De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Darco Jansen ELO en onderwijs. EEN LEVEN LANG LEREN Voor (startende) professionals (ipv studenten) De plek …om contacten op te doen met langst lerenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Darco Jansen ELO en onderwijs. EEN LEVEN LANG LEREN Voor (startende) professionals (ipv studenten) De plek …om contacten op te doen met langst lerenden."— Transcript van de presentatie:

1 Darco Jansen ELO en onderwijs

2 EEN LEVEN LANG LEREN Voor (startende) professionals (ipv studenten) De plek …om contacten op te doen met langst lerenden …hoogwaardige kennisdeling …geen alumni want iedereen komt terug OUNL

3 Homo Zappiens

4

5

6 Homo Zappiens learns differently Homo Zappiens high speed < multi tasking < non linear < Images first < connected < collaborative < active < learning by playing/gaming < usability? < fantasy < Homo Sapiens > conventional speed > mono tasking > linear > Reading first > solitary > competitive > passive > playing not here > patience > reality Homo Sapiens > conventional speed > mono tasking > linear > Reading first > solitary > competitive > passive > playing not here > patience > reality

7

8 Sapiens read better… Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe.

9 Hoogwaardige content Stimuleren uitwisselen content + samenwerking studenten / docenten tussen Universiteiten Maar vooral Contact, communicatie Diensten voor hoogwaardige kennisdeling Web2.0 maar meer…Web2.0 Plek voor leven lang leren

10 Professionaliseren…

11 We besteden 80% van ons professionaliseringsbudget aan die vormen die maar 20-30% effectief zijn Professionaliseren gebeurt vooral –op de werkplek; –bij stukjes en beetjes t.b.v. dagelijkse werkzaamheden en is vooral een sociale activiteit Professionaliseren…

12 “In 90% van de gevallen dat een medewerker een vraag heeft, is een collega de gebruikte bron voor het antwoord, in 10% het bestaande kennisbank- managementsysteem” (IBM Institute for Knowledge Management). Professionaliseren vooral sociaal

13 Informele leer- en professionaliseringsvormen veel effectiever (maar 20% professionaliseringsbudget in vormen die 80% effectief zijn) “90% van de communicatie tussen collega’s geschiedt tijdens toevallige ontmoetingen” (Kraut, 1993). Professionaliseren vooral informeel

14 Mensen zien elkaar weinig wanneer ze verspreid over de wereld op verschillende plaatsen wonen of werken, maar ook als ze verspreid zijn over verschillende locaties in dezelfde stad (Lipnack, 1998). De daadwerkelijke afstand doet er niet zo veel toe. Medewerkers van wie de kantoren meer dan 30 meter van elkaar verwijderd zijn, vaak even weinig face-to- face communiceren als medewerkers die kilometers van elkaar verwijderd zijn. (Allen, 1977) Sociale interactie beperkt…

15 De ELO is niet alleen de plaats waar een leven lang leren begint maar juist een omgeving dat uitnodigt een om een leven lang te blijven leren. Alumni zijn daarmee niet ex-studenten, maar experts te raadplegen door studenten (bv. tijdens afstuderen) en docenten (bv. tijdens revisie taken, cursussen) waarbij ze ook zelf kennis kunnen blijven ontwikkelen. De student kan via of binnen de ELO in contact komen met inhoudelijke en procesbegeleider (buiten en binnen de OUNL), met experts, langstlerende, enz. De ELO- vertelt de student wie dat zijn, en hoe en wanneer ze te benaderen zijn Rol ELO

16 Anticipeer op hoe (jonge) mensen omgaan met informatie en met technologie (internet, TV, PDA, etc.) Studenten zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor hun eigen leerproces… ELO moet dit mogelijk maken. Het daadwerkelijk leren vindt niet in de mooie ict- omgevingen plaats maar in de dagelijkse interactie met geadopteerde communicatiemiddelen. Studenten en docenten centraal

17 Typical key elements Communicate & coördinate Corporate knowl. identity / rules Just-in-time learning & coaching Competence analysis, monitoring & assessment Co-work tools & objects

18 Communicate & coördinate Co-work tools & objects Corporate knowl. identity / rules Just-in-time learning & coaching Competence analysis, monitoring & assessment Learning aspects Collaborative learning Assessment driven learning Knowledge based learning

19 MakenOpslag en beheer Uitleveren Metadata Check in / out Repository Workflow zoeken, gebruiken, hergebruiken ELO Web CD-ROM Papier PDA Smartphones Etc. Content ManagementLeren / werken Keuze: scheiding van systemen maatwerk naar ict bij (eind)gebruikers

20 Repository RdMC-breed Uitlevering RdMC-breed Uitlevering per project (L)CMS Zij-instromers Lerarenopleiding Scholen Web CD-ROM Papier Casusbank PALET …………. bv. DU Kennisbank β-vakken RdMC Web- portaal

21 Omgaan met diversiteit !! Gebruikers en hun taakuitvoering vanuit werksituatie staan voorop Het daadwerkelijk leren vindt niet in de mooie ict- omgevingen plaats maar in de dagelijkse interactie met geadopteerde communicatiemiddelen." Weinig nieuwe applicaties!!!!

22 Belangrijkste criteria –Wat je erin stopt, moet je er gemakkelijk weer uit kunnen halen –Gebruikersgemak – taakuitvoering / werksituatie eindgebruiker centraal –CMS sterk in onderwijs- en multimedia-toepassingen –Voldoende tooling om snel en eenvoudig meerdere interfaces te realiseren –Voldoende (toekomstige) mogelijkheden te hebben om aansluiting c.q. uitlevering naar systemen van andere instellingen te ondersteunen Criteria

23 Uitleveren (L)CMS Authoring Web CD-ROM Papier MS Sharepoint (Learning Gateway) MMBASE ContentE (Turpin Vision) Metadata- editor Didactor

24 Dank u Darco Jansen darco.jansen@ou.nl portal.rdmc.ou.nl/cop


Download ppt "Darco Jansen ELO en onderwijs. EEN LEVEN LANG LEREN Voor (startende) professionals (ipv studenten) De plek …om contacten op te doen met langst lerenden."

Verwante presentaties


Ads door Google