De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan Darco Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan Darco Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan Darco Jansen

2 Rol leertechnologie bij oRdMC i.r.t. dienstverlening naar instellingen oontwikkelprojecten oeindgebruikers producten Doorkijk technologische ontwikkelingen bij RdMC oo.a. metadatamodel Leertechnologie bij RdMC

3 RdMC: 2e lijns organisatie t.b.v. de professionalisering van zij-instromers en beginnende docenten Begeleiding vindt vooral plaats in de (opleidings)school en de lerarenopleiding Geen opleiding via RdMC; wel ondersteuning werkplekleren d.w.z. via just-in-time, just-for-me, just-enough materiaal via RdMC-omgeving (scenario3 Kennisnet) RdMC-producten voor wie?

4 Communicatie & coördinatie (Samen)werk-tools & -objecten Corporate-kennis & -identiteit / rules Just-in-time-leren & kennismanagement Competentie -instrumenten Functies typische VWL- werkplek

5 Communicate & coördinate Co-work tools & objects Corporate knowl. identity / rules Just-in-time learning & coaching Competence analysis, monitoring & assessment Collaborative learning Assessment driven learning Knowledge based learning Relatie VWL-functies en type leren

6 RdMC programma Producten en diensten ter ondersteuning van Ondersteuning verschillende vormen van werkplekleren –collaborative learning, –knowledge based learning en –assessment driven learning In drie programma lijnen –Kennisomgeving; kennisbanken –Begeleiden; coaching, mentoring, CoP –Ontwikkeling; assessment Op drie niveaus: individu, team en organisatie

7 Docs: cases, leerstof, achtergrondinfo, j-i-t, Veel videocases Assessmentprotocollen en –instrumenten, Kennisdeel- en kennisontwikkelomgevingen, Analyseinstrumenten (bv. school als leerwerkomgeving) Trainingen en cursussen (vnl. halffabrikaten) Communities of Practice,…… RdMC-producten en diensten

8 MakenOpslag en beheer Uitleveren Metadata Check in / out Repository Workflow zoeken, gebruiken, hergebruiken ELO Web CD-ROM Papier PDA Smartphones Etc. Content ManagementLeren / werken Keuze: scheiding van systemen maatwerk naar ict bij (eind)gebruikers

9 Geen lerarenopleiding en dus geen eigen ELO Uitleveren naar diverse partijen Meerdere ontwikkel- en exploitatie-organisaties is een gegeven: decentraal model Uitdaging: omgaan met meerdere applicaties –zelf ook meerdere applicaties…..-> –is minste hobbel (juridisch, organisatorisch, diverse businessmodellen: RdMC gratis…) Leertechnologie vanuit organisatie

10 Uitleveren(L)CMSAuthoring Web CD-ROM Papier MS Sharepoint (Learning Gateway) MMBASE LearnExact Smartsite ContentE (Turpin Vision) Metadata -editor Packager

11 Gezien organisatie-doelstellingen (en kenmerken) zijn LT-standaarden belangrijk Afspraken o.a. over technische interfaces, opslagformaten en metadata. Metadata –Vanuit bestaande elo’s: richten op SCORM –Vanuit collega-instellingen (DU, Kennisnet): LOM –Meer: IMS-LD, -LID, -QTI,….. Leertechnologie-standaarden

12 Repository RdMC-breed Uitlevering RdMC-breed Uitlevering per project (L)CMS Zij-instromers Lerarenopleiding Scholen Web CD-ROM Papier Didiclass Kennisbank Economie …………. bv. DU Kennisbank β-vakken

13 Gekozen om vooral aan te sluiten bij LOM Opstellen RdMC applicatieprofiel Bewaken relatie SCORM en mogelijkheden bij ELO’s, maar ook profiel DU en toepassingsprofiel Kennisnet-BVE Doen… maar dan onder water….!! RdMC-applicatieprofiel

14 Metadatering heeft een aantal doelen: 1.Terugzoekbaarheid van (half)producten verhogen om herbruikbaarheid van producten te bevorderen (metadatering voor auteurs) 2.Terugzoekbaarheid van eindproducten verhogen voor gebruikers van de producten (metadatering voor gebruikers). 3.Kunnen realiseren van maatwerk naar onze (eind)gebruikers. Terug naar het waarom metadatering

15 Beginnen bij ordeningsprincipes van ontwikkelprojecten Stimuleren meerdimensionaal denken (niet alleen mappenstructuur) Projecten gezamenlijk laten nadenken over classificaties voor hun doelgroepen Duidelijk maken relatie tussen projectspecifieke en voor de organisatie algemene deel (taal) Optimum vinden tussen wat een project zo-wie- zo doet en de extra handelingen m.b.t. organisatie-deel Ontwikkelprojecten in-the- lead

