De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen gebedszondag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen gebedszondag"— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen gebedszondag
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Vluchtelingen gebedszondag Zondag 21 juni 2009 Deze Powerpoint is door stichting Gave ontwikkeld voor de wereldvluchtelingengebedsdag op zondag 22 juni Deze kan gebruikt worden, om concreet te bidden voor (het werk onder) asielzoekers. U kunt zelf bepalen welke dia’s u hiervoor wilt gebruiken. Bij dia 3-20 hoort een geluidsbestand (track2.mp3). Een uitwerking van de gebedspunten uit deze PowerPoint vindt u op onze site ( in het Word-document “Toelichting gebedspunten” Hier staan ook de losse gebedspunten, zodat u die makkelijk kan uitprinten in het document “Gebedspunten Wereldvluchtelingengebedsdag” Intro overslaan

2 Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.
Klik twee keer op de muis of spatiebalk om te beginnen.

3 De vluchtelingensnelweg
Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te vluchten uit hun eigen land, zijn ze genoodzaakt een route te kiezen voor een nieuw leven. Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen. Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG

4 De vluchtelingensnelweg
Photo: People International Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor… Oorlog en geweld Hopeloosheid honger Vervolging Economische problemen

5 De vluchtelingensnelweg
Photo: USCR De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop.

6 De vluchtelingensnelweg
Ongewild Zonder stem Kwetsbaar De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop. Uitgebuit Onbegrepen Vergeten Photo: USCR

7 De vluchtelingensnelweg
Sommigen zijn BANG voor hen… Een economische bedreiging? Een politieke bedreiging? De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen van eenzaamheid, vrees en wanhoop. Een persoonlijke bedreiging? Een religieuze bedreiging? Photo: USCR

8 De vluchtelingensnelweg
Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

9 De vluchtelingensnelweg
Over welk deel van de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen krijgen overal dezelfde boodschap te horen…

10 De vluchtelingensnelweg
Foto: People International UNHCR Feiten wereldwijd 2006

11 De vluchtelingensnelweg
“Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland.” -Euripides, 431 v. Chr.

12 De vluchtelingensnelweg
Asielzoekers UNHCR Feiten wereldwijd 2006

13 De vluchtelingensnelweg
Bron: Ontheemden (IDP’s) Feiten wereldwijd 2007

14 bijna 37 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd
De vluchtelingensnelweg bijna 37 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd 1 per 180 personen op aarde 6,7 miljard mensen op 12/9/7 =6700/33

15 De vluchtelingensnelweg
De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld Mensen zijn op zoek naar bevrijding en hoop… Het Evangelie roept ons op, niet weg te kijken! .

16 De vluchtelingensnelweg
“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.” - Jezus Mattheüs 11:28

17 De vluchtelingensnelweg
“Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” Lev. 19:34 Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002. Music: “Oceanus” by Jeff Johnson, from Sweet Burning Light, Sparrow Records, 1999.

18 Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Laten we bidden

19 Bid voor vluchtelingen wereldwijd:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor vluchtelingen wereldwijd: Bid voor alle vluchtelingen, dat ze de kracht van het Evangelie mogen ontdekken. Bid voor de mensenrechten in herkomstlanden van asielzoekers (Tjetsjenië, Afghanistan, Irak, Iran, Guinee, Congo DR), dat het Evangelie daar meer gestalte krijgt, waardoor vrede kan komen. Bid voor een betere situatie van vluchtelingen die opgevangen worden in vluchtelingenkampen in buurlanden van landen in oorlog. Bid voor groei in geloof bij moslims die christen zijn geworden, dat ze sterkte ervaren om stand te houden in een moslimcontext.

20 Asielzoekers in België
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Asielzoekers in België In ons land wonen asielzoekers uit bijna alle werelddelen. Plaatselijk hebben christenen contact met asielzoekers. Vooral met asielzoekers die wonen in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van een OCMW. Op de volgende dia’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

21 Asielaanvragen per nationaliteit
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Asielaanvragen per nationaliteit 2008 Russische federatie (+ Tjetsjenië) Irak Afghanistan 879 Guinee 661 Iran 614 Congo DR 579 Servië 572 Kosovo 478 Armenië 461 Kameroen 367 Overige landen Totaal 50 % is afkomstig uit gesloten moslimlanden

22 Waar wonen asielzoekers?
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Waar wonen asielzoekers? Centrale opvangcentra Fedasil Rode Kruis Lokaal Opvang Initiatief (LOI) i.s.m. elk OCMW Overig: Totaal in opvang:

23 Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor: De Belgische overheid, die verantwoordelijk is voor de opvang en asielprocedure Asielzoekers die in onzekerheid wachten of ze mogen blijven in België Vrijwilligers in ons land die met asielzoekers in hun omgeving werken. Gave Veste, nieuwe Vlaamse organisatie die christelijk werk onder vluchtelingen bevordert. Vlaams Bijbelgenootschap, beschikbaar stellen van specifiek Bijbelmateriaal.

24 Bid voor de Belgische overheid:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor de Belgische overheid: Bid dat de Belgische overheid een consequent en billijk asielbeleid ontwikkelt. Bid voor een effectiever onthaal van de nieuw binnengekomen asielzoekers. Bid dat asielzoekers de kans krijgen om een nuttige activiteit te doen tijdens de procedure. Bid dat illegalen een snelle en menswaardige kans krijgen tot regulariseren. Bid om wijsheid bij advocaten en maatschappelijk werkers die hen bijstaan.

25 Bid voor asielzoekers in België:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor asielzoekers in België: Bid voor openheid in Onthaalcentra en LOI’s om pastorale contacten te kunnen leggen met asielzoekers. Bid voor asielzoekers die getraumatiseerd zijn vanwege oorlog en geweld. Bid dat asielzoekers het Evangelie leren kennen en kracht en hoop vinden in Christus. Bid dat asielzoekers een nieuwe geestelijke thuis vinden in onze Vlaamse kerken.

26 Bid voor vrijwilligers in ons land:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor vrijwilligers in ons land: Dank voor de Vlaamse christenen die zich toegewijd inzetten om het Evangelie door te geven aan asielzoekers. Dank voor kerkdiensten en bijbelstudies waar plaats en aandacht is voor asielzoekers. Bid om meer christenen en kerken die vanuit een christelijk engagement zorg dragen voor vluchtelingen en het Evangelie doorgeven.

27 Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor Gave Veste: Dankbaar dat Gave Veste - christelijk werk onder vluchtelingen - van start is gegaan sinds februari 2009. Gave Veste heeft als doel kerken en vluchtelingen samen te brengen om gezamenlijk Christus te volgen. Gave Veste wil christenen en kerken mobiliseren, toerusten en ondersteunen om pastoraal werk onder asielzoekers op te zetten. Bid dat christenen uit alle denominaties vertegen-woordigd zijn in de nieuwe organisatie, Gave Veste.

28 Bid voor Gave Veste (vervolg)
Christelijk werk onder vluchtelingen Bid voor Gave Veste (vervolg) Bid dat Gave Veste goed materiaal en begeleiding kan bieden aan plaatselijke vrijwilligers en kerken. Bid voor voldoende medewerkers en financiële middelen. Bid dat nieuwe christelijke initiatieven onder asielzoekers goed verlopen en een aanmoediging zullen zijn voor andere plaatsen. Bid voor visie, wijsheid, en creativiteit voor kerken in Vlaanderen en Gave Veste om het plaatselijke werk vorm te geven.

29 Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor: Bid dat het Bijbels themajaar ‘de vreemdeling en de Bijbel’ veel christenen mag aanzetten om vanuit de Bijbel na te denken over onze omgang met migranten. Bid dat de Bijbel open mag gaan bij alle bevolkingsgroepen in ons land, om hieruit troost, kracht en inspiratie te putten voor het leven. Bid dat het bijbelboekje ‘on the road’ veel migranten mag aanraken en aanspreken om de Bijbel te lezen.

30 Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor:
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor: Dank dat de Bijbel in hun taal beschikbaar is in ons land. Dank dat we samen met asielzoekers Gods liefde mogen ervaren en doorgeven. Dank dat het bevrijdende woord van Christus voor iedereen is, zonder uitzondering.

31 Het Bijbels perspectief
Gave Veste Christelijk werk onder vluchtelingen Het Bijbels perspectief Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ Openbaring 7:9-10


Download ppt "Vluchtelingen gebedszondag"

Verwante presentaties


Ads door Google