LITERATUURVERWIJZINGEN: WAAR? -Na elke bewering, elk feit, elke uitkomst die uit onderzoek van anderen komt. -Na een parafrase of citaat. “Cite the work of those individuals whose ideas, theories, or research have directly influenced your work.” (Publication Manual of the APA, 2010, p. 169)

4 Er bestaan verschillende richtijnen, wij gebruiken: APA-richtlijnen “Publication manual of the American Psychological Association (APA)” www.apastyle.org Hand-out APA op Blackboard LITERATUURVERWIJZINGEN: REGELS?

5 LITERATUURVERWIJZINGEN: HOE? Literatuurlijst Glyne, E. J., & Dickson, M. (2007a). Impact of recumbent cycling on cruciate ligaments. Journal of Cycling Research, 13, 219-236. doi:xxxxxx Glyne, E. J., & Dickson, M. (2007b). Recuperation of worn out cruciate ligaments after recumbent cycling. Paper presented at the 3rd annual conference on cycling science, Copenhagen, Danmark. Verkregen via http://www.cyclescience.org/confpapers/glynedi ckson_034.pdf, geraadpleegd op 14 december 2010. Guilano, T. S. N., Treport, L., Joyerre, J. B., & Précons, H. G. (2008). Le vélo-couché et son implications physiologique. […]

6 LITERATUURVERWIJZINGEN: ARTIKEL Artikel Literatuurlijst: Noland, R. B. (2001). Relationships between highway capacity and induced vehicle travel. Transportation Research Part A, 35, 47-72. In lopende tekst: Noland (2001) beweert dat… Eind van zin/alinea: (Noland, 2001). Eind van citaat >40 woorden:.(Noland, 2001)

7 LITERATUURVERWIJZINGEN: WEBSITE Informatie van website Literatuurlijst: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (2006). Bouwbesluit 2006. Ministerie van VROM website: http://83.98.131.63/bouwbesluitonline Eerste keer verwijzen: (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Ministerie van VROM], 2006) Volgende verwijzingen: (Ministerie van VROM, 2006)

8 GEBRUIK VAN SECUNDAIRE LITERATUUR Onderzoek van Verbeek (2005) heeft aangetoond dat het verbreden van vluchtstroken geen invloed heeft op de snelheid van weggebruikers. Gerefereerde literatuur zelf gelezen? Ja? Dan bovenstaande verwijzing oké. Nee? Dan bijv. Verhagen en de Jong (2007) bespreken in dit verband een studie van Verbeek waarin werd aangetoond dat […]

9 Niet iedereen zag dat overigens als positief. Braadbaart (1983, p. 231) betoogt bijvoorbeeld dat "ons type maatschappij [de westerse welvaartsstaat; FvH] de mens zo lang als volwaardig wenst te zien als hij een maximale bijdrage kan leveren aan produktie en consumptie. [...] Bij de bejaarde valt niets te halen." LITERATUUR VERWERKEN

10 CITEREN “Letterlijk aanhalen wat iemand anders over een onderwerp gezegd of geschreven heeft”

11 CITEREN: WAAROM? Omdat de auteur(s) iets zo treffend verwoorden. Om je verhaal extra kracht bij te zetten. Ter afwisseling van de tekst.

12 CITEREN: WAAR EN HOE? KORT CITAAT Binnen een zin, als het citaat korter is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, constateerden Glyne & Dickson (2007b) dat “kruisbandweefsel verrassend makkelijk herstelt indien de afstelling van de trapas wordt aangepast” (p.15), waarbij overigens wel…

13 CITEREN: WAAR EN HOE? LANG CITAAT Als losstaand tekstblok, wanneer het citaat langer is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, blijkt dat het kruisbandweefsel zich tamelijk snel kan herstellen indien de ligfietser de afstelling aanpast en laagfrequent pedaleert. We found that […] which was, compared to the reported recuperation times of football injuries, rather swift. (Glyne & Dickson, 2007b, p.15)

14 ENKELE CITEERWERKWOORDEN Behandelen Betogen Betwijfelen Beweren Inventariseren Melden Noemen Stellen Suggereren Tegenwerpen Ter sprake brengen Vermoeden Weergeven Zeggen Zich afvragen

15 CITEEROEFENING Corrigeer (het citaat in) onderstaande tekst: Er wordt in deze studie voortgeborduurd op eerder gepubliceerd werk. Zo wordt er gekeken naar definities van Aaker en Keller. Zij stellen dat The two factors that have emerged als most important in determining extension evalution on positive brand associations and the perceived fit or congruency between an extension and the parent brand. Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1993). Interpreting cross-cultural replications of brand extension research. International Journal of Research in Marketing, 10(1), 55-59. Retrieved from www.scopus.com

16 CITEEROEFENING Resultaat: Er wordt in deze studie voortgeborduurd op eerder gepubliceerd werk. Zo wordt er gekeken naar definities van Aaker en Keller (1993). Zij stellen dat “The two factors that have emerged als most important in determining extension evalution on positive brand associations and the perceived fit or congruency between an extension and the parent brand.” (p. ??) Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1993). Interpreting cross-cultural replications of brand extension research. International Journal of Research in Marketing, 10(1), 55-59. Retrieved from www.scopus.com

17 ACADEMISCH SCHRIJVEN NA DIT VAK Sociale wetenschap: “Bewezen” kennisoverdracht = de wetenschap

18 SOCIALE WETENSCHAP Wat is bekend? (Kennisdomein / discipline) Literatuurstudie Wat is er nog niet (voldoende) bekend? (hiaat) Onderzoeksplan Uitvoering onderzoek Onderzoeksverslag / artikel / scriptie / proefschrift

19 WAT STAAT ER IN EEN LITERATUURVERSLAG? Inleiding –Aanleiding –Doelstelling –Onderzoeksvraag  Literatuuronderzoek: –Welke antwoorden worden hierop in wetenschappelijke literatuur gegeven?  Conclusie –Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur? Tip: H12 Leren Communiceren

20 LITERATUURVERSLAG VS. ONDERZOEKSPLAN Inleiding -aanleiding -onderzoeksvraag -doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding -aanleiding -‘initiële vraag’ -doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering -Onderzoeksvragen + toelichting -Methode  ! 

21 LITERATUURVERSLAG VS. ONDERZOEKSVERSLAG Inleiding -aanleiding -onderzoeksvraag -doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding -aanleiding -‘initiële vraag’ -doel Probleemstelling -Theoretisch kader -Centrale vraag / Hypothese Methode Resultaten Conclusie Discussie


Download ppt "ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG LITERATUUR VERWERKEN GEBRUIK ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN NA DIT VAK."

Verwante presentaties


Ads door Google