De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz
Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz Flip Dronkers Ingrid Janssen 5 februari ‘09 Symboliek toelichten?

2 Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode
Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode De nulmeting De ingevoerde veranderingen De resultaten Beschouwing

3 Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode
Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode De nulmeting De ingevoerde veranderingen De resultaten Beschouwing Karel om de aanleiding en aanloop vragen (2 zinnen)

4 Versnelling in de jeugd-ggz
Versnelling in de jeugd-ggz Verkorten toegangs- en doorlooptijden 9 instellingen, 14 teams Poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie Start in maart 2008

5 Doorbraak: de principes
Doorbraak: de principes Slecht de kloof tussen kennis en praktijk Pak urgente zaken aan Formuleer doorbrekende doelstellingen Geef professionals ruimte én verantwoordelijkheid Grootse doelen, kleine stapjes

6

7 Verbetermodel (Nolan)
Verbetermodel (Nolan) 1. Wat willen we bereiken? (Doel) 2. Hoe weten we dat een verandering een verbetering is? (Meten) 3. Welke veranderingen kunnen we invoeren, die resulteren in een verbetering? (Verbetering) act plan study do

8 Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode
Inhoud Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ De doorbraakmethode De nulmeting De ingevoerde veranderingen De resultaten Beschouwing

9 Aantal contactmomenten onderzoek Aantal contactmomenten behandeling
De nulmeting Datum aanmelding Start onderzoek Einde onderzoek Start behandeling Einde behandeling Aantal contactmomenten onderzoek Aantal contactmomenten behandeling Project opgesplitst in deel stappen, onderscheid tussen toegangstijden tot en wachttijden …..

10 Toegangstijd 10

11 Doorlooptijden 11

12 6 knoppen Terugdringen administratieve lasten
6 knoppen Terugdringen administratieve lasten Standaardisatie van onderzoekstrajecten Doelgerichte en planmatige behandeltrajecten Verbeteren van logistieke processen Toepassen terugvalpreventie Optimalisatie caseload en caseloadbeheer

13

14 Knop 1: Terugdringen administratieve lasten
Knop 1: Terugdringen administratieve lasten Het verbeteren van de behandelplan- en evaluatieformulieren. Deze formulieren zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en worden als werkdrukverhogend ervaren. Intakeverslag dat met kleine aanpassingen ook bruikbaar is als huisartsenbrief en behandelplan. Intakeformat dat aansluit op rapportage bjz. Vereenvoudigen administratieve handelingen (van 6 naar 2). Zoveel mogelijk uitbesteden aan het secretariaat. Secretariaat plant, volgens schema, intakes, anamneses, onderzoeken in de agenda's en verstuurt bijbehorende uitnodigingen. Afsprakenbureau.

15 Knop 2: Standaardisatie van onderzoekstrajecten
Knop 2: Standaardisatie van onderzoekstrajecten Voorstel en acceptatie ADHD poli. Verkort gestandaardiseerd diagnostiek traject: diagnostiek binnen 1 week. Intakeprocedure binnen 6 weken. Standaardisatie van de intake en het onderzoek voor kinderen met een vermoeden van ASS.

16 Knop 3: Doelgerichte en planmatige behandeltrajecten
Knop 3: Doelgerichte en planmatige behandeltrajecten Stepped care aanpak. Alle zorgprogramma’s stepped care ingericht. Starten oudergroepen ADHD en PDD (psycho-educatie). Invoering van meer evidence based programma’s. Basisgroeptraining (korter behandeltraject). Thuiszorg op maat. Basisbehandeling voor 'alle' jongeren LVG (basale vaardigheden). Verkorte training: SOVA verkort.

17 Knop 4: Verbeteren van logistieke processen
Knop 4: Verbeteren van logistieke processen Verbeteren van ADHD-routing. Bijv. formulieren, brieven formats, et cetera. Vergaderstructuur voor de behandelbespreking zodanig veranderen dat er meer efficiënt vergaderd wordt, er minder leestijd nodig is. Duur diagnostiekstaf terugbrengen naar 1 uur per staf, 2x per week. Samenstelling beperken tot bij het onderzoek betrokken onderzoekers, waarbij op initiatief van intaker of psychiater extra disciplines kunnen worden uitgenodigd. Alle behandelaren doen intakes. Laat specialisten specialistisch werk doen: , alle behandelaren doen diagnostisch onderzoek (niet alleen psychiaters).

18 Knop 4: Verbeteren van logistieke processen
Knop 4: Verbeteren van logistieke processen Geen slots meer voor spoedintakes: spoed plannen bij degene die tijd heeft In de basisbehandeling ook procesdiagnostiek doen Flexibele instroom door de organisatie van een open groep Flexibele doorstroom, in de zin dat een kind uit de behandeling kan 'stromen' op ieder moment (geen vaste eindtijd) Behandeling starten 1 week na de kennismaking (lukt voor ouderbegeleiding en medicatie)

19 Knop 5: Toepassen terugvalpreventie
Knop 5: Toepassen terugvalpreventie

20 Knop 6: Optimalisatie caseload en caseloadbeheer
Knop 6: Optimalisatie caseload en caseloadbeheer Criteria aangescherpt/aangepast zodat de cliënt op de juiste plaats wordt onderzocht en behandeld. Dit in samenwerking met BJZ en collega's van andere locaties. Wachtlijstbeheer ingesteld. Planbord (patiëntenvolgsysteem). Ervaren hulpverleners aan de voordeur. Sociaal psychiatrische zorg inbedden in keten. Matching van cliënt aan hulpverlener (affiniteiten). Het proces naar afsluiten van dossiers verbeteren waardoor de 'achterdeur' verder wordt geopend en de doorstroming verbetert.

21 Aanmelding tot start onderzoek: nulmeting
Aanmelding tot start onderzoek: nulmeting 21

22 Aanmelding tot start onderzoek: nameting
Aanmelding tot start onderzoek: nameting 22

23 Start onderzoek tot einde onderzoek: nulmeting
Start onderzoek tot einde onderzoek: nulmeting 23

24 Start onderzoek tot einde onderzoek: nameting
Start onderzoek tot einde onderzoek: nameting 24

25 Einde onderzoek tot start behandeling: nulmeting
Einde onderzoek tot start behandeling: nulmeting Laat zien dat het mogelijk is! 25

26 Einde onderzoek tot start behandeling: nameting
Einde onderzoek tot start behandeling: nameting Laat zien dat het mogelijk is! 26

27 Neveneffecten Stilstaan bij en aanpassing van het primaire proces.
Neveneffecten Stilstaan bij en aanpassing van het primaire proces. Loslaten andere vormen, creatief durven omgaan met nieuwe vormen. Verhoogd logistiek en economisch bewustzijn bij de behandelaars. Minder no-shows. Werkprocessen zijn ge-update. ; Hoe nu verder??

28 Neveneffecten Betere dossiervorming. Werken met doelrealisatie.
Neveneffecten Betere dossiervorming. Werken met doelrealisatie. Vraaggericht vergaderen ingevoerd. De ontdekking dat sneller kan zonder verlies aan kwaliteit. Katalyserende werking naar andere processen. ; Hoe nu verder??


Download ppt "Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz"

Verwante presentaties


Ads door Google