De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan"— Transcript van de presentatie:

1 Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan
Darco Jansen

2 Leertechnologie bij RdMC
Rol leertechnologie bij RdMC i.r.t. dienstverlening naar instellingen ontwikkelprojecten eindgebruikers producten Doorkijk technologische ontwikkelingen bij RdMC o.a. metadatamodel

3 RdMC-producten voor wie?
RdMC: 2e lijns organisatie t.b.v. de professionalisering van zij-instromers en beginnende docenten Begeleiding vindt vooral plaats in de (opleidings)school en de lerarenopleiding Geen opleiding via RdMC; wel ondersteuning werkplekleren d.w.z. via just-in-time, just-for-me, just-enough materiaal via RdMC-omgeving (scenario3 Kennisnet)

4 Functies typische VWL-werkplek
Communicatie & coördinatie (Samen)werk-tools & -objecten Corporate-kennis & -identiteit / rules Just-in-time-leren & kennismanagement Competentie -instrumenten

5 Relatie VWL-functies en type leren
Communicate & coördinate Co-work tools & objects Corporate knowl. identity / rules Just-in-time learning & coaching Competence analysis, monitoring & assessment Collaborative learning Knowledge based learning Assessment driven learning

6 RdMC programma Producten en diensten ter ondersteuning van
Ondersteuning verschillende vormen van werkplekleren collaborative learning, knowledge based learning en assessment driven learning In drie programma lijnen Kennisomgeving; kennisbanken Begeleiden; coaching, mentoring, CoP Ontwikkeling; assessment Op drie niveaus: individu, team en organisatie

7 RdMC-producten en diensten
Docs: cases, leerstof, achtergrondinfo, j-i-t, Veel videocases Assessmentprotocollen en –instrumenten, Kennisdeel- en kennisontwikkelomgevingen, Analyseinstrumenten (bv. school als leerwerkomgeving) Trainingen en cursussen (vnl. halffabrikaten) Communities of Practice,……

8 Keuze: scheiding van systemen maatwerk naar ict bij (eind)gebruikers
Content Management Leren / werken Maken Opslag en beheer Uitleveren Metadata ELO Web CD-ROM Papier PDA Smartphones Etc. Workflow Repository Check in / out zoeken, gebruiken, hergebruiken

9 Leertechnologie vanuit organisatie
Geen lerarenopleiding en dus geen eigen ELO Uitleveren naar diverse partijen Meerdere ontwikkel- en exploitatie-organisaties is een gegeven: decentraal model Uitdaging: omgaan met meerdere applicaties zelf ook meerdere applicaties…..-> is minste hobbel (juridisch, organisatorisch, diverse businessmodellen: RdMC gratis…)

10 Authoring (L)CMS Uitleveren
MS Sharepoint (Learning Gateway) Metadata-editor Packager MMBASE Web CD-ROM Papier ContentE (Turpin Vision) Smartsite LearnExact

11 Leertechnologie-standaarden
Gezien organisatie-doelstellingen (en kenmerken) zijn LT-standaarden belangrijk Afspraken o.a. over technische interfaces, opslagformaten en metadata. Metadata Vanuit bestaande elo’s: richten op SCORM Vanuit collega-instellingen (DU, Kennisnet): LOM Meer: IMS-LD, -LID, -QTI,…..

12 Uitlevering RdMC-breed
per project Uitlevering RdMC-breed (L)CMS Lerarenopleiding Didiclass Kennisbank Economie Repository RdMC-breed Zij-instromers Web CD-ROM Papier …………. Scholen Kennisbank β-vakken bv. DU

13 RdMC-applicatieprofiel
Gekozen om vooral aan te sluiten bij LOM Opstellen RdMC applicatieprofiel Bewaken relatie SCORM en mogelijkheden bij ELO’s, maar ook profiel DU en toepassingsprofiel Kennisnet-BVE Doen… maar dan onder water….!!

14 Terug naar het waarom metadatering
Metadatering heeft een aantal doelen: Terugzoekbaarheid van (half)producten verhogen om herbruikbaarheid van producten te bevorderen (metadatering voor auteurs) Terugzoekbaarheid van eindproducten verhogen voor gebruikers van de producten (metadatering voor gebruikers). Kunnen realiseren van maatwerk naar onze (eind)gebruikers.

