De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen

2 WZW: een concept Concept  Advanced Access
Vanaf 1996 ontwikkeld in de VS door dr. Mark Murray. Sinds 2002 in Nederland Een set principes  een zienswijze  vertalen naar eigen situatie Integrale benadering: zorginhoud & logistiek & organisatie

3 “Elk systeem is precies goed ontworpen voor het resultaat dat ermee bereikt wordt.”
Paul Betalden

4 “Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee het probleem is ontstaan” Albert Einstein

5 Mogelijkheden Optimaliseren organisatie polikliniek
Minimaliseren toegangs- en doorlooptijden Inzicht in vraag en aanbod, fluctuaties en hierop inspelen Optimaal gebruik maken van beschikbare capaciteit

6 Doelen Toegangs- en doorlooptijd reduceren tot minimum
Grip op ‘spel’ van vraag en aanbod Organisatie van zorg op orde Meer waardering door patiënt Meer waardering door medewerkers Eigen extra doelen

7 logistieke principes Stabiele wachttijd = geen capaciteitstekort (tenzij…) Doe het werk van vandaag vandaag (uitstel is meer werk) Minimaliseer aantal wachtrijen Optimaliseer het aantal consulten per cliënt Optimaliseer het aantal cliënten per hulpverlener Anticipeer op fluctuaties in vraag en aanbod Plan enige buffercapaciteit

8 1. Stabiele wachtlijst = geen capaciteitstekort
25 25 1. Stabiele wachtlijst = geen capaciteitstekort

9 2. Uitstel = meerwerk 16 Urgentie Vraag / dag Productie / dag 1 dag 5%
1 week 15% 2 weken 20% 3 weken 50% 4 weken 10% 16

10 Doe het werk van vandaag, vandaag Doe het werk van deze week, deze week

11 3. Reduceer het aantal wachtrijen
Type afspraak Specialist NP CP Tel. etc AAA BBB CCC Etc. 16 wachtrijen

12 afsprakensysteem veel typen plaatsen onoverzichtelijk niet flexibel
alle afspraken via uitzondering

13 4. Optimaliseer het aantal consulten per cliënt
Kritisch evalueren van de onderzoeksfase Kritisch evalueren van de behandelfase Cliënten alleen terug laten komen bij klachten in plaats van routinematig Invoeren of telefoonconsulten Interval verlengen voor consulten bij chronische aandoeningen

14 5. Optimaliseer het aantal cliënten per hulpverlener
taakverschuiving emmenthaler screeninggaten in het spreekuur vullen meer telefonische consulten / / groepsconsulten verminder verstoringen tijdens de spreekuren Verminderen van de no shows

15 6. Fluctuaties in vraag en aanbod
De mate van fluctuatie in vraag en aanbod De mate waarin op fluctuatie in vraag geanticipeerd kan worden De mate waarin op fluctuatie gereageerd kan worden

16 Aanbod Minimaliseer aantal consulttype, aantal type spreekuren
5 minuten blokjes Planning van capaciteit 6 weken agenda heilig Maximeer aantal afzegbare spreekuren Goed verspreiden over de week Anticipeer op verwachte toename vraag Reguliere controles rustige periode

17 7. 100% bezetting kan niet zonder lange wachtlijsten

18 Andere manier van denken
“Om vandaag te beschermen, duwen we werk door naar morgen” Naar: “Om morgen te beschermen, trekken we het werk naar vandaag”

19 Voorbeelden van indicatoren
Toegangstijd (3e beschikbare plek) en doorlooptijd Aantal bezoeken dat nodig is voor de diagnose Aantal bezoeken dat nodig is voor de behandeling Uitloop spreekuren No shows Productie Ziekteverzuim

20 Waar gaan we naar kijken
Vraag Aanbod Planning (‘matchen’ Vraag en Aanbod) Processen / logistiek Zorgvormen en organisatie Altijd geredeneerd vanuit de zorg

21 Succesfactoren Kritisch durven kijken naar eigen proces Motivatie
Kortcyclisch verbeteren Verbeteringen die voor het grijpen liggen Combinatie van verschillende interventies Team samenstelling: multidisciplinair Commitment RvB

22 Meest krachtige interventies
Reduceren aantal bezoeken per cliënt Patiëntgestuurde zorg Taakherschikking Spreekuurrooster + planning One-stop-shop diagnostiek

23 Resultaten toegangstijd

24 Nog meer resultaten Samenwerking verbeterd: Betere teamgeest
Maatschap op een lijn Met andere afdelingen over zorg praten Minder fouten Plezier in het werk Ziekteverzuim omlaag Grip op je eigen praktijk

25 Hoofdfasen project Concept doorgronden + doelen bepalen
Meten Vraag en Aanbod Interventies: andere werkvormen en zorgvormen introduceren Wachtlijst wegwerken Rust creëren op de poli Werken zonder wachtlijst

26 Wat kan het doorbraakteam bieden?
Projectcoördinatie i.s.m. divisiemanagers Inhoudelijke expertise Organisatie werkconferenties en intervisiebijeenkomsten Projectmatige aanpak (doorbraakmethode) Schriftelijk documentatiemateriaal Meetinstrumenten (digitaal) Inhoudelijke feedback

27 Meten Nulmeting: Toegangstijd (3e beschikbare plek) en doorlooptijd
Aantal bezoeken dat nodig is voor de diagnose Aantal bezoeken dat nodig is voor de behandeling

28 Meten Afhankelijk van de (sub)doelstelling meten van:
Vraag naar zorg (NP - CP) Aanbod van zorg (NP - CP) Verloop spreekuren: werkelijke tijdsduur poli uitloop spreekuren aantal afgezegde spreekuren < 6 weken van tevoren


Download ppt "Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google