De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RSG Wolfsbos Ouderavond locatie/data. Inhoud Het voortgezet onderwijs - Opleidingen in het voortgezet onderwijs - Leerwegondersteuning - Locaties RSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RSG Wolfsbos Ouderavond locatie/data. Inhoud Het voortgezet onderwijs - Opleidingen in het voortgezet onderwijs - Leerwegondersteuning - Locaties RSG."— Transcript van de presentatie:

1 RSG Wolfsbos Ouderavond locatie/data

2 Inhoud Het voortgezet onderwijs - Opleidingen in het voortgezet onderwijs - Leerwegondersteuning - Locaties RSG Wolfsbos en De Meander - Wie zijn wij? Wat willen wij? Van basisschool naar Wolfsbos/ De Meander - Aanmelding - Toelating en plaatsing - Goede voorbereiding\ - Verschil basisschool en voortgezet onderwijs - Start schooljaar Van brugklas naar opleiding - Kennen en Volgen - Extra begeleiding Vragen

3 Het voortgezet onderwijs Schakel naar vervolgonderwijs

4 o meer leerkrachten o verhuizen naar een ander lokaal o meer en dagelijks huiswerk o sjouwen met een zware tas o studielessen o afstand school – thuis o nieuwe klasgenoten o plotseling de jongste van de school o ander schoolklimaat o andere lestijden Grote veranderingen

5 Verschil basisschool – voortgezet onderwijs Voor ouders: Je loopt niet zo makkelijk even binnen Meerdere docenten, één mentor Kinderen willen vaak geen bemoeienis meer informatie deels via portalen wel ouderraad / oudergeleding MR

6 Opleidingen in het voortgezet onderwijs Basisonderwijs Vmbo Bbl Kbl-GL-TL AKA/LWT Pro / AKA HAVO Brugperiode VWO 654321654321 Werk MBO niveau 2 MBO niveau 3,4 HBOWO

7 Leerwegondersteuning (LWOO) Als er behoefte is aan extra steun Altijd planmatig Drie vormen: Binnen een gewone groep (alle leerwegen) Binnen speciale groepen, twee vormen: – Vooral leerachterstanden (locatie Harm Smeege) – Tevens ondersteuning op leerstoornissen en /of sociaal emotionele gebied (locatie Dikkenberg)

8 Basisonderwijs Vmbo Bbl Kbl-GL-TL AKA/LWT Pro / AKA HAVO Brugperiode VWO 654321654321 Werk MBO niveau 2 MBO niveau 3,4 HBOWO LWOO

9 De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie, cultuur en maatschappij, praktijkoriëntatie en praktijk specialisatie sociale vaardigheden Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). Praktijkonderwijs

10 Onderbouw voortgezet onderwijs Vakken: Nederlands Duits Rekenen en Wiskunde Biologie Geschiedenis Economie Verzorging Beeldende vorming Sport vmbo, havo en vwo Engels Frans Natuurkunde Aardrijkskunde Techniek Muziek

11 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4

12 vmbo: sectoren Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed, Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw Dierverzorging, plantverzorging Intersectoraal (combinatie van twee sectoren) Dienstverlening en commercie, Technologie en Commercie, Technologie en Dienstverlening

13 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

14 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding:

15 Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

16 Aanmelding Voorlopig advies Cito-toets Open Avonden: 7 en 11 februari Vragenuurtje: 13 maart Aanmelding, onderwijskundig rapport: 22 maart Verwerking: Directe plaatsing: 22 april Navraag extra informatie: kan langer duren Testen: duurt langer

17 Toelating en plaatsing Toelating op grond van: advies basisschool testuitslag bij twijfel extra informatie of extra testen bij lwoo of pro: toekenning indicatie door RVC Plaatsing op grond van: niveau begeleidingsbehoefte bij meer mogelijkheden: klassengrootte, klas-samenstelling, samen fietsen, wens ouders/basisschool

18 Goede voorbereiding Goede informatie vooraf: o Test en advies o Aanmelding, onderwijskundig rapport o Warme overdracht Goed welkom: o Kennismakingsdag  Klas, mentor, vakken o Kennismakingsactiviteit begin schooljaar

19 Start schooljaar – vinger aan de pols Kennismakingsactiviteit Niet te hard van stapel, tijd om te wennen Mentorlessen: groepsvorming Veilig klimaat Vinger aan de pols: – Schoolvragenlijst – Leerlingbespreking – Ouderspreekavond

20 Van brugklas naar opleiding

21 Kennen en Volgen Kennen: mentorlessen / mentorcontact regelmatig leerlingenbesprekingen regelmatig oudercontacten Volgen: ouderportaal / leerlingenportaal: o.a. cijfers CITO-volgsysteem rapporten adviezen

22 Extra begeleiding Preventie: Kleinschalig, werken in teams Controlemomenten: SVL, leerlingenbespreking, oudercontacten Mentorondersteuner of zorgcoördinator Dyslexieprotocol Trainingen: Faalangst, Sociale vaardigheid Zorgteam: psycholoog, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk

23 RSG Wolfsbos

24 Wie zijn wij? Wat willen wij? Alles op één terrein  Overstappen gaat gemakkelijker  Samenwerken gaat gemakkelijker  Deskundigheid delen, b.v. in de zorg  Elkaars faciliteiten benutten Kleinschalig  Eigen gebouw  Je wordt gekend  Veilig  Werken in teams Ontmoeting Ontwikkeling Verbinding

25 Wie zijn wij? Wat doen wij? De Meander (praktijkonderwijs) Veel praktijk AKA Werkweken Dikkenberg (vmbo) Individuele benadering Vrijdagmiddag activiteiten Praktijklessen op HS

26 Wie zijn wij? Locaties Harm Smeenge (vmbo) Wolfsbosbreed Stage Grote praktijkruimtes Intersectoraal Groene Driehoek (vmbo, havo, vwo) Universumschool Sciencelab Drama Wolfsbosbreed Compacten & Verrijken

27 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "RSG Wolfsbos Ouderavond locatie/data. Inhoud Het voortgezet onderwijs - Opleidingen in het voortgezet onderwijs - Leerwegondersteuning - Locaties RSG."

Verwante presentaties


Ads door Google