De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie beleidsplanning 25 april 2008 Toon Vrelust.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie beleidsplanning 25 april 2008 Toon Vrelust."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie beleidsplanning 25 april 2008 Toon Vrelust

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Programma 1.Inleiding en kennismaking 2.Waarom beleidsplanning? 3.Wat is beleidsplanning? 4.Model (bijgewerkt) 5.Beleidsplan als instrument

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Kennismaking Naam Organisatie Functie binnen de organisatie Ervaring met beleidsplanning? Waarom ben je hier? Waarom is beleidsplanning voor u belangrijk?

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 2. Waarom beleidsplanning? Inhoudelijke redenen: –gestructureerd richtsnoer voor beleidsbeslissingen –Coherentie –Pro-actief i.p.v. reactief Correcte beeldvorming –expliciet –duidelijkheid Financiële redenen: efficiëntie Draagvlak: mensen betrekken, werkgroep! Subsidiecontext (“art 17”) Kwaliteitszorg

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 3. Wat is beleidsplanning? Essentie: “Een afbakening van wat men wil bereiken in een beleidsperiode” Basis: –de missie: waar staat mijn organisatie voor? –De realiteit van de organisatie: wat kunnen we goed en wat niet goed? Wat zijn onze mogelijkheden (financieel, personeel …)? –De context: wat zijn uitdagingen? Wat zijn bedreigingen? Inhoud: –doelstellingen: waar gaan we voor/ wat willen we in de komende beleidsperiode bereiken? –Hoe gaan we dat aanpakken?

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: rollend 2-jarenprogramma Inhoudstafel 1.Inleiding 2.Missie en visie 3.Analyse 1.Interne analyse: sterktes en zwaktes 2.Externe analyse: kansen en bedreigingen 4.Doelstellingen en uitwerking strategische doelen  operationele doelen  activiteiten 5.Interne organisatie

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: analyse SWOT –Analyse interne werking: sterktes en zwaktes –Analyse context: kansen en bedreigingen –Methode: Brainstorm Bevraging Eventueel per subthema Zelfscan (werkboek kwaliteitszorg) Algemeen –Verlies je niet in analyses –Stakeholders betrekken!

8 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: analyse synthese en opties KansenBedreigingen Sterkte s InvesterenVerdedigen Zwakte s BeslissenSchadebeheersin g

9 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: analyse Voorbeeld: FoE

10 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: doelstellingen Doel: vertaalslag van missie tot actie –Strategisch doel 5 à 10 Op middellange termijn (+/- 5 jaar) –Operationeel doel Ter verwezenlijking van een SD Op korte termijn –Activiteit

11 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: doelstellingen Structuur: –Strategisch Doel 1 Operationeel Doel 1.1 –Activiteit 1 –Activiteit 2 Operationeel Doel 1.2 … –Strategisch Doel 2 –… Voorbeeld: JNM

12 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: doelstellingen: SMART De activiteiten zelf zo concreet, evalueerbaar of ‘SMART’ mogelijk omschrijven ? Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk, ambitieus of acceptabel Realiseerbaar, relevant of haalbaar Tijdsgebonden Hoe ‘smarter’ omschreven hoe makkelijker het evalueren en het ‘rollen’ nadien kan gebeuren. Zie werkblad

13 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: activiteiten Naam activiteit : Provinciale Minaraad Omschrijving : De Antwerpes Milieukoepel heeft 5 van de 10 stemgerechtigde vertegenwoordigers vanuit haar lidverenigingen afgevaardigd in de provinciale Minaraad. AMK ondersteunt haar vertegenwoordigers door informatie op te zoeken en te verwerken, standpunten te verzamelen en op elkaar af te stemmen, zodat er in de raad een éénduidig en gedragen standpunt voor de Antwerpse natuur- en milieuverenigingen kan verdedigd worden. Jaarlijks organiseert de provinciale Minaraad ook een informatieve vergadering. In 2009 handelt deze over de havenuitbreiding. Type activiteit: beleidsadvisering Type financiering: eigen middelen Verantwoordelijken/betrokkenen: Tom Vets, Angel Peters, Inge Jacobs, Jos Janssens; Plaatsvervangers : Kim Vogels, Louis Vermeire, Emanuel Pauwels Timing : 6 maal per jaar : 20 februari, 27 maart, 23 mei, 4 september, 18 september, 18 december 2006 ; Info – en debatavond over havenuitbreiding : 11 mei 5

14 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Handig voor de vereniging is ook het type activiteit te vermelden: sociale of juridische actie beleidsbeïnvloeding via lobbying en campagne beleidsadvisering publieks- doelgroepgerichte campagne manifestatie uitgeven van publicaties ondersteunen van aangesloten verenigingen ondersteunen van lokale groepen en afdelingen educatie en vorming verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van documentatie beheer en onderhoud van natuurgebieden beheer en onderhoud van landschappen opvang dieren – vogels natuurstudie

15 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Ook het vermelden van het type financiering is nuttig: –Eigen middelen –Subsidies houdende erkenning en subsidiering natuur- en milieuverenigingen –Subsidies leefmilieu of duurzame ontwikkeling federaal –Subsidies van lokale besturen (provincie/of gemeente) –Overheidsopdrachten –Contractuele overeenkomsten met derden –Sponsoring –Zitpenningen –Projectsubsidies

16 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Model: rollend 2-jarenprogramma Jaarlijkse opmaak 2-jarenprogramma Cyclus: –Plannen voor komende 2 jaar Vb. plan ’09-’10 indienen vóór 1 november 2008 –Na 1 jaar: evalueren, updaten en bijsturen Vb. evaluatie in augustus 2009 –Weer plannen voor komende twee jaar Vb. plan ’10-’11 indienen vóór 1 november 2009 Belangrijk: cf KZ-logica Bij Analyse

17 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 5. een beleidsplan is een instrument, geen bijbel Leer er mee werken –Toetssteen: evalueer je activiteiten regelmatig en stuur bij indien nodig –Richtsnoer: neem beslissingen in de lijn van het plan Is géén statisch gegeven, eerder een manier van werken, die je als organisatie langzaam maar zeker moet leren

18 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen … en nu … aan de slag Feedbackservice begeleiding


Download ppt "Introductie beleidsplanning 25 april 2008 Toon Vrelust."

Verwante presentaties


Ads door Google