De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingengebedsdag zondag 22 Juni 2014 Intro overslaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingengebedsdag zondag 22 Juni 2014 Intro overslaan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vluchtelingengebedsdag zondag 22 Juni 2014 Intro overslaan

3 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch. Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

4 Zal ik vluchten? Welke route is een weg naar een nieuw leven?’ Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen. Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG.

5 Photo: People International Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor… OORLOG en GEWELD VERVOLGING HONGER ARMOEDE U i t z i c h t l o o s h e i d

6 De vluchtelingen- snelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop. Photo: USCR

7 Ongewild Vergeten Kwetsbaar Zonder stem Uitgebuit Onbegrepen

8 Bang voor hen…(?) Een religieuze bedreiging? Een persoonlijke bedreiging? Een economische bedreiging? Een politieke bedreiging?

9 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

10 Vluchtelingen 10.500.000 wereldwijd

11 “Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland.” - Euripides, 431 v. Chr.

12 900.000 wereldwijd Asielzoekers

13 Ontheemden in eigen land (IDP’s) 17.700.000

14 Een goede buur… 80% van de vluchtelingen (8,5 miljoen mensen) wordt opgevangen in de eigen regio, meestal in een buurland. Van deze buurlanden is 80% een ontwikkelingsland.

15 28 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd 28 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd 1 per 257 personen op aarde 1 per 257 personen op aarde

16 De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt; ze verraadt de wonden van de wereld. Het is een duidelijk teken dat mensen een Verlosser nodig hebben…

17 “Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven.” - Jezus

18 Bidt u mee voor de vluchtelingen op deze snelweg?

19 Gebedspunten wereldwijd Bid voor de bekering van vluchtelingen, dat ze vrede in Christus vinden. Bid voor landen in oorlog (zoals Afghanistan, Syrië, Somalië), dat God met Zijn vrede zal komen. Bid voor groei van het geloof van ex-moslims. Bid voor volharding van de christenen die contacten hebben met asielzoekers. Bid voor meer christenen om contact te leggen met asielzoekers.

20 Situatie in Nederland In Nederland wonen asielzoekers uit bijna alle werelddelen. Vaak is er vanuit lokale christenen contact met hen. Gave stimuleert en begeleidt de kerken hierin. Op de volgende pagina’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

21 Instroom asielzoekers in NLD (1 e asielaanvraag) 20132012 1. Somalië 3.078 877 2. Syrië 2.673 454 3. Irak 1.0941.391 4. Eritrea 978 424 5. Iran 728 834 6. Afghanistan 6731.022 Overig 5.1754.490 Totaal14.3999.492

22 Asielzoekersopvang in Nederland 15.000 asielzoekers in 43 asielzoekerscentra

23 Gebedsonderwerpen Nederland Nieuwe asielzoekerscentra Taalgroepen Afghanen Eritreeërs Somaliërs Syriërs Doelgroepen Ex-moslims Vrouwen Kinderen Jongeren Vacatures Gave

24 Nieuwe asielzoekerscentra geopend Onlangs zijn in rap tempo nieuwe asielzoekerscentra geopend; het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is groter dan was ingeschat.  Bid om acceptatie bij de plaatselijke bevolking.  Bid dat kerken en christenen kansen aangrijpen om gastvrijheid te tonen.  Bid dat Gave hierin goed ondersteunt.

25 Afghanen Afghanen in Nederland houden het voor praktisch onmogelijk dat een Afghaan christen zou kunnen worden. Toch zijn er enkele tientallen christenen. Voor hen is het moeilijk om openlijk uit te komen voor hun geloof; er is schaamte, angst en wantrouwen.  Bid om moed en geloof.

26 Eritreeërs In Eritrea is een totalitair regime. Er is sterke christenvervolging.  Bid dat Eritreeërs in Nederland veiligheid en vrede ervaren.  Bid dat de moslims onder hen hier Jezus leren kennen.  Bid voor de werking van Gods Geest in de regeringsleiders in Eritrea.

27 Somaliërs In Nederland wonen ongeveer 26.000 Somaliërs. Een tiental personen onder hen is christen geworden.  Bid dat deze ex-moslims zullen groeien in hun geloof en ook een veilige plek in ons land vinden om elkaar op te zoeken.  Bid dat God hen gebruikt om van Jezus’ liefde te getuigen onder hun landgenoten.

28 Syriërs Er komen veel Syriërs naar Nederland door de oorlog in hun land. Vrijwel alle Syriërs zijn moslim.  Dank voor de mogelijkheid hen hier te bereiken met het evangelie.  Bid voor veel liefde en tact voor de vrijwilligers die hen ontmoeten.  Taalles Nederlands geven is een goede optie om contact met moslims te leggen. Bid om zegen hierop. Bid dat Syriërs Jezus’ liefde in de contacten proeven.

29 Ex-moslims Asielzoekers die hier als moslim christen zijn geworden, moeten soms terug naar hun herkomstland (zoals Afghanistan en Irak). Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor hen.  Bid dat God uitzicht geeft in deze moeilijke situatie. Bid dat Hij hen zal gebruiken om geestelijk rijk tot zegen te zijn voor hun volksgenoten.  Bid dat zij die in Nederland kunnen blijven, een warm thuis zullen vinden in een kerk en kunnen groeien in discipel zijn.

30 Vrouwen Veel moslimvrouwen hebben gevoelens van minderwaardigheid. Tijdens vrouwenactiviteiten voor asielzoekers komen ze in contact met Nederlandse christenvrouwen.  Bid dat God deze contacten wil zegenen en moslimvrouwen aanraakt en dat zij op zoek gaan naar Jezus.

31 Kinderen Christelijke kinderclubs zijn een goed middel om asielzoekerskinderen over het Evangelie te vertellen. Vaak mogen ook moslimkinderen van hun ouders naar de club.  Bid dat God deze kinderen aanraakt en hen vult met Jezus’ liefde.  Bid dat hierdoor ook bij de ouders het Evangelie zal landen.

32 Jongeren Veel jonge asielzoekers zijn (in naam) moslim. Ze zitten in een cruciale periode, die vaak de rest van hun leven beïnvloedt.  Bid dat Nederlandse christenen oog krijgen voor deze jongeren.  Bid voor verdieping in de contacten tussen de Nederlandse christenen en de moslimjongeren in de asielzoekerscentra.

33 Jongerenkampen van Gave Tijdens de jongerenkampen van Gave komen Nederlandse en asielzoekersjongeren bij elkaar.  Bid voor veel aanmeldingen.  Bid dat God de jongeren en leiding aan zal raken.  Bid dat de deelnemers die Christus nog niet kennen, aangeraakt zullen worden door Hem.

34 Volharding van werkers Werken onder moslims… Het is een grote uitdaging hen te bereiken. Het is ook intensief om, als ze christen zijn geworden, hen te begeleiden in hun nieuwe leven als discipel van Jezus. Voor de werkers onder hen is daarom gebed en trouw erg belangrijk om door te gaan.  Bid dat de werkers Gods liefde en kracht krijgen om in volharding door te gaan.

35 Vacatures bij Gave Vrijwilligerscoördinatoren (die contacten leggen met kerken rondom azc’s en vrijwilligers begeleiden in hun werk) Fondsenwerver  Bid om bekwame medewerkers om deze - urgente - vacatures te vervullen.

36 Het Bijbelse perspectief Daarna zag ik, en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! Openbaring 7:9-10

37 Bidt u mee voor de vluchteling? www.gave.nl


Download ppt "Vluchtelingengebedsdag zondag 22 Juni 2014 Intro overslaan."

Verwante presentaties


Ads door Google