De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kredietwaardigheid in het kader van bankkrediet DACT Treasury Beurs Noordwijk, 11 november 2011 Charles Zondag Business Associate Zanders Jan Schets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kredietwaardigheid in het kader van bankkrediet DACT Treasury Beurs Noordwijk, 11 november 2011 Charles Zondag Business Associate Zanders Jan Schets."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kredietwaardigheid in het kader van bankkrediet DACT Treasury Beurs Noordwijk, 11 november 2011 Charles Zondag Business Associate Zanders Jan Schets Director Treasury Sara Lee International BV

2 2 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet 5.Toepassingen van ratings 6.Company case Agenda 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet: 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

3 3 Inleiding en achtergronden 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet: 5.Toepassingen van ratings 6.Company case Basel II regelgeving (voor banken) Stimulans risicogewogen kredietmarges (aanvankelijk  ) GEBEURTENISSENGEVOLGEN Turbulentie op financiële markten Krappe liquiditeit in financiële markten Economische ontwikkeling (VS & EUR) Druk op bedrijfsresultaten (  ) en overheidsschuld (  ) Basel III regelgeving (voor banken) Kapitaaleisen , stringente eisen t.a.v. liquiditeit & funding, beperking activiteiten via leverage ratio EU(RO) crisisMinimale liquiditeit in financiële markten CONCLUSIEDrastische stijging kredietmarges & -kosten

4 4 Drivers van kredietmarge Kredietmarge = f (risicoprofiel, overige factoren) Risicoprofiel: Tegenpartij Krediet Structuur Overige factoren: Regelgeving Rating van de bank, afhankelijk van kredietbeheer portefeuillebeheer risk appetite concentratie/diversificatie opbouw kredietportefeuille Liquiditeitspositie Funding Kredietrisico = het bedrag dat een bank kan verliezen (in Euro’s per jaar) a.g.v. oninbare kredieten. 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

5 5 Drivers van kredietmarge Risicoprofiel = f (tegenpartij, krediet, structuur) Tegenpartijrisico: Gebaseerd op rating (koppeling met PD) Kredietrisico: Type krediet  het potentieel uitstaande bedrag (EAD) Aflossingsschema  (resterende) looptijd (M) Structuurrisico: Bepaalt het mogelijke verlies i.g.v. default (LGD, in % van EAD): zoals blanco, geen zekerheden, hoog risico zekerheden, bv hypothecair, lager risico covenants, zijn geen zekerheden maar waarschuwingssignalen PD: exponentieel verband met risicoprofiel……. EAD, M, LGD:lineair verband met risicoprofiel.……………... …………………..……en daarmee met de kredietmarge 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

6 6 Inzicht in ratings Essentie van een rating : Een (krediet)rating (kortweg rating) is een oordeel over de financiële gegoedheid of kredietwaardigheid van de betreffende entiteit of tegenpartij. Een rating wordt uitgedrukt in een ‘rapportcijfer’ op een schaal. De schaal is veelal gekoppeld aan een kansverdeling. De kansverdeleing reflecteert de kans dat de betreffende entiteit niet aan haar verplichtingen kan voldoen (Probability of Default). 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case Niet alleen rating agencies stellen ratings vast, ook banken bepalen (intern) het risicoprofiel van bedrijven.

7 7 Twee verschillende visies ter beoordeling van het risico op default: Through-the-Cycle (TtC) Gebaseerd op meer structurele factoren (bv. een economische cyclus, worst case scenario. Point-in-Time (PiT) Gebaseerd op actuele, veelal tijdelijke factoren. TtC en PiT theoretische concepten; in de praktijk HYBRIDE modellen Inzicht in ratings: rating filosofie 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case Time TtC PiT Rating AAA/AA- CCC+/C

8 8 Expert oordeel individueel oordeel over relevante informatie resulterend in een rating kwalitatieve, verhalende richtlijnen. Expert-modellen modellen waarbij experts de gewichten hebben bepaald Constrained judgement modellen expert oordeel, mede gebaseerd op kwantitative richtlijnen (krediet classificatie) statistische en/of expert modellen met mogelijkheid van handmatige aanpassing ‘override’ op basis van expert oordeel. Statistische modellen Inzicht in ratings: methodologieën 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

