De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Procurement van A(anbesteding) tot Z(elf indienen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Procurement van A(anbesteding) tot Z(elf indienen)"— Transcript van de presentatie:

1 e-Procurement van A(anbesteding) tot Z(elf indienen)

2 Wat is e-Procurement?  e-Procurement staat voor de volledige digitalisering van het aankoopproces van de overheid. Dit van de aankondiging van een opdracht tot het toewijzen van een opdracht.  Toepassing geschreven door de Federale overheid

3 Wat is e-Procurement?

4  Modules: e-Notification (aankondigen van opdrachten): running e-Tendering (offertes indienen/ontvangen): running e-Catalogue (bestellingen plaatsen in een elektronische catalogus) in ontwikkeling e-Auction (elektronische veilingen) in ontwikkeling e-Awarding (ondersteuning tijdens het evalueren van offertes en het toekennen van de opdracht) in pilootfase

5 Waarom e-Procurement ? E-Procurement is een belangrijke beleidsdoelstelling op Europees niveau: De ministerraad van Manchester stelde als doelstellingen tegen 2010: de volledige beschikbaarheid van de platformen voor de elektronische afhandeling van de overheidsopdracht; in 50% van de overheidsopdrachten boven de Europese publicatiedrempel gebeurt elektronische indiening van offertes. De Vlaamse overheid keurde hierop 18 juli 2008 het volgende e-Procurement programma goed: Gebruik van de beschikbare federale platformen e-Notification en e-Tendering De samenwerking voor de nog te ontwikkelen modules.

6 Waarom e-Procurement? Vanuit het e-Procurementteam van het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid werden:e-Procurementteam De reeds gedefinieerde modules op het federale platform (e-Procurement) geïntroduceerd. Piloten gedefinieerd: Stad Antwerpen met Opdrachthoudende vereniging Digipolis OCMW Gent Verder uitdragen van dit platform

7 Waarom e-procurement ? Het aanbestedingsproces van de overheid verloopt op elektronische wijze; Beheersinstrument van alle overheidsopdrachten; Grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures; Administratieve vereenvoudiging; Vermindering van de administratieve kosten; Transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten; Betere mededinging en concurrentieverbetering. Belangrijke doelstellingen e->Procurement :

8 e-Notification E-notification

9 e-Notification Wat is e-Notification? E-Notification is de eerste module in het e-Procurementprogramma. Met deze module publiceert de overheid haar overheidsopdracht elektronisch. Het federale platform verzorgt de verdere afhandeling naar het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en het Europese Publicatieblad. Omwille van het overbodig worden van een apart publicatieblad naast het elektronisch platform, werd federaal de beslissing genomen het BDA en het e- Notificationplatform te laten samensmelten tegen 1 januari 2011. Het elektronisch publicatieplatform biedt de mogelijkheid, om - naast het aankondigingsbericht - het bestek en de bijlagen eveneens elektronisch beschikbaar te stellen. Geïnteresseerde inschrijvers vinden op één centrale plaats alle informatie over gepubliceerde overheidsopdrachten.

10 e-Notification Waarom e-Notification voor de overheden ? Vervanging BDA Administratieve vereenvoudiging Hoge toegankelijkheid Hoge garantie naar veiligheid (gebruik eID, certificaten, USB- token) Efficiëntiewinst Betere mededinging

11 e-Notification e-Notification binnen de Stad Antwerpen:

12 e-Notification Bekendmakingen:

13 e-Notification Voorbeeld: Leveren en plaatsen van warme drankautomaten

14 e-Notification

15 Voorbeeld: raamovereenkomst desktops:

16 e-Notification

17 Voorbeeld: raamovereenkomst desktops: doorklikken naar bestek:

18 e-Notification

19 e-Notification: lage toegangsdrempel Nodig: Ambtenarentoken Identiteitskaart met pincode + e-ID lezer PC moet softwarematig uitgerust zijn met: Programma om e-ID te lezen Internet browser (IE6, Mozilla, Chrome, …) Java versie 6, update 16 (minimaal) Ondersteuning wordt geboden vanuit: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) Unizo Agentschap Ondernemen

20 e-Notification Waarom e-Notification voor de leveranciers ? Gratis zoekprofielen configureren; Gratis per e-mail op de hoogte gebracht worden van alle aankondigingen die voor leverancier van belang zijn; Gratis aankondigingen aan “Favorieten” toevoegen; Gratis deelnemen aan fora; Gratis helpdesk.

21 e-Tendering E-tendering

22 e-Tendering Deze module sluit aan bij e-Notification. In deze module kan de inschrijver zijn offerte of zijn kandidatuurstelling elektronisch indienen. De aanbestedende overheid ontvangt de offerte of kandidatuurstelling eveneens elektronisch.

23 e-Tendering Waarom e-Tendering voor de overheden? Efficiëntieverhoging: een belangrijke processtap wordt gedigitaliseerd; Het behandelen van papieren offertes is tijdrovend en dwingt de overheid een papieren processtroom te organiseren. ! Het in stand houden van de 2 procedures – de papieren en de elektronische – heeft weinig meerwaarde voor een overheid. Zolang de aanbestedende overheid een papieren offerte ontvangt, blijft ze gedwongen een dubbele processtroom te organiseren, met een beduidend efficiëntieverlies.

24 e-Tendering Waaruit bestaat e-Tendering ? Kenbaar maken van de elektronische openingszitting; Houden van een elektronische openingszitting; Opstellen van een elektronisch proces-verbaal van de openingszitting; Downloaden van de elektronische ontvangen offertes of kandidatuurstellingen naar de eigen harde schijf of het netwerk van de aanbestedende entiteit.

25 e-Tendering Startpagina e-Tendering: Via de portaalsite: www.publicprocurement.be www.publicprocurement.be Rechtstreeks: https://enten.publicprocurement.be https://enten.publicprocurement.be

26 e-Tendering

27

28

29 PV van opening bevat: Status Dossiergegevens Handtekeningen Overzicht van de offertes.

30 e-Tendering Waarom e-Tendering voor bedrijven? Administratieve vereenvoudiging. Kostenbesparend Gratis helpdesk Ondersteuning door: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) Unizo Agentschap Ondernemen Lokale besturen; Stad Antwerpen organiseert samen met Digipolis op regelmatige tijdstippen globale opleidingen over e- Tendering voor de leveranciers.

31 Volgende stappen Proces e-Procurement e-Awarding & e-Ordering : pilootfase e-Notification Implementatie E-Tendering Interesse ? Info via VVSG Nuttige websites Vlaamse overheid: www.kanoo.bewww.kanoo.be Opleidingen en informatiesessies : www.publicprocurement.bewww.publicprocurement.be

32 Vragen


Download ppt "E-Procurement van A(anbesteding) tot Z(elf indienen)"

Verwante presentaties


Ads door Google