De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen gebedsdag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen gebedsdag"— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen gebedsdag
Deze Powerpoint is door stichting Gave ontwikkeld voor de wereldvluchtelingengebedsdag op zondag 22 juni Deze kan gebruikt worden, om concreet te bidden voor (het werk onder) asielzoekers. U kunt zelf bepalen welke dia’s u hiervoor wilt gebruiken. Bij dia 3-20 hoort een geluidsbestand (track2.mp3). Een uitwerking van de gebedspunten uit deze PowerPoint vindt u op onze site ( in het Word-document “Toelichting gebedspunten” Hier staan ook de losse gebedspunten, zodat u die makkelijk kan uitprinten in het document “Gebedspunten Wereldvluchtelingengebedsdag” Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan

2 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

3 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

4 Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen op weg naar een nieuw leven. Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen. Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG

5 Uitzichtloosheid OORLOG en GEWELD HONGER VERVOLGING
Photo: People International Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor… OORLOG en GEWELD Uitzichtloosheid HONGER VERVOLGING Economische problemen

6 Photo: USCR De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop.

7 Ongewild Zonder stem Kwetsbaar Uitgebuit Onbegrepen Vergeten

8 Sommigen zijn bang voor hen…
Een economische bedreiging? Een politieke bedreiging? Een religieuze bedreiging? Een persoonlijke bedreiging?

9 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

10 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

11 15.200.000 Vluchtelingen Feiten wereldwijd 2008
Source: 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (UNHCR), page 2. Photo: International Teams/Thomas Albinson (Traiskirchen, Austria) “International law defines a ‘refugee’ as a person who is outside his or her country and cannot return because of a well-founded fear of persecution, or who has fled because of war or civil conflict.” –UNHCR Asylum seekers are those who have fled their own country and sought sanctuary in a second state by applying for asylum –the right to be recognized as bona-fide refugees and the legal protection and material assistance that status implies. –source: UNHCR web site “Basic Facts” page (9/2003): Note that the actual number of forcefully displaced people is actually much higher than the statistic given. This statistic only reflects the forcefully displaced people who have applied for asylum/refugee status somewhere and does not include the millions who have fled their country of origin and chosen not to request asylum (such as the estimated ¼ million refugees living illegally in Athens and Istanbul and other such cities along the refugee Highway). Feiten wereldwijd 2008

12 “Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland
- Euripides, 431 v. Chr.

13 Asielzoekers UNHCR Feiten wereldwijd 2008

14 Ontheemden in eigen land (IDP’s)
Bron: Ontheemden in eigen land (IDP’s) Feiten wereldwijd 2008

15 42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd
1 per 164 personen op aarde 6,7 miljard mensen op 12/9/7 =6700/33

16 De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld
Het is een duidelijk teken dat mensen een verlosser nodig hebben…

17 “Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven.” - Jezus
Mattheüs 11:28

18 De vluchtelingensnelweg
Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002. Music: “Oceanus” by Jeff Johnson, from Sweet Burning Light, Sparrow Records, 1999.

19 Laten we bidden

20 Gebedspunten wereldwijd
Bid voor de bekering van asielzoekers, dat ze vrede in Christus vinden Bid voor landen in oorlog (Afghanistan, Irak, Somalië), dat God met zijn vrede zal komen. Bid voor groei van het geloof van ex-moslims. Bid dat vluchtelingen vrede in Christus vinden. Bid voor volharding van de christenen die contacten hebben met asielzoekers Bid voor meer christenen die contact leggen met asielzoekers

21 Situatie Nederland In Nederland wonen asielzoekers uit bijna al de werelddelen. Vaak is er vanuit lokale christenen contact met hen. Gave stimuleert en begeleidt de kerken hierin. Op de volgende dia’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

22 Instroom asielzoekers
Somalië Irak Afghanistan Iran Eritrea Georgië Armenië China Mongolië ? 240 Overige landen Totaal bron: IND (cijfers 1e asielaanvraag)

23 Herkomstlanden waar christenen vervolgd worden
Somalië Irak Afghanistan Iran Eritrea Georgië Armenië China Mongolië ? 240 Overige landen Totaal bron: IND (cijfers 1e asielaanvraag)

