De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen Gebedszondag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen Gebedszondag"— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen Gebedszondag
Zondag 20 juni 2010 Deze Powerpoint is door stichting Gave ontwikkeld voor de wereldvluchtelingengebedsdag op zondag 22 juni Deze kan gebruikt worden, om concreet te bidden voor (het werk onder) asielzoekers. U kunt zelf bepalen welke dia’s u hiervoor wilt gebruiken. Bij dia 3-20 hoort een geluidsbestand (track2.mp3). Een uitwerking van de gebedspunten uit deze PowerPoint vindt u op onze site ( in het Word-document “Toelichting gebedspunten” Hier staan ook de losse gebedspunten, zodat u die makkelijk kan uitprinten in het document “Gebedspunten Wereldvluchtelingengebedsdag” Intro overslaan

2 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

3 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

4 Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen op weg naar een nieuw leven. Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen. Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG

5 Uitzichtloosheid OORLOG en GEWELD HONGER VERVOLGING
Photo: People International Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor… OORLOG en GEWELD Uitzichtloosheid HONGER VERVOLGING Economische problemen

6 Photo: USCR De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop.

7 Ongewild Zonder stem Kwetsbaar Uitgebuit Onbegrepen Vergeten

8 Sommigen zijn bang voor hen…
Een economische bedreiging? Een politieke bedreiging? Een religieuze bedreiging? Een persoonlijke bedreiging?

9 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

10 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

11 15.200.000 Vluchtelingen Feiten wereldwijd 2008
Source: 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (UNHCR), page 2. Photo: International Teams/Thomas Albinson (Traiskirchen, Austria) “International law defines a ‘refugee’ as a person who is outside his or her country and cannot return because of a well-founded fear of persecution, or who has fled because of war or civil conflict.” –UNHCR Asylum seekers are those who have fled their own country and sought sanctuary in a second state by applying for asylum –the right to be recognized as bona-fide refugees and the legal protection and material assistance that status implies. –source: UNHCR web site “Basic Facts” page (9/2003): Note that the actual number of forcefully displaced people is actually much higher than the statistic given. This statistic only reflects the forcefully displaced people who have applied for asylum/refugee status somewhere and does not include the millions who have fled their country of origin and chosen not to request asylum (such as the estimated ¼ million refugees living illegally in Athens and Istanbul and other such cities along the refugee Highway). Feiten wereldwijd 2008

12 “Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland
- Euripides, 431 v. Chr.

13 Asielzoekers UNHCR Feiten wereldwijd 2008

14 Ontheemden in eigen land (IDP’s)
Bron: Ontheemden in eigen land (IDP’s) Feiten wereldwijd 2008

15 42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd
1 per 164 personen op aarde 6,7 miljard mensen op 12/9/7 =6700/33

16 De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld
Het is een duidelijk teken dat mensen een verlosser nodig hebben…

17 “Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven.” - Jezus
Mattheüs 11:28

18 De vluchtelingensnelweg
Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002. Music: “Oceanus” by Jeff Johnson, from Sweet Burning Light, Sparrow Records, 1999.

19 Bid voor vluchtelingen wereldwijd:
Thema: Anders bekeken, Liefde voor de vreemdeling Vaak vinden we het moeilijk om vreemdelingen lief te hebben, ze zijn zo anders, hun cultuur is zo anders. ‘Anders bekeken’ is kijken vanuit een nieuw gezichtspunt, met een nieuwe bril, zo je wilt. Discriminatie van vreemdelingen is een wijd verspreid probleem. De ‘andere kant van de medaille’ is open staan voor hun noden en hen gastvrij verwelkomen.

20 Thema: Anders bekeken, Liefde voor de vreemdeling
Van Jezus hebben we geleerd om ‘anders’ te kijken. Hij heeft ons verteld en getoond dat we anders in het leven kunnen staan. Hoe treffend is in dit verband het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Welke kant kiezen wij? Daar willen we tijdens deze vluchtelingen gebedszondag over na denken en voor bidden.

21 Laten we bidden

22 Bid voor vluchtelingen wereldwijd:
Voor alle vluchtelingen, dat ze de kracht van het Evangelie mogen ontdekken. Voor de mensenrechten in herkomstlanden van asielzoekers (Tjetsjenië, Afghanistan, Irak, Iran, Guinee, Congo DR), dat het Evangelie daar meer gestalte krijgt, waardoor vrede kan komen. 93 % van alle vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden van landen van oorlog: Bid voor een betere situatie van vluchtelingen die opgevangen worden in vluchtelingenkampen. Voor groei in geloof bij moslims die christen zijn geworden, en sterkte om in een moslimcontext hun christelijk geloof te beleven Zowel in België als wereldwijd.

