De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO! Denkdagen Voorbereidende sessie. Agenda Welkom en kennismaking GO! Denkdagen Wat ? Waarom ? Hoe ? Voorbereiding Verwachtingen Opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO! Denkdagen Voorbereidende sessie. Agenda Welkom en kennismaking GO! Denkdagen Wat ? Waarom ? Hoe ? Voorbereiding Verwachtingen Opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 GO! Denkdagen Voorbereidende sessie

2 Agenda Welkom en kennismaking GO! Denkdagen Wat ? Waarom ? Hoe ? Voorbereiding Verwachtingen Opdracht

3 GO! Denkdagen

4 Wat ? GO! denkdagen Strategisch seminarie 25 en 26 november 2011 Floréal La Roche 90-tal aanwezigen Meso-niveau: 18 voorzitters - 28 (+2) AD’s Centrale-niveau: 12 leden Raad GO! - 27 medewerkers CD Facilitatoren –Intern: voorbereidend comité (3 bestuurniveaus) –Extern: ARCH

5 Waarom? Uitdagingen voor het onderwijsbeleid demografisch: vergroening, vergrijzing, verkleuring, … macro-economisch: bezuinigingen, tertiairisering arbeidsmarkt… politiek: interne staatshervorming, kerntakendebat gemeenten … cultureel-maatschappelijk: integratiedebat, waardendebat … technologische ontwikkelingen: kennismaatschappij, sociale media Uitdagingen GO! marktaandeel – marktpositie grondwettelijke opdracht – neutraliteit, LBV regierol gemeenten …  GO! 2020 5 strategische doelstellingen / programma’s  breed draagvlak

6 Waarom? Randvoorwaarde / kritische succesfactor voor GO! 2020 Project binnen GO! 2020  Participatief proces rond samenwerkingstructuur en –cultuur  Positionering GO!  realiseren van de missie GO! Uitnodigend Afgebakend Motiverend Gefaseerd Concreet Najaar: verwerking resultaten + aanpak Voorjaar 2012: ideeën concretiseren tot voorstellen

7 Programma GO!Denkdagen Vrijdagnamiddag: Werksessies rond concrete voorbeeldprocessen Wat kan beter? Wat moet anders? Vrijdagavond: Lezing (?): Samenwerking en verandering Zaterdagvoormiddag: Belang van de context waarin een verandering plaatsgrijpt. Stuwende krachten gebruiken, valkuilen vermijden Zaterdagnamiddag: Roadmap naar betere samenwerking Afspraken rond verwerking, communicatie en vervolg

8 Voorbereiding Voorbereidend comité Methodologische ondersteuning Regionale voorbereidende sessies genodigden GO!Denkdagen Meso: AD, voorzitter RvB Centraal: Raad GO!, directieraad, programma-coördinatoren GO!2020 Online bevraging : Samen dromen vorm geven 3 bestuursniveaus Lokaal: directies (ev. Schoolraad) Meso: AD, alle leden RvB, codi/dico Centraal: Raad GO!, alle medewerkers CD

9 Bevraging: opzet Online bevraging Uitnodiging via nieuwe mediakanalen Verwerking Smartresearch Vragenlijst opgesteld door VBC elementen van cultuur (waarden, net-gedachte) van structuur (bevoegdheden, participatie, informatie …) vertrouwdheid met BDGO, PPGO, verklaring gehechtheid, 26 september – 14 oktober +/-1600 uitgenodigd, 1085 ingelogd, 1 op 3 tot op einde ingevuld Anonimiteit gegarandeerd - aanduiden bestuursniveau mogelijk 376: lokale niveau 94: meso-niveau 94: centrale niveau

10 Bevraging: evaluatie Initiatief / intentie: positief onthaald Participatie: openheid, herkenbaarheid thema’s, diversiteit aan invalshoeken Geen wetenschappelijk onderzoek Technische uitwerking: verschillende kritische noten Participatiegraad – mediakanalen Vele thema’s in kort bestek  complexiteit vraagstelling, teneur ? ‘Neutrale middenpositie’ 5-puntsschaal (luik 1) vs. onmogelijkheid tot ‘opt out’ (luik 2)

11 Bevraging: tendensen (1) Grote eensgezindheid over fundamenten BDGO en PPGO Neutraliteit – levensbeschouwelijke vakken Gelijke Onderwijskansen Zelfde inschatting: bekendheid gemeenschappelijk project Net iets meer uitgesproken stellingname meso-niveau Bevoegdheden Eigen niveau: beleidsruimte is sterkte; meer bevoegdheden Grijze zone: neutrale – middenpositie: onbekend = onbemind ?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Bevraging: tendensen (2)

29 Bevraging: tendensen (3)

30 Samenwerken en veranderen 1.Kansen tot samenwerking 2.Samenwerking & organisatiestructuur 3.Optimaliseren betekent veranderen 4.Verandering kan je beheren

31 Samenwerken en veranderen Samenwerking en organisatiestructuur: Opdracht: Optimaliseren van de structuur en cultuur van de organisatie in functie van GO! 2020. Participatief: Opbouwen van draagvlak in de organisatie voor die optimalisatieopdracht. Duurzaam: Focus op het opbouwen van het vermogen van de organisatie om de gewenste structuur en cultuur te bereiken én te behouden Waarom: Mensen, processen en systemen zijn onlosmakelijk verbonden aan de structuur en het welslagen van de organisatie. Daartoe moeten ze de visie en missie van de organisatie ondersteunen en versterken.

