De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyscalculie en rekenproblemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyscalculie en rekenproblemen"— Transcript van de presentatie:

1 Dyscalculie en rekenproblemen
Woensdag 6 april 2011 door Ton Soppe

2 Inhoud Deel 1 Getalbegrip Deel 2 Rekenwiskundeproblemen of dyscalculie Deel 3 Diagnosticeren

3 Kenmerken van getalbegrip
Conservatie: overwinnen van de directe waarneming en omkeerbaar kunnen denken Correspondentie: ordenen volgens paarsgewijze overeenkomst Classificatie: groeperend ordenen Seriatie: rangordening (bv van klein naar groot) Tellen: gebruik maken van de telrij Rekentaal: kennen van algemene en specifieke rekentermen waarmee ordeningen zijn te beschrijven Maatbegrip: metend ordenen

4 conservatie Twee glazen met een gelijke hoeveelheid limonade.
Jonge kinderen zullen een voorkeur hebben voor het smalle hoge glas

5 Conservatie Het hoge glas heeft de voorkeur

6 Correspondentie ordenen volgens paarsgewijze overeenkomst

7 Classificatie groeperend ordenen in verzamelingen
Ik heb 12 handdoeken en zie er maar 9 in de kast liggen, dan weet ik dat er 3 in gebruik zijn. Deelverzameling kast en deelverzameling in gebruik 9+3= = =3 9=12-3 3+9= = =9 3=12-9

8 Seriatie rangordenen Van klein naar groot Van zwaar naar licht
Van snel naar langzaam

9 Huidige visie op getalbegrip: het belang van tellen
Tellen via herkennen ( vanaf 2 ½ jaar) Akoestisch tellen ( vanaf 3 ½ jaar) Asynchroon tellen ( vanaf 4 jaar) Ordenend tellen ( vanaf 4 ½ jaar) Resultatief tellen ( vanaf 5 jaar) Verkort tellen ( vanaf 5 ½ jaar)

10 Signaleren van vroege problemen
De Utrechtse Getalbegrip Toets geeft een betrouwbare en valide indicatie van mogelijke problemen in het voorbereidend rekenen. Kinderen die op D- of E-niveau scoren, zijn risicokinderen. Zij behoren ook in groep 3 en verder –over het algemeen- tot de 25% zwakst presterende rekenaars.

11 Doetaak Groep Jan/febr 1 41/2 – 5 j. Jan/febr 2 51/2-6 j. Jan/febr 3

12 Taak A1

13 Taak A8

14 Taak A16

15 Taak B28

16 Taak B33

17 Taak B43

18 Deel 2: Rekenwiskundeproblemen of dyscalculie
Dyscalculie ( jaren 50) betekent in feite: specifieke problemen met het automatiseren bij het rekenen zonder dat daarbij een aanwijsbaar geheugenstoornis aan ten grondslag ligt In de jaren ‘60 en ‘70 werd dit probleem gekoppeld aan hersenbeschadiging Sinds begin deze eeuw sterke revival

19 Het Klokhuis Op 26 december 2007 en op 3 februari 2009 zond het Klokhuis een special uit over dyscalculie. De beide meisjes laten heel duidelijk zien en horen wat de problemen zijn waar dyscalculische kinderen tegenaan lopen.

20 Dyscalculie ‘een definitie’
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenwiskundekennis ( feiten/afspraken), die blijvend zijn ook na gedegen onderwijs

21 Prevalentie Dyscalculie: 2-3% Ernstig rekenprobleem: 7-8%

22 Kenmerkende problemen (1)
Zwak in het ophalen van rekenfeiten uit het geheugen Ze weten op jonge leeftijd ( 6 tot 8 jaar) bijvoorbeeld niet dat: 4 tussen 3 en 5 ligt 5 erbij 3 als uitkomst 8 heeft De helft van 6 gelijk is aan 3

23 Kenmerkende problemen (2)
Tot op late leeftijd gebruik maken van telrijen en vingertellen bij eenvoudige sommen Bijvoorbeeld ‘6+8=..’ “7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14” Veelal een voor een aftellend op de vingers

24 Kenmerkende problemen (3a)
Opgaven in redactievorm niet kunnen oplossen. ‘Mirjam koopt een jurk van 90 euro Ze krijgt 10% korting Ze betaalt met 100 euro Hoeveel krijgt Mirjam terug?’

25 Kenmerkende problemen (3b)
Opgaven in contextvorm niet kunnen oplossen. De Nieuwe Veste gaat met de 3 Havo klassen naar Lauwersoog Er gaan in totaal 107 kinderen en begeleiders mee. In iedere bus die de school huurt kunnen 45 personen. Hoeveel bussen moet de school huren?

26 Kenmerkende problemen (4)
Bij complexe opgaven, waarbij tussenstappen nodig zijn, de draad kwijtraken Bij de oplossing van 33x8 via 10x8 + 10x8 + 10x8 + 3x8 bijvoorbeeld een van de tussenantwoorden vergeten: 240 ( 3x8 niet meegerekend) 184 ( een keer 10x8=80 vergeten)

27 Anke (14 jaar, havo-2) Opgave 23x4
23x4 “vier keer drie is twaalf” “twee opschrijven en tien onthouden” Schrijft op: 2 “Van de drieëntwintig heb ik de drie al gedaan, nu nog twintig” “twintig erbij tien is dertig, die komen voor de twee” Schrijft op: 302

28 Groot probleem is en blijft: automatisering
Voor jonge kinderen met dyscalculie is het al een hele klus om bijvoorbeeld het antwoord op 7x8 als geautomatiseerde kennis op te slaan. Wellicht net zo moeilijk als voor ons het antwoord op 41x37 is te onthouden. Verschil: wij kennen strategieën om dit soort opgaven mentaal ‘vlot’ op te lossen.

