De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ds. J. Klapwijk aDios Voorganger Thema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ds. J. Klapwijk aDios Voorganger Thema"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Ds. J. Klapwijk aDios Voorganger Thema
??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20: | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7 | Gez.141 | Gebed | Zegen | Opw.585

2 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

3 Wij stellen ons voor God
Votum, groet Wij stellen ons voor God Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

4 Zingen Gezang 99: 1 - 3 U zij de glorie

5 Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen
Zingen Gezang 99 : [1] 2 3 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. opgestane heer!

6 Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, en zegt telken kere:
Zingen Gezang 99 : 1 [2] 3 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

7 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen
Zingen Gezang 99 : 1 2 [3] Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

8 Zingen Opwekking 47 (2x zingen) Omdat Hij leeft

9 ben ik niet bang voor morgen. mijn angst is weg. Omdat ik weet,
Zingen Opwekking 47 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

10 Heer, ik prijs uw grote naam
Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam

11 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven.
Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.

12 Gebed

13

14 Lezen Handelingen 20:

15 Zingen Gezang 119:1,2 en 5 De kerk van alle tijden

16 kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden
Zingen Gezang 119: [1] 2 5 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan Zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

17 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één,
Zingen Gezang 119: 1 [2] 5 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

18 Nog weet zij zich verbonden in haar drie-eenge Heer
Zingen Gezang 119: 1 2 [5] Nog weet zij zich verbonden in haar drie-eenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

19 Preek

20 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

21 aDios Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

22 aDios Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

23 aDios blijf bij het evangelie van de genade kern weerstand
lijn en middelpunt doel houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

24 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade…
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade… Vers 32 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. Vers 24

25 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
1) kern Paulus in Efese 2. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God Hoe het was - dood zelfgericht Gods toorn verdiend Hoe het is: opgewekt uit de dood in Christus toekomst met God

26 Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven,
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.

27 Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan. 1) kern
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan.

28 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
2) De weerstand Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Vers 30

29 Genade, dus ‘het maakt niet uit’
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer Genade, dus ‘het maakt niet uit’ Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Paulus (Rom 6,1)

30 Genade, dus ‘het maakt niet uit Genade, maar ook ‘de wet doen’
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer Genade, dus ‘het maakt niet uit Genade, maar ook ‘de wet doen’ Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Paulus (Gal.5: 4)

31 Genade 2) De weerstand relativisme wetticisme
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Genade relativisme wetticisme Alleen leven vanuit de genade verandert je leven echt

32 Genade het ABC ? het A t/m Z ! 3) lijn en middelpunt
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt… vers 20 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. vers 27 al den raad Gods.

33 Genade het ABC ? het A t/m Z ! 3) lijn en middelpunt
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! zonde schepping herschepping deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt. (Petrus)

34 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
4) doel als ik mijn levenstaak maar kan voltooien … getuigen van het evangelie van Gods genade. (vers 24) Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.

35 Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst?
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Ja: pas als Jezus terugkomt is het volmaakt Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

36 Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst?
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu! Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

37 Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst?
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu! Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

38 Genade is verankerd in kruis en opstanding Genade geeft hoop
aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Conclusie: Genade is verankerd in kruis en opstanding Genade geeft hoop Genade maakt missionair

39 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
5) houvast

40 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

41 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

42 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

43 aDios: blijf bij het evangelie van de genade
5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

44 aDios blijf bij het evangelie van de genade

45 Genade, zo oneindig groot
Zingen Opwekking 428: 1 – 4 Genade, zo oneindig groot

46 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien
Zingen Opwekking 428: [1] 2 3 4 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

47 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Zingen Opwekking 428: 1 [2] 3 4 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

48 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Zingen Opwekking 428: 1 2 [3] 4 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

49 } 2x Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
Zingen Opwekking 428: [4] Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. } 2x

50 Geloofsbelijdenis

51 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Psalm 89: 1 en 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

52 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Zingen Psalm 89: [1] 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

53 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
Zingen Psalm 89: 1 [7] Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

54 Collecte Collecte: 1e : Kerk 2e : ??

55 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

56 Dankt, dankt nu allen God
Zingen Gezang 141: 1 – 3 Dankt, dankt nu allen God

57 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Zingen Gezang 141: [1] 2 3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

58 moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart
Zingen Gezang 141: 1 [2] 3 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

59 die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Zingen Gezang 141: 1 2 [3] Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

60 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

61 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

62 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

63 Zingen Opwekking 436 Onze Vader
Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’ } 2x

64 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid

65 Zingen Opwekking 436 Onze Vader
Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn

66 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid

67 En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad
Zingen Opwekking 436 Onze Vader En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

68 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Zingen Opwekking 436 Onze Vader Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid Amen, amen

69 Gebed - Gebed Jasper * Opwekking 436 Onze Vader - Gebed Jaap

70 Jaap zegent Jasper en Tineke

71 Zingen Psalm 134: 3 Uit Sion dale op u neer

72 de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft,
Zingen Psalm 134 : 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

73 Zegen zingen: amen, amen, amen
Ps. 30 : 1, 2, 7 | Opw. 47 | Kol. 3 : 1 – 17 | Gez. 164 | Opw. 298 | Luk. 23 : 50 – 24 : 12 Gez. 94 : 1, 3, 6 | Gez. 99 | Opw. 614 | Ps. 150

74 Zingen Opwekking 585 Er is een dag

75 waar al wat leeft allang op wacht, een dag van blijdschap,
Zingen Opwekking 585: [1] 2 3 Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerliikheid.

76 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Zingen Opwekking 585: [1] 2 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

77 wanneer de graven opengaan en doden opstaan,
Zingen Opwekking 585: 1 [2] 3 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

78 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Zingen Opwekking 585: 1 [2] 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

79 en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is,
Zingen Opwekking 585: 1 2 [3] Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.

80 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Zingen Opwekking 585: 1 2 [3] Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

81 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

82


Download ppt "Welkom Ds. J. Klapwijk aDios Voorganger Thema"

Verwante presentaties


Ads door Google