De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG"— Transcript van de presentatie:

1 ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG
LITERATUUR VERWERKEN GEBRUIK ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN NA DIT VAK

2 LITERATUURVERWIJZINGEN: WAAROM?
Laten zien waar je je informatie vandaan hebt. Onderbouwen van je verhaal. Vermijden plagiaat (ere wie ere toekomt). Beschermen intellectueel eigendom.

3 LITERATUURVERWIJZINGEN: WAAR?
Na elke bewering, elk feit, elke uitkomst die uit onderzoek van anderen komt. Na een parafrase of citaat. “Cite the work of those individuals whose ideas, theories, or research have directly influenced your work.” (Publication Manual of the APA, 2010, p. 169) 3

4 LITERATUURVERWIJZINGEN: REGELS?
Er bestaan verschillende richtijnen, wij gebruiken: APA-richtlijnen “Publication manual of the American Psychological Association (APA)” Hand-out APA op Blackboard Hand-out van Marjolein gebruiken en/of boek apa

5 LITERATUURVERWIJZINGEN: HOE?
Literatuurlijst Glyne, E. J., & Dickson, M. (2007a). Impact of recumbent cycling on cruciate ligaments. Journal of Cycling Research, 13, doi:xxxxxx Glyne, E. J., & Dickson, M. (2007b). Recuperation of worn out cruciate ligaments after recumbent cycling. Paper presented at the 3rd annual conference on cycling science, Copenhagen, Danmark. Verkregen via ckson_034.pdf, geraadpleegd op 14 december Guilano, T. S. N., Treport, L., Joyerre, J. B., & Précons, H. G. (2008). Le vélo-couché et son implications physiologique. […]

6 LITERATUURVERWIJZINGEN: ARTIKEL
Literatuurlijst: Noland, R. B. (2001). Relationships between highway capacity and induced vehicle travel. Transportation Research Part A, 35, In lopende tekst: Noland (2001) beweert dat… Eind van zin/alinea: (Noland, 2001). Eind van citaat >40 woorden: .(Noland, 2001) Literatuur gevonden, wat is belangrijk om te weten bij het gebruik van literatuur? Eerst een aantal ‘algemene regels, waar je je aan hoort te houden’ Verschillende richtlijnen om te verwijzen naar literatuur. In dit vak: APA

7 LITERATUURVERWIJZINGEN: WEBSITE
Informatie van website Literatuurlijst: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (2006). Bouwbesluit Ministerie van VROM website: Eerste keer verwijzen: (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Ministerie van VROM], 2006) Volgende verwijzingen: (Ministerie van VROM, 2006)

8 GEBRUIK VAN SECUNDAIRE LITERATUUR
Onderzoek van Verbeek (2005) heeft aangetoond dat het verbreden van vluchtstroken geen invloed heeft op de snelheid van weggebruikers. Gerefereerde literatuur zelf gelezen? Ja? Dan bovenstaande verwijzing oké. Nee? Dan bijv. Verhagen en de Jong (2007) bespreken in dit verband een studie van Verbeek waarin werd aangetoond dat […] Laat zien wat je in handen hebt gehad!

9 LITERATUUR VERWERKEN Niet iedereen zag dat overigens als positief. Braadbaart (1983, p. 231) betoogt bijvoorbeeld dat "ons type maatschappij [de westerse welvaartsstaat; FvH] de mens zo lang als volwaardig wenst te zien als hij een maximale bijdrage kan leveren aan produktie en consumptie. [...] Bij de bejaarde valt niets te halen." Pagina nummers verplicht bij citaten! [de westerse welvaartsstaat; FvH] = noot van de redactie ‘Betoogt’ betekent iets heel anders dan ‘heeft aangetoond dat’

10 CITEREN “Letterlijk aanhalen wat iemand anders over een onderwerp gezegd of geschreven heeft”

11 CITEREN: WAAROM? Omdat de auteur(s) iets zo treffend verwoorden.
Om je verhaal extra kracht bij te zetten. Ter afwisseling van de tekst. Maar functioneel

12 CITEREN: WAAR EN HOE? KORT CITAAT
Binnen een zin, als het citaat korter is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, constateerden Glyne & Dickson (2007b) dat “kruisbandweefsel verrassend makkelijk herstelt indien de afstelling van de trapas wordt aangepast” (p.15), waarbij overigens wel…

13 CITEREN: WAAR EN HOE? LANG CITAAT
Als losstaand tekstblok, wanneer het citaat langer is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, blijkt dat het kruisbandweefsel zich tamelijk snel kan herstellen indien de ligfietser de afstelling aanpast en laagfrequent pedaleert. We found that […] which was, compared to the reported recuperation times of football injuries, rather swift. (Glyne & Dickson, 2007b, p.15)

