De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Webcolleges.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Webcolleges."— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010

3 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Webcolleges

4 Onderwijs Ontwerpen Maak jouw eigen handleiding & Gebruik die als geheugensteuntje en/of ‘one minute paper’

5 IAM onderwijsontwerp Vanuit gewenste resultaten terugdenken...... De student kan ….. De student toont dit aan door ……

6 Food for Thought Vanuit gewenste resultaten terugdenken Economie: ‘ Wie het rendement wil vergroten, bepaalt vooraf wat er gemeten moet worden …’

7 Food for Thought Denk vanuit een beroepsproducten. Tegen het ‘fragmenteren’.....

8 Food for Thought Afnemende sturing Ondersteunen en steeds meer loslaten Op weg naar zelfstandigheid

9 Profiel van de – afgestudeerde - HBO student Aangaan van professioneel hoogwaardige relaties (netwerken) Professionele autonomie ( zelfvertrouwen) Duurzaamheid van oplossingen voor vraagstukken (vakkennis) Food for Thought

10 Kennis...., Maar je leert door te doen en door toe te passen. Dus: operationaliseren

11 UDL Lesson Plan Circle Differentieer inhoud en materialen Verzamel gegevens van de studenten Differentieer hoe studenten kunnen tonen wat ze weten en kunnen Differentieer ‘instructional processes’ Pause & Reflect Pause & Reflect Pause & Reflect Pause & Reflect

12 Onderwijsontwerp TIJD Handleiding & Model

13 Onderwijsontwerp TIJD Battery Charge 1 6 5 2347 8910 Toets Eisen bekend maken Battery ChargeOpfrissen van eisen Correctie werk Feedback

14 Onderwijsontwerp TIJD 1 Eisen bekend maken Na dit blok / lessenserie weet je ….. Na dit blok / lessenserie kan je, kun je …. Zo gaan we dat beoordelen Zet het in jouw agenda!

15 Onderwijsontwerp TIJD 5 Opfrissen van eisen Weet je nog ? Een keer uitgelegd is meestal niet genoeg … Opfrissen en herhalen “het is behandeld..” REDUNDANTIE

16 Onderwijsontwerp TIJD Battery Charge 7 8910 Toets Battery Charge Correctie werk Feedback Beoordeling Less is More Vaak maar 6 weken om effectief met het aanbrengen van kennis en vaardigheden om te gaan ………..….

17 Onderwijsontwerp LEERSTOFORDENING Wetmatigheid Nieuwe kennis kan alleen aanhechten aan bestaande kennis Wetmatigheid Vaardigheden inoefenen en herhalen

18 Onderwijsontwerp Leerstofordening VOORKENNIS In jouw ontwerp: Maak een hypothese Sommigen: … weten nog niets -… weten een beetje -…. zijn ingevoerd -…. denken dat ze het weten

19 Onderwijsontwerp Leerstofordening VOORKENNIS Ga er van uit dat de voorkennis altijd divers is Richt jouw onderwijsontwerp daarop in Vorm: Quiz, vragen stellen, uitleggen aan jou ….

20 Onderwijsontwerp Leerstofordening VOORKENNIS Ontdek ook wat eerder aangebracht is op IAM, in voorgaande blokken of jaren. Dat weet je misschien uit vakoverleg. Klopt dat met jouw beeld van de kennis van de studenten ?

