De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk aDios ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk aDios ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk aDios ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7 | Gez.141 | Gebed | Zegen | Opw.585

2 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

3 Wij stellen ons voor God Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen : Votum, groet

4 Zingen Gezang 99: 1 - 3 U zij de glorie

5 Zingen Gezang 99 : [1] 2 3 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

6 Zingen Gezang 99 : 1 [2] 3 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

7 Zingen Gezang 99 : 1 2 [3] Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

8 Zingen Opwekking 47 (2x zingen) Omdat Hij leeft

9 Zingen Opwekking 47 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

10 Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam

11 Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

12 Gebed

13

14 Lezen Handelingen 20: 17 - 38

15 Zingen Gezang 119:1,2 en 5 De kerk van alle tijden

16 Zingen Gezang 119: [1] 2 5 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan Zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

17 Zingen Gezang 119: 1 [2] 5 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

18 Zingen Gezang 119: 1 2 [5] Nog weet zij zich verbonden in haar drie-eenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

19 Preek

20 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

21 aDios

22 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade aDios

23 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade aDios blijf bij het evangelie van de genade kern weerstand lijn en middelpunt doel houvast

24 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade… Vers 32 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. Vers 24

25 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Hoe het was - dood - zelfgericht - Gods toorn verdiend Hoe het is: - opgewekt uit de dood - in Christus - toekomst met God Paulus in Efese 2. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God

26 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.

27 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan.

28 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Vers 30

29 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer Genade, dus ‘het maakt niet uit’ Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Paulus (Rom 6,1)

30 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer Genade, dus ‘het maakt niet uit Genade, maar ook ‘de wet doen’ Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Paulus (Gal.5: 4)

31 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand relativismewetticisme Alleen leven vanuit de genade verandert je leven echt

32 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt… vers 20 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. vers 27 al den raad Gods.

33 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! schepping herschepping zonde deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt. (Petrus)

34 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel als ik mijn levenstaak maar kan voltooien … getuigen van het evangelie van Gods genade. (vers 24) Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.

35 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32) Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Ja: pas als Jezus terugkomt is het volmaakt

36 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32) Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu!

37 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32) Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu!

38 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Conclusie: Genade is verankerd in kruis en opstanding Genade geeft hoop Genade maakt missionair

39 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast

40 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

41 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

42 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

43 aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

44 aDios blijf bij het evangelie van de genade

45 Zingen Opwekking 428: 1 – 4 Genade, zo oneindig groot

46 Zingen Opwekking 428: [1] 2 3 4 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

47 Zingen Opwekking 428: 1 [2] 3 4 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

48 Zingen Opwekking 428: 1 2 [3] 4 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

49 Zingen Opwekking 428: 1 2 3 [4] Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. } 2x

50 Geloofsbelijdenis

51 Zingen Psalm 89: 1 en 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

52 Zingen Psalm 89: [1] 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

53 Zingen Psalm 89: 1 [7] Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

54 Collecte: 1 e : Kerk 2 e : ?? Collecte

55 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort! www.depoortwinsum.nl

56 Zingen Gezang 141: 1 – 3 Dankt, dankt nu allen God

57 Zingen Gezang 141: [1] 2 3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

58 Zingen Gezang 141: 1 [2] 3 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

59 Zingen Gezang 141: 1 2 [3] Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

60 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

61

62

63 Zingen Opwekking 436 Onze Vader Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’ 2x }

64 Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

65 Zingen Opwekking 436 Onze Vader Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn

66 Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

67 Zingen Opwekking 436 Onze Vader En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

68 Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

69 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

70 Jaap zegent Jasper en Tineke

71 Zingen Psalm 134: 3 Uit Sion dale op u neer

72 Zingen Psalm 134 : 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

73 Zegen zingen: amen, amen, amen Ps. 30 : 1, 2, 7 | Opw. 47 | Kol. 3 : 1 – 17 | Gez. 164 | Opw. 298 | Luk. 23 : 50 – 24 : 12 Gez. 94 : 1, 3, 6 | Gez. 99 | Opw. 614 | Ps. 150

74 Zingen Opwekking 585 Er is een dag

75 Zingen Opwekking 585: [1] 2 3 Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerliikheid.

76 Zingen Opwekking 585: [1] 2 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

77 Zingen Opwekking 585: 1 [2] 3 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

78 Zingen Opwekking 585: 1 [2] 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

79 Zingen Opwekking 585: 1 2 [3] Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.

80 Zingen Opwekking 585: 1 2 [3] Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

81 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort! www.depoortwinsum.nl

82


Download ppt "Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk aDios ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7."

Verwante presentaties


Ads door Google