De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 september 2011 NGF Duurzaam!Golf Resultaten brainstorm mid 2011 Golfbaan de Rottebergen/Golfclub De Hooge Bergsche.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 september 2011 NGF Duurzaam!Golf Resultaten brainstorm mid 2011 Golfbaan de Rottebergen/Golfclub De Hooge Bergsche."— Transcript van de presentatie:

1 10 september 2011 NGF Duurzaam!Golf Resultaten brainstorm mid 2011 Golfbaan de Rottebergen/Golfclub De Hooge Bergsche

2 NGF Duurzaam!Golf Resultaten brainstorm mid 2011 Ted van Keulen, Joris Slooten, Inge Boomsma, Alfred Touber, Monique Madsen, Marieke van Rhijn Versie 8 sept 2011 Van Lanschot Bankiers - Deloitte

3 Duurzaam, wat verstaan we eronder? Het gaat om de manier van denken (en handelen): “evenwichtsrelatie op lange termijn tussen de activiteiten van de mens en zijn (fysieke) omgeving” Evenwicht tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. Hoe vullen we dit in binnen de NGF? People: “de golfer”, sociaal, openheid naar samenleving, topsport Profit: kosten, efficiency/ effectiviteit, lange termijn houdbaarheid/ rendement van alle activiteiten, samenhang tussen aanleg en onderhoud van banen en golfspel Planet: Committed to Green als kapstok: grijs en groen milieu Van Lanschot Bankiers - Deloitte

4 NGF beleidsplan : Duurzaam!Golf / Committed to Green Edese Golf Club

5 NGF beleidsplan: Duurzaam!Golf / Committed to Green Doelstelling 4: Verbetering van de duurzaamheid en de kwaliteit van golfterreinen en de golfsport Natuur/ duurzaamheid dichter bij de golfer brengen Beoogd resultaat: 50% van de golfclubs-met-baan neemt deel aan Committed to Green: ca 75 banen in 2015 (aug 2011: 26 banen) NGF integreert duurzaam denken aantoonbaar in alle beleidsterreinen maar zonder daar altijd die sticker op te plakken Van Lanschot Bankiers - Deloitte

6 Duurzaam!Golf/Committed to Green: om verder uit te werken 1. Verankeren in bredere NGF-beleid 2. GEO/ Committed to Green programma: GEO certificering netwerken NGF en banen onderling thema’s, bv water 3. Samenwerking met derden (oa NVG, ANWB, GEO) 4. Communicatie plan intern en extern Rolverdeling: ambitie en verantwoordelijkheid ligt bij de banen. De NGF maakt bewust, stimuleert, faciliteert en verbindt. Van Lanschot Bankiers - Deloitte

7 Duurzaam!Golf / Committed to Green programma Koninklijke Haagsche Golf & Country Club

8 GEO / Committed to Green programma Doelstelling: 75 banen in 2015 CtG certificaat (als kapstok, niet als doel) 3 Categorieën: gedifferentieerde aanpak 1.Met certificaat (26 in aug 2011): verankering, connectie met beheerplan, verdieping, ambitie, thema’s?, her-audit na 3 jaar, draagvlak bij spelers 2.Op weg naar certificaat (12 in aug 2011): begeleiding en ondersteuning tot certificering, vertaalmodule GEO, vieren van certificaat met de club/baan, draagvlak bij spelers 3.(Nog) niet actief bezig met CtG; interesse wekken, champions zoeken, aanbodgestuurd  vraaggestuurd, financiële aantrekkelijkheid, welke obstakels, draagvlak bij spelers Internationale kader van GEO, maar ook eigen koers ontwikkelen voor specifieke eigen situatie Van Lanschot Bankiers - Deloitte

9

10 CtG netwerk NGF en banen Activeren contacten NGF met besturen/banen/CtG Opzetten en ondersteunen (informeel) CtG netwerk Onderlinge netwerken van banen (duinen, bos, heide, polder, etc.), met externen (bv natuurver-en, wtsch instituten) Andere partijen Van Lanschot Bankiers - Deloitte

11 Duurzaam!Golf / Committed to Green thema’s Golfcentrum/Golfvereniging de Batouwe

12 Aanpak thema water Waarom thema water in 2011/2012 Doel: duurzaam gebruik van water op alle golfbanen Proces: vraaggestuurd Doelstellingen per baan mbt water Rol NGF: * bewustwording * GEO/CtG kader * kennis, contacten en ondersteuning * communicatie Van Lanschot Bankiers - Deloitte

13 Duurzaam!Golf / Committed to Green communicatie en samenwerking Kennemer Golf & Country Club

14 Communicatie-plan: intern en extern Communicatie door de praktijk: “wat je doet” Communicatieplan te ontwikkelen samen met Mari Trini Hermoso Communicatie – ideeën: Website, bladen voor grote publiek en de golfer Clubs en banen, netwerken Koppelen aan wedstrijden Bijeenkomsten Thema’s Van Lanschot Bankiers - Deloitte

15 Samenwerking met anderen Samenwerking steeds in kader van specifieke inhoud NVG: commissie onderhoud: Duurzaam!Golf werkt vanuit doelstellingen en prio’s NGF Vinden van goede focus en modus voor samenwerken NGF/NVG CtG thema’s opnemen in onderhouds manuals (via NVG?) Bijdrage NGF aan duurzaam onderhoud Opleiding: Ter beschikking stellen expertise of leerstoel oid Financiële bijdrage aan cursisten??? ANWB: Hoe betrekken bij CtG GEO: Business plan Accreditatie Wat zijn onze prioriteiten voor ondersteuning door GEO? Van Lanschot Bankiers - Deloitte

16 Commissie Duurzaam!Golf Samenstelling: Pieter Aalders, Inge Boomsma, Ted van Keulen, Monique Madsen, Pamela Rijks, Joris Slooten, Alfred Touber en Esther van der Voort Voorzitter voorlopig Marieke van Rhijn Van Lanschot Bankiers - Deloitte

17 Hoe nu verder? 1.Plan 50% GEO doelstelling te halen 2.Thema water Organisatie, budget 3.Communicatie plan Organisatie, budget, ism Mari Trini Hermoso Van Lanschot Bankiers - Deloitte

18 10 september 2011 EN NU: SAMEN DUURZAAM!GOLF Nieuwegeinse Golfclub


Download ppt "10 september 2011 NGF Duurzaam!Golf Resultaten brainstorm mid 2011 Golfbaan de Rottebergen/Golfclub De Hooge Bergsche."

Verwante presentaties


Ads door Google