De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De markten van Morgen in Nieuwegein

Verwante presentaties


Presentatie over: "De markten van Morgen in Nieuwegein"— Transcript van de presentatie:

1 De markten van Morgen in Nieuwegein
Donderdag 18 april

2 Inhoud Markt van Morgen Het traject: korte terugblik
Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingn Businessplan Uitgangspunten Marketing Organisatievorm & Begroting Taakverdeling Marktmanager

3 Markt van Morgen Markt van Morgen =
ambitie om de markten (nog) aantrekkelijker te maken toekomstbestendige markten met onderscheidend vermogen bedrijfsmatige aanpak: meer ondernemerschap, commercieel, flexibel Initiatief van Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Centrale Vereniging Ambulante Handel en Gemeente Nieuwegein (marktcommissie)

4 Het traject: korte terugblik
1e START  Wat zijn de verwachtingen van ondernemers, gemeente HBD en CVAH? Marktonderzoek naar profiel Nieuwegein, profiel bezoekers, huidig functioneren van de markten 2e SWOT  Van kansen voor de markt naar concrete acties Opstellen businessplan + marketingplan 3e Concept businessplan  Bespreken Uitgangspunten markten, organisatie en marketing ‘nieuwe’ markten, economische haalbaarheid 4e Businessplan  Vastgesteld en vervolgtraject besproken 5e Marktkooplieden  Informeren en draagvlak bepalen

5 SWOT-analyse: sterkten en zwakten
Markten worden gewaardeerd, grote tevredenheid consumenten Sterke lokale verzorgingsfunctie Markt vormt aanvulling op detailhandel Goede bestedingen op de markt Regelmatige bezoekers, trouw aan markt ZWAKTEN Verplaatsingen Betaald parkeren is ergernis Weinig tot geen wisselwerking met horeca Weinig reclame en acties (gebrek aan) Sanitaire voorzieningen

6 Kansen en bedreigingen
Vergrijzing? Efficiënter(re) aanpak markten door bedrijfsmatige benadering Centrumontwikkelingen Nieuwegein  meer bezoekers Identiteit per markt versterken & aanbod/marketing er op aanpassen Meer samenwerking met winkeliers (en horeca) Meer gezinnen naar de markt  activiteiten/acties Jonge, enthousiaste ondernemers naar de markt BEDREIGINGEN Verplaatsingen 3 weekmarkten: consument geeft maar één keer geld uit Lege plekken op de markt, niet aaneengesloten opstelling Wegblijven nieuwe ondernemers markt (o.a. Vreeswijk) Afhankelijkheid bereikbaarheid van de tram

7 Uitgangspunten ‘nieuwe’ markten
Het goede behouden! Donderdagmarkt wellicht verlengen Veel aandacht voor marketing & identiteit van de markten Huidige klant (langer) vasthouden en nieuwe klantgroepen (gezinnen) binden Nadenken over juiste branchering (o.a. donderdagmarkt) Meer samenwerking tussen 3 markten Meer samenwerking en afstemming tussen de markt, horeca en winkeliers

8 Marketing: Strøm Creative Marketing

9 Marketing Identiteit ‘de Geinmarkt’: leuk & lekker

10 Marketing Toepassingen marketingconcept

11 Mogelijke Organisatievorm
Het stelsel zonder vergunningen Het organiseren van de warenmarkt kan zonder vergunningen; het College stelt wel een markt in, maar verleent geen vergunningen. De gemeente sluit een contract af met een rechtspersoon die de markt gaat organiseren Rechtspersoon kan stichting, vereniging of commerciële partij zijn Overgangsregeling na intrekken huidige vergunningen Contract beschrijft taakverdeling kooplieden en gemeente

12 Begroting Theoretisch kunnen er misschien nog wat kooplieden bij
Titel onderzoek Theoretisch kunnen er misschien nog wat kooplieden bij Maar liever sluitende realistische begroting Totaal = 100% (inkomsten dinsdag, donderdag en zaterdag) ± 30% marktmanager ± 30% promotie ± 40% stroom, schoonmaak, administratie, onvoorzien

13 Taken gemeente Een vlakke, egale en eenvoudig reinigbare bestrating
Een locatie vrij van hindernissen en obstakels Stormvoorzieningen in de bestrating (verankering marktkramen) Toegankelijkheid marktlocatie, voor vracht- en verkoopwagens, ruime op- en afritten marktlieden, voldoende manoeuvreerruimte, bereikbaarheid individuele kramen bij op- en afbreken Betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen (verlichting, vriezen, koelen, betalen) Adequate afwatering (afvoeren afvalwater kramen en reiniging) Voldoende ruimte voor hulpdiensten (toegangswegen en marktlocatie) Sanitaire voorzieningen (toiletvoorzieningen voor marktondernemers, stromend water)

14 Onderlinge afspraken marktkooplieden
Standplaats schoon achterlaten Verzorgde presentatie Materiaalkeuze vrij maar moet voldoen aan de eisen van deze tijd Onderschrijven hygiënecode Bij voorkeur elektronische betaalmogelijkheid Marktgeld is all-in (promo, energie, kortom: alles) Verlichting verplicht (als de omstandigheden daar aanleiding toe geven) Toewijzing plaats door marktmanager Onderschrijven kaartsysteem (3 x gele kaart = ontbinden contract) Marktgeld per maand middels automatische overboeking/machtiging Duidelijke omschrijving te verkopen branche/producten

15 Marktmanager Komt in dienst en wordt betaald door de rechtspersoon
Voert het businessplan uit Bewaakt kwaliteit van de markten Eerste aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente Wordt gemachtigd om namens stichting betalingen te verrichten


Download ppt "De markten van Morgen in Nieuwegein"

Verwante presentaties


Ads door Google