De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio’s #BIC3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio’s #BIC3."— Transcript van de presentatie:

1 Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio’s #BIC3

2 Welkom Opening door Carolien Angevaren Terugblik 2013 Twitteren? Gebruik #BIC3

3 Programma 10.001 e deel: – Opening en terugblik 2013 – Delen good practice 1 door Brabant-Noord – Delen good practice 2 door Noord-Holland Noord 11.452 e deel: – Gezamenlijke lunch, leveranciersmarkt en netwerken 13.003 e deel: – Delen good practice 3 door Amsterdam Amstelland – Position paper business intelligence & Special infographic – Afsluiting programma 14.30Leveranciersmarkt en netwerken 15.30Einde bijeenkomst

4 Good practice 1 Brabant-Noord

5 DOIV Database Operationele Informatie Voorziening

6 Business Intelligence is het geheel van oplossingen en technieken voor het verzamelen, opslaan en analyseren van bedrijfskritische data uit uiteenlopende bedrijfsplatformen. Door het combineren en structuren van die data kan een geheel van dashboards worden opgesteld dat vaak op grafische wijze aan diverse types managers een individualiseerbaar instrument biedt om de performantie van het bedrijf te monitoren binnen de relevante onderdelen waarvoor die managers verantwoordelijk zijn. Die snelle toegang tot relevante parameters vormt het vertrekpunt voor een eventuele snelle bijsturing van bepaalde bedrijfsprocessen. BI

7 Verzamelen, opslaan- in DOIV Analyseren, combineren, structureren- door keuze van verschillende personen en voorbereid Bedrijfskritische info, relevante onderdelen- wat is belangrijk, geen informatie om informatie Uiteenlopende bedrijfsplatformen- bijvoorbeeld OMS Koppeling GMS- BAG- KvK- Brabant Water Grafisch, in aantallen en tekst Performantie- mate gestelde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden Snelle toegang DOIV

8 Als legoblokken Generiek systeem / DWH- met veel bronnen, hieruit selecteren en combineren Tot operationele- en managementinformatie/ BI Grafisch, in cijfers en tekst Online beschikbaar (beveiligd) In kantooromgeving (koud) en uitruk (warm)- bevordering samenwerking Efficiënt- 2 beheerders DOIV Interesse multi DOIV = een visie die we in stappen opbouwen

9 DOIV start

10 Eenvoudig in gebruik Correcte informatie - vanuit de bron, bij voorkeur automatisch / feedbackloop (BV- OMS) / geen handmatige correctie cijfers, aanvullen - terugmelding in en extern (kleuren op kaart) - MOMO- vergelijk reële uitrukgegevens dekkingsplan Ieder eigen vak (samenwerking brandweerkennis met specialist bouwen systeem) DOIV belangrijk

11 Door SML+ en SML web Werking SML+ / bijeenkomsten OMS maart Werking SML web (extra naam, functionarissen calamiteiten, NZR- personen DOIV Objectinformatie door bronhouders

12 Eenvoudig, met 1 druk op de knop voor regiegroepen en KMT Nu m.b.t. de uitrukinformatie Tijdvak De reële uitruktijd naar soorten voertuigen, prio, ROL etc. Volgens de Wet – opkomsttijden/percentage binnen norm per objectsoort, per post OMS In toekomst uitbreiding DOIV uitbreiding Managementinformatie/ BI op maat (maart 2014)

13 Maart 2014

14 Gebruikt om objecten SML+ en SML web door repressie en risicobeheersing te laten bepalen Van deze objecten een “DBK” Zichtbaar in contour van het object DOIV SBI lijst KvK

15 Van alle “DBK’s ” Alle ingevoerde informatie (OMS, gevaarlijke stof, etc) Ook de BAG – elementen (oppervlakte, gebouwfunctie etc.)? Te selecteren. Zichtbaar op kaart en in getallen. B.v. alle objecten met een oppervlakte van meer als 2000 vierkante meter, met een OMS, met gevaarlijke stoffen en een waterwinning binnen 100 mtr DOIV Management/ BI keuze elementen

