De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POH bijeenkomst COPD / Diabetes 19 april 2011. Agenda 18.00 uur OPENING 18.05 uur Zorggroep informatie 18.50 uurVragenrondje 19.00 uurPAUZE 19.15 uurSamenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POH bijeenkomst COPD / Diabetes 19 april 2011. Agenda 18.00 uur OPENING 18.05 uur Zorggroep informatie 18.50 uurVragenrondje 19.00 uurPAUZE 19.15 uurSamenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 POH bijeenkomst COPD / Diabetes 19 april 2011

2 Agenda 18.00 uur OPENING 18.05 uur Zorggroep informatie 18.50 uurVragenrondje 19.00 uurPAUZE 19.15 uurSamenwerking met diëtist 20.20 uurEvaluatie en AFSLUITING

3 Zorggroep informatie Nieuwe ontwikkelingen, speerpunten Registratie Diabetes COPD

4 Nieuwe ontwikkelingen, speerpunten Stefanie Mouwen

5 Nieuwe ontwikkelingen -Diabetes -COPD -POH GGZ -CVRM

6 Diabetes -Diabetes contract tot eind 2011 -Aantal gedeclareerde patiënten: 15.974 -Nieuwe medisch adviseur: Marlies van den Berg

7

8 Speerpunten diabetes 2011 Verbeteren van de uniforme en volledige registratie van de DM gegevens in Portavita en in de HIS protocollen Veel aandacht leefstijl -Scholing praktijkondersteuners -Persoonlijk zorgplan -Patiënten motiveren om meer te bewegen -Patiënten motiveren om te stoppen met roken Uitgebreide stoppen met roken begeleiding is niet opgenomen in de Diabetes DBC, leefstijladvisering wel Extra aandacht voor insuline therapie in de eerstelijn

9 COPD Pilot eindigt juli 2011 voor Menzis ZonMw subsidie Aantal gedeclareerde patiënten 1.263 Nieuwe instroom per 1 juli max. 20 praktijken per kwartaal

10 COPD vanaf 1 juli 2011 Geen diagnostische fase Veel aandacht voor zelfmanagement Stoppen met roken begeleiding in DBC Voorwaarde: Praktijk op orde Patiënten correct gediagnosticeerd en geregistreerd Scholingen (Caspir, motiverende gespreksvoering, Stoppen met Roken)

11 POH GGZ Contract per 1 januari 2011 voor 33 huisartsen in de Liemers Ondersteuning huisarts (consultatiefunctie) Kortdurende begeleiding en behandeling Vraagverduidelijking Triage Doorverwijzing Projecten (bijv. ouderenzorg)

12 CVRM Pilot CVRM met maximaal 25 praktijken Kristi Jakobs medisch adviseur Carel Bakx betrokken als adviseur Onderhandelingen met Menzis gestart

13 POH enquête leefstijl Doel inventariseren Opleidingsniveau Scholingsbehoefte (leefstijl) - Motiverende gesprekvoering - Stoppen met roken - Bewegen - Voeding

14 POH enquête (2) Response 53% 25% doktersassistente 75% HBO niveau Motiveren van patiënten Opleiding: Ja 55% Nee 30% Toepassing in de praktijk: Ja 68% Nee 27% 25% zegt hiervoor opleiding te willen volgen

15 POH enquête (3) Stoppen met Roken Opleiding: Ja 54% waarvan vele een verouderde opleiding of een lager niveau opleiding dan Stimedic Intensief gevolgd hebben. Nee 46%. Toepassing in de praktijk: Ja 63% Nee 39%

16 POH enquête (4) Geeft u Beweegadvies Ja 92% Nee 4% Aspecten die naar voren komen zijn: 38% legt het vast in een persoonlijk zorgplan, 59% gebruikt de Norm Gezond Bewegen, 58% verwijst naar de fysiotherapie of sportschool

17 POH enquête (5) Geeft u voedingsadvies Ja 90% Nee 3% Aspecten die naar voren komen zijn: 42% legt vast in een persoonlijk zorgplan 71% gebruikt de richtlijn ‘Gezonde voeding’ 24% verwijst naar de diëtist en 71% verwijst op indicatie naar de diëtist