23 Asielzoekers in België
In ons land wonen (kandidaat-)vluchtelingen uit bijna alle werelddelen. Plaatselijk hebben christenen contact met deze mensen. Vooral met asielzoekers die wonen in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van een OCMW. En soms ook met asielzoekers die wonen in een Opvang Centrum (OC). Op de volgende dia’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

24 Asielaanvragen per nationaliteit in België
2009 Afghanistan Russische federatie (+ Tjetsjenië) Kosovo Irak Armenië Guinee Iran 732 Congo DR 670 Servië 514 Syrië 347 Overige landen Totaal 50 % is afkomstig uit gesloten moslimlanden

25 Waar wonen asielzoekers in België ?
Centrale Opvang Centra (zie kaart): Fedasil Rode Kruis Lokaal Opvang Initiatief (LOI) i.s.m. elk OCMW Overig: Totaal in opvang:

26 Bid voor de Belgische overheid:
Bid dat de Belgische overheid een consequent, degelijk en billijk asielbeleid ontwikkelt. Bid voor een effectiever onthaal van de nieuw binnengekomen asielzoekers. Dank dat illegalen een kans hebben gekregen tot regulariseren. Bidt dat de regularisatie van illegalen op een snelle en menswaardige wijze gebeurt. Bid om wijsheid bij advocaten en maatschappelijk werkers die hen bijstaan. Bidt voor mogelijkheden en programma’s die een begin van integratie mogelijk maken en aanmoedigen.

27 Bid voor asielzoekers in België:
Bid voor openheid in Onthaalcentra en LOI’s om vriendschappelijke contacten te kunnen leggen met asielzoekers (bezoeken/uitnodigen). Bid voor asielzoekers die getraumatiseerd zijn vanwege oorlog en geweld. Bid dat asielzoekers het Evangelie leren kennen en kracht en hoop vinden in Christus. Bid dat asielzoekers een nieuwe geestelijke thuis vinden in onze Vlaamse kerken. Bid dat christen-asielzoekers groeien in geloof en hiervan getuigen naar andere asielzoekers.

28 Bid voor de christelijke gemeenten in ons land:
Dank dat een groeiend aantal kerken liefdevol zorg dragen voor asielzoekers en het Evangelie doorgeven aan vreemdelingen. Bid dat nog meer kerken en christenen – vanuit Christus’ liefde – dit voorbeeld gaan volgen. Bid voor toewijding en wijsheid om als vrijwilliger op een goede manier met vluchtelingen om te gaan en het Evangelie uit te leggen. Dank voor kerkdiensten en Bijbelstudies waar plaats en aandacht is voor asielzoekers. Bid dat dit zal uitbreiden.

29 Info Gave Veste: We zijn dankbaar dat Gave Veste - christelijk werk onder vluchtelingen - van start is gegaan in 2009. Gave Veste helpt de christelijke gemeenten om samen met vluchtelingen Christus te volgen. Gave Veste helpt plaatselijke kerken om christelijk werk onder vluchtelingen op te zetten. Dit doet zij door voorlichting, toerusting en begeleiding aan te bieden. Dank dat christenen uit bijna alle denominaties vertegenwoordigd zijn in de nieuwe organisatie, Gave Veste.

30 Bid voor Gave Veste (vervolg)
Bid dat Gave Veste goed materiaal, toerusting en begeleiding kan bieden aan plaatselijke christelijke gemeenten. Bid voor voldoende medewerkers en financiële middelen van Gave Veste. Bid dat er op een goede manier christelijk werk onder vluchtelingen wordt opgezet door de kerken en met behulp van Gave Veste. Bid om bescherming, eenheid, wijsheid, en creativiteit van de mensen van Gave Veste.

31 Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor:
Bid dat de jaarlijkse Vluchtelingen gebedszondag veel christenen mag aanzetten om vanuit de Bijbel na te denken over onze omgang met vluchtelingen en migranten. Bid dat de Bijbel open mag gaan bij alle bevolkingsgroepen in ons land, om hieruit troost, kracht en inspiratie te putten voor het dagelijks leven. Bid dat het bijbelboekje ‘on the road’ of ‘sur la route’ veel vreemdelingen mag aanraken en aanspreken om de Bijbel te lezen.

32 Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor:
Dank dat de Bijbel in hun taal beschikbaar is in ons land. Dank dat we samen met asielzoekers Gods liefde mogen ervaren en doorgeven. Dank dat het bevrijdende woord van Christus voor iedereen is, zonder uitzondering.

33 Het Bijbels perspectief
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Het Bijbels perspectief Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ Openbaring 7:9-10


Download ppt "Vluchtelingen Gebedszondag"

Verwante presentaties


Ads door Google