14 ENKELE CITEERWERKWOORDEN
Behandelen Betogen Betwijfelen Beweren Inventariseren Melden Noemen Stellen Suggereren Tegenwerpen Ter sprake brengen Vermoeden Weergeven Zeggen Zich afvragen Laat bronnen ‘actief’ zijn in je betoog. Dit schept duidelijkheid over de herkomst en waarde van informatie. (vermoeden versus stellen) Zorg voor afwisseling in citeerwoorden. Beschrijven Verklaring geven (nobv oz resultaten) Citeerwerkwoorden gebruikt in responsartikel? Betogen: stelling aanhangen, argumenteert

15 CITEEROEFENING Corrigeer (het citaat in) onderstaande tekst:
Er wordt in deze studie voortgeborduurd op eerder gepubliceerd werk. Zo wordt er gekeken naar definities van Aaker en Keller. Zij stellen dat The two factors that have emerged als most important in determining extension evalution on positive brand associations and the perceived fit or congruency between an extension and the parent brand. Deze oefening kan niet helemaal goed (geen pg.nr. bekend), maar dat is niet erg. Het gaat om de bewustwording en oefening. Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1993). Interpreting cross-cultural replications of brand extension research. International Journal of Research in Marketing, 10(1), Retrieved from

16 CITEEROEFENING Resultaat:
Er wordt in deze studie voortgeborduurd op eerder gepubliceerd werk. Zo wordt er gekeken naar definities van Aaker en Keller (1993). Zij stellen dat “The two factors that have emerged als most important in determining extension evalution on positive brand associations and the perceived fit or congruency between an extension and the parent brand.” (p. ??) Deze oefening kan niet helemaal goed (geen pg.nr. bekend), maar dat is niet erg. Het gaat om de bewustwording en oefening. Het citaat bestaat uit 30 woorden. Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1993). Interpreting cross-cultural replications of brand extension research. International Journal of Research in Marketing, 10(1), Retrieved from

17 ACADEMISCH SCHRIJVEN NA DIT VAK
Sociale wetenschap: “Bewezen” kennisoverdracht = de wetenschap

18 Wat is er nog niet (voldoende) bekend? (hiaat) Onderzoeksplan
SOCIALE WETENSCHAP Wat is er nog niet (voldoende) bekend? (hiaat) Onderzoeksplan Wat is bekend? (Kennisdomein / discipline) Literatuurstudie Uitvoering onderzoek Onderzoeksverslag/ artikel / scriptie / proefschrift De cirkel van “bewezen” kennisoverdracht = wetenschap. “Harde”wetenschappen verschillen met name van gamma-wetenschappen in “discourse” opzicht. In de alpha en gamma wetenschappen valt er weinig “axiomatisch” te bewijzen: de wetenschap ís de discourse zelf; er valt minder te bewijzen dan dat er “aannemelijk” te maken valt. Daarom is taalgebruik zo belangrijk in deze wetenschappen. Uiterste consequentie van bovenstaande vind je in de Franse filosofische scholen: de gebruikte taal ís de kennis zelf geworden. Het taalgebruik wordt bijna poëtisch en is voor buitenstaanders bijna niet meer te volgen. De taal heeft een werkelijkheid op zich gecreëerd. Iets dergelijks doet zich trouwens voor bij de theoretische natuurkunde, op het gebied van kwantummechanica, alhoewel daar uit de theorie voorspellingen kunnen worden afgeleid (hypothesen) die in experimenteel onderzoek fysiek geverifieerd kunnen worden (hoewel meestal indirect). 18

19 WAT STAAT ER IN EEN LITERATUURVERSLAG?
Tip: H12 Leren Communiceren Inleiding Aanleiding Doelstelling Onderzoeksvraag Literatuuronderzoek: Welke antwoorden worden hierop in wetenschappelijke literatuur gegeven? Conclusie Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur?

20 LITERATUURVERSLAG VS. ONDERZOEKSPLAN
Inleiding aanleiding onderzoeksvraag doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding aanleiding ‘initiële vraag’ doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering Onderzoeksvragen + toelichting Methode  ! 

21 LITERATUURVERSLAG VS. ONDERZOEKSVERSLAG
Inleiding aanleiding onderzoeksvraag doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding aanleiding ‘initiële vraag’ doel Probleemstelling Theoretisch kader Centrale vraag / Hypothese Methode Resultaten Conclusie Discussie


Download ppt "ACAVA BLOK3: SCHRIJVEN VAN EEN LITERATUURVERSLAG"

Verwante presentaties


Ads door Google