De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz Flip Dronkers Ingrid Janssen 5 februari ‘09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz Flip Dronkers Ingrid Janssen 5 februari ‘09."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz Flip Dronkers Ingrid Janssen 5 februari ‘09

2 Inhoud • Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ • De doorbraakmethode • De nulmeting • De ingevoerde veranderingen • De resultaten • Beschouwing

3 Inhoud • Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ • De doorbraakmethode • De nulmeting • De ingevoerde veranderingen • De resultaten • Beschouwing

4 Versnelling in de jeugd-ggz • Verkorten toegangs- en doorlooptijden • 9 instellingen, 14 teams • Poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie • Start in maart 2008

5 Doorbraak: de principes 1. Slecht de kloof tussen kennis en praktijk 2. Pak urgente zaken aan 3. Formuleer doorbrekende doelstellingen 4. Geef professionals ruimte én verantwoordelijkheid 5. Grootse doelen, kleine stapjes

6

7 plan dostudy act 2. Hoe weten we dat een verandering een verbetering is? (Meten) 3. Welke veranderingen kunnen we invoeren, die resulteren in een verbetering? (Verbetering) 1. Wat willen we bereiken? (Doel) Verbetermodel (Nolan) -

8 Inhoud • Het project ´versnelling in de jeugd-ggz´ • De doorbraakmethode • De nulmeting • De ingevoerde veranderingen • De resultaten • Beschouwing

9 De nulmeting • Datum aanmelding • Start onderzoek • Einde onderzoek • Start behandeling • Einde behandeling • Aantal contactmomenten onderzoek • Aantal contactmomenten behandeling

10 Toegangstijd

11 Doorlooptijden

12 6 knoppen 1. Terugdringen administratieve lasten 2. Standaardisatie van onderzoekstrajecten 3. Doelgerichte en planmatige behandeltrajecten 4. Verbeteren van logistieke processen 5. Toepassen terugvalpreventie 6. Optimalisatie caseload en caseloadbeheer

13

14 Knop 1: Terugdringen administratieve lasten • Het verbeteren van de behandelplan- en evaluatieformulieren. Deze formulieren zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en worden als werkdrukverhogend ervaren. • Intakeverslag dat met kleine aanpassingen ook bruikbaar is als huisartsenbrief en behandelplan. • Intakeformat dat aansluit op rapportage bjz. • Vereenvoudigen administratieve handelingen (van 6 naar 2). • Zoveel mogelijk uitbesteden aan het secretariaat. Secretariaat plant, volgens schema, intakes, anamneses, onderzoeken in de agenda's en verstuurt bijbehorende uitnodigingen. • Afsprakenbureau.

15 Knop 2: Standaardisatie van onderzoekstrajecten • Voorstel en acceptatie ADHD poli. • Verkort gestandaardiseerd diagnostiek traject: diagnostiek binnen 1 week. • Intakeprocedure binnen 6 weken. • Standaardisatie van de intake en het onderzoek voor kinderen met een vermoeden van ASS.

16 Knop 3: Doelgerichte en planmatige behandeltrajecten • Stepped care aanpak. • Alle zorgprogramma’s stepped care ingericht. • Starten oudergroepen ADHD en PDD (psycho-educatie). • Invoering van meer evidence based programma’s. • Basisgroeptraining (korter behandeltraject). • Thuiszorg op maat. • Basisbehandeling voor 'alle' jongeren LVG (basale vaardigheden). • Verkorte training: SOVA verkort.

17 Knop 4: Verbeteren van logistieke processen • Verbeteren van ADHD-routing. Bijv. formulieren, brieven formats, et cetera. • Vergaderstructuur voor de behandelbespreking zodanig veranderen dat er meer efficiënt vergaderd wordt, er minder leestijd nodig is. • Duur diagnostiekstaf terugbrengen naar 1 uur per staf, 2x per week. Samenstelling beperken tot bij het onderzoek betrokken onderzoekers, waarbij op initiatief van intaker of psychiater extra disciplines kunnen worden uitgenodigd. • Alle behandelaren doen intakes. • Laat specialisten specialistisch werk doen:, alle behandelaren doen diagnostisch onderzoek (niet alleen psychiaters).

18 Knop 4: Verbeteren van logistieke processen • Geen slots meer voor spoedintakes: spoed plannen bij degene die tijd heeft • In de basisbehandeling ook procesdiagnostiek doen • Flexibele instroom door de organisatie van een open groep • Flexibele doorstroom, in de zin dat een kind uit de behandeling kan 'stromen' op ieder moment (geen vaste eindtijd) • Behandeling starten 1 week na de kennismaking (lukt voor ouderbegeleiding en medicatie)

19 Knop 5: Toepassen terugvalpreventie

20 Knop 6: Optimalisatie caseload en caseloadbeheer • Criteria aangescherpt/aangepast zodat de cliënt op de juiste plaats wordt onderzocht en behandeld. Dit in samenwerking met BJZ en collega's van andere locaties. • Wachtlijstbeheer ingesteld. • Planbord (patiëntenvolgsysteem). • Ervaren hulpverleners aan de voordeur. • Sociaal psychiatrische zorg inbedden in keten. • Matching van cliënt aan hulpverlener (affiniteiten). • Het proces naar afsluiten van dossiers verbeteren waardoor de 'achterdeur' verder wordt geopend en de doorstroming verbetert.

21 Aanmelding tot start onderzoek: nulmeting

22 Aanmelding tot start onderzoek: nameting

23 Start onderzoek tot einde onderzoek: nulmeting

24 Start onderzoek tot einde onderzoek: nameting

25 Einde onderzoek tot start behandeling: nulmeting

26 Einde onderzoek tot start behandeling: nameting

27 Neveneffecten • Stilstaan bij en aanpassing van het primaire proces. • Loslaten andere vormen, creatief durven omgaan met nieuwe vormen. • Verhoogd logistiek en economisch bewustzijn bij de behandelaars. • Minder no-shows. • Werkprocessen zijn ge-update.

28 Neveneffecten • Betere dossiervorming. • Werken met doelrealisatie. • Vraaggericht vergaderen ingevoerd. • De ontdekking dat sneller kan zonder verlies aan kwaliteit. • Katalyserende werking naar andere processen.


Download ppt "Presentatie van de resultaten Versnelling in de jeugd-ggz Flip Dronkers Ingrid Janssen 5 februari ‘09."

Verwante presentaties


Ads door Google