De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THYMOS training & advies | www.thymos.nl Het Nieuwe Werken Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THYMOS training & advies | www.thymos.nl Het Nieuwe Werken Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding."— Transcript van de presentatie:

1 THYMOS training & advies | www.thymos.nl Het Nieuwe Werken Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding

2 www.thymos.nl Even voorstellen… Bart Jansink –Partner bij THYMOS training & advies THYMOS training & advies –stimuleert mensen en organisaties geïnspireerd te ondernemen vanuit motiverende kernwaarden. Onze insteek –Verleiden tot duurzaam doen(!) –Met aandacht voor mensen én businessbesef –Gedragen door ambacht en wendbaar door creativiteit Action learning ontwikkeltrajecten | High impact trainingen | Assessments | Coaching | Interim | Advies 2

3 www.thymos.nl Agenda Het Nieuwe Werken is… Het Oude Werken vs. Het Nieuwe Werken Gevolgen voor medewerkers Gevolgen voor leidinggevenden Vertrouwen? Ondernemend gedrag! 3

4 www.thymos.nl ‘Samenvatting’: 4

5 www.thymos.nl 5 Het Nieuwe Werken is … Een visie op werken Aanjager: recente ontwikkelingen in de informatietechnologie & kenniswerk Bedoeling: betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Gaat om vernieuwing van: –de technologie –fysieke werkplek(ken) –de organisatiestructuur en –cultuur –de mentaliteit –de managementstijl (!)

6 www.thymos.nl 6 Stelling 1 Er is eigenlijk niks nieuws aan het Nieuwe Werken

7 www.thymos.nl Oud vs. Nieuw 7

8 www.thymos.nl 8 Organisatiecultuur en Waarden Oude werkenNieuwe werken Werknemer identificeert zich met subonderdeel Werknemer identificeert zich met geheel Uniformiteit, geslotenheidPluriformiteit, transparantie Vaste lijnen, controle, inspanningFlexibiliteit, vertrouwen Vrijheid op basis van functiegrenzenVrijheid in verbondenheid met het geheel Nadruk op voorkomen van fouten, geen vertrouwen Nadruk op ‘beter worden in’, vertrouwen, leren van fouten Integriteit en professionaliteit waarborgen door regels en procedures Werknemer ontwikkelt zelf moreel en professioneel bewustzijn Indekken (bijv. iedereen CC-en)Verantwoordelijkheid nemen Werk of privéWerk en privé Ruilrelatie: ‘jij mijn tijd, ik jouw geld’Diepere uitwisseling, werk moet voldoening geven en leuk zijn

9 www.thymos.nl 9 Leren en Ontwikkelen Oude werkenNieuwe werken Nadruk op opleiden / verbeteren van medewerkers (studies en cursussen) Nadruk op leren en ontwikkelen van verantwoordelijk handelen en talent (coaching, seminars, intervisie, etc) Regie werkwijze ligt bij leidinggevendeRegie ligt bij werknemer

10 www.thymos.nl 10 Beoordelen en Belonen Oude werkenNieuwe werken Afspraken betreffen werkwijze én resultaten Afspraken betreffen concrete doelen Eens per jaar beoordeeld wordenDoorlopend feedback geven en krijgen Beloning op basis van functieBeloning op basis van prestatie Alleen beloond worden voor het bijdragen aan doelen van eigen organisatieonderdeel Ook beloond worden voor bijdragen aan doelen van het geheel

11 www.thymos.nl 11 Werkomgeving Oude werkenNieuwe werken Klassiek kantoor, gemodelleerd volgens industriële productiedenken (20 ste eeuw) Modern kantoor gemodelleerd volgens informatiedenken (21 ste eeuw) Standaard voorziening, voor iedereen hetzelfde ‘hokje’ in de lange gang Ontwerp op basis van uit te voeren activiteiten (bijv. communiceren, concentreren, ontspannen) WerkplekOntmoetingsplek Alleen werken op kantoorOveral werken

12 www.thymos.nl 12 Stelling 2 Het Nieuwe Werken zal de werkstress voor medewerkers verlagen

13 www.thymos.nl Gevolgen voor medewerkers 13

14 www.thymos.nl 14 Gevolgen voor medewerkers 1.Meer verantwoordelijkheid, individueel zeggenschap 2.Meer aangesproken kunnen worden op jouw prestaties 3.Vervaging van de grens tussen werk en privé 4.Flexwerken en daarmee meer regelmogelijkheden 5.Meer ontplooiing 6.Meer plezier in je werk 7.Minder reistijd, ruimere keuze woonplek door ICT

15 www.thymos.nl 15 Stelling 3 Het Nieuwe Werken vraagt nieuwe leidinggevenden

16 www.thymos.nl Gevolgen voor leidinggevenden 16

17 www.thymos.nl 17 Gevolgen voor leidinggevenden 1.Open en op afstand 2.Controleerbaar én transparant 3.Vertrouwen geven en krijgen 4.Status door toegevoegde waarde; minder door macht 5.Inspireren; aandacht voor talent i.p.v. gebrek 6.Sturen op resultaat, betekent: controle los laten 7.Coachen, faciliteren 8.Dialoog over tussentijdse output i.p.v regels 9.Werknemer krijgt professionele vrijheid en ruimte

18 www.thymos.nl 18 Stelling 4 Medewerkers moeten vertrouwen van hun leidinggevende verdienen

19 www.thymos.nl Vertrouwen 19

20 www.thymos.nl Vertrouwen In een instituut (confidence) In een persoon (trust) Gevoel van vertrouwen in een persoon? 1.Gaat om relaties tussen mensen (duur, ervaringen e.d.) 2.‘Factoren van betrouwbaarheid’ (kennis, vaardigheden, persoonskenmerken e.d.) 3.Verwachtingen 20

21 www.thymos.nl 21 Een cultuur van vertrouwen? Vertaald naar de persoon van de leidinggevende: –Toon voorbeeldgedrag –Wees voorspelbaar –Wees welwillend –Toon je kwetsbaarheid Dat geeft vertrouwen in een leidinggevende!

22 www.thymos.nl 22 Stelling 5 Het Nieuwe Werken versterkt ondernemend gedrag binnen uw organisatie

23 www.thymos.nl Ondernemend gedrag 23

24 www.thymos.nl Ondernemend gedrag: componenten Commercieel zijn –Bewustzijn: €, concurrenten, trends –Signaleren: kansen –Doen: nieuwe producten en verbeteringen Proactief zijn –Initiatiefrijk –Ongevraagd advies, informatie, topics –Anticiperen –In onzekere situaties risico’s durven nemen 24

25 www.thymos.nl Voor(oor)delen? 25

26 www.thymos.nl Conclusie HNW: Medewerkers meer op afstand Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondernemend gedrag zijn een must Andere rol voor de leidinggevende –Enerzijds vertrouwen geven én medewerkers – op afstand- verbonden houden aan het bedrijf –Anderzijds aansturen op heldere resultaten Die combi lijkt tegenstrijdig, is zeer wel mogelijk en levert veel op! 26


Download ppt "THYMOS training & advies | www.thymos.nl Het Nieuwe Werken Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding."

Verwante presentaties


Ads door Google