De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio presentatie
Vul hier je naam in

2 Vul hier een foto van jezelf in, of een afbeelding van iets dat bij jou past. Mogen ook meerdere afbeeldingen zijn. Wie ben ik? Klas 1J - Mentor: M. Zijm

3 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Teksten van je presentaties Samenvattingen en werkstukken Recepten Brieven Certificaat ‘Solliciteren en communiceren’ Verslagen van voortgangsgesprekken Beoordelingsformulieren van stageverslagen, presentaties en spreekbeurten Een handleiding die je hebt geschreven Verkoopgesprek Reclamemateriaal Stageverslag Opdracht waaruit blijkt dat je iets op kunt zoeken (bronnengebruik) Taalbeheersing Klas 1J - Mentor: M. Zijm

4 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Denk aan: Tafels + en – sommen x en : sommen % en verhoudingen Lengte, oppervlakte en inhoud Metrisch stelsel Met en zonder rekenmachine Kunnen toepassen bij verschillende vakken Voorbeelden van bewijsstukken Toetsen Opzet eigen bedrijf met de benodigde berekeningen Facturen die je zelf gemaakt hebt Een opdracht met statistiek Deelname aan Kangaroe wedstrijd Score op Wisweb Rekenen Klas 1J - Mentor: M. Zijm

5 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Denk aan: Vriendelijk Hulpvaardigheid en verdraagzaamheid Correct taalgebruik Opkomen voor jezelf Opkomen voor een ander Inleven in een ander Luisteren naar een ander Vriendschap aangaan Waardering uitspreken Voorbeelden van bewijsstukken Stageverslag met feedback van je stagebegeleider Certificaat “Solliciteren en communiceren” Verslag van interview Presentatie (film, PowerPoint, foto’s) Verslag deelname en inbreng werkweek Verslag van een verkoopgesprek Een bedankbrief van iemand voor wie je iets gedaan hebt Sociale vaardigheden Klas 1J - Mentor: M. Zijm

6 Zelfstandig werken Denk aan: Overzicht hebben over wat je moet doen
Je verdiepen in de opdracht Gemotiveerd zijn en doorgaan bij tegenslag Zelf problemen oplossen Werkplan maken en je er aan houden Dingen op tijd af hebben Nadenken over je werk en bijstellen Zorgen voor juiste informatie en materialen Voorbeelden van bewijsstukken: Werkplan, planning Agenda, eigen aftekenlijst met data tijdpad Vragenlijst/feedback observatie van medeleerling Vragenlijst/feedback van de docent Extra opdracht, gevonden oplossing, situatie waarin jezelf verbeterd hebt Samenvatting van de opdracht, verslag met eigen reflectie op proces Stageverslag Zelfstandig werken Klas 1J - Mentor: M. Zijm

7 Samenwerken Denk aan: Taken verdelen
Luisteren naar elkaars mening en op grond van argumenten eigen mening kunnen bijstellen Afspraken maken Afspraken nakomen Respect tonen Betrouwbaar zijn Feedback geven en accepteren Voorbeelden van bewijsstukken Je kunt het product van de samenwerking laten zien: maaltijd, video, PowerPoint, voorstelling Groepsreflectie of zelfreflectie Taakverdeling of werkplan Feedback van docent of opdrachtgever of medeleerlingen Verslag van een werkoverleg (agenda en notulen) Evaluaties van samenwerking, feedback van medeleerling of docent Samenwerken Klas 1J - Mentor: M. Zijm

8 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Denk aan: Voordracht geven aan ouders Iets uitleggen aan leerlingen van een ander leerjaar Culturele avond Voorbeelden van bewijsstukken Een presentatie die je hebt gehouden (met Power Point) Deelname ‘Open Podium’, danspresentatie, circusproject Enquête over presentatie Film en foto’s Folders, hand-outs, muurkrant Zelf een les maken en geven Presenteren Klas 1J - Mentor: M. Zijm

9 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Denk aan: Weten wat je wilt Uitleggen wat je gaat doen Een beeld hebben van jezelf Weten waar je goed in bent Een beeld hebben van de vervolgopleiding Weten wat er voor nodig is Voorbeelden van bewijsstukken Portfolio op belangrijke vaardigheden Onderzoeksverslag naar opleidingsmogelijkheden Verslag van open dag, interview met beroepsbeoefenaar Coachgesprek met decaan of mentor Beoordeling van je werkgever Gespreksverslag met je ouders Beroepsinteresse testen Presentatie over keuze/vervolgopleiding aan anderen Stageverslag Kiezen Klas 1J - Mentor: M. Zijm

10 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Denk aan: Spullen bij je hebben Zeker weten wat je moet doen Aangeven wat belangrijk is Onthouden Het geleerde toepassen Samenvatten Hardop herhalen Toets maken Voorbeelden van bewijsstukken Ingevulde agenda Mindmap van een les / hoofdstuk Goed gemaakte toets Extra opdrachten die je gemaakt hebt Opdracht waar je veel van geleerd hebt Compliment van je leraar Een leerspel Een goede samenvatting van lesstof Leren Klas 1J - Mentor: M. Zijm

11 Voorbeelden van bewijsstukken (Klik op deze tekst om deze weg te halen en vul bewijsmateriaal voor onderstaand onderwerp in) Bij reflecteren ben je in staat om uit te leggen wat je hebt ondernomen om een opdracht uit te voeren. Ik kan terugkijken op hoe ik iets gedaan heb om het de volgende keer beter te kunnen doen. Dit doe ik door de volgende vragen te stellen: Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Waarom heb ik het zo gedaan? Voorbeelden van bewijsstukken Portfolio Reflectieverslag Lijstje met verbeterpunten Feedback van iemand Foto van iets dat je verbeterd hebt bij jezelf Advies of tips van iemand op papier Reflecteren Klas 1J - Mentor: M. Zijm

12 Einde Klas 1J - Mentor: M. Zijm


Download ppt "Portfolio presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google