16 Risicokaart Rijks-, spoor- en vaarwegen Natuurbrand WAS Straatnamen op gemeentefoto Locatie kazernes/voertuigen Transportleidingen Etc. DOIV Fase 2

17 april 2014

18 Terugmelding - Inowit Feedbackloop BV en OMS Managementinformatie keuze meer elementen (alle objecten BAG en andere bronnen (leeftijd, inkomen etc) OMS koppeling – spoedig DOIV 2014

19

20 Systeem DOIV zien U bent ook welkom bij de stand Uitleg techniek toekomst DOIV

21

22 Good practice 2 Noord-Holland Noord

23 Hier zijn de cijfers… en nu? Veiligheidsregio in cijfers BIC, februari 2014

24 Hier zijn de cijfers… en nu? 1.Een korte geschiedenis 2.Productenboek 3.Productbeoordeling 4.Productverantwoording 5.Zijn we goed bezig?

25 1. Een korte geschiedenis 2009 start project BI 2010 ontwikkeling datawarehouse en dashboards 2011 oplevering en doorontwikkeling 2012 brede uitrol 2013 opname in planning & controlcyclus 2014

26 1. Een korte geschiedenis 2009 start project BI 2010 ontwikkeling datawarehouse en dashboards 2011 oplevering en doorontwikkeling 2012 brede uitrol 2013 opname in planning & controlcyclus 2014

27 Bedien uzelf!

28

29 Anno 2014 Bedien uzelf, maar …. Hoe uniform rapporteren over prestaties?

30

31 2. Productenboek Veiligheidsregio

32 Brandveiligheids- bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing Adviezen risicobeheersing + Toezicht risicobeheersing + Beheer OMSOfficierenEenhedenOndersteuning Incidentbestrijd. Analyse en Onderzoek JeugdbrandweerLokale activiteiten Brandweerpost

33 Brandveiligheids- bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing Adviezen risicobeheersing + Toezicht risicobeheersing + Beheer OMSOfficierenEenhedenOndersteuning Incidentbestrijd. Analyse en Onderzoek JeugdbrandweerLokale activiteiten Brandweerpost

34 Brandveiligheids- bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing Adviezen risicobeheersing + Toezicht risicobeheersing + Beheer OMSOfficieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek JeugdbrandweerLokale activiteiten Brandweerpost

35 Brandveiligheids- bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing Adviezen risicobeheersing + Toezicht risicobeheersing + Beheer OMSOfficieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek JeugdbrandweerLokale activiteiten Brandweerpost Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid

36 Brandveiligheids- bewustzijn Adviezen risicobeheersing Toezicht risicobeheersing Adviezen risicobeheersing + Toezicht risicobeheersing + Beheer OMSOfficieren ACBR HOvD OvdB AGS MPL Stafsectie Eenheden TS RV HV Duikteam OGS Grootschalig Ondersteuning Incidentbestrijd. Lokaalmateriaal Bluswatervz. Analyse en Onderzoek JeugdbrandweerLokale activiteiten Brandweerpost Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel Lokale zichtbaarheid

37 Elk product wordt dus beoordeeld Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal

38 Elk product wordt dus beoordeeld Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal Indicator

39 Elk product wordt dus beoordeeld Bezetting Tijden Vakbekwaamheid Planvorming Materiaal Indicator BI dashboard Excel Systeem ‘Duim’

40 Voorbeelden uit Productenboek

41

42

43

44

45

46

47

48 3. Product beoordeling Veiligheidsregio

49 Scoren is (semi) handwerk: 3x per jaar voor de MARAP

50 Groen = in orde Oranje = opletten Rood = actie Toelichting Interpreteren is handwerk: 3x per jaar voor de MARAP

51 Enz.

52 4. Product verantwoording Veiligheidsregio

53 MARAP en BURAP Ingevuld scoreformulier wordt bijlage van de MARAP Een deel hiervan in ‘Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in-zicht’

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 4. Zijn we goed bezig? Kan het slimmer? Kan het eenvoudiger? Kan het leuker? Verbeteren onze prestaties? Kunnen we leren van elkaar?