18 POH enquête (6) Interventie technieken 30 x Stoppen met Roken individueel 10 x Stoppen met Roken groepseducatie 14 x Diabetes Interactief Educatie Programma 5 x groepsbijeenkomsten diabetes volgens PRISMA methode 14 x beweegkuur 11 x anders

19 POH enquête (7) Conclusie Response 53%  reden? Scholingsbehoefte MI, SMR, bewegen Coaching Meer tijd Patiënten informatie

20 Vragen

21 Stand van zaken pilot

22 Looptijd pilot juli 2009 tot juli 2011/12 Inzet op zelfmanagement Specifieke protocollen in HISsen Scholing voor POH en huisarts

23 Stand van zaken pilot Vooruitlopend op: Zorgstandaard COPD (14 juni 2010) Zorgvisie : zorg-op-maat  patiënt staat centraal –Individueel zorgplan (zorgvraag, behandeldoelen) –Individuele behandeling –Monitoring van de patiënt

24 Inhoud pilot DBC (september 2009) 1.Individuele gesprekken gericht op zelfmanagement m.b.v. motivational interviewing; 2.Op maat aanbieden van kennis over: ziekte en medicatie omgaan met klachten en beperkingen verbeteren van leefstijl omgaan met exacerbaties 3.Op maat aanbieden van zorg: persoonlijke/professionele behandeldoelen 4.Ondersteund door: papieren werkboekjes en actieplan.

25 Kritisch beoordeeld door: Deelnemende POH en longconsulent Individuele begeleiding bij ZM door longconsulent Individuele voortgangsgesprekken in iedere praktijk Effectmeting door vragenlijsten

26 Start DBC juli 2011 en volgende kwartalen Aanpassing 2de versie Living Well with COPD Voldoen aan voorwaarden deelname Scholing en nascholingen Actuele risicoprofielen in HIS Begeleiding praktijken: Intake door longconsulent en/ of kaderarts astma COPD m.b.v. nulmeting Vraagbaak longconsulent en kaderarts Periodieke voortgangsgesprekken Aandacht voor fine-tuning praktijken

27 Registratie Mia Vorstermans

28 Belang van registratie (hulpverlener) Afspraken over uniformiteit (correct en consequent) Leidraad voor het consult Verslaglegging behandeling Tijdig bijsturen van ‘t proces, kwaliteitsbeleid (toetsing aan richtlijnen) Registratie toegespitst op ziektebeeld Bijdrage aan continuïteit van zorg

29 Belang van registratie (patiënt) Inzicht in het zorgproces Continuïteit van zorg Verzekerd van kwalitatief goede zorg volgens de geldende richtlijnen

30 Belang van registratie (organisatie) Overzichtelijke presentatie van gegevens Gebruik voor jaarverslag Gebruik voor rapportage aan zorgverzekeraar Transparantie in proces en product Spiegelinformatie voor Hagro’s en Zorggroepen (ook op populatieniveau)

31 Adviesgroep HIS protocollen

32 Registratie (1) Herziening protocollen DM en COPD Minimale dataset geminimaliseerd Hoofdbehandelaar en aard consult Adviesgroep HIS protocollen

33 Registratie (2) Managementrapportage Portavita HIS extractiepraktijken in de vorm van managementrapportages Portavita

34 Diabetes stand van zaken 2007 - 2011 Mia Vorstermans

35 Diagnose Diabetes, na interventie niet meer manifest. Uit de DM-DBC, vervolg in CVR

36 Richtlijn ‘no show’ is in ontwikkeling Registreer: - in HIS: ‘geen geregelde zorg’ - in Portavita: ‘no-show’

37 Protocol hoog bejaarden http://www.huisartsenzorgarnhem.nl/in clude/files/huisartsenzorgarnhem.nl/Do cumenten/protocol%20Diabeteszorg% 20Hoogbejaarden.pdf.pdf

