De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding"— Transcript van de presentatie:

1 Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding
Het Nieuwe Werken Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding

2 Even voorstellen… Bart Jansink THYMOS training & advies Onze insteek
Partner bij THYMOS training & advies THYMOS training & advies stimuleert mensen en organisaties geïnspireerd te ondernemen vanuit motiverende kernwaarden. Onze insteek Verleiden tot duurzaam doen(!) Met aandacht voor mensen én businessbesef Gedragen door ambacht en wendbaar door creativiteit Action learning ontwikkeltrajecten | High impact trainingen | Assessments | Coaching | Interim | Advies

3 Agenda Het Nieuwe Werken is… Het Oude Werken vs. Het Nieuwe Werken
Gevolgen voor medewerkers Gevolgen voor leidinggevenden Vertrouwen? Ondernemend gedrag!

4 ‘Samenvatting’:

5 Het Nieuwe Werken is … Een visie op werken
Aanjager: recente ontwikkelingen in de informatietechnologie & kenniswerk Bedoeling: betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Gaat om vernieuwing van: de technologie fysieke werkplek(ken) de organisatiestructuur en –cultuur de mentaliteit de managementstijl (!)

6 Er is eigenlijk niks nieuws aan het Nieuwe Werken
Stelling 1 Er is eigenlijk niks nieuws aan het Nieuwe Werken

7 Oud vs. Nieuw

8 Organisatiecultuur en Waarden
Oude werken Nieuwe werken Werknemer identificeert zich met subonderdeel Werknemer identificeert zich met geheel Uniformiteit, geslotenheid Pluriformiteit, transparantie Vaste lijnen, controle, inspanning Flexibiliteit, vertrouwen Vrijheid op basis van functiegrenzen Vrijheid in verbondenheid met het geheel Nadruk op voorkomen van fouten, geen vertrouwen Nadruk op ‘beter worden in’, vertrouwen, leren van fouten Integriteit en professionaliteit waarborgen door regels en procedures Werknemer ontwikkelt zelf moreel en professioneel bewustzijn Indekken (bijv. iedereen CC-en) Verantwoordelijkheid nemen Werk of privé Werk en privé Ruilrelatie: ‘jij mijn tijd, ik jouw geld’ Diepere uitwisseling, werk moet voldoening geven en leuk zijn

9 Leren en Ontwikkelen Oude werken Nieuwe werken
Nadruk op opleiden / verbeteren van medewerkers (studies en cursussen) Nadruk op leren en ontwikkelen van verantwoordelijk handelen en talent (coaching, seminars, intervisie, etc) Regie werkwijze ligt bij leidinggevende Regie ligt bij werknemer

10 Beoordelen en Belonen Oude werken Nieuwe werken
Afspraken betreffen werkwijze én resultaten Afspraken betreffen concrete doelen Eens per jaar beoordeeld worden Doorlopend feedback geven en krijgen Beloning op basis van functie Beloning op basis van prestatie Alleen beloond worden voor het bijdragen aan doelen van eigen organisatieonderdeel Ook beloond worden voor bijdragen aan doelen van het geheel

11 Werkomgeving Oude werken Nieuwe werken
Klassiek kantoor, gemodelleerd volgens industriële productiedenken (20ste eeuw) Modern kantoor gemodelleerd volgens informatiedenken (21ste eeuw) Standaard voorziening, voor iedereen hetzelfde ‘hokje’ in de lange gang Ontwerp op basis van uit te voeren activiteiten (bijv. communiceren, concentreren, ontspannen) Werkplek Ontmoetingsplek Alleen werken op kantoor Overal werken

12 Het Nieuwe Werken zal de werkstress voor medewerkers verlagen
Stelling 2 Het Nieuwe Werken zal de werkstress voor medewerkers verlagen

13 Gevolgen voor medewerkers

14 Gevolgen voor medewerkers
Meer verantwoordelijkheid, individueel zeggenschap Meer aangesproken kunnen worden op jouw prestaties Vervaging van de grens tussen werk en privé Flexwerken en daarmee meer regelmogelijkheden Meer ontplooiing Meer plezier in je werk Minder reistijd, ruimere keuze woonplek door ICT

15 Het Nieuwe Werken vraagt nieuwe leidinggevenden
Stelling 3 Het Nieuwe Werken vraagt nieuwe leidinggevenden

16 Gevolgen voor leidinggevenden

17 Gevolgen voor leidinggevenden
Open en op afstand Controleerbaar én transparant Vertrouwen geven en krijgen Status door toegevoegde waarde; minder door macht Inspireren; aandacht voor talent i.p.v. gebrek Sturen op resultaat, betekent: controle los laten Coachen, faciliteren Dialoog over tussentijdse output i.p.v regels Werknemer krijgt professionele vrijheid en ruimte

18 Medewerkers moeten vertrouwen van hun leidinggevende verdienen
Stelling 4 Medewerkers moeten vertrouwen van hun leidinggevende verdienen

19 Vertrouwen

20 Vertrouwen In een instituut (confidence) In een persoon (trust)
Gevoel van vertrouwen in een persoon? Gaat om relaties tussen mensen (duur, ervaringen e.d.) ‘Factoren van betrouwbaarheid’ (kennis, vaardigheden, persoonskenmerken e.d.) Verwachtingen

21 Een cultuur van vertrouwen?
Vertaald naar de persoon van de leidinggevende: Toon voorbeeldgedrag Wees voorspelbaar Wees welwillend Toon je kwetsbaarheid Dat geeft vertrouwen in een leidinggevende!

22 Het Nieuwe Werken versterkt ondernemend gedrag binnen uw organisatie
Stelling 5 Het Nieuwe Werken versterkt ondernemend gedrag binnen uw organisatie

23 Ondernemend gedrag

24 Ondernemend gedrag: componenten
Commercieel zijn Bewustzijn: €, concurrenten, trends Signaleren: kansen Doen: nieuwe producten en verbeteringen Proactief zijn Initiatiefrijk Ongevraagd advies, informatie, topics Anticiperen In onzekere situaties risico’s durven nemen

25 Voor(oor)delen?

26 Conclusie HNW: Medewerkers meer op afstand
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondernemend gedrag zijn een must Andere rol voor de leidinggevende Enerzijds vertrouwen geven én medewerkers – op afstand- verbonden houden aan het bedrijf Anderzijds aansturen op heldere resultaten Die combi lijkt tegenstrijdig, is zeer wel mogelijk en levert veel op!


Download ppt "Aansturen met vertrouwen en loslaten in verbinding"

Verwante presentaties


Ads door Google