64 Lunch Leveranciersmarkt en netwerken

65 Good practice 3 Amsterdam Amstelland

66 Landelijk beleid Position paper en Infographic business intelligence

67 Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper en infographic voor ontwikkeling business intelligence in de veiligheidsregio’s Anja van der Lans en Mark Luijten

68 Aanleiding Ontwikkeling veiligheidsregio’s en regionalisering brandweer Organisatorische afstand tot gemeenten Groeiende behoefte aan transparantie en verantwoording Toenemende inspectie door rijksoverheid  Werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten organiseren  Data vanuit primaire en bedrijfsvoeringsprocessen verzamelen en veredelen, zodat: – geleerd kan worden van de operatie – voorspellingen kunnen worden gedaan – gestuurd kan worden op de kwaliteit – verantwoording kan worden afgelegd

69 Doel (1) Voor de RBC: Gezamenlijk begrippenkader en theoretisch model Belang van BI voor veiligheidsregio’s duidelijk maken Inzicht in BI-ontwikkelingen en -producten Gezamenlijke richting en concrete actiepunten Voor de veiligheidsregio’s: Handreiking voor interne discussie en positionering Inzicht in producten en ontwikkelingen elders Belang van samenwerking onderstrepen

70 Doel (2) Meer en betrouwbaardere informatie t.b.v. sturen, verantwoorden, leren en vergelijken Meer samenhang tussen de werkprocessen en (daarmee) operationele prestatieverbetering Betere ondersteuning van de primaire processen met informatie Informatieanalyse: causaliteit en correlaties Minder ‘toevallig presteren’ Efficiëntere aanwending van middelen Een sterke(re) brancheorganisatie

71 Besluitvorming (1) Voeding vanuit netwerken Informatiemanagement en Kwaliteit en het Expertteam BI (NIEUW) December 2013: RBC benoemt data tot strategisch thema 23 januari: bespreking in programmaraden 14 maart: besluitvorming in RBC

72 Besluitvorming (2) Voorstel aan RBC 14 maart: Kennis nemen van adviesdocument BI-community stimuleren en faciliteren BI-programma voor 2014 vaststellen Opdracht geven voor vorming meerjaren landelijk BI-programma

73 Inhoud advies Definitie van Business Intelligence : Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking

74 Model voor volwassenheid

75 Samenhang volwassenheid en producten

76 Aanbeveling landelijke activiteiten Inventariseren informatiebehoefte van de veiligheidsregio's (enquête community) Opstellen producten- en dienstencatalogus voor de veiligheidsregio’s Opzetten en vullen toegankelijk en beheersbaar Gegevensboek Veiligheidsregio’s (Firebrary +) Maken en uitvoeren landelijke BI-scan voor de veiligheidsregio’s (regionale roadmap) Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijke/ landelijke datawarehouse of anderszins

77 Wat zelf doen? Enquête invullen en samenwerking zoeken (o.a. binnen community maar ook daarnaast) Infographic bestuderen, versie 0.9 helpen afronden en distribueren Adviesdocument lezen en interne discussies starten Opbouwende kritiek leveren en initiatieven verder helpen Goed oriënteren op de leveranciersmarkt Afspraken maken voor referentiebezoeken

78 Infographic (1) CONCEPT

79 Infographic (2) CONCEPT

80 Afsluiting Samenvatting van de dag Leveranciersmarkt en netwerken


Download ppt "Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio’s #BIC3."

Verwante presentaties


Ads door Google