24 Asielzoekersopvang in Nederland
55 asielzoekerscentra Maart 2008

25 Gebedsonderwerpen Nederland
Taalgroepen Afghanen Iraniërs Koerden Somaliërs Arabieren Doelgroepen Vrouwenwerk Kinderwerk Jongerenwerk Jongerenkampen Vacatures Gave

26 Afghanen Veel Afghanen in Nederland houden het praktisch voor onmogelijk dat een Afghaan christen zou kunnen worden. Toch zijn er enkele tientallen christenen. Voor hen is het moeilijk om openlijk uit te komen voor hun geloof; er is schaamte, angst en wantrouwen. Bid voor moed en geloof. Vraag bijvoorbeeld vantevoren wie er een rijtje vluchtelingen uit de Bijbel kan opnoemen. Benoem dat veel ‘belangrijke’ personen uit de Bijbel vluchtelingen zijn (geweest).

27 Iraniërs Er is al enige jaren grote openheid onder Iraniërs in Nederland, en zeker honderden van hen zijn christen geworden. Bid dat de blijde boodschap ook doorwerkt in gezonde discipelschap waarbij deze ex-moslims ook een goed geestelijk thuis vinden. Bid ook dat hun getuigenis doorgegeven wordt richting familie in Iran.   Vraag bijvoorbeeld vantevoren wie er een rijtje vluchtelingen uit de Bijbel kan opnoemen. Benoem dat veel ‘belangrijke’ personen uit de Bijbel vluchtelingen zijn (geweest).

28 Koerden Onder de Koerden in Nederland is de laatste jaren een groeiende openheid voor het Evangelie ontstaan. Om kennis te maken met christelijk geloof worden er Koerdische feesten georganiseerd met muziek, preek en een evangeliserende film. Bid dat God de activiteiten onder hen zegent en de Koerden die tot geloof zijn gekomen, helpt om in Hem hun identiteit te vinden.

29 Somaliërs In Nederland wonen ongeveer Somaliërs. Een tiental personen onder hen is christen geworden. Bid dat deze ex-moslims zullen groeien in hun geloof en ook meer elkaar zullen opzoeken. Bid dat God hen gebruikt om van Jezus liefde te getuigen onder hun eigen landgenoten.

30 Arabieren (vooral uit Irak en Syrië)
Onder Arabisch-sprekenden zijn Arabische christenen (veelal van oorsprong katholiek of orthodox) actief die bijbelstudiegroepen, kerkdiensten, conferenties en evangelisatie-activiteiten organiseren. In toenemende mate komen ze ook in contact met Arabische moslims in en buiten asielzoekerscentra. Bid voor wijsheid, nieuwe contacten en vrucht op het werk. Bid ook voor een goede nazorg aan al die mensen die door hen het evangelie mogen horen.  

31 Ex-moslims Asielzoekers die hier als moslim christen zijn geworden moeten soms terug naar hun herkomstland. Dit kan heftige consequenties hebben voor bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan, Irak en Iran. Bid dat God uitzicht geeft in deze moeilijke situatie. Misschien mogen ze blijven, maar misschien moeten ze toch terug en gebruikt God hen om een zegen te zijn voor hun landgenoten.   Bid dat ze een warm thuis zullen vinden in een kerk in Nederland.

32 Vrouwen Bid dat God moslimvrouwen aanraakt en ze op zoek gaan naar Jezus. Veel vrouwen hebben gevoelens van minderwaardigheid. Tijdens vrouwenactiviteiten voor asielzoekers komen ze in contact met Nederlandse christenvrouwen. Bid dat ze hier de liefde van God proeven en ook zelf op weg gaan met Jezus.   Bid voor: de geestelijke en psychologische nood van de vrouwen. Door trauma en het lange wachten en de zorgen voor hun gezin zijn veel vrouwen depressief. Bid dat de vrouwen de weg zullen ontdekken naar Jezus waar ze genezing en herstel zullen vinden. vrouwen in eenzaamheid, het gemis van de familie het steeds moeten verhuizen, geen sociale bezigheden. Bid voor meer trouwe bezoekers. de gevoelens van minderwaardigheid, als vrouw in de cultuur van herkomst en als azielzoeker in de nederlandsemaatschappij. de vrijwilligers, naast de gezelligheid en de gastvrijheid bij de asielzoekers is er is veel doorzettingsvermogen en geduld nodig. De vrijwilligers beginnen vaak heel enthousiast maar moeten door veel complexe situaties en miscommunicatie heen, het vergt veel wijsheid en inzicht. Er zijn veel vrouwen die erg hongerig zijn naar God, ze ontvangen dromen en hebben veel vragen, bid voor de arbeiders! Dank voor: Dank voor al deze mooie vrouwen die naar Nederland zijn gekomen, hoe ze vaak met zo veel toewijding voor hun gezin zorgen, zo trouw zijn in vriendschappen en natuurlijk hun gastvrijheid, daar kunnen we als nederladers wel wat van leren!!