29 Een dyscalculisch kind: Alex, 11 jaar , eind groep 7 bao
Opgave uit de E5 toets van het Cito: In de sporthal is plaats voor 1000 toeschouwers. Er zijn 650 zitplaatsen. Hoeveel staanplaatsen zijn er in deze sporthal?

30 Oplossing van Alex “Ik snap dit niet! Ik doe 600 van de 1000 af”. Telt met honderdtallen af tot 400 en zegt dan: “40 eraf 50→→300, 200, 100, 90, 80”(houdt ieder ‘tiental’ bij op de vingers.) Kenmerkend voor de oplossingswijze van Alex is dat hij, ook bij andere opgaven, honderdtallen en tientallen klakkeloos voor elkaar inwisselt.

31 Dyscalculie is een stoornis
In het psychologisch functioneren (directe beschikbaarheid van feiten en afspraken en het leren onthouden) van mensen met dyscalculie is iets mis, opvallend ten opzichte van de rest van het functioneren. Neuro(psycho)logisch onderzoek laat betrokkenheid en mogelijke uitval van specifieke hersengebieden zien. Er is sprake van een redelijke samenhang met de ontwikkelingsstoornis ‘dyslexie’; de problemen ontstaan al op jonge leeftijd. Er zijn aanwijzingen dat dyscalculie, net als dyslexie, een erfelijke basis heeft.

32 Selectieve aandacht Blauw geel groen rood groen rood geel blauw rood geel groen blauw groen rood blauw geel rood groen geel blauw groen geel rood blauw blauw rood geel groen rood geel groen blauw

33 Deel 3 Diagnosticeren

34 Stappen Diagnostische cyclus
Klachtanalyse Probleemanalyse Verklaringsanalyse Indicatieanalyse

35 Klachtanalyse De uitkomst van de klachtanalyse is een ordening van de klachten die door de betrokkene onderschreven en herkend worden.

36 Probleemanalyse Rekenprestaties en fouten worden geordend
Dit vereist kennis van de literatuur over foutenclassificaties

37 Procesgericht onderzoek
Procesgericht onderzoek als onderdeel van volledig onderzoek door: Orthopedagoog/psycholoog Gespecialiseerde leerkracht, ib’er, rt’er.

38 Procesgericht onderzoek
Observeren van open handelingen, verborgen handelingen en taakaanpak Vragen naar de oplossingswijze Variëren van opgaven door reken-wiskundetaken aan te bieden die qua oplossingswijze dichtbij net goed of net fout opgeloste opgaven liggen.

39 Procesgericht onderzoek
Helpen door middel van het doorlopen van de ‘vijf niveaus van hulp’: Meer structuur aanbrengen (S+) Complexiteit verminderen (S+/C-) Verbale hulp geven (VH) Materiële hulp geven (MH) Modelleren ( voordoen-samen doen- nadoen) van de oplossingsprocedure (MOD) Doetaak aan de hand van de volgende opgave

40 Voorbeeld van een opgave
Tjaco ( 13 jaar, klas 1 VMBO) heeft veel moeite met contextopgaven waarin taken zitten waarbij gerekend moeten worden. Een voorbeeld: Sjaak moet de lege flessen in de supermarkt sorteren. Hij moet 187 flessen in kratten doen. In ieder krat kunnen 12 flessen. Hoeveel kratten heeft hij nodig?

41 Stap 1 ‘Helpen’ (S+) Sjaak moet flessen in kratten doen.
Hij heeft 187 flessen In ieder krat kunnen 12 flessen Hoeveel kratten heeft Sjaak nodig om alle flessen op te bergen?

42 Stap 2 ‘Helpen’ (S+/C-) Sjaak heeft 154 flessen
Hij ruimt ze op in kratten In ieder krat kunnen 10 flessen. Hoeveel kratten heeft Sjaak nodig?

43 Stap 3 ‘Helpen’ (VH) Hoeveel flessen heeft Sjaak?
Wat moet hij met die flessen doen? Wat betekent een ‘krat’? Hoeveel flessen kunnen in een krat? Hoeveel kratten zijn ongeveer nodig denk je? Hoe kun je dat het beste uitrekenen?

44 Stap 4 ‘Helpen’ (MH) 154 -100 (10 kratten) 54 -50 ( 5 kratten)
4 ( 4 flessen over, daar is ook een krat voor nodig) In totaal = 16 kratten nodig.

45 Stap 5 ‘Helpen’ (MOD) In deze stap worden alle bewerkingen, die met name in stap 3 en stap 4 zijn aangeboden eerst door de begeleider uitgevoerd. Daarna door begeleider en leerling samen en tenslotte zoveel mogelijk door de leerling zelf.

46 Dyscalculieverklaring
Voorbeeld van een verklaring

47 literatuur Rekenproblemen en Dyscalculie
Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling Cursus Kwec in Hitzum


Download ppt "Dyscalculie en rekenproblemen"

Verwante presentaties


Ads door Google