38 Inhoudelijke aspecten Vergoedingsregeling insulinetherapie Fundus: - bij hoog bejaarden - registratie - voorlichtingsfilmpje - no-show categorieën - terugrapportage van SHO Beweegprogramma niet in DBC

39 Samenwerken 1 e lijn: rol van de Zorggroep in verzorgingshuizen 2 e lijn: - Overdracht van poli naar de 1 e lijn - Cardiologie - Transmurale werkafspraken tussen 1 e en 2 e lijn

40 Vragen

41 PAUZE tot 19.15 uur

42 Samenwerking met de diëtist Anja Daniels Annemiek Scholman Petra Wiltink

43 Programma Aandachtpunten in de voeding bij diabetes en COPD Belang van samenwerken Hoe zie jij de samenwerking nu? Verwijsmomenten ( zie NDF samenvatting)

44 Succesvol zijn voor de cliënt doe je samen De laatste inzichten rondom gezonde voeding, diabetes en COPD 19 April 201144 A.Scholman Diëtistenpraktijk De Linge www.lingevoeding.nl

45 19 April 201145

46 19 April 201146

47 19 April 201147

48 19 April 201148

49 Leeftijd19-50 jaar51-70 jaar Brood210 -245 gr 175-210 gr 6-7 snee 5-7 snee 19 April 201149

50 260 kCal 110 kCal 150 kCal 19 April 2011 50

51 www.voedingscentrum.nl ww 19 April 201151

52 19 April 201152

53 Veranderingen in de richtlijnen Mensen eerder motiveren tot verandering van leefstijl Gebruik van koffie en alcohol niet af te raden Aandacht voor voedingsvezels en suikerhoudende dranken Aandacht voor vitaminen D Verschillende methoden om gewicht te verliezen Meer informatie over de verschillende koolhydraten 19 April 201153

54 Richtlijnen diabeten Meer aandacht voor lange termijn, verzadigd vet, eiwit en natrium Meer aandacht voor vitaminen B12, D en magnesium Advies over chroom en kaneel is eruit 19 April 201154

55 Het koolhydraatarme dieet 20-60 gr koolhydraten per dag 1,0-1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht 19 April 201155

56 Intensieve medische en voedingsbegeleiding en tijdige aanpassing medicatie Geeft verhoging totaal cholesterol Geeft verhoging LDL cholesterol Niet bij gestoorde nierfunctie 19 April 201156

57 www.diabetesfederatie.nl 19 April 201157

58 Per 1 januari 2010 wordt bij een dreigende ondervoeding en/of ondervoeding de bijvoeding door ziektekostenverzekeraar vergoed. 19 April 201158

59 19 April 201159

60 STELLING: Voor een goed dieetadvies verwijs je altijd naar de diëtist!

61 Wat doe je??? 1.Nee hoor, ik blijf zelf adviezen geven en niet doorverwijzen; gaat toch goed zo? 2.Ik twijfel: misschien beter om toch door te verwijzen? 3.Ik wil wel verwijzen, maar HOE pak ik dat aan? 4.Ik ga direct iedereen met diabetes verwijzen!

62 Hoe zie jij de diëtist?

63 Discussieronde aan de hand van vragen De deelnemers worden verdeeld over drie groepen

64 Huidige samenwerking POH – diëtist: Wat gaat er goed? Wat kan een diëtist te bieden hebben in jouw praktijk? Verwijzing Op welke momenten wordt er doorverwezen? Wat zijn daarbij je overwegingen? Waarom die keuze? Hoe verloopt de communicatie rondom de verwijzing? Wat kan er beter? vanuit POH en diëtist bekeken: concrete voorstellen bedenken die de communicatie / samenwerking kunnen optimaliseren ten behoeve van versterken van de gezamenlijke zorg aan cliënten/patiënten

65 Evaluatie en afronding

66 Wel thuis en graag tot de volgende keer! 10 november 2011


Download ppt "POH bijeenkomst COPD / Diabetes 19 april 2011. Agenda 18.00 uur OPENING 18.05 uur Zorggroep informatie 18.50 uurVragenrondje 19.00 uurPAUZE 19.15 uurSamenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google