De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs Ontwerpen 12 oktober Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs Ontwerpen 12 oktober Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010

3 12 oktober 2010 Onderwijs Ontwerpen Webcolleges

4 Onderwijs Ontwerpen Maak jouw eigen handleiding &
Gebruik die als geheugensteuntje en/of ‘one minute paper’

5 IAM onderwijsontwerp Vanuit gewenste resultaten terugdenken......
De student kan ….. De student toont dit aan door ……

6 Food for Thought Vanuit gewenste resultaten terugdenken Economie:
‘ Wie het rendement wil vergroten, bepaalt vooraf wat er gemeten moet worden …’

7 Food for Thought Denk vanuit een beroepsproducten.
Tegen het ‘fragmenteren’ .....

8 Food for Thought Afnemende sturing
Ondersteunen en steeds meer loslaten Op weg naar zelfstandigheid

9 Food for Thought Profiel van de – afgestudeerde - HBO student
Aangaan van professioneel hoogwaardige relaties (netwerken) Professionele autonomie ( zelfvertrouwen) Duurzaamheid van oplossingen voor vraagstukken (vakkennis)

10 Food for Thought Kennis .... ,
Maar je leert door te doen en door toe te passen. Dus: operationaliseren

11 UDL Lesson Plan Circle Verzamel gegevens van de studenten
Pause & Reflect Verzamel gegevens van de studenten Differentieer inhoud en materialen UDL Lesson Plan Circle Pause & Reflect Pause & Reflect Differentieer ‘instructional processes’ Pause & Reflect Differentieer hoe studenten kunnen tonen wat ze weten en kunnen

12 Onderwijsontwerp TIJD Handleiding & Model

13 TIJD Onderwijsontwerp 6 10 9 8 5 7 4 3 2 1 Opfrissen van eisen
Correctie werk Battery Charge Feedback Battery Charge Eisen bekend maken Toets

14 TIJD Onderwijsontwerp Na dit blok / lessenserie weet je …..
1 Na dit blok / lessenserie weet je ….. Na dit blok / lessenserie kan je, kun je …. Eisen bekend maken Zo gaan we dat beoordelen Zet het in jouw agenda!

15 REDUNDANTIE TIJD Onderwijsontwerp Weet je nog ?
5 Weet je nog ? Opfrissen van eisen Een keer uitgelegd is meestal niet genoeg … Opfrissen en herhalen “het is behandeld..” REDUNDANTIE

16 TIJD Onderwijsontwerp Less is More
10 9 8 7 Less is More Vaak maar 6 weken om effectief met het aanbrengen van kennis en vaardigheden om te gaan ………..…. Correctie werk Battery Charge Feedback Battery Charge Toets Beoordeling

17 LEERSTOFORDENING Onderwijsontwerp Wetmatigheid Wetmatigheid
Nieuwe kennis kan alleen aanhechten aan bestaande kennis Wetmatigheid Vaardigheden inoefenen en herhalen LEERSTOFORDENING

18 VOORKENNIS Leerstofordening Onderwijsontwerp In jouw ontwerp:
Maak een hypothese Sommigen: … weten nog niets … weten een beetje …. zijn ingevoerd …. denken dat ze het weten

19 VOORKENNIS Leerstofordening Onderwijsontwerp
Ga er van uit dat de voorkennis altijd divers is Richt jouw onderwijsontwerp daarop in Vorm: Quiz, vragen stellen, uitleggen aan jou ….

20 VOORKENNIS Leerstofordening Onderwijsontwerp
Ontdek ook wat eerder aangebracht is op IAM, in voorgaande blokken of jaren. Dat weet je misschien uit vakoverleg. Klopt dat met jouw beeld van de kennis van de studenten ?