9 9 Financiele Analyse = Implied Financial Rating (IFR) Bedrijfstak Analyse Management = Initial Obligor Risk Rating (ORR) Overrides Landenrisico / Signalen = Interim ORR (= stand-alone) = Proposed ORR Onderdeel groep / Garanties / Overig Kwantitatieve variabelen Kwalitatieve variabelen Inzicht in ratings: Zanders’ methodologie 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

10 10 Financiële Analyse Bedrijfstak Analyse Management Overrides Landenrisico / Signalen Onderdeel groep / Garanties / Overig Kwantitatief Kwalitatief Inzicht in ratings: Zanders’ methodologie 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case Winst & verlies Balansstructuur Kasstromen & aflossingscapaciteit Liquiditeit Risicoprofiel Trends Ervaring management Kwaliteit interne organisatie Positieve/negatieve publiciteit Hoofdvestiging Productielocaties Verkoopgebied Garanties & borgstelling Nieuwsfeiten

11 11 Stabiliteit in cijfers stabiele, opgaande lijn in redelijk gezonde cijfers (  ) inconsistenties en volatiliteit (  ) een enkele misser is geen ramp, een enkele meevaller geen ‘goudmijn’ recente, complete cijfers Let op uw peers: structureel betere performance (  ) gemiddelde performance is geen diskwalificatie (±) Operationele lease: balansverkorting, solvabiliteitspercentage stijgt (  ) hogere rente- & aflossingsverplichtingen (  ) invloed op rating relatief beperkt (±) Beheer(s) uw werkkapitaal lagere financiële lasten (  ) vergelijking peergroup (  ) gunstige management toets (  ).......... Inzicht in ratings: voorbeelden 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

12 12 Prijs = marktreferentie + marge Marktreferentie, vaak EURIBOR (risico neutraal?) EONIA  risicovrij EURIBOR versus EONIA Marge op bancair krediet: extra opslagen (pagina 4) Obligatiemarkt EUR afgeleide risico opslagen (voorjaar 2011) De prijs van krediet 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case

13 13 Zodra men een transactie aangaat met een tegenpartij, onstaat een risico dat die tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen Toepassing van ratings 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case ACTIVAPASSIVA Vaste activaEigen Vermogen Vlottende activaVreemd vermogen Voorraden Debiteuren Crediteuren Financiële activa ASSET CONVERSION CYCLE Debiteuren: selectie nieuwe klanten debiteurenbeheer (behandeltraject o.b.v. risicoprofiel) kredietverzekering ?? Financiële activa: tegenpartijrisico OTC transacties eerste analyse overnamekandidaten intercompany loan pricing Selectie leveranciers: financiële kracht reversed factoring Inzicht in eigen rating: t.b.v. onderhandelingen over kredietfaciliteiten wallet sizing per bank reputatie

14 14 Zanders: Advisering in corporate finance, treasury en risk management 120+ consultants, kantoren in Bussum, Zurich, Brussel en Londen Klanten in de financiële sector, het bedrijfsleven en de publieke sector Krediet- en ratinggerelateerde dienstverlening voor corporates: Rating modellen ‘EAGLE’ global corporate rating model, webbased (in samenwerking met Bureau van Dijk) specifieke rating modellen (stand-alone of webbased) Rating rationales & loan pricing rapporten ratings, inclusief peer group analyse en scenario analyses intercompany loan pricing rapporten Toepassen van bancaire kredietrisico technieken bij bedrijven en overheden Advisering inzake beleid, processen, modellen, trainingen http://zanders.eu/en/publications/tag/credit+risk Company case: Zanders & company case 1.Inleiding & achtergrond 2.Drivers van kredietmarge 3.Inzicht in ratings 4.De prijs van krediet:. 5.Toepassingen van ratings 6.Company case


Download ppt "1 Kredietwaardigheid in het kader van bankkrediet DACT Treasury Beurs Noordwijk, 11 november 2011 Charles Zondag Business Associate Zanders Jan Schets."

Verwante presentaties


Ads door Google