21 Onderwijsontwerp VOORKENNIS Vorm: drieluik Vorm: laat studenten vragen formuleren, laat ze aangeven wat ze over het vak / onderwerp willen weten of leren

22 Onderwijsontwerp Leerstijlen Ontwerp voor de 4 typen leerders....

23 TIJD

24 Aan de slag!

25 Onderwijsontwerp Leerstofordening NIEUWE KENNIS Robert J Marzano “proces of learning” & Maakte een docentenhandleiding

26 Onderwijsontwerp Leerstofordening Model 5 dimensies van het leren

27 Onderwijsontwerp Leerstofordening Model 5 dimensies van het leren

28 Onderwijsontwerp Leerstofordening NIEUWE KENNIS Construeer betekenis – Construct Meaning Organiseer het – Identify patterns in the information Opslag – Store the information in the memory

29 Onderwijsontwerp Leerstofordening Verbrden 5 dimensies van het leren

30 Onderwijsontwerp Leerstofordening KENNIS VERBREDEN Vergelijken ~ Classificeer het ~ Abstraheren ~ leidt er iets uit af ~ bedenk metaforen ~etc

31 Onderwijsontwerp Leerstofordening Toepassen 5 dimensies van het leren

32 Onderwijsontwerp Leerstofordening KENNIS TOEPASSEN Los er bestaande problemen mee op ~ Vind er iets nieuws mee uit. ~ maak een experiment ~onderzoek waar het nog meer gebruikt wordt ~schrijf een advies …….

33 Onderwijsontwerp Leerstofordening Motivatie 5 dimensies van het leren

34 Onderwijsontwerp Leerstofordening MOTIVATIE Ik vind het zinloos om dit te leren ~ Ha……….. Interessant – Waardevol Attitudes & Perseptions

35 Internal Involving Withdrawing External Motivatie Doelen Mensen

36 Onderwijsontwerp Leerstofordening REFLECTIE

37 Onderwijsontwerp Leerstofordening REFLECTIE Beoordeling bestaat uit 3 samenhangende elementen De toets, het examen, de test, het assessment Het correctiewerk (signaleren, selecteren, diagnostiseren De feedback

38 Onderwijsontwerp Leerstofordening Zelf REFLECTIE als onderdeel van een beoordeling Hoe heb je aangepakt? Wat werkte wel of niet? Wat heb je voor nieuws geleerd ? Ben je er door veranderd ? Welke extra bronnen heb je geraadpleegd? etc

39 Onderwijsontwerp Leerstofordening OEFENING in DUO’s Leerdoel: je begrijpt de 5 dimensies van het leren Je toont dit aan door ….

40 PAUZE

41 Didactiek & werkvormen

42 Activerende didactiek In duo’s Welke vormen ken je? Wat is jouw favoriete werkvorm?

43 Leerstijlen & Werkvormen Welke leerstijl is jouw favoriet?

44 Leerstijlen

45 Kolb

46

47

48 Leerstijlen Doener – Activist Dromer – Reflector Beslisser – Pragmaticus Denker - Theoreticus Hergroepeert U!

49 Leerstijlen Valkuil Docenten maken meestal opdrachten in hun eigen leerstijl

50 Leerstijlen Doener - activist Leert het meeste van het ondergaan van nieuwe ervaringen / problemen / mogelijkheden

51 Leerstijlen Dromer - reflector Leert het meeste door aanmoediging om activiteiten te overzien / te overdenken.

52 Leerstijlen Denker - theoreticus Leert het meeste wanneer het aanbod deel is van een systeem, model, concept. Onderzoekt graag samenhang.

53 Leerstijlen Beslisser - pragmaticus Leert het meeste wanneer er een duidelijke relatie is tussen het onderwerp en echt probleem of kwestie is.

54 Leerstijlen Oefening: Bespreek in kwartet - Favoriete Werkvormen -- Cyclisch doorlopen

55 Leerstijlen

56 De formulieren Grid Samenvatting Toelichting

57 Samenvatting Kenmerken Ontwerp Tijd Ontwerp Leerstofordening Didactiek Leerstijlen De IAM ontwerpformulieren

58 Samen ontwerpen Grote flapover vellen. 1) Doel en criteria 2)Tijd & week indeling. 3) Opdrachten en verwerking

59 Ontwerpen voor elkaar Overdracht

60


Download ppt "Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Onderwijs Ontwerpen 12 oktober 2010 Webcolleges."

Verwante presentaties


Ads door Google