32 Samenwerken en veranderen Samenwerking en organisatiestructuur Visie & Missie Systemen Processen Mensen Product leiderschap Klantenintimiteit Operationele uitmuntendheid Context Strategische focus Uitwerking in lijn met de gekozen strategische focus

33 Samenwerken en veranderen Samenwerking en organisatiestructuur: Welke focus zal de organisatie in staat stellen haar visie en missie te realiseren? Product leiderschap Operationele uitmuntendheidKlantintimiteit Huidig Gewenst Fictief voorbeeld:

34 Samenwerken en veranderen Samenwerking en organisatiestructuur: Welke focus zal elk onderdeel van de organisatie in staat stellen haar visie en missie te realiseren? Welke gevolgen op vlak van samenwerkingsverwachtingen? Product leiderschap Operationele uitmuntendheidKlantintimiteit Huidig Gewenst Fictief voorbeeld:

35 Samenwerken en veranderen Operationele uitmuntendheid PrijsKwaliteitTijdKeuzeMerk Product / Dienst kenmerkenRelatieImago Kwaliteit en keuze in sleutelcategorieën met onklopbare prijzen Beste koop Klantintimiteit Maatwerk DienstRelatieMerk Product / Dienst kenmerkenRelatieImago Unieke producten Product leiderschap Beste product TijdFunctieMerk Product / Dienst kenmerkenRelatieImago = Algemene vereiste = Differentiator

36 Samenwerken en veranderen Kernelementen van de verschillende strategische focussen Prijzenoorlog Massa markt Beste prijs, lage kost Standaard producten Efficiëntie Produceren & verkopen Hiërarchie Geen overhead Budget managers Trouwe uitvoerders Toegevoegde waarde Gesegmenteerde markt Nummer 1 zijn Producten met hoge toegevoegde waarde O&O Innoveren & verkopen Free brains Sterke back-office Ontwikkelaars Operationele Uitmuntendheid Product Leiderschap Op maat vd klant Geïndividualiseerde markt Service & interactie Modulaire producten Kwaliteitsmanagement Voeling hebben & antwoorden formuleren Horizontaal & flexibel Sterke front-office Communicatieve medewerkers Klant Intimiteit Context Strategie Processen Structuur Mensen

37 Samenwerken en veranderen Optimaliseren betekent veranderen Comfort zoneNo zone Discomfort zone Go zoneComfort zone Motivation / Performance 2. Anger 1. Denial 3. Negotiation 4. Depression 5. Acceptance Time

38 Samenwerken en veranderen Some Understanding Deep Understanding Emotional Commitment Intellectual Commitment Time Studies Initiate reorganization Ignore Cancel or postpone Negative Understanding Awareness Change Announcement Understanding Positive understanding Institutionalization Internalization (part of the org’s DNA) Negative Adoption Focused Acceptance Cautious adoption Results: level of support for change Accept Apply Can Know Become aware Want Understand Accepted! Malicious Adoption Compliance and Testing Positive compliance Negative compliance Victimized Acceptance Malicious compliance Sabotage

39 Samenwerken en veranderen Verandering kan je beheren UITDAGINGEN TRANSITIE DUURZAME RESULTATEN STRUCTUURMETHODES CONTEXTMENSEN

40 Voorbereiding

41 Verwachtingen Feedback Verwachtingen Bezorgdheden Vragen

42 Opdracht Voorbeeldprocessen: Centrale vragen: Benoem de taken die uitgevoerd worden in het proces Geef aan wie daarbij betrokken is Waar zijn meer heldere afspraken nodig? Let wel: Ga niet uit van de bestaande manier van werken (as is) Hanteer de ideale situatie (to be) SPREKER - ONDERWERP - DATUM

43 Opdracht Voorbeeldprocessen: …

44 Voorbeeld van een proces: Uit eten gaan Klant Restaurant Ga naar restaurant Ga binnen Plaats bestelling BetaalZitEetRuim af Kook eten Ontvang bestelling Dien eten op Klant Restaurant Ga naar restaurant Ga binnen Zit neer Plaats bestelling Eet Ruim af Kook eten Ontvang bestelling Dien eten op Betaal

45 Meer info? Alle vragen, bemerkingen, suggesties en voorbeeldprocessen zijn welkom Tel. 02 790 97 18 E-mail: saskia.lieveyns@g-o.be


Download ppt "GO! Denkdagen Voorbereidende sessie. Agenda Welkom en kennismaking GO! Denkdagen Wat ? Waarom ? Hoe ? Voorbereiding Verwachtingen Opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google