De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Intelligence Community

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Intelligence Community"— Transcript van de presentatie:

1 Business Intelligence Community
voor de veiligheidsregio’s #BIC3

2 Welkom Opening door Carolien Angevaren Terugblik 2013
Twitteren? Gebruik #BIC3

3 Programma 10.00 1e deel: Opening en terugblik 2013
Delen good practice 1 door Brabant-Noord  Delen good practice 2 door Noord-Holland Noord  e deel: Gezamenlijke lunch, leveranciersmarkt en netwerken e deel: Delen good practice 3 door Amsterdam Amstelland  Position paper business intelligence & Special infographic  Afsluiting programma 14.30 Leveranciersmarkt en netwerken 15.30 Einde bijeenkomst

4 Good practice 1 Brabant-Noord

5 DOIV Database Operationele Informatie Voorziening

6 BI Business Intelligence is het geheel
van oplossingen en technieken voor het verzamelen, opslaan en analyseren van bedrijfskritische data uit uiteenlopende bedrijfsplatformen. Door het combineren en structuren van die data kan een geheel van dashboards worden opgesteld dat vaak op grafische wijze aan diverse types managers een individualiseerbaar instrument biedt om de performantie van het bedrijf te monitoren binnen de relevante onderdelen waarvoor die managers verantwoordelijk zijn. Die snelle toegang tot relevante parameters vormt het vertrekpunt voor een eventuele snelle bijsturing van bepaalde bedrijfsprocessen.

7 DOIV Verzamelen, opslaan- in DOIV
Analyseren, combineren, structureren- door keuze van verschillende personen en voorbereid Bedrijfskritische info, relevante onderdelen- wat is belangrijk, geen informatie om informatie Uiteenlopende bedrijfsplatformen- bijvoorbeeld OMS Koppeling GMS- BAG- KvK- Brabant Water Grafisch, in aantallen en tekst Performantie- mate gestelde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden Snelle toegang

8 DOIV = een visie die we in stappen opbouwen Als legoblokken
Generiek systeem / DWH- met veel bronnen , hieruit selecteren en combineren Tot operationele- en managementinformatie/ BI Grafisch, in cijfers en tekst Online beschikbaar (beveiligd) In kantooromgeving (koud) en uitruk (warm)- bevordering samenwerking Efficiënt- 2 beheerders DOIV Interesse multi

9 DOIV start

10 DOIV belangrijk Eenvoudig in gebruik
Correcte informatie - vanuit de bron, bij voorkeur automatisch / feedbackloop (BV- OMS) / geen handmatige correctie cijfers, aanvullen - terugmelding in en extern (kleuren op kaart) - MOMO- vergelijk reële uitrukgegevens dekkingsplan Ieder eigen vak (samenwerking brandweerkennis met specialist bouwen systeem)

11 DOIV Objectinformatie door bronhouders Door SML+ en SML web
Werking SML+ / bijeenkomsten OMS maart Werking SML web (extra naam, functionarissen calamiteiten, NZR- personen

12 Managementinformatie/ BI op maat (maart 2014)
DOIV uitbreiding Managementinformatie/ BI op maat (maart 2014) Eenvoudig, met 1 druk op de knop voor regiegroepen en KMT Nu m.b.t. de uitrukinformatie Tijdvak De reële uitruktijd naar soorten voertuigen, prio, ROL etc. Volgens de Wet – opkomsttijden/percentage binnen norm per objectsoort, per post OMS In toekomst uitbreiding

13 Maart 2014

14 DOIV SBI lijst KvK Gebruikt om objecten SML+ en SML web door repressie
en risicobeheersing te laten bepalen Van deze objecten een “DBK” Zichtbaar in contour van het object

15 DOIV Management/ BI keuze elementen Van alle “DBK’s ”
Alle ingevoerde informatie (OMS, gevaarlijke stof, etc) Ook de BAG – elementen (oppervlakte, gebouwfunctie etc.)? Te selecteren. Zichtbaar op kaart en in getallen. B.v. alle objecten met een oppervlakte van meer als 2000 vierkante meter, met een OMS, met gevaarlijke stoffen en een waterwinning binnen 100 mtr

16 DOIV Fase 2 Risicokaart Rijks-, spoor- en vaarwegen Natuurbrand WAS
Straatnamen op gemeentefoto Locatie kazernes/voertuigen Transportleidingen Etc.