16 Metadatering Kennisbanken: –eindtermen, competenties?? –begrippen – misconcepties Werkproces eindgebruiker –(kenmerkende-, kritische-) beroepssituatie –Lesgeven op school (bv. klassituaties) –SBL-competenties Ontwikkelprojecten in-the- lead

17 ElementOmschrijving ProducttypeSoort product AggregatieniveauNiveau van het product (cf LOM 1.8). Alleen niveau 1 (fragment) of niveau 2 (object). BeroepssituatieKenmerkende beroepssituatie waarvoor het product geschikt is CompetentieCompetenties die met het product samenhangen SchooltypeSchooltype waarvoor het product geschikt is VakleergebiedVakleergebied waarvoor het product bestemd is OnderwerpInhoudelijk onderwerp van het product TitelTitel van product OmschrijvingOmschrijving van product VersieVersie van het product StatusStatus van het product DatumDatum van opname

18 Rol en naamOmschrijving rol, naam van de rol. Bijvoorbeeld: Rol: auteur; Naam: Johan Cruyff BestandsformaatDe technische datatypen van (alle componenten van) dit object. BestandsgrootteDe bestandsgrootte van het digitale leerobject in bytes (octetten). Technische vereisteDe technische faciliteiten die nodig zijn om dit leerobject te gebruiken. Als er meerdere technische vereisten zijn, dan zijn ze allemaal noodzakelijk, dat wil zeggen dat de logische connector EN (AND) is. (cf LOM 4.4) AfspeelduurTijd die het kost om een aaneengesloten leerobject af te spelen op de bedoelde snelheid ervan. OPMERKING:--Dit gegevenselement is vooral bruikbaar bij geluiden, films en animaties. BestudeertijdTijd die het bij benadering of gewoonlijk van de beoogde gebruikersgroep vergt om met of aan dit object te werken. RechtenIn deze categorie worden de auteursrechten van dit leerobject beschreven en de voorwaarden waaronder men het mag gebruiken. (cf LOM 6) SleutelwoordenKaraktisering van het product (cf LOM 1.5)

19 Vaardigheid Fysieke drager Notitie Leeftijd Locatie Medewerker Fiat_gefilmde Fiat_Regisseur Afspraak_gefilmde Dragerlocatie Projectspecifiekdeel een voorbeeld

20 Auteurs ontwikkelprojecten zijn momenteel de gebruikers Maar uiteindelijk zijn dat zij-instromers, beginnende docenten en actoren daar omheen Metadatering: maatwerk naar eindgebruikers Gebruikers in-the-lead

21 ICT-omgeving als een natuurlijke verlengstuk zijn de eigen werk- en leersituatie. Maatwerk is noodzakelijk –Persoonlijke verschillen (aanwezige kennis en expertise, leerstijl, stijl als docent, communicatiestijl, enz.). –Context verschilt (de eigen ict-omgeving, schooltype, onderwijsvisie, veranderde schoolorganisatie, culturele aspecten, regio, enz.) Maatwerk naar eindgebruikers (1)

22 Zoekprofiel m.b.t. metadataprofielen Gebruiksprofiel (zelf instellen) Vastleggen gebruikte (zoek)termen (dialecten…) en producten -> suggesties geven (Amazon, Google) Adaptief systeem via bv. metadatering i.r.t. didactische- of werkprocesgerichte-beslisboom Maatwerk naar eindgebruikers (2)

23 Hergebruik en maatwerk staan voorop Diverse standaarden en specificatie: – LOM, SCORM, IMS………….. Diverse applicatieprofielen –Du- en Kennisnet-BVE –RdMC-profiel –Projectspecifieke profielen Gebruikersprofielen Kern: is niet metadata maar beheer van metadata Omgaan met profielen Kern metadata: profielen

24

25

26

27 Maatwerk naar eindgebruiker (incl. adaptief syst.) Zoveel mogelijk duidelijkheid bij eindgebruiker –Wordt RdMC de zoveelste ‘speler’? –Scholen en lerarenopleidingen krijgen nu al moeilijk zicht op de diversiteit aan betrokken partijen, zowel aan ontwikkel-/subsidie kant als aan uitlever- /implementatiekant. Hoever kunnen we gaan met het uitgangspunt dat eindproducten (zoveel mogelijk) gratis aan het werkveld ter beschikking worden gesteld door het RdMC? Uitdagingen

28 Dank u Darco Jansen darco.jansen@ou.nl


Download ppt "Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan Darco Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google