De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven  5 onderwerpen in 2009/2010:  Generatie Einstein  Sociale Netwerken  Internal Branding  Anticyclisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: " i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven  5 onderwerpen in 2009/2010:  Generatie Einstein  Sociale Netwerken  Internal Branding  Anticyclisch."— Transcript van de presentatie:

1  i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven  5 onderwerpen in 2009/2010:  Generatie Einstein  Sociale Netwerken  Internal Branding  Anticyclisch investeren  Het nieuwe werken  Het Nieuwe Werken resultaat:  Besliswijzer/navigatietool voor HRM professionals Vertrekpunt

2  Bepaal waar Het Nieuwe Werken aan moet bijdragen gedeelde visie op basis van definitie Dik Bijl en factor4 index Dik Bijl factor4 index zie o.a. Veldhoen, Bright & Company en dit filmpjeVeldhoenBright & Companydit filmpje Routevoorbereiding Fysieke werkomgeving Gebouw Werkplek Virtuele (werk)omgeving IT Mentale werkomgeving Mens Organisatie Management BricksBytesBehaviour “Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Deze visie kan worden gerealiseerd door vernieuwing van fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en cultuur, de managementstijl en de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager”

3  Hulp bij implementatie van Het Nieuwe Werken.  Focus op de HR Professionals.  7 verschillende HR terreinen 1.Performance Management 2.Resourcing 3.HR Services 4.Leiderschap 5.Arbeidsvoorwaarden 6.Organisatiecultuur 7.Opleiden Navigatietool beheerfavorieten

4 Favorieten beheer Performance Management HR Services ResourcingLeiderschap Arbeids- voorwaarden Opleiden Cultuur en Organisatie Beheer favorieten

5 homebeheerfavorieten Performance Management Definitie Nuttige plaatsen Toelichting Rol HRM

6 homebeheerfavorietenTerugrotonde Definitie  “Performance Management is het sturen van een organisatie en haar medewerkers op concrete vooraf overeengekomen doelstellingen.” Performance Management

7 homebeheerfavorietenTerugrotonde Toelichting (1/4)  Traditioneel : “command en control”  Het kunnen vaststellen wat de performance van een medewerker is, bijvoorbeeld bij routinematige arbeid aan de hand van zijn aanwezigheid en inspanning.  De manier waarop we werk organiseren, inrichten, aansturen, uitvoeren en belonen is nauwelijks mee veranderd met de technologie in loop der jaren. Dick Bijl,‘Het nieuwe werken” Dick Bijl,‘Het nieuwe werken” Performance Management

8 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Het traditionele performance systeem bestaat niet meer in de 21 ste eeuw. (Henny van Egmond)Henny van Egmond  Kennismedewerkers moeten met name intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk te doen. Om dat te bereiken hebben medewerkers 3 dingen nodig (Dan Pink)Dan Pink  Autonomie  Mastery  Purpose Toelichting (2/4) Performance Management

9 homebeheerfavorietenTerugrotonde  minimaal aantal regels  Verantwoordelijkheid vastgelegd in resultaatafspraken  Visie/ambitie, structuur en cultuur met elkaar verbonden  Resultaatafspraak is ‘linking pin’ naar collectieve ambitie van de organisatie en houvast van manager en medewerker in hun onderlinge relatie. Toelichting (3/4) Performance Management

10 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Sturen op performance  Heldere, meetbare doelstellingen  Medewerker krijgt autonomie bij uitvoering doelstellingen Toelichting (4/4) Performance Management

11 homebeheerfavorietenTerugrotonde  verbinding tussen de strategie, structuur en cultuur  medewerker en zijn of haar capaciteiten centraal  Kritische succesfactor: met elkaar tot het gewenste doel te komen. Rol HRM (1/2) Performance Management

12 homebeheerfavorietenTerugrotonde  HRM kan helpen bij:  Formulering concrete, samenhangende doelstellingen  Ontwikkeling ondersteunende Instrumenten  Onderzoek: wat is de strategie van de eigen organisatie? Past daar het Nieuwe werken in? Hoe zijn we als HR georganiseerd? Rol HRM (2/2) Performance Management

13 homebeheerfavorietenTerugrotonde Nuttige plaatsen (1/2)  Cases  Rabobank Unplugged  Philips WorkPlace Innovation  SNS Reaal  KPN Performance Management