17 april 2014

18 DOIV 2014 Terugmelding - Inowit Feedbackloop BV en OMS
Managementinformatie keuze meer elementen (alle objecten BAG en andere bronnen (leeftijd, inkomen etc) OMS koppeling – spoedig

19 2014

20 DOIV Systeem DOIV zien U bent ook welkom bij de stand Uitleg techniek toekomst

21

22 Good practice 2 Noord-Holland Noord

23 Hier zijn de cijfers… en nu
Hier zijn de cijfers… en nu? Veiligheidsregio in cijfers BIC, februari 2014

24 Hier zijn de cijfers… en nu?
Een korte geschiedenis Productenboek Productbeoordeling Productverantwoording Zijn we goed bezig?

25 1. Een korte geschiedenis
2009 start project BI 2010 ontwikkeling datawarehouse en dashboards 2011 oplevering en doorontwikkeling 2012 brede uitrol 2013 opname in planning & controlcyclus 2014

26 1. Een korte geschiedenis
2009 start project BI 2010 ontwikkeling datawarehouse en dashboards 2011 oplevering en doorontwikkeling 2012 brede uitrol 2013 opname in planning & controlcyclus 2014

27 Bedien uzelf!

28

29 Anno 2014 Bedien uzelf, maar …. Hoe uniform rapporteren over prestaties?

30

31 2. Productenboek Veiligheidsregio

32 Brandveiligheids-bewustzijn Adviezen risicobeheersing
Toezicht risicobeheersing + Beheer OMS Officieren Eenheden Ondersteuning Incidentbestrijd. Analyse en Onderzoek Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost

33 Brandveiligheids-bewustzijn Adviezen risicobeheersing
Toezicht risicobeheersing + Beheer OMS Officieren Eenheden Ondersteuning Incidentbestrijd. Analyse en Onderzoek Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost

34 Brandveiligheids-bewustzijn Adviezen risicobeheersing
Toezicht risicobeheersing + Beheer OMS Officieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost

35 Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid
Brandveiligheids-bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing + Beheer OMS Officieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid

36 Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid
Brandveiligheids-bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing + Beheer OMS Officieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid

37 Elk product wordt dus beoordeeld
Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal

38 Elk product wordt dus beoordeeld
Indicator Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal

39 Elk product wordt dus beoordeeld
Indicator Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal BI dashboard Excel Systeem ‘Duim’

40 Voorbeelden uit Productenboek

41

42

43

44

45

46

47

48 3. Product beoordeling Veiligheidsregio

49 Scoren is (semi) handwerk: 3x per jaar voor de MARAP

50 Interpreteren is handwerk: 3x per jaar voor de MARAP
Toelichting Groen = in orde Oranje = opletten Rood = actie

51 Enz.

52 4. Product verantwoording Veiligheidsregio

53 MARAP en BURAP Ingevuld scoreformulier wordt bijlage van de MARAP
Een deel hiervan in ‘Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in-zicht’

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 4. Zijn we goed bezig? Kan het slimmer? Kan het eenvoudiger? Kan het leuker? Verbeteren onze prestaties? Kunnen we leren van elkaar?

