De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele specificaties ZAIS EMD Opdrachtgever NICTIZ uitvoering Inview ism NVZA als onderdeel van EMDPlus Anne de Roos, beleidsmedewerker NVZA 29/1/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele specificaties ZAIS EMD Opdrachtgever NICTIZ uitvoering Inview ism NVZA als onderdeel van EMDPlus Anne de Roos, beleidsmedewerker NVZA 29/1/2008."— Transcript van de presentatie:

1 Functionele specificaties ZAIS EMD Opdrachtgever NICTIZ uitvoering Inview ism NVZA als onderdeel van EMDPlus Anne de Roos, beleidsmedewerker NVZA 29/1/2008

2 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Aanleiding  Ziekenhuisapothekers willen met hun ICT leveranciers afspraken kunnen maken over de (verdere) ontwikkeling van hun informatiesysteem in relatie tot het landelijke EMD  Het volledige EMD domein waaronder de transmurale medicatie(overdracht)berichten, zijn nog niet volledig functioneel beschreven en technisch ontworpen.  Het elektronisch voorschrijven kan niet los worden gezien van de aansluiting op het landelijk EMD.

3 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Doelstelling  Beschrijving van de functionele specificaties voor een ziekenhuisapotheeksysteem (ZAIS)  Ten behoeve van het gebruik van het landelijke EMD  Leveranciers verzoeken de desbetreffende functionaliteit te realiseren  Dan wel een selectie voor een ander ZAIS maken  Systemen op basis van het document een kwalificatie of certificering krijgen

4 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Stappen  Opstellen specificaties: wensen/issues met betrekking tot het gebruik van het EMD beschrijving zorgprocessen in de kliniek, polikliniek en spoedeisende hulp functionele eisen/wensen die van toepassing zijn voor het ZAIS en betrekking hebben op (transmurale) communicatie met andere systemen van patiëntgegevens tbv MV  Overleg ICT-leveranciers op haalbaarheid en implementeerbare eisen/wensen  Evt overleg met OA en PKA  Versie voorleggen aan de EMD Plus programma- adviescommissie (PAC) (februari ‘08)

5 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Randvoorwaarden  Medicatiebewaking, domein waar ZAPO verantwoordelijk is  ZAIS inclusief EVS, inclusief (transmurale) communicatie  Generiek zorgproces: herkenbaar, toepasbaar en eenduidig  EMD 1 en EMDPlus  Ingericht op de toekomst  Functioneel en niet technisch  Hoeft niet in 1 systeem  Richtlijn overdracht medicatiegegevens

6 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Niet  Het inkoopproces;  Het logistieke proces, met uitzondering van de logistieke omzetting van een voorschrift naar de daadwerkelijk levering van het geneesmiddel (op artikel-niveau);  Het bereidingsproces, met uitzondering van het voor- toediening-gereed maken (VTGM).

7 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Het proces  Opname in de kliniek  Consult op de polikliniek  via de Spoedeisende Hulp (SEH)  Dagopname in de kliniek  Behandeling op de polikliniek

8 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Zorgprocessen…

9 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Processen en systemen…

10 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Vertaald naar ICT-functies Voorschrijven en medicatiebewaking intramuraal (stap 2) NrOmschrijvingEis of wens Referent ie Raadplegen van het medicatieoverzicht via het LSP. Zie functie nr 3. EisEMD1 Raadplegen van het EPD inclusief onderzoeksresultaten zoals van het laboratorium. Eis Thuismedicatie kan zo nodig gestopt worden,Eis Accorderen van het ‘voorstel opname medicatie’.Eis Alternatief voor thuismedicatie kan gekoppeld worden aan een nieuw geneesmiddel uit het assortiment van de ziekenhuisapotheek, dat kan een 1: n relatie zijn of een n:1 relatie. Eis Vanuit het systeem kan worden voorgeschreven. Er kan in het systeem een medicatie opdracht aangemaakt, gestopt of gewijzigd worden. Eis

11 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Totaaloverzicht

12 Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos Proces+systeem+wensen=genoeg? 1. Voldoet een dergelijke document aan de wensen van gebruikersgroepen, cie FPZ en cie GMB voor invulling kwaliteitskader? 2. Sessie in april


Download ppt "Functionele specificaties ZAIS EMD Opdrachtgever NICTIZ uitvoering Inview ism NVZA als onderdeel van EMDPlus Anne de Roos, beleidsmedewerker NVZA 29/1/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google