14 homebeheerfavorietenTerugrotonde Nuttige plaatsen (2/2)  Literatuur/sites  Aan de slag met het nieuwe werken. Dick Bijl (2009) Aan de slag met het nieuwe werken. Dick Bijl (2009)  Henny van Egmond Henny van Egmond  Werken20 Werken20  Het nieuwe werken blog Het nieuwe werken blog  Ted Ted  Businesslinks Businesslinks Performance Management

15 homebeheerfavorieten Resourcing Definitie Nuttige plaatsenToelichting Rol HRM

16 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Resourcing is het binnenhalen, boeien en binden van medewerkers Definitie Resourcing

17 homebeheerfavorietenTerugrotonde Binnenhalen van medewerkers  Generatie Y Nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. Hebben een voorkeur voor organisaties die Het Nieuwe Werken hebben geïmplementeerd.  Andere generaties Vinden dat Het Nieuwe Werken voordelen oplevert. De grotere flexibiliteit van werken speelt daarin een belangrijke rol. Toelichting (1/2) Resourcing

18 homebeheerfavorietenTerugrotonde Boeien en binden van medewerkers  Zeer belangrijk door krimpende arbeidsmarkt  Een sterk employer brand helpt om de juiste medewerkers binnen te halen en houden.  Gebonden medewerker, verbonden aan indentiteit en missie van organisatie.  Geboeide medewerker, geboeid door de organisatie, het leuke werk, succes op de markt, arbeidsvoorwaarden etc. Toelichting (2/2) Resourcing

19 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Vaststellen en opbouwen van het employer brand. Wat voor werkgever wil je zijn en hoe communiceer je dat op de arbeidsmarkt?  Vaststellen van de (gewenste) verhouding gebonden en geboeide medewerkers binnen een bedrijf. De wervingsaanpak kan daarop aangepast worden. Rol HRM Resourcing

20 homebeheerfavorietenTerugrotonde Tips:  Interpolis : gebruikt bij werving een assessment waarin getoetst wordt of toekomstige medewerkers voldoen aan hun generieke competentieprofiel: resultaatgedreven­heid, klantgerichtheid, ontwikkelingsgerichtheid en autonomie.  Buddy Systeem : Koppel nieuwe medewerkers aan een mentor of buddy zodat zij een vast aanspreekpunt hebben in de kennismaking met de organisatie en de manier van werken. Automatische aanspreekpunten in de vorm van collega’s bij wie je op de kamer zit bestaan vaak niet meer. Nuttige plaatsen (1/2) Resourcing

21 homebeheerfavorietenTerugrotonde Websites:  Over de medewerker 2.0: www.werken 2.0.nl Over de medewerker 2.0: www.werken 2.0.nl  Ervaringen van generatie Y medewerker:  www.hetnieuwewerkenblog.nl www.hetnieuwewerkenblog.nl  www.deverbondenmedewerker.nl www.deverbondenmedewerker.nl  www.flexibelwerken.nl www.flexibelwerken.nl Boek:  De geluksfabriek, M. Bruel en C. Colsen, 1998 Nuttige plaatsen (2/2) Resourcing

22 homebeheerfavorieten HR Services Definitie Nuttige plaatsenToelichting Rol HRM

23 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Met HR Services worden de administratieve en dienstverlenende taken bedoeld die te maken hebben met HR. Definitie HR Services

24 homebeheerfavorietenTerugrotonde Omvat o.a.:  Salarisadministratie  Kern HR-administratie  Added Value HR administratie  Subsidies Toelichting (1/3) HR Services

25 homebeheerfavorietenTerugrotonde Goede organisatie HR Services essentieel  Altijd en overal toegang tot relevante info  Gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen  Employee Self Service (ESS)  Manager Self Service (MSS) Toelichting (2/3) HR Services

26 homebeheerfavorietenTerugrotonde Servicemodellen  Hosted Delivery  Managed Delivery  Full Delivery Toelichting (3/3) HR Services

27 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Minder administratie geeft meer ruimte voor kernactiviteiten  Efficiënt inrichten van administratieve en dienst- verlenende processen  Ondersteuning management bij informatiemanagement en verandertrajecten Rol HRM HR Services