64 Leveranciersmarkt en netwerken
Lunch Leveranciersmarkt en netwerken

65 Good practice 3 Amsterdam Amstelland

66 Position paper en Infographic business intelligence
Landelijk beleid Position paper en Infographic business intelligence

67 Informatiegestuurd en transparant samenwerken
Position paper en infographic voor ontwikkeling business intelligence in de veiligheidsregio’s Anja van der Lans en Mark Luijten

68 Aanleiding Ontwikkeling veiligheidsregio’s en regionalisering brandweer Organisatorische afstand tot gemeenten Groeiende behoefte aan transparantie en verantwoording Toenemende inspectie door rijksoverheid Werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten organiseren Data vanuit primaire en bedrijfsvoeringsprocessen verzamelen en veredelen, zodat: geleerd kan worden van de operatie voorspellingen kunnen worden gedaan gestuurd kan worden op de kwaliteit verantwoording kan worden afgelegd

69 Doel (1) Voor de RBC: Gezamenlijk begrippenkader en theoretisch model
Belang van BI voor veiligheidsregio’s duidelijk maken Inzicht in BI-ontwikkelingen en -producten Gezamenlijke richting en concrete actiepunten Voor de veiligheidsregio’s: Handreiking voor interne discussie en positionering Inzicht in producten en ontwikkelingen elders Belang van samenwerking onderstrepen

70 Doel (2) Meer en betrouwbaardere informatie t.b.v. sturen, verantwoorden, leren en vergelijken Meer samenhang tussen de werkprocessen en (daarmee) operationele prestatieverbetering Betere ondersteuning van de primaire processen met informatie Informatieanalyse: causaliteit en correlaties Minder ‘toevallig presteren’ Efficiëntere aanwending van middelen Een sterke(re) brancheorganisatie

71 Besluitvorming (1) Voeding vanuit netwerken Informatiemanagement en Kwaliteit en het Expertteam BI (NIEUW) December 2013: RBC benoemt data tot strategisch thema 23 januari: bespreking in programmaraden 14 maart: besluitvorming in RBC

72 Besluitvorming (2) Voorstel aan RBC 14 maart:
Kennis nemen van adviesdocument BI-community stimuleren en faciliteren BI-programma voor 2014 vaststellen Opdracht geven voor vorming meerjaren landelijk BI-programma

73 Inhoud advies Definitie van Business Intelligence : Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking

74 Model voor volwassenheid

75 Samenhang volwassenheid en producten
niveau mens proces informatie technologie excelleren presteren sociaal brandprofiel - brandveilig leven app digitale bereikbaarheidskaart Brandrisicoprofiel voldoen w&r Leidraad brandweeropleidingen - stuurinformatie Referentiekader processen Aristoteles - Cicero - Brandweerstatistieken VeRA leveren Verantwoordingsinformatie Procesbeschrijvingen Normenboek - Vraagorganisatie informatiemanagement etl definities MIOG - locale rapportagetools en dataverzamelingen ontsloten niet leveren medewerkers op verschillende afdelingen werken uitsluitend vanuit de eigen afdeling processen niet integraal in kaart gebracht; elke afdeling kijkt alleen naar eigen deel van het proces data/informatie uit verschillende bronnen spreken elkaar tegen excel sheets; rapportages op basis van totalen en percentages; veel handmatig werk

76 Aanbeveling landelijke activiteiten
Inventariseren informatiebehoefte van de veiligheidsregio's (enquête community) Opstellen producten- en dienstencatalogus voor de veiligheidsregio’s Opzetten en vullen toegankelijk en beheersbaar Gegevensboek Veiligheidsregio’s (Firebrary +) Maken en uitvoeren landelijke BI-scan voor de veiligheidsregio’s (regionale roadmap) Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijke/ landelijke datawarehouse of anderszins

77 Wat zelf doen? Enquête invullen en samenwerking zoeken (o.a. binnen community maar ook daarnaast) Infographic bestuderen, versie 0.9 helpen afronden en distribueren Adviesdocument lezen en interne discussies starten Opbouwende kritiek leveren en initiatieven verder helpen Goed oriënteren op de leveranciersmarkt Afspraken maken voor referentiebezoeken

78 Infographic (1) CONCEPT

79 Infographic (2) CONCEPT

80 Samenvatting van de dag Leveranciersmarkt en netwerken
Afsluiting Samenvatting van de dag Leveranciersmarkt en netwerken


Download ppt "Business Intelligence Community"

Verwante presentaties


Ads door Google