15 Ontwikkelprojecten in-the-lead
Beginnen bij ordeningsprincipes van ontwikkelprojecten Stimuleren meerdimensionaal denken (niet alleen mappenstructuur) Projecten gezamenlijk laten nadenken over classificaties voor hun doelgroepen Duidelijk maken relatie tussen projectspecifieke en voor de organisatie algemene deel (taal) Optimum vinden tussen wat een project zo-wie-zo doet en de extra handelingen m.b.t. organisatie-deel

16 Ontwikkelprojecten in-the-lead
Metadatering Kennisbanken: eindtermen, competenties?? begrippen – misconcepties Werkproces eindgebruiker (kenmerkende-, kritische-) beroepssituatie Lesgeven op school (bv. klassituaties) SBL-competenties

17 Element Omschrijving Producttype Soort product Aggregatieniveau Niveau van het product (cf LOM 1.8). Alleen niveau 1 (fragment) of niveau 2 (object). Beroepssituatie Kenmerkende beroepssituatie waarvoor het product geschikt is Competentie Competenties die met het product samenhangen Schooltype Schooltype waarvoor het product geschikt is Vakleergebied Vakleergebied waarvoor het product bestemd is Onderwerp Inhoudelijk onderwerp van het product Titel Titel van product Omschrijving van product Versie Versie van het product Status Status van het product Datum Datum van opname

18 Rol en naam Omschrijving rol, naam van de rol. Bijvoorbeeld: Rol: auteur; Naam: Johan Cruyff Bestandsformaat De technische datatypen van (alle componenten van) dit object. Bestandsgrootte De bestandsgrootte van het digitale leerobject in bytes (octetten). Technische vereiste De technische faciliteiten die nodig zijn om dit leerobject te gebruiken. Als er meerdere technische vereisten zijn, dan zijn ze allemaal noodzakelijk, dat wil zeggen dat de logische connector EN (AND) is. (cf LOM 4.4) Afspeelduur Tijd die het kost om een aaneengesloten leerobject af te spelen op de bedoelde snelheid ervan. OPMERKING:--Dit gegevenselement is vooral bruikbaar bij geluiden, films en animaties. Bestudeertijd Tijd die het bij benadering of gewoonlijk van de beoogde gebruikersgroep vergt om met of aan dit object te werken. Rechten In deze categorie worden de auteursrechten van dit leerobject beschreven en de voorwaarden waaronder men het mag gebruiken. (cf LOM 6) Sleutelwoorden Karaktisering van het product (cf LOM 1.5)

19 Projectspecifiekdeel een voorbeeld
Vaardigheid Fysieke drager Notitie Leeftijd Locatie Medewerker Fiat_gefilmde Fiat_Regisseur Afspraak_gefilmde Dragerlocatie

20 Gebruikers in-the-lead
Auteurs ontwikkelprojecten zijn momenteel de gebruikers Maar uiteindelijk zijn dat zij-instromers, beginnende docenten en actoren daar omheen Metadatering: maatwerk naar eindgebruikers

21 Maatwerk naar eindgebruikers (1)
ICT-omgeving als een natuurlijke verlengstuk zijn de eigen werk- en leersituatie. Maatwerk is noodzakelijk Persoonlijke verschillen (aanwezige kennis en expertise, leerstijl, stijl als docent, communicatiestijl, enz.). Context verschilt (de eigen ict-omgeving, schooltype, onderwijsvisie, veranderde schoolorganisatie, culturele aspecten, regio, enz.)

22 Maatwerk naar eindgebruikers (2)
Zoekprofiel m.b.t. metadataprofielen Gebruiksprofiel (zelf instellen) Vastleggen gebruikte (zoek)termen (dialecten…) en producten -> suggesties geven (Amazon, Google) Adaptief systeem via bv. metadatering i.r.t. didactische- of werkprocesgerichte-beslisboom

23 Kern metadata: profielen
Hergebruik en maatwerk staan voorop Diverse standaarden en specificatie: LOM, SCORM, IMS………….. Diverse applicatieprofielen Du- en Kennisnet-BVE RdMC-profiel Projectspecifieke profielen Gebruikersprofielen Kern: is niet metadata maar beheer van metadata Omgaan met profielen

24

25

26

27 Uitdagingen Maatwerk naar eindgebruiker (incl. adaptief syst.)
Zoveel mogelijk duidelijkheid bij eindgebruiker Wordt RdMC de zoveelste ‘speler’? Scholen en lerarenopleidingen krijgen nu al moeilijk zicht op de diversiteit aan betrokken partijen, zowel aan ontwikkel-/subsidie kant als aan uitlever-/implementatiekant.   Hoever kunnen we gaan met het uitgangspunt dat eindproducten (zoveel mogelijk) gratis aan het werkveld ter beschikking worden gesteld door het RdMC?

28 Dank u Darco Jansen


Download ppt "Leertechnologie: hoe de gebruiker centraal moet staan"

Verwante presentaties


Ads door Google