28 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Kluwer  Workshop werken in papierloos kantoor Workshop werken in papierloos kantoor  Nieuwe werken Blog  Casanova was een echte informatiewerker Casanova was een echte informatiewerker Nuttige plaatsen HR Services

29 homebeheerfavorieten Leiderschap Definitie Nuttige plaatsenToelichting Rol HRM

30 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Leiderschap (een greep uit de vele definities)  De enige definitie van een leider is: iemand met volgers. Peter Drucker  Het proces van overtuiging en voorbeeld dat een individu (of leiderschapsteam) of een groep in gang zet om actie te ondernemen die gericht is op het doel van de leider of de gedeelde doelen van iedereen. John Gardner Definitie Leiderschap

31 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Hoofdtypen van Leidinggeven:  Op afstand  Op basis van Vertrouwen Toelichting Leiderschap

32 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Begin bij het begin : Topmanagement moet overtuigd zijn!  Analyseer huidige leiderschapsstijl.  Inspireer door gesprekken over het nieuwe gedachtegoed  Stel de organisatie als geheel centraal: de medewerker, manager, klant. Rol HRM (1/2) Leiderschap

33 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Pak het integraal aan, niet alleen vanuit IT, HRM of communicatie.  Voorkom kloof tussen manager (nieuwe stijl) en medewerker (oude stijl).  Vind het wiel niet opnieuw uit; gebruik best practices.  Wees alert op ‘oud’ management Rol HRM (2/2) Leiderschap

34 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Defensie (afdeling HRM) leiderschap in dynamische omgevingen http://www.managersonline.nl/ http://www.managersonline.nl/ Nuttige plaatsen Leiderschap

35 homebeheerfavorieten Arbeidsvoorwaarden Definitie Nuttige plaatsenToelichting Rol HRM

36 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Afspraken tussen werkgever en werknemer, waaronder de werknemer bereid is zijn arbeidsprestatie te leveren.  De Arbo regelgeving is vastgelegd in de Arbeidsomstandigheden wet. Definitie Arbeidsvoorwaarden

37 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Het Nieuwe Werken (individuele flexibiliteit) en huidige arbeidsvoorwaarden (collectieve afspraken) vaak moeilijk met elkaar te verenigen  Arbo wetgeving bepalend Toelichting Arbeidsvoorwaarden

38 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Onderhandelen voor een flexibele CAO, passend bij Het Nieuwe Werken  Handhaving van de Arbo regels bij flexibel werken Rol HRM Arbeidsvoorwaarden

39 homebeheerfavorietenTerugrotonde Praktische tips /ervaringen  Rabobank (Rabo Unplugged). Rabo Unplugged zegt dat het de keuze van de medewerker is of hij thuis werkt. Het is geen verplichting (er is altijd een werplek op kantoor) en dus kan hij ook zelf verantwoordelijk zijn voor een goede inrichting van de werkplek thuis.Rabo Unplugged  Microsoft. Bij Microsoft ontvangen medewerkers een maandelijkse toelage voor de inrichting van de ‘mobiele werkplekken’. Daarnaast is er voorlichting en arbo- ondersteuning. Nuttige plaatsen (1/3) Arbeidsvoorwaarden

40 homebeheerfavorietenTerugrotonde Websites Arbeidsvoorwaarden  “CAO wasstraat” : sociaal innovatieve cao. http://www.ncsi.nl/caowasstraat/ http://www.ncsi.nl/caowasstraat/  “Van onderhandelen naar samenwerken” : CAO 2.0 http://www.hs-a.eu/CAO2.0.pdf http://www.hs-a.eu/CAO2.0.pdf  “medewerkers in wisseldiensten” http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=product &laag1=52&laag2=226&item_id=1302 http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=product &laag1=52&laag2=226&item_id=1302 Nuttige plaatsen (2/3) Arbeidsvoorwaarden

41 homebeheerfavorietenTerugrotonde Websites Arbo regelgeving  Arboportaal www.Arboportaal.nl www.Arboportaal.nl  Taskforce Mobiliteitsmanagement. http://www.tfmm.nl/ http://www.tfmm.nl/ Nuttige plaatsen (3/3) Arbeidsvoorwaarden

42 homebeheerfavorieten Cultuur en Organisatie DefinitieNuttige plaatsenToelichtingRol HRM

43 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Organisatiecultuur wordt vaak omschreven als een optelsom van de symbolen, waarden, helden en rituelen van een organisatie. Definitie Cultuur en Organisatie