21 VOORKENNIS Onderwijsontwerp Vorm: drieluik
Vorm: laat studenten vragen formuleren, laat ze aangeven wat ze over het vak / onderwerp willen weten of leren

22 Onderwijsontwerp Leerstijlen Ontwerp voor de 4 typen leerders ....

23 TIJD

24 Aan de slag!

25 NIEUWE KENNIS Leerstofordening Onderwijsontwerp Robert J Marzano
“proces of learning” & Maakte een docentenhandleiding

26 Onderwijsontwerp Leerstofordening 5 dimensies van het leren Model

27 Onderwijsontwerp Leerstofordening 5 dimensies van het leren Model

28 NIEUWE KENNIS Leerstofordening Onderwijsontwerp
Construeer betekenis – Construct Meaning Organiseer het – Identify patterns in the information Opslag – Store the information in the memory

29 Onderwijsontwerp Leerstofordening 5 dimensies van het leren Verbrden

30 KENNIS VERBREDEN Leerstofordening Onderwijsontwerp
Vergelijken ~ Classificeer het ~ Abstraheren ~ leidt er iets uit af ~ bedenk metaforen ~etc

31 Onderwijsontwerp Leerstofordening 5 dimensies van het leren Toepassen

32 KENNIS TOEPASSEN Leerstofordening Onderwijsontwerp
Los er bestaande problemen mee op ~ Vind er iets nieuws mee uit. ~ maak een experiment ~onderzoek waar het nog meer gebruikt wordt ~schrijf een advies …….

33 Onderwijsontwerp Leerstofordening 5 dimensies van het leren Motivatie

34 Attitudes & Perseptions
Onderwijsontwerp Leerstofordening MOTIVATIE Ik vind het zinloos om dit te leren ~ Ha……….. Interessant – Waardevol Attitudes & Perseptions

35 Motivatie Internal Doelen Mensen Withdrawing Involving External

36 Onderwijsontwerp Leerstofordening REFLECTIE

37 REFLECTIE Leerstofordening Onderwijsontwerp
Beoordeling bestaat uit 3 samenhangende elementen De toets, het examen, de test, het assessment Het correctiewerk (signaleren, selecteren, diagnostiseren De feedback

38 Zelf REFLECTIE als onderdeel van een beoordeling
Onderwijsontwerp Leerstofordening Zelf REFLECTIE als onderdeel van een beoordeling Hoe heb je aangepakt? Wat werkte wel of niet? Wat heb je voor nieuws geleerd ? Ben je er door veranderd ? Welke extra bronnen heb je geraadpleegd? etc

39 OEFENING in DUO’s Leerstofordening Onderwijsontwerp
Leerdoel: je begrijpt de 5 dimensies van het leren Je toont dit aan door ….

40 PAUZE

41 Didactiek & werkvormen

42 Didactiek & werkvormen
Activerende didactiek In duo’s Welke vormen ken je? Wat is jouw favoriete werkvorm?

43 Welke leerstijl is jouw favoriet?
Leerstijlen & Werkvormen Welke leerstijl is jouw favoriet?

44 Leerstijlen

45 Kolb

46 Kolb

47 Kolb

48 Leerstijlen Hergroepeert U! Doener – Activist Dromer – Reflector
Beslisser – Pragmaticus Denker - Theoreticus Hergroepeert U!

49 Leerstijlen Valkuil Docenten maken meestal opdrachten in hun eigen leerstijl

50 Leerstijlen Doener - activist
Leert het meeste van het ondergaan van nieuwe ervaringen / problemen / mogelijkheden

51 Leerstijlen Dromer - reflector
Leert het meeste door aanmoediging om activiteiten te overzien / te overdenken.

52 Leerstijlen Denker - theoreticus
Leert het meeste wanneer het aanbod deel is van een systeem, model, concept. Onderzoekt graag samenhang.

53 Leerstijlen Beslisser - pragmaticus
Leert het meeste wanneer er een duidelijke relatie is tussen het onderwerp en echt probleem of kwestie is.

54 Leerstijlen Oefening: Bespreek in kwartet Favoriete Werkvormen
- Cyclisch doorlopen

55 Leerstijlen

56 De formulieren Grid Samenvatting Toelichting

57 Samenvatting Kenmerken Ontwerp Tijd Ontwerp Leerstofordening Didactiek
Leerstijlen De IAM ontwerpformulieren

58 Samen ontwerpen Grote flapover vellen. 1) Doel en criteria
2)Tijd & week indeling. 3) Opdrachten en verwerking

59 Ontwerpen voor elkaar Overdracht

60


Download ppt "Onderwijs Ontwerpen 12 oktober Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google