De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgangspresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgangspresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangspresentatie
Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie-technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten (vooronderzoek voor het toepassen van requirements engineering bij e-Procurement) Anja De Ridder 31 maart 2012

2 Inhoud Probleemstelling Doelstelling Definitie E-Procurement
Definities lastenboek en overheidsopdracht Onderzoeksmodel Requirements en elicitatie-technieken Case Study en resultaten e-Procurement en prototype Specification Aanbevelingen Conclusie Vragen

3 Probleemstelling (1/3) Probleemstelling Onkunde over het opstellen van het technisch gedeelte (vereisten) Gebruik van de verkeerde versie van template Onkunde over de te gebruiken procedure Niet gedetailleerde vereisten Niet formeel vermelde (belangrijke) eisen

4 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is tweeledig :
Framework elicitatie-technieken en checklijst Requirements ontworpen via de literatuurstudie waardevol en volledig ? In hoeverre kunnen de requirements engineering efficiënt geïntegreerd worden in e-Procurement in het kader van de overheidsopdrachten bij de Belgische federale overheidsdiensten ?

5 Onderzoeksvragen (1/2) Eerste onderzoeksvraag :
Probleemstelling (2/3) Onderzoeksvragen (1/2) Eerste onderzoeksvraag : Welke requirements en elicitatie-technieken bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten ? Waarom deze elicitatie-technieken ? Welke requirements in de template van Volere ?

6 Onderzoeksvragen (2/2) Tweede onderzoeksvraag :
Probleemstelling (3/3) Onderzoeksvragen (2/2) Tweede onderzoeksvraag : Welke technieken voor de integratie van het webformulier Requirements in e-Procurement ? Nut van de portaalsite Specification en het webformulier Requirements ?

7 e-Procurement e-Procurement is en groeiende service
Doel : elektronisch laten verlopen van alle processen en transacties i.v.m. overheidsopdrachten, via het Internet

8 Wat is een lastenboek? een document
Definitie lastenboek Wat is een lastenboek? een document een overzicht van normen, voorschriften en/of eisen over bepaalde producten, processen, activiteiten,..

9 Wat is een overheidsopdracht?
Definitie overheidsopdracht Wat is een overheidsopdracht? een overeenkomst tussen de aanbestedende overheid en een onderneming met het oog op de uitvoering van werken, levering of diensten Mogelijke procedures Offerteaanvraag Aanbesteding Onderhandelingsprocedure

10 Onderzoeksmodel Onderzoeksmodel

11 Activiteiten van requirementsproces
Checklists requirements en elicitatie-technieken (1/3) Activiteiten van requirementsproces Parallel model van het requirements proces (bron: Ann M. Hickey and Alan M. Davis, 2002)

12 Template van Volere Requirement types : Product drivers
Checklists requirements en elicitatie-technieken (2/3) Template van Volere Requirement types : Product drivers Project beperkingen Functionele eisen Niet functionele eisen Project issues

13 Framework elicitatie-technieken
Checklists requirements en elicitatie-technieken (3/3) Framework elicitatie-technieken Framework op basis van courante elicitatie-technieken : Interview Enquête Workshop Andere courante elicitatie-techniek : Informatiebronnen raadplegen

14 Betrokkene organisaties
Case Study en de resultaten (1/5) Betrokkene organisaties FOD Personeel & Organisatie Ondersteuning aan en begeleiding van Belgische federale overheidsdiensten. Fedict - Uitwerking en opvolging van e-government -Hulp a.d.h.v. vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan de federale overheidsdiensten ter verbetering van de dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren

15 Geïnterviewden en hun lastenboek
Case Study en de resultaten (2/5) Geïnterviewden en hun lastenboek 6 geïnterviewden met elk hun lastenboek (LB): Adviseur van DG OPO LB: Ondersteuning inzake enquêtes (Saas service) Expert kennismanagement van de dienst KMCOMM LB: Levering van updates voor een gemeenschappelijke catalogus gehost op een publiek toegankelijke server ICT verantwoordelijke van OFO LB: Levering van diensten m.b.t. de ontwikkeling v/e correctie en analyseplatform binnen een MS SharePoint-omgeving voor rekening van het OFO

16 Geïnterviewden en hun lastenboek
Case Study en de resultaten (3/5) Geïnterviewden en hun lastenboek Aankoper van FOR LB: Levering van licenties van Microsoft Verantwoordelijke van E-procurement LB: Aankoop, customisatie en implementatie van e-Awarding-software Directeur-generaal systeem architectuur, standaarden en support bij Fedict LB: Nieuwe aanpak van de Fedict-infrastructuurdiensten (o.a. via Cloud-service providers)

17 Resultaten van elicitatie-technieken
Case Study en de resultaten (4/5) Resultaten van elicitatie-technieken De meest gebruikte elicitatie-technieken : de (vak)literatuur een workshop een interview het (de) voorgaande lastenboek(en) een (tevredenheids)enquête conferenties of forums

18 Resultaten van requirements
Case Study en de resultaten (5/5) Resultaten van requirements De meeste requirements van de onderzochte lastenboeken zijn terug te vinden in de template van Volere. De andere requirements die niet in de template van Volere terug te vinden zijn : de vereisten voor Cloud (vb. overdracht van gegevens, waar de gegevens moeten opgeslagen zijn, …) de vereisten i.v.m. ITIL (vb. change management, incident management proces, …) de criteriums in SLA vereiste expertise en certificaten van de leveranciers

19 e-Procurement e-Awarding e-Catalogue e-Notification e-Tendering
e-Procurement en prototype Specification (1/3) e-Procurement Publish tender notice e-Notification Define evaluation Evaluate tenders e-Awarding Approve catalogue Prepare catalogue e-Catalogue Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Prepare order Deliver products e-Ordering Public officer Supplier

20 Prototype Specification
e-Procurement en prototype Specification (2/3) Prototype Specification Het prototype specification bestaat uit : Portaalsite Specification: een verzameling van verschillende diensten als hulpmiddel voor het opstellen van een lastenboek van overheids-opdrachten. Webformulier Requirements: een formulier volgens de template van Volere, dat dynamisch - requirements selecteert, - tekst toevoegt.

21 Koppeling tussen e-Procurement en het webformulier Requirements
e-Procurement en prototype Specification (3/3) Koppeling tussen e-Procurement en het webformulier Requirements

22 Aanbevelingen 1. Verder onderzoek over het gebruik van de elicitatie-technieken. 2. De vervollediging van de checklijst van requirements door verder onderzoek. 3. Verder onderzoek naar de automatische koppeling van e-Procurement en het webformulier Requirements

23 Conclusie 1. Het prototype Specification is nuttig voor weinig ervaren opstellers van lastenboeken van overheids-opdrachten 2. De voordelen van het gebruik van een checklijst Requirements: het gebruik van gestandaardiseerde terminologie minimale gemiste belangrijke vereisten vlugge inzameling van eisen 3. Bij de ontwikkeling van e-diensten gaat theorie en praktijk altijd samen 4. Het opstellen van een lastenboek = groepswerk

24 Vragen


Download ppt "Voortgangspresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google