De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond locatie/data

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond locatie/data"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond locatie/data
RSG Wolfsbos Ouderavond locatie/data

2 Inhoud Het voortgezet onderwijs
Opleidingen in het voortgezet onderwijs Leerwegondersteuning Locaties RSG Wolfsbos en De Meander Wie zijn wij? Wat willen wij? Van basisschool naar Wolfsbos/ De Meander Aanmelding Toelating en plaatsing Goede voorbereiding\ Verschil basisschool en voortgezet onderwijs Start schooljaar Van brugklas naar opleiding Kennen en Volgen Extra begeleiding Vragen

3 Het voortgezet onderwijs
Schakel naar vervolgonderwijs

4 Grote veranderingen meer leerkrachten verhuizen naar een ander lokaal
meer en dagelijks huiswerk sjouwen met een zware tas studielessen afstand school – thuis nieuwe klasgenoten plotseling de jongste van de school ander schoolklimaat andere lestijden

5 Verschil basisschool – voortgezet onderwijs
Voor ouders: Je loopt niet zo makkelijk even binnen Meerdere docenten, één mentor Kinderen willen vaak geen bemoeienis meer informatie deels via portalen wel ouderraad / oudergeleding MR

6 Opleidingen in het voortgezet onderwijs
Werk MBO niveau 2 MBO niveau 3,4 HBO WO 6 5 4 3 2 1 VWO Pro / AKA HAVO Vmbo Bbl Kbl-GL-TL AKA/LWT Brugperiode Basisonderwijs

7 Leerwegondersteuning (LWOO)
Als er behoefte is aan extra steun Altijd planmatig Drie vormen: Binnen een gewone groep (alle leerwegen) Binnen speciale groepen, twee vormen: Vooral leerachterstanden (locatie Harm Smeege) Tevens ondersteuning op leerstoornissen en /of sociaal emotionele gebied (locatie Dikkenberg)

8 LWOO 6 5 4 3 2 1 HBO WO VWO Pro / AKA HAVO Vmbo Bbl Kbl-GL-TL
Werk MBO niveau 2 MBO niveau 3,4 HBO WO 6 5 4 3 2 1 VWO Pro / AKA HAVO Vmbo Bbl Kbl-GL-TL AKA/LWT LWOO Brugperiode Basisonderwijs

9 Praktijkonderwijs De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie, cultuur en maatschappij, praktijkoriëntatie en praktijk specialisatie sociale vaardigheden Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend).

10 Onderbouw voortgezet onderwijs
vmbo, havo en vwo Vakken: Nederlands Duits Rekenen en Wiskunde Biologie Geschiedenis Economie Verzorging Beeldende vorming Sport Engels Frans Natuurkunde Aardrijkskunde Techniek Muziek

11 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Afkorting MBO-niveau Basisberoeps BBL 1 & 2 Kaderberoeps KBL 3 & 4 Gemengd / Theoretisch GL/TL

12 vmbo: sectoren Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed, Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw Dierverzorging, plantverzorging Intersectoraal (combinatie van twee sectoren) Dienstverlening en commercie, Technologie en Commercie, Technologie en Dienstverlening

13 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

14 vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit

15 Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

16 Aanmelding Voorlopig advies Cito-toets Open Avonden: 7 en 11 februari
Vragenuurtje: maart Aanmelding, onderwijskundig rapport: 22 maart Verwerking: Directe plaatsing: april Navraag extra informatie: kan langer duren Testen: duurt langer

17 Toelating en plaatsing
Toelating op grond van: advies basisschool testuitslag bij twijfel extra informatie of extra testen bij lwoo of pro: toekenning indicatie door RVC Plaatsing op grond van: niveau begeleidingsbehoefte bij meer mogelijkheden: klassengrootte, klas-samenstelling, samen fietsen, wens ouders/basisschool

18 Goede voorbereiding Goede informatie vooraf: Test en advies
Aanmelding, onderwijskundig rapport Warme overdracht Goed welkom: Kennismakingsdag Klas, mentor, vakken Kennismakingsactiviteit begin schooljaar

19 Start schooljaar – vinger aan de pols
Kennismakingsactiviteit Niet te hard van stapel, tijd om te wennen Mentorlessen: groepsvorming Veilig klimaat Vinger aan de pols: Schoolvragenlijst Leerlingbespreking Ouderspreekavond

20 Van brugklas naar opleiding

21 Kennen en Volgen Kennen: mentorlessen / mentorcontact
regelmatig leerlingenbesprekingen regelmatig oudercontacten Volgen: ouderportaal / leerlingenportaal: o.a. cijfers CITO-volgsysteem rapporten adviezen

22 Extra begeleiding Preventie: Kleinschalig, werken in teams
Controlemomenten: SVL, leerlingenbespreking, oudercontacten Mentorondersteuner of zorgcoördinator Dyslexieprotocol Trainingen: Faalangst, Sociale vaardigheid Zorgteam: psycholoog, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk

23 RSG Wolfsbos

24 Wie zijn wij? Wat willen wij?
Ontmoeting Ontwikkeling Verbinding Kleinschalig Eigen gebouw Je wordt gekend Veilig Werken in teams Alles op één terrein Overstappen gaat gemakkelijker Samenwerken gaat gemakkelijker Deskundigheid delen, b.v. in de zorg Elkaars faciliteiten benutten

25 Wie zijn wij? Wat doen wij?
De Meander (praktijkonderwijs) Veel praktijk AKA Werkweken Dikkenberg (vmbo) Individuele benadering Vrijdagmiddag activiteiten Praktijklessen op HS

26 Wie zijn wij? Locaties Harm Smeenge (vmbo) Wolfsbosbreed Stage
Grote praktijkruimtes Intersectoraal Groene Driehoek (vmbo, havo, vwo) Universumschool Sciencelab Drama Wolfsbosbreed Compacten & Verrijken

27 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Ouderavond locatie/data"

Verwante presentaties


Ads door Google