33 Kinderen Christelijke kinderclubs zijn een goed middel om asielzoekerskinderen over het Evangelie te vertellen. Vaak mogen ook moslims van hun ouders naar de club. Bid dat God deze kinderen aanraakt en hen vult met Jezus’ liefde. Bid dat hierdoor ook bij de ouders het Evangelie zal landen.   Bid voor: de kracht van de Heilige Geest waardoor kinderen &vrouwen worden aangeraakt en overtuigd. Gods aanwezigheid tijdens iedere bijeenkomst met vrouwen en kinderen. kracht, liefde en energie voor vrijwilligers om blijmoedig het werk te doen. wijsheid en inzicht bij teleurstelling. eenheid binnen een team.  kinderen die 'vroeger' op een AZC woonde, daar betrokken waren bij een kinderclub en het Evangelie hebben gehoord. Nu 'uit het zicht verdwenen'. de vrijmoedigheid om te getuigen met woorden en/ of daden. nieuwe werkers; dat mensen bereid zijn om uit te gaan.

34 Jongeren Veel jonge asielzoekers zijn (naam)moslim. Ze zitten in een cruciale periode, die vaak de rest van hun leven bepaalt. Bid dat Nederlandse christenen oog krijgen voor deze jongeren. Bid voor verdieping in de contacten tussen de Nederlandse christenen en de moslimjongeren in de asielzoekerscentra.   Dank voor: Alle vrijwilligers die een stukje van hun leven delen met de jongeren van het azc. Openheid houding voor contact van de jongeren op het azc met de Nederlandse christenen. De vele jongeren die op de clubs kwamen en nu na jaren van onzekerheid, status hebben gekregen, waardoor een heel stuk onzekerheid is weggevallen en dat ze nu een toekomst in Nederland mogen opbouwen. Bid voor: Een jongerenwerker in het noorden van het land. Iemand die min. 2 dagen in de week zich wil gaan inzetten om in regio Noord, bij alle azc’s christelijk jongerenwerk op te zetten. Verdieping in de contacten tussen de Nederlandse christenen en vooral de moslimjongeren op de azc’s. Gezegende jongerenkampen in augustus. Dat veel jongeren voor het eerst of opnieuw een ontmoeting zullen hebben met God.

35 Jongerenkampen van Gave
Tijdens de jongerenkampen van Gave komen Nederlandse en asielzoekersjongeren bij elkaar. Bid voor genoeg aanmeldingen, met name het meisjeskamp heeft nog te weinig asielzoekers. Bid dat God de jongeren en leiding aan zal raken Bid dat de deelnemers die Christus nog niet kennen, aangeraakt zullen worden door Zijn liefde

36 Volharding van werkers
Werken onder moslims is niet alleen moeilijk in het bereiken van hen, het wordt pas echt intensief als ze begeleid moeten worden in hun nieuwe leven als discipel van Jezus. Voor werkers onder hen is gebed en trouw erg belangrijk om door te kunnen gaan.

37 Vacatures bij Gave Fondswerver Teamleider toerusters
Jongerenwerk toerusters Kinderwerk toerusters Voorlichters Vrijwilligerscoördinatoren bij ieder asielzoekerscentrum Zie

38 Het bijbelse perspectief
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken stammen, natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!" Openbaring 7:9-10


Download ppt "Vluchtelingen gebedsdag"

Verwante presentaties


Ads door Google