44 homebeheerfavorietenTerugrotonde  De manier waarop mensen in een organisatie met elkaar omgaan is van groot belang om het nieuwe werken succesvol in de organisatie te kunnen implementeren. Deze kernwaarden zijn hierbij de sleutel:  Vertrouwen  Samenwerken  Resultaatgerichtheid Toelichting Cultuur en Organisatie

45 homebeheerfavorietenTerugrotonde Aannamebeleid  Ontwikkelen van een selectietoets waarin wordt beoordeeld of nieuwe medewerkers bij de kernwaarden van de organisatie passen Beoordelingssystematiek  Ontwikkelen van een systematiek waarin medewerkers beoordeeld op de kernwaarden die voor het nieuwe werken van belang zijn Rol HRM (1/2) Cultuur en Organisatie

46 homebeheerfavorietenTerugrotonde Coaching management  Managers begeleiden in het aansturen van medewerkers op het gewenste gedrag Rol HRM (2/2) Cultuur en Organisatie

47 homebeheerfavorietenTerugrotonde Cultuurcheck  Het ontwikkelaarsgilde Het ontwikkelaarsgilde Literatuur  Dik Bijl – aan de slag met het nieuwe werken Dik Bijl – aan de slag met het nieuwe werken  Thomas Malone – the future of work Thomas Malone – the future of work  Stephen M.R. Covey/Rebecca R. Merryll – the speed of trust Stephen M.R. Covey/Rebecca R. Merryll – the speed of trust  Marlies Harlaar/Peter Burgerjon – Succesvol servant leadership Marlies Harlaar/Peter Burgerjon – Succesvol servant leadership Nuttige plaatsen Cultuur en Organisatie

48 homebeheerfavorieten Opleiden Definitie Nuttige plaatsenToelichting Rol HRM

49 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Onder ‘Opleiden’ verstaan we de systematische ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag die iemand nodig heeft om bepaalde taken adequaat uit te voeren. Definitie Opleiden

50 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Nieuw opleidingsbeleid afstemmen op:  Strategie/beleid organisatie  Plaats- en tijdgebondenheid werkzaamheden  Behoefte verschillende doelgroepen  Bestaande opleidingen & methodieken  Aanbod huidige Suppliers Toelichting (1/4) Opleiden

51 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Verschillende doelgroepen  HR Professional  Manager  Medewerker Toelichting (2/4) Opleiden

52 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Fases 1.Het invoeren van Het Nieuwe Werk 2.Gedurende Het Nieuwe Werken (Een leven lang leren) Toelichting (3/4) Opleiden

53 homebeheerfavorietenTerugrotonde Opleidingsthema’s 1.Kennis Systemen, Wettelijke mogelijkheden, Theorie mbt Verandermanagement 2.Vaardigheden Competentieontwikkeling, Leiderschap, Werkstijlen, Werk-privé balans 3.Communicatie Inspiratiesessies, Informatiesessies Toelichting (4/4) Opleiden

54 homebeheerfavorietenTerugrotonde  Zorgen voor een goede ‘learning’ organisatie  Begeleiden bij definiëren opleidingsvraag Rol HRM Opleiden

55 homebeheerfavorietenTerugrotonde Boeken  Joop Swieringa, Jacqueline Jansen ‘Gedoe komt er toch’ ‘Gedoe komt er toch’ Trainingen en symposia  Kluwer: training Het Nieuwe Werken in het papierloze kantoor training Het Nieuwe Werken in het papierloze kantoor  Schoevers: training voor implementatie van HNW training voor implementatie van HNW Nuttige plaatsen (1/2) Opleiden

56 homebeheerfavorietenTerugrotonde Tips andere bedrijven  Interpolis: Assessment dag voor alle nieuwe medewerkers  Rabobank: Werkwijze voor HR gericht op ‘Uitdagen & faciliteren’  ABN Amro: Campagne voor mdw’s: ‘vertrek eens na de file’  Microsoft: werkafspraken MT: ‘hoe vaak ze elkaar moeten zien’ Nuttige plaatsen (2/2) Opleiden


Download ppt " i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven  5 onderwerpen in 2009/2010:  Generatie Einstein  Sociale Netwerken  Internal Branding  Anticyclisch."

Verwante presentaties


Ads door Google