De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen gebedsdag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen gebedsdag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan."— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen gebedsdag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan

2 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch. Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

3 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch. Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

4 Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen op weg naar een nieuw leven. Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen. Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG

5 Photo: People International Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor… OORLOG en GEWELD VERVOLGING HONGER Economische problemen U i t z i c h t l o o s h e i d

6 De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop. Photo: USCR

7 Ongewild Vergeten Kwetsbaar Zonder stem Uitgebuit Onbegrepen

8 Sommigen zijn bang voor hen… Een religieuze bedreiging? Een persoonlijke bedreiging? Een economische bedreiging? Een politieke bedreiging?

9 Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

10

11 Vluchtelingen 15.200.000 Feiten wereldwijd 2008

12 “Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland.” - Euripides, 431 v. Chr.

13 827.000 Asielzoekers Feiten wereldwijd 2008

14 27.000.000 Ontheemden in eigen land (IDP’s) Feiten wereldwijd 2008

15 42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd 42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd 1 per 164 personen op aarde

16 De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld Het is een duidelijk teken dat mensen een verlosser nodig hebben…

17 “Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven.” - Jezus

18 De vluchtelingensnelweg Music: “Oceanus” by Jeff Johnson, from Sweet Burning Light, Sparrow Records, 1999. Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002.

19 Laten we bidden

20 Gebedspunten wereldwijd • •Bid voor de bekering van asielzoekers, dat ze vrede in Christus vinden • •Bid voor landen in oorlog (Afghanistan, Irak, Somalië), dat God met zijn vrede zal komen. • •Bid voor groei van het geloof van ex-moslims. • •Bid dat vluchtelingen vrede in Christus vinden. • •Bid voor volharding van de christenen die contacten hebben met asielzoekers • •Bid voor meer christenen die contact leggen met asielzoekers

21 Situatie Nederland In Nederland wonen asielzoekers uit bijna al de werelddelen. Vaak is er vanuit lokale christenen contact met hen. Gave stimuleert en begeleidt de kerken hierin. Op de volgende dia’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

22 2008 2009 1. 1.Somalië3.8425.890 2. 2.Irak5.0271.990 3. 3.Afghanistan3951.280 4. 4.Iran322500 5. 5.Eritrea236480 6. 6.Georgië 64400 7. 7.Armenië208350 8. 8.China 557300 9. 9.Mongolië?240 10. 10.Overige landen2.7483.480 Totaal13.39914.910 Instroom asielzoekers

23 2008 2009 1. 1.Somalië3.8425.890 2. 2.Irak5.0271.990 3. 3.Afghanistan3951.280 4. 4.Iran322500 5. 5.Eritrea236480 6. 6.Georgië 64400 7. 7.Armenië208350 8. 8.China 557300 9. 9.Mongolië?240 10. 10.Overige landen2.7483.480 Totaal13.39914.910 Herkomstlanden waar christenen vervolgd worden

24 21.800 asielzoekers 55 asielzoekerscentra Asielzoekersopvang in Nederland

25 Gebedsonderwerpen Nederland •Taalgroepen •Afghanen •Iraniërs •Koerden •Somaliërs •Arabieren •Doelgroepen •Vrouwenwerk •Kinderwerk •Jongerenwerk •Jongerenkampen •Vacatures Gave

26 Afghanen Veel Afghanen in Nederland houden het praktisch voor onmogelijk dat een Afghaan christen zou kunnen worden. Toch zijn er enkele tientallen christenen. Voor hen is het moeilijk om openlijk uit te komen voor hun geloof; er is schaamte, angst en wantrouwen. Bid voor moed en geloof.

27 Iraniërs Er is al enige jaren grote openheid onder Iraniërs in Nederland, en zeker honderden van hen zijn christen geworden. Bid dat de blijde boodschap ook doorwerkt in gezonde discipelschap waarbij deze ex-moslims ook een goed geestelijk thuis vinden. Bid ook dat hun getuigenis doorgegeven wordt richting familie in Iran.

28 Koerden Onder de Koerden in Nederland is de laatste jaren een groeiende openheid voor het Evangelie ontstaan. Om kennis te maken met christelijk geloof worden er Koerdische feesten georganiseerd met muziek, preek en een evangeliserende film. Bid dat God de activiteiten onder hen zegent en de Koerden die tot geloof zijn gekomen, helpt om in Hem hun identiteit te vinden.

29 Somaliërs In Nederland wonen ongeveer 20.000 Somaliërs. Een tiental personen onder hen is christen geworden. Bid dat deze ex-moslims zullen groeien in hun geloof en ook meer elkaar zullen opzoeken. Bid dat God hen gebruikt om van Jezus liefde te getuigen onder hun eigen landgenoten.

30 Arabieren (vooral uit Irak en Syrië) Onder Arabisch-sprekenden zijn Arabische christenen (veelal van oorsprong katholiek of orthodox) actief die bijbelstudiegroepen, kerkdiensten, conferenties en evangelisatie-activiteiten organiseren. In toenemende mate komen ze ook in contact met Arabische moslims in en buiten asielzoekerscentra. Bid voor wijsheid, nieuwe contacten en vrucht op het werk. Bid ook voor een goede nazorg aan al die mensen die door hen het evangelie mogen horen.

31 Ex-moslims Asielzoekers die hier als moslim christen zijn geworden moeten soms terug naar hun herkomstland. Dit kan heftige consequenties hebben voor bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan, Irak en Iran. Bid dat God uitzicht geeft in deze moeilijke situatie. Misschien mogen ze blijven, maar misschien moeten ze toch terug en gebruikt God hen om een zegen te zijn voor hun landgenoten. Bid dat ze een warm thuis zullen vinden in een kerk in Nederland.

32 Vrouwen Bid dat God moslimvrouwen aanraakt en ze op zoek gaan naar Jezus. Veel vrouwen hebben gevoelens van minderwaardigheid. Tijdens vrouwenactiviteiten voor asielzoekers komen ze in contact met Nederlandse christenvrouwen. Bid dat ze hier de liefde van God proeven en ook zelf op weg gaan met Jezus.

33 Kinderen Christelijke kinderclubs zijn een goed middel om asielzoekerskinderen over het Evangelie te vertellen. Vaak mogen ook moslims van hun ouders naar de club. Bid dat God deze kinderen aanraakt en hen vult met Jezus’ liefde. Bid dat hierdoor ook bij de ouders het Evangelie zal landen.

34 Jongeren Veel jonge asielzoekers zijn (naam)moslim. Ze zitten in een cruciale periode, die vaak de rest van hun leven bepaalt. Bid dat Nederlandse christenen oog krijgen voor deze jongeren. Bid voor verdieping in de contacten tussen de Nederlandse christenen en de moslimjongeren in de asielzoekerscentra.

35 Jongerenkampen van Gave Tijdens de jongerenkampen van Gave komen Nederlandse en asielzoekersjongeren bij elkaar. Bid voor genoeg aanmeldingen, met name het meisjeskamp heeft nog te weinig asielzoekers. Bid dat God de jongeren en leiding aan zal raken Bid dat de deelnemers die Christus nog niet kennen, aangeraakt zullen worden door Zijn liefde

36 Volharding van werkers Werken onder moslims is niet alleen moeilijk in het bereiken van hen, het wordt pas echt intensief als ze begeleid moeten worden in hun nieuwe leven als discipel van Jezus. Voor werkers onder hen is gebed en trouw erg belangrijk om door te kunnen gaan.

37 Vacatures bij Gave •Fondswerver •Teamleider toerusters •Jongerenwerk toerusters •Kinderwerk toerusters •Voorlichters •Vrijwilligerscoördinatoren bij ieder asielzoekerscentrum Zie www.gave.nl

38 Het bijbelse perspectief Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken stammen, natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!" Openbaring 7:9-10


Download ppt "Vluchtelingen gebedsdag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan."

Verwante presentaties


Ads door Google