De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen

2 WZW: een concept Concept  Advanced Access Vanaf 1996 ontwikkeld in de VS door dr. Mark Murray. Sinds 2002 in Nederland Een set principes  een zienswijze  vertalen naar eigen situatie Integrale benadering: zorginhoud & logistiek & organisatie

3 “Elk systeem is precies goed ontworpen voor het resultaat dat ermee bereikt wordt.” Paul Betalden

4 “ Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee het probleem is ontstaan” Albert Einstein

5 Mogelijkheden Optimaliseren organisatie polikliniek Minimaliseren toegangs- en doorlooptijden Inzicht in vraag en aanbod, fluctuaties en hierop inspelen Optimaal gebruik maken van beschikbare capaciteit

6 Doelen Toegangs- en doorlooptijd reduceren tot minimum Grip op ‘spel’ van vraag en aanbod Organisatie van zorg op orde Meer waardering door patiënt Meer waardering door medewerkers Eigen extra doelen

7 logistieke principes 1. Stabiele wachttijd = geen capaciteitstekort (tenzij…) 2. Doe het werk van vandaag vandaag (uitstel is meer werk) 3. Minimaliseer aantal wachtrijen 4. Optimaliseer het aantal consulten per cliënt 5. Optimaliseer het aantal cliënten per hulpverlener 6. Anticipeer op fluctuaties in vraag en aanbod 7. Plan enige buffercapaciteit

8 1. Stabiele wachtlijst = geen capaciteitstekort 25

9 2. Uitstel = meerwerk UrgentieVraag / dagProductie / dag 1 dag5% 1 week15% 2 weken20% 3 weken50% 4 weken10% 16

10 Doe het werk van vandaag, vandaag Doe het werk van deze week, deze week

11 3. Reduceer het aantal wachtrijen Type afspraak Specialist NPCPTel.etc AAA BBB CCC Etc. 16 wachtrijen

12 afsprakensysteem veel typen plaatsen onoverzichtelijk niet flexibel alle afspraken via uitzondering

13 4. Optimaliseer het aantal consulten per cliënt Kritisch evalueren van de onderzoeksfase Kritisch evalueren van de behandelfase Cliënten alleen terug laten komen bij klachten in plaats van routinematig Invoeren e-mail of telefoonconsulten Interval verlengen voor consulten bij chronische aandoeningen

14 5. Optimaliseer het aantal cliënten per hulpverlener  taakverschuiving  emmenthaler screening  gaten in het spreekuur vullen  meer telefonische consulten / e-mail / groepsconsulten  verminder verstoringen tijdens de spreekuren  Verminderen van de no shows

15 6. Fluctuaties in vraag en aanbod De mate van fluctuatie in vraag en aanbod De mate waarin op fluctuatie in vraag geanticipeerd kan worden De mate waarin op fluctuatie gereageerd kan worden

16 Aanbod Spreekuren: -Minimaliseer aantal consulttype, aantal type spreekuren -5 minuten blokjes Planning van capaciteit -6 weken agenda heilig -Maximeer aantal afzegbare spreekuren -Goed verspreiden over de week -Anticipeer op verwachte toename vraag -Reguliere controles rustige periode

17 7. 100% bezetting kan niet zonder lange wachtlijsten 100%

18 Andere manier van denken Van: “Om vandaag te beschermen, duwen we werk door naar morgen” Naar: “Om morgen te beschermen, trekken we het werk naar vandaag”

19 Voorbeelden van indicatoren Toegangstijd (3e beschikbare plek) en doorlooptijd Aantal bezoeken dat nodig is voor de diagnose Aantal bezoeken dat nodig is voor de behandeling Uitloop spreekuren No shows Productie Ziekteverzuim

20 Waar gaan we naar kijken Vraag Aanbod Planning (‘matchen’ Vraag en Aanbod) Processen / logistiek Zorgvormen en organisatie Altijd geredeneerd vanuit de zorg

21 Succesfactoren Kritisch durven kijken naar eigen proces Motivatie -Kortcyclisch verbeteren -Verbeteringen die voor het grijpen liggen Combinatie van verschillende interventies Team samenstelling: multidisciplinair Commitment RvB

22 Meest krachtige interventies Reduceren aantal bezoeken per cliënt Patiëntgestuurde zorg Taakherschikking Spreekuurrooster + planning One-stop-shop diagnostiek

23 Resultaten toegangstijd

24 Nog meer resultaten Samenwerking verbeterd: -Betere teamgeest -Maatschap op een lijn -Met andere afdelingen over zorg praten Minder fouten Plezier in het werk Ziekteverzuim omlaag Grip op je eigen praktijk

25 Hoofdfasen project Concept doorgronden + doelen bepalen Meten Vraag en Aanbod Interventies: andere werkvormen en zorgvormen introduceren Wachtlijst wegwerken Rust creëren op de poli Werken zonder wachtlijst

26 Wat kan het doorbraakteam bieden? Projectcoördinatie i.s.m. divisiemanagers Inhoudelijke expertise Organisatie werkconferenties en intervisiebijeenkomsten Projectmatige aanpak (doorbraakmethode) Schriftelijk documentatiemateriaal Meetinstrumenten (digitaal) Inhoudelijke feedback

27 Meten Nulmeting: Toegangstijd (3e beschikbare plek) en doorlooptijd Aantal bezoeken dat nodig is voor de diagnose Aantal bezoeken dat nodig is voor de behandeling

28 Meten Afhankelijk van de (sub)doelstelling meten van: Vraag naar zorg (NP - CP) Aanbod van zorg (NP - CP) Verloop spreekuren: -werkelijke tijdsduur poli -uitloop spreekuren -aantal afgezegde spreekuren < 6 weken van tevoren


Download ppt "Logistieke principes 14 maart